Mgr. Ladislav Pacovský

učiteľ 

Narodil sa 11.3.1934 vo Víťaze. Zomrel v Levoči 1.2.2008. Od roku 1964 pôsobil spolu so svojou manželkou v Širokom. Založil detský spevácky zbor, ktorý sa postupne vypracoval na reprezentačné teleso. Získal aj ocenenie Ministerstva školstva SSR za šírenie krásy zborového spevu na Slovensku. Kvôli náboženskému presvedčeniu bol v roku 1970 preložený do Hermanoviec. Odtiaľ sa roku 1977 presťahoval s rodinou do Levoče, kde pôsobil ako učiteľ a neskôr aj riaditeľ školy a dirigent detského speváckeho zboru Úsvit. Miloval hudbu a zborový spev. Roku 1995 získal čestné občianstvo obce Široké.

Fotogaléria