Športová hala

Obecné športové a oddychové centrum


Podnikateľské aktivity a rozvoj firiem v našej obci ovplyvnil aj umiestnenie verejnoprospešných stavieb. Vzhľadom na potreby rozvoja spoločnosti Zlatá studňa, s.r.o. keď na svoju ďalšiu expanziu potrebovala nové priestory, bolo v roku  2004 rozhodnuté o zrušení starého ihriska  a výstavbe nového s príslušenstvom o niekoľko metrov nižšie k Fričovciam. Tým  sa položili základy pre zriadenie obecnej športovej zóny. Po dobudovaní hracej plochy ihriska so zavlažovaním a osvetlením, šatní s tribúnou a oplotenia bola táto časť zóny slávnostne uvedená do užívania 15.9.2006. Keďže v tom čase už obec začínala s výstavbou polyfunkčného objektu v centre obce nebolo možné pristúpiť okamžite k dobudovaniu tejto zóny. V roku 2009 sa rozhodlo o výstavbe viacúčelovej športovej haly a malého vonkajšieho ihriska s umelým povrchom. Projekčne sa s prípravou stavby začalo koncom roku 2010 a rozhodnutie o umiestnení tejto stavby bolo vydané 9.1.2012. Po dopracovaní projektovej dokumentácie dostala obec na stavbu aj stavebné povolenie, a to 15.10.2012. Následne sa pristúpilo  k vypracovaniu realizačnej dokumentácie. Základný kameň stavby poklepali starostovia partnerských obcí 10. mája 2013 no už predtým v apríli 2013 sa vyhlásilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa prvej etapy výstavby, čiže oceľovej konštrukcie s opláštením, strechou a oknami. Keďže z verejného obstarávania kvôli nezáujmu slovenských stavebných firiem  nevzišiel realizátor,  muselo byť opätovne vyhlásené verejné obstarávanie. Po dlhých  mesiacoch neskutočnej administratívnej práce, zákonnom predpísanej byrokracie, ktorá niekedy hraničí so zdravým rozumom, sa podarilo vysúťažiť zhotoviteľa. Toto obdobie využila obec na vykonanie prác pri zhotovení vodovodnej prípojky, základov stavby, stavebnej predprípravy bazéna a uloženia vonkajšej kanalizácie. Dňa 7.5. 2014 podpísala obec s PKB Invest Prešov zmluvu o dielo na zhotovenie prvej etapy stavby.

Športová hala bude mať rozmery 50 x 45 metrov a výšku vyše 11 m. V jej vnútri budú priestory pre športy ako je tenis, basketbal, volejbal a podobne, včítane možnosti zaľadnenia a vzniku tak ľadovej plochy o rozmeroch 42 x 21 m. V ďalšej časti bude dvojdráhový bowling s bufetom, potom plavecký 25 m dlhý bazén, sauna, dva squaschové kurty, posilňovňa s využitím aj na stolný tenis. V hale bude aj jeden trojizbový byt správcu a hotelová časť pre 20 hostí. Pred halou bude možné zaparkovať 25 osobných automobilov, pri vyššej potrebe sa bude využívať obecné parkovisko pri Zlatej studni. Za halou bude vybudovaná kotolňa pre spaľovanie biomasy a na svoje si tiež prídu najmenší návštevníci vo svojom detskom svete s preliezkami. Vonkajšie ihrisko s umelým povrchom bude mať rozmer 50 x 20 m a bude slúžiť najmä pre tréningové potreby futbalistov a hasičov.

Celkové náklady výstavby športovej haly, vonkajšieho malého ihriska a detského sveta by mali dosiahnuť vyše 2,2 mil. €. Po dobudovaní celého areálu budú mať obyvatelia Širokého aj okolitých obcí podstatne lepšie podmienky na aktívny oddych ako je to v súčasnosti.

Na stavbe sa doteraz preinvestovalo viac ako 1,5 mil. €.

Fotogaléria