Michal Čech

Padol v SNP

Narodil sa 28.9.1924. Pochádzal zo Širokého. Mal desiatich súrodencov. Bol slobodný. Pracoval vo vtedajších Slovenských celulózkach a papierňach v Ružomberku. Pri mobilizácii počas druhej svetovej vojny bol povolaný do Slovenskej armády. Ich jednotka prešla ku partizánom. Zomrel 15. septembra 1944. Je pochovaný na Partizánskom cintoríne v Martine Priekope.

Fotogaléria