Širocký sokol
Obecný poklad
Aktuálna hodnota obecného pokladu: 3 822.75 €

Účelový fond, prostredníctvom ktorého je možné pomáhať aj získať pomoc pre obyvateľov Širokého. Peniaze z Obecného pokladu môžu byť použité iba na účel uvedený v § 3 VZN o Obecnom poklade. Tak, ako môžete byť darcami  obecného pokladu, tak raz v prípade, že vás postihne nejaká živelná pohroma alebo rodinná tragédia, možno práve vy alebo vaši blízki budete môcť čerpať pomoc z tohto pokladu.

Novinky z našej obce

 • ŽIADOSŤ

  ŽIADOSŤ

  Z dôvodu prípravy výstavby chodníka na cintoríne smerom k detskému cintorínu, žiadame, aby sa prihlásili na obecný úrad pozostalí po opustenom hrobe: Ondreja Cmoreja a Márie Cmorejovej, rod. Strakovej. Hrob je s určitosťou starší ako 120 rokov. Ďakujeme. Kontakt 051/7911102   čítať viac »
 • Výsledky volieb do NR SR 2020

  Výsledky volieb do NR SR 2020 v obci Široké 29.2.2020.   čítať viac »
  Výsledky volieb do NR SR 2020
 • Pod ochranou sv. Floriána

  Pod ochranou sv. Floriána

  Živelné udalosti, ako povodne, víchrice, požiare spôsobujú človeku nielen útrapu, ale veľakrát aj ohrozenie zdravia, života či materiálne škody. Ochrana pre nimi je často chápaná ako povinnosť obce ochrániť svojich obyvateľov. Preto sú zriaďované dobrovoľné hasičské zbory vybavované potrebnou technikou aj za nemalé financie. Nové hasičské auto značky IVECO bolo štátom pridelené aj obci Široké, ktorá zorganizovala v poslednú novembrovú nedeľu jeho požehnanie.   čítať viac »
Staršie články zobrazíte po kliku
Kalendar podujati v obci na rok 2020
25. januára Fašiangová zábava  V sále kultúrneho domu
30. januára Karneval základnej školy  V sále kultúrneho domu
1. februára 23. Poľovnícky ples  V sále kultúrneho domu
 12. apríla Veľkonočná zábava  ZRUŠENÉ !
 10. mája 23. oslavy Dňa matiek  ZRUŠENÉ !
14. júna Strelecká súťaž
 O Pohár starostu obce v Kolbachu
21. júna Športový deň FK  Na obecnom štadióne
28. júna Oslavy 700. výročia obce  V sále KD a centre obce
???? Memoriál Emila Fottu  Na obecnom štadióne
???? Memoriál Bartolomeja Jenču  Na obecnom štadióne
29. augusta Širocká trinástka

 Tradičný beh údolím Braniska

???? Motokros  
19. septembra 6. Širocká gruľáda   Oslavy úrody zemiakov, veselica
11. novembra 7. Seniorpárty   Stretnutie vedenia obce s dôchodcami
4. decembra Mikuláš v ZUŠ   Mikulášska nádielka v sále KD
17. decembra Vianočný koncert ZUŠ  V sále kultúrneho domu
21-22. decembra 6. Vianočný punč  Pred KD, od 14,00 do 18,30 hod.
26. decembra Štefanská zábava  V sále kultúrneho domu