Zelený pamätník

Zelený pamätník

„Kto si neváži svoju minulosť, nezaslúži si svoju budúcnosť.“

Naša súčasnosť nadväzuje na históriu, na tých, ktorí tu žili a tvorili pred nami, odovzdali nám dielo, ktoré aj oni vytvorili tým, že nadväzovali na svojich predkov.

Zelený pamätník chce byť takým pomyselným oknom do minulosti našej obce, živou – zelenou spomienkou na tých, ktorí našu obec milovali, pre ňu žili a pracovali, ale neodpočívajú na našom cintoríne.

Tieto osobnosti histórie našej obce Vám chceme priblížiť formou internetového pripojenia prostredníctvom QR kódov. Obecné zastupiteľstvo schválilo tento projekt na svojom zasadnutí 20.3.2014 uznesením č. 165/2014.

Autorom projektu je Ing. Stanislav Bartoš, starosta obce Široké.

Nie sú to jediní ľudia, ktorí sa zaslúžili o rozvoj Širokého, o rozširovanie jeho dobrého mena. Oni však odpočívajú na našom cintoríne a ak im chcete prejaviť úctu, môžete navštíviť ich hrob osobne.

Prešovský korzár, 04.11.2014: V obci Široké postavili pamätník zo živých stromčekov
Odkaz na stránky denníka tu...


Ladislav Širokay

Jozef Čársky

Andrej Zábredský

Peter Adamčák

Štefan Štofko

Michal Čech

Jozef Smolko

Ladislav Pacovský

Trudy Check-Tuhy

Ladislav Katriňák

Alžbeta Kochanská

Štefan Uličný

Jozef Palenčár

Fotogaléria