Dôstojné miesto odpočinku našich zosnulých


Po rekonštrukcii Domu smútku v r. 2009 sa pristúpilo aj k zemným úpravám nášho miestneho cintorína, ktorý sa nachádza v ťažko dostupnom teréne a hlavne v zime alebo v daždivom blatistom počasí bolo veľmi problematické sa v jeho areáli pohybovať.

Úprava terénu v roku 2010 trvala od augusta do novembra. Všetkých nás teší, že okrem našich občanov aj príbuzní zosnulých, ktorí prichádzajú na cintorín z iných obcí i miest sa veľmi pochvalne a s obdivom vyjadrovali o všetkých tých pozitívnych zmenách, ktorými prešiel náš cintorín.

Vykonali sa tieto práce:
- výmena starého vodovodného potrubia za nové z PE(polyetylénu)
- vybudovanie kanalizácie na odtok vody zo zdrojov vody ako aj z rošt zabudovaných v chodníkoch,
- dláždenie chodníkov vysoko protišmykovými dlaždicami značky SEMMELROCK,
- osadenie nerezového zábradlia - z hľadiska estetiky a údržby,
- bolo potrebné odstrániť niekoľko tují a 2 stromy pri kaplnke, jedno hrobové miesto a presunúť 3 pomníky na starých hroboch,
- vybudovali sa oporné múry v dĺžke cca 80 m,
- chodníky sa vybudovali v takej šírke, aby sa mohla bezproblémovo v čase pohrebu ručne niesť rakva so zosnulým od domu smútku priamo k hrobu.

Stavba je financovaná zásadne zo zdrojov obecného rozpočtu, bez žiadnych dotácií a cudzích zdrojov. V roku 2010 sa preinvestovalo 80 423 €.

V roku 2011 sa bude pokračovať v dláždení priestoru pri dome smútku, prístupovej cesty na cintorín a chodníka od domu smútku smerom hore. Vybuduje sa zóna na pálenie sviečok, doplnia sa zábradlia pri schodoch, rozšíri sa osvetlenie cintorína a vykonajú sa ďalšie terénne a parkové úpravy.
V roku 2011 sa plánuje preinvestovať na tento účel ešte 50 000 €. Celkove sa na túto úpravu cintorína predpokladá finančný náklad cca 130 tis. €. V Nasledujúcich rokoch bude potrebné vybudovať na cintorín novú prístupovú cestu, prispôsobiť voľnú plochu na tzv. pochovávanie na lúke a oplotiť celý areál. Na to však obec ešte nemá ani projekt ani voľné finančné zdroje

Fotogaléria