Matrika

MATRIKA

Elena Timková
- matrikárka

Úradné hodiny:

pondelok – piatok  8.00 – 12.00   13.00 – 16.00 hod.

kontakt: 051/7911102, 051/7911266 kl.15


Zápisy v matričných knihách:

od r. 1907 po súčasnosť pre obce Široké, Víťaz, Ovčie,
od r. 1895 - 1906 - pre obce Široké, Víťaz, Ovčie, Lipovce, Lačnov, Fričovce, Šindliar - Štátny archív MV, Prešov, Slovenská 40
nižšie ročníky: Štátny oblastný archív, Prešov - Nižná Šebastová, Slánska 33 (pri kostole)
od r. 1907 – 31.12.1949 – aj pre obce Fričovce, Lipovce, Šindliar, Lačnov - matrika Široké
od r. 1926 – r. 1949 – aj pre obec Chminianske Jakubovany - matrika Široké
od r. 1950 po súčasnosť: Fričovce, Lipovce, Šindliar, Lačnov – matrika Fričovce


Vybavenie rodného, sobášneho, úmrtného listu, 
sobáša, úmrtia, 
osvedčovanie fotokópií listín a podpisov na listinách, 
trvalý, prechodný pobyt. 


K osvedčeniu podpisu je potrebných 2 €, osobná prítomnosť toho, koho podpis sa osvedčuje a občiansky  preukaz alebo cestovný pas.
Za osvedčenie fotokópie jednej strany originálu je 2 €, ak má originál viac strán, podľa počtu strán + OP alebo CP.
 
Snúbenci, ak sú slobodní, slovenskí štátni občania a má aspoň jeden z nich trvalé bydlisko v Širokom, /Víťaze, Ovčom/, potrebujú k  žiadosti o sobáš – rodné listy a  občianske preukazy.

K vybaveniu úmrtia sú potrebné: originál a aspoň dve kópie Listu o prehliadke mŕtveho a občiansky preukaz zomrelého.

K vybaveniu kópie  rodného, sobášneho a úmrtného  listu je potrebných  5 € v hotovosti.

Ak sa na tunajšej matrike neúraduje, je možnosť osvedčenia podpisu alebo fotokópie na ktoromkoľvek obecnom úrade, mestskom úrade, u notára.

Rodný list novonarodeného dieťaťa sa vybavuje na príslušnom matričnom úrade v mieste narodenia dieťaťa. K vybaveniu je potrebný sobášny list rodičov a občianske preukazy rodičov.

K prihláseniu sa na trvalý alebo prechodný pobyt je potrebné:
OP, doklad o vlastníctve domu alebo súhlas vlastníka domu, pre deti do 18 rokov – rodný list, u ženatých-vydatých – sobášny list.
Za  potvrdenie o trvalom pobyte je poplatok 5 €.

V kancelárii matriky sa okrem matričných záležitostí vybavujú: vyhlásenia v miestnom rozhlase, zmluvy o krátkodobom prenájme sály – na svadobné hostiny, zasadačky – na oslavy, podanie žiadostí o nájomné byty a evidencia pošty.