Obecný úrad

Obec Široké, Obecný úrad
082 37 Široké 118
tel.: 051/7911 102
fax: 051/7911 266

úradné hodiny:
pondelok - piatok:  8.00 - 12.00  / 13.00 - 16.00 hod.


Obecný úrad v Širokom sa nachádza  v  budove kultúrneho domu v centre obce.
Tvoria ho tieto kancelárie: 
kancelária starostu obce, ekonomické oddelenie, oddelenie daní a poplatkov, matrika, stavebný úrad  a registračné stredisko. 
V KD sa nachádza aj obecná knižnica a obradná sieň, ktorá je využívaná aj ako zasadačka na rôzne schôdze či oslavy menšieho charakteru a na voľby ako volebná miestnosť.

Na prvom podlaží budovy kultúrneho domu je veľká sála, ktorá je využívaná na svadobné hostiny, obecné oslavy, plesy, veľké firemné podujatia, koncerty, či zábavy. V širokom okolí je kapacitne jedna z najväčších obecných sál a je o ňu na svadby enormný záujem.

V kancelárii matriky sa okrem matričných záležitostí vybavujú veci súvisiace s pobytom občanov, vyhlásenia v miestnom rozhlase, zmluvy o krátkodobom prenájme sály – na svadobné hostiny, zasadačky – na oslavy, podanie žiadostí o nájomné byty a evidencia pošty.

Podrobnejšie informácie ohľadom:

daní a miestnych poplatkov

matričných vecí a evidencie obyvateľstva

stavebných záležitostí

Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN-O Široké
 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Široké na roky 2016 – 2022

Komunitný plán

Infozákon

Tlačivá na stiahnutie

Fotogaléria