Štefan Uličný

Narodil sa 8. augusta 1953 v Ovčí. Vyštudoval na Strednej strojníckej škole v Prešove. 1. septembra 1977 začal pracovať na JRD Branisko v Širokom. Bol vedúcim priemyselnej činnosti špeciálnej výroby pre rôzne podniky. Pre poľnohospodárske podniky to bola pridružená výroba. V roku 1991 sa stal živnostníkom. Založil firmu Uličný Štefan. Predmetom jej činnosti bola strojárenská výroba. Firma spolupracovala aj dodnes spolupracuje s rôznymi slovenskými i zahraničnými firmami. Popri svojej práci sa venoval aj životu v obci ako tajomník vtedajšieho MNV. V tejto funkcii pôsobil v rokoch 1985 – 1990. Rád sa venoval športu, pomáhal pri rozvoji futbalu v našej obci. Podieľal sa na plynofikácii obce a na výstavbe vodovodu v Širokom. Tam sa prejavili jeho manažérske schopnosti. Pomáhal aj pri oprave kaplnky na cintoríne pri rekonštrukcii fary a kostola. Zomrel 4. septembra 2007 po piatich rokoch od mozgovej príhody, ktorá ho postihla počas služobnej cesty vo Švajčiarsku. Je pochovaný vo svojom rodnom Ovčí.

Fotogaléria