Doc. MUDr. Jozef Palenčár, PhD.

Narodený v obci Široké, okres Prešov, 31.03.1929 ako prostredný z troch synov rodičov Heleny (rodenej Cicoňovej) a Jána  Palenčára  (starší brat Ondrej  a mladší brat Viktor).
V rokoch 1935 - 1942 navštevoval ľudovú školu v Širokom. 
V rokoch 1942 - 1950 navštevoval 1. štátne gymnázium v Prešove.
V rokoch 1950 - 1956 absolvoval štúdium na lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach.
Po ukončení štúdia začal pracovať ako asistent na Ústave fyziológie UPJŠ v Košiciach.
V roku 1959 začal svoju chirurgickú profesionálnu dráhu na Chirurgickej klinike lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.
Po tom čo spoznal svoju budúcu manželku Eleonóru Staníkovu, ako študentku LF UPJŠ a v roku 1960 sa oženil, začal v tom istom roku pracovať na chirurgickom oddelení v Martine.
Od roku 1963 pôsobil ako asistent na Chirurgickej klinike Lekárskej fakulty UK v Martine.
V roku 1969 úspešne obhájil dizertačnú prácu a získal titul  CSc. - kandidát vied.
V roku 1978 získal po úspešnom habilitačnom konaní titul  docent chirurgie  - Doc.
Popri bohatej publikačnej činnosti absolvoval aj niekoľko zahraničných študijných pobytov. Za spomenutie stoja stáže v Ríme, Pávii, Budapešti alebo v Prahe.
Na Chirurgickej klinike v Martine pôsobil ako lekár a pedagóg až do svojho odchodu do dôchodku v roku 1994. V pedagogickej činnosti pokračoval až do roku 2000. 
V tomto období sa venoval  prednáškovej činnosti pre študentov lekárskej fakulty ako aj strednej zdravotnej školy.
Počas ich šťastného manželstva sa Jozefovi a Eleonóre narodili tri dcéry: Ingrid, Tatiana a Nora.
Doc. MUDr. Jozef Palenčár, PhD. zomrel 28.01.2016 v Martine po zdĺhavej chorobe vo veku nedožitých 87 rokov a je pochovaný na Martinskom národnom cintoríne.

Fotogaléria