Jozef Čársky

biskup

Narodil  sa v roku 1886 v Gbeloch. Zomrel 11.3.1962 v Košiciach. Ako kňaz pôsobil v Širokom od 15. októbra 1915 do 31. decembra 1923. Naša farnosť bola jeho jediným farským miestom. Potom pôsobil v Košiciach na rôznych postoch. 14. júna 1925 prijal biskupskú vysviacku. Bol veľmi dobrý kazateľ. Okrem Božieho slova šíril aj osvetu a zvyšoval národné povedomie ľudí. Charakterizuje ho výrok: “Nedivme sa, že ľud miloval svojho farára Jozefa Čárskeho. Mal za čo“.

Fotogaléria