Materská škola

Materská škola Široké

082 37 Široké 644
tel. 051/7911 304
poverená riaditeľka: Silvia Balániková
e-mail: siroke.ms@gmail.com
Žiadosť o prijatie dietaťa do MŠ


MATERSKÁ ŠKOLA ŠIROKÉ

„Deťom treba venovať
najväčšiu starostlivosť, lebo sú
najcennejším darom a klenotom,
ktorý sa nedá s ničím porovnať.“ (J.A. Komenský)

Materská škola v Širokom je súčasťou školského areálu spolu so základnou školou a školskou jedálňou. Je to trojtriedne predškolské zariadenie, ktoré prevádzkuje Obecný úrad pod vedením pána starostu Ing. Stanislava Bartoša. Nová jednoposchodová budova materskej školy bol postavená na náklady Obce Široké, slávnostne bola otvorená v roku 2001. 
Veľmi nás teší, že naše predškolské zariadenie je návštevníkmi považované za jedno z najkrajších na Slovensku. Aj vďaka šikovnosti a  estetickému cíteniu všetkých zamestnancov, ktorí skrášľujú výtvarnými prácami interiér, ale aj okolie MŠ kvetinovými záhonmi. 

poverená riaditeľka: Silvia Balániková
učiteľky: Eva Brodová,Bernardína Dutková, Drahomíra Gdovinová, Mgr. Ivana Zborajová, Silvia Balaníková, Bc. Marta Dutková
riaditeľka školskej jedálne: Gabriela Semanová
prevádzkoví zamestnanci: Ľudmila Chovančáková, Mária Miženková, Katarína Michaliková, Andrea Juhásová

Čo by vaše dieťa malo pri nástupe do MŠ vedieť:

- obúvať a vyzúvať si samo papučky a topánky (šnúrky zaviaže pani učiteľka)
- poznať si svoje oblečenie (všetko by malo byť označené menom)
- obliekať a vyzliekať si tričko, nohavice, ponožky (učiteľka pripraví, nasmeruje, pomôže, ale dieťa by sa malo snažiť samé)
- vydržať sedieť pri jedle za stolom, samo sa najesť lyžicou a piť z pohára
- umývať si ruky mydlom, utierať sa do uteráka, vedieť si čistiť zuby
- používať záchod – včas dôjsť, utierať si zadoček (plienky sa v žiadnom prípade v škôlke nepoužívajú)
- používať vreckovku, vedieť vysmrkať sa

Prvý deň v škôlke je už za rohom tak trénujte obliekanie, kým nemáme veľa vrstiev a topánočky sú jednoduchšie.

Pomaličky nacvičujte to, čo dieťa zvláda ťažšie. Ďakujeme :)

Čo váš škôlkarik potrebuje:

- potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa
- lekárske potvrdenia o prípadných potravinových či iných alergiách
- prezuvky (papučky- pevná obuv, NIE tzv. crocsy)
- vešiačik do skrinky
Hygienické potreby:
- toaletný papier (4ks)
- tekuté mydlo, uterák
- balík hygienických vreckoviek (krabička)
- pohárik, zubnú kefku, zubnú pastu
Posteľné prádlo:
-plachta, obliečky, pyžamko
Iné:
-úbor na TV vo vrecúšku iba 2. a 3. Trieda
-tričko, krátke nohavice, ponožky a cvičky

Prosíme rodičov, aby dieťaťu označili veci jeho menom!


Deti, ktoré navštevujú MŠ sú rozdelené do troch vekových kategórií od 3 - 6 rokov.
 
Každá veková kategória má k dispozícii svoje priestory, ktoré pozostávajú zo šatne, triedy, spálne a umyvárky. Tie sú vhodné pre optimálne zabezpečovanie výchovy a predprimárne vzdelávanie detí. Stravovanie je v spoločnej jedálni. Súčasťou materskej školy je školská záhrada vybavená preliezkami, dvoma pieskoviskami a záhradným domčekom.

Pedagogický proces vychádza z tvorivého prístupu plánovania výchovno-vzdelávacej činnosti a rešpektovania rozvoja individuality osobnosti dieťaťa. Všetko naše úsilie smeruje k zabezpečeniu zdravého fyzického, psychického, sociálneho, emocionálneho a estetického rozvoja detí formou hier a hrových činností.

V priebehu školského roka organizujeme s deťmi rôzne spoločné podujatia, kultúrne vystúpenia z príležitosti sviatkov, súťaže, exkurzie a  iné aktivity v spolupráci s rodičmi a Obecným úradom v Širokom. Veľmi nás teší, že rodičia majú veľký záujem o umiestnenie detí v našom predškolskom zariadení.


Naše aktivity v spolupráci s rodičmi:

Príde k nám MIKULÁŠ
Slávnosť pri stromčeku
Fašiangový karneval
Deň matiek
MDD – športový deň detí
Spoločný výlet do ZOO
Rozlúčka s predškolákmi


Športové dobrodružstvá Ferda Mravca a jeho kamarátov

V areáli detského ihriska Materskej školy v Širokom pribudli nové preliezky, ktoré sa podarilo zrealizovať v rámci projektu Nadácie SPP pod názvom: „Športové dobrodružstvá Ferda Mravca a jeho kamarátov". Dňa 5.12.2012 sa konalo ich slávnostné uvedenie do prevádzky za účasti detí, ich rodičov, starých rodičov, starostu Ing. Stanislava Bartoša, riaditeľky MŠ Evy Brodovej a kolektívu MŠ, Ferda Mravca a širokej verejnosti. Úprimná vďaka patrí Nadácii SPP a naozaj aj všetkým tým, ktorí sa zapojili do hlasovania alebo pomohli pri jeho realizácii. Slávnostnú chvíľu dotvoril ohňostroj. Preliezky si samozrejme deti ihneď vyskúšali.

Fotogaléria