Alžbeta Kochanská

učiteľka

Narodila sa 8. októbra 1941 v Prešove. Ako mladá učiteľka nastúpila do Základnej deväťročnej školy v Širokom v roku 1960. Vyučovala chémiu a prírodopis. Pamätáme si ju ako veselú, priam humornú, priamu, ale prísnu učiteľku. V žiakoch vytvárala dobrý vzťah k predmetom, ktoré vyučovala, predovšetkým k chémii. Spočiatku v Širokom aj bývala, a tak mala možnosť spoznávať žiakov nielen v škole, ale aj v ich domácom prostredí. V roku 1995 jej bolo udelené čestné občianstvo obce Široké. Zomrela 13. októbra 2010 v Prešove. Tam je aj pochovaná. Rozdávala sa podľa svojho obľúbeného biblického výroku: „Púšťaj svoj chlieb po vode, určite sa ti vráti.“

Fotogaléria