Trudy Check-Tuhy

Američanka so slovenskými koreňmi, jej rodičia Jozef Andrej Čech (Check) a Mária rod. Ščerbáková sa narodili v Pennsylvánii, ale vyrastali v Širokom. No v roku 1912 odišla späť do USA jej mama a v roku 1920 aj otec a žili v Betleheme, po svadbe sa však presťahovali do Wilkes-Barre v Pennsylvánii. Mali štyri deti: Elizabeth, Viliama, Thomasa a Trudy. Trudy sa narodila 13.1.1935 a práve ona bola známa a nmohostranne aktívna v slovensko-amerických kruhoch, zakladateľka a predsedníčka Spolku slovenského dedičstva v USA (Slovak Heritage Society OF N. E. PA). Ako veľmi hudobne nadaná už od malička verejne vystupovala a rada spievala piesne, ktoré si priniesli jej rodičia zo Širokého. Po štúdiách v hre na klavír a speve na vysokej škole múzických umení sa stala učiteľkou hudby. Zakladala hudobné telesá a spevokoly. Spolok slovenského dedičstva v USA rozširoval slovenskú kultúru aj vydávaním hudobných platní, CD či knihu o slovenských zvykoch. Jej hudobné vzdelanie ale aj sociálny vplyv sa dotkol mnohých prostredníctvom hudby a aj cez jej prístup k slovenským chorálovým dielam. Práve preto, že jej hudba vždy bola srdcu blízka, stala sa jej srdcu blízka aj Základná umelecká škola v Širokom. Pri jej návštevách deti povzbudzovala k hudobnému umeniu, neraz si sadla za klavír a zahrala i zaspievala im. Bola nadšená počtom záujemcov o snahu naučiť sa hrať na hudobný nástroj, a preto aj finančne podporovala túto ZUŠ. Pán Boh si ju však už povolal na večný odpočinok. Zomrela 9.12.2006 vo Wilkes-Barre. No právom jej patrí úcta za všetku lásku a štedrosť, ktorej sa nám od nej dostalo spolu s jej drahým manželom Philipom Tuhy a veríme, že sa nám podarí pomenovať ZUŠ práve po Trudy Check Tuhy. Dá sa povedať, že bola jednou z tých veľkých ľudí, ktorí sú „meteoritmi stvorenými na to, aby zahoreli a ožiarili všade naokolo.“
V rámci hudobného mosta, ktorý spája USA – Wilkes-Barre, Pennsylvániu a obec Široké veľká úcta a vďaka patrí aj ďalším Slovákom v USA, ktorí finančne podporujú našu základnú umeleckú školu, a to: Dr. Thomas Check, (brat Trudy Check Tuhy, spolu s už nebohou pani manželkou Elizabeth), ich sestra Elizabeth Check Pirnik , Anna a Jozef Biroš. Sú to skvelí a úžasní ľudia s veľkým srdcom, ktorí pri každej návšteve v Širokom nás vedia obohatiť svojou láskou a dobrotou.
V neposlednom rade veľká vďaka patrí aj Ženskej slovenskej katolíckej jednote v Pennsylvánii, (Ladies Pennsylvania Slovak Catholic Union), ktorá takisto finančne podporila rozvoj talentov v našej základnej umeleckej škole.

Fotogaléria