Obecný spradovaj Braniskonazriťe do čias, kedy obec vydávala kultúrno-spoločenský spravodaj
ponúkame Vám v PDF súboroch všetky čísla, ktoré vyšli

rok 1995    
Číslo 1 - december 1995 
   
rok 1996    
Číslo 1    Číslo 2    Číslo 3    Číslo 4    

rok 1997    
Číslo 1    Číslo 2    Číslo 3    Číslo 4    

rok 1998    
Číslo 1    Číslo 2    Číslo 3    Číslo 4    

rok 1999    
Číslo 1    Číslo 2    Číslo 3    Číslo 4    

rok 2000    
Číslo 1    Číslo 2    Číslo 3    Číslo 4    

rok 2001    
Číslo 1    Číslo 2    Číslo 3    Číslo 4    

rok 2002    
Číslo 1    Číslo 2    Číslo 3    Číslo 4    

rok 2003    
Číslo 1    Číslo 2    Číslo 3    Číslo 4    

rok 2004    
Číslo 1    Číslo 2    Číslo 3    Číslo 4    
 

Upozorňujeme, že otvorenie jedného spravodaja môže pri pomalšom internete trvať aj niekoľko minút!