Zomrelí 2009 - 2015

Občania Širokého zomrelí v roku 2015
06.02.    Andrej Bednárik, 80-ročný
11.02.    Jolana Juhásová, 56-ročná 
21.02.    Alžbeta Gurčíková, 90-ročná 
04.03.    Ján Mižič, 86-ročný 
08.03.    Viktor Štofaňák, 77-ročný 
20.03.    Viktor Kundek, 80-ročný 
20.03.    Jozef Bartoš, 61 ročný
27.03.    Štefan Hvizdoš, 77-ročný
04.04.    Barbora Timková, 89-ročná 
07.06.    Mária Pošiváková, 90-ročná
10.06.    Mária Baňasová, 83-ročná
19.06.    Milan Šofranko, 61-ročný
23.06.    Rastislav Širocký, 40-ročný
28.06.    Božena Tkáčiková, 64-ročná
17.08.    Juraj Haľko, 70-ročný
20.08.    Barbora Čechová, 89-ročná
25.08.    Margita Šebestová, 80-ročná
02.09.    Pavol Majerník, 57-ročný 
06.09.    Ľudmila Joščáková, 63-ročná
23.09.    Magdaléna Vihonská, 72-ročná
25.09.    Marta Krescanková, 65-ročná
25.09.    Imrich Lendacký, 72-ročný
19.10.    Margita Jenčová, 92-ročná
22.11.    Žofia Višňovská, 87-ročná
 

 

Občania Širokého zomrelí v roku 2014
23.03.    Vincent Galdun, 52-ročný
16.04.    Jozef Vľasko, 75-ročný
26.05.    Mária Jenčová, 84-ročná 
27.05.    Helena Bednariková, 77-ročná 
28.05.    Juraj Šofranko, 82-ročný 
30.05.    Pavol Gurčík, 64-ročný 
11.06.    Helena Šofranková, 82-ročná
14.06.    Valent Petruška, 89-ročný
04.07.    Viktor Pošivák, 76-ročný
24.07.    Filip Jurčišin, 70-ročný
12.08.    Jozef Smolko, 70-ročný
25.10.    Anna Ščerbáková, 96-ročná
24.12.    Irena Čuchranová, 75-ročná 
 

 

Občania Širokého zomrelí v roku 2013
21.01.    Štefan Molčan, 78-ročný
12.02.    Martin Domonkoš, 61-ročný 
22.02.     Ladislav Tkáčik, 64-ročný
13.03.    Alžbeta Kočišová, 82-ročná 
21.03.    Viktor Adamkovič, 75-ročný
27.03.    Michal Hendrichovský, 89-ročný
07.04.    Anna Šofranková, 89-ročná 
24.05.    Stanislav Maňa, 66-ročný
16.09.    Helena Tkáčová, 66-ročná 
16.09.    Františka Majerníková, 88-ročná 
16.09.    Anton Timko, 54-ročný
13.10.    Žofia Olšavská, 83-ročná 
11.10.    Zuzana Balogová, 0-ročná 
27.11.    Mgr. Emil Fotta, 65-ročný 
 

Občania Širokého zomrelí v roku 2012
05.02.    Helena Čuchranová, 85-ročná
10.02.    Peter Katriňák, 61-ročný
09.03.    Peter Prihoda, 44-ročný
10.03.    Ján Gazda, 76-ročný
24.04.    Mária Krescanková, 87-ročná
26.04.    Jozef Straka, 84-ročný
06.06.    Margita Kollarčíková, 83-ročná
24.06.    Eduard Tkáč, 71-ročný
26.06.    Alžbeta Vaščáková, 88-ročná
05.07.    Tomáš Bartoš, 76-ročný
26.09.    Anna Straková, 78-ročná
 16.10.    Juraj Smolko, 72-ročný 
 27.10.    Ján Dušinský, 69-ročný 
 10.12.    Helena Petrová, 78-ročná
 

 

Občania Širokého zomrelí v roku 2011
19.02.    Anna Gočová  79-ročná
06.03.    František Stanko 72-ročný
07.04.    František Širocký 66-ročný
12.04.    Anna Mariňáková 59-ročná
10.05.    Žofia Ščerbáková 69-ročná
30.05.    Mária Čuchranová 87-ročná
18.06.    Ladislav Straka 75-ročný
30.06.    Ján Čarný 79-ročný
29.07.    Viktor Mariňák 59-ročný
02.08.    MVDr. Anton Rokošný 83-ročný
05.08.    Viera Vľasková 68-ročná
20.08.    Vojtech Pošivák 44-ročný
06.10.    Michal Šofranko 84-ročný
15.10.    Klement Goč 50-ročný
25.11.    Mária Vihonská 83-ročná
05.12.    Agnesa Šofranková 87-ročná
 

 

Občania Širokého zomrelí v roku 2010
01.02.    Valentín Vaščák
04.02.    Stanislav Pavlík
20.02.    František Konečný
31.03.    Štefan Mariňák
01.04.    Helena Petrová
12.06.    Tomáš Zabrecký
12.06.    Jozef Straka
21.07.    Ján Lakomec
09.08.    Anna Poráčová
19.08.    Helena Vargová
19.08.    Peter Šebest
29.09.    Albert Katriňák
30.09.    Michal Hrebeňár
18.11.    Jozef Jac
09.12.    Jitka Jenčová

 

Občania zomrelí v roku 2009
27.01.    Valentín Jac
05.02.    Tomáš Gurčík
10.02.    Peter Goč ml.
04.03.    Žofia Štofková
16.03.    Peter Goč
22.03.    Bartolomej Čuchran
02.05.    Juraj Bednárik
23.05.    Juraj Smolko
27.05.    Ján Kundek
07.07.    Mikuláš Krescanko
21.07.    Veronika Švaňová
23.09.    Štefan Straka
02.12.    Žofia Čuchranová