Materská škola

Materská škola Široké

www.ms-siroke.sk
082 37 Široké 644
tel. 051/7911 304
poverená riaditeľka: Silvia Balániková
e-mail: ms.siroke@gmail.com


MATERSKÁ ŠKOLA ŠIROKÉ

„Deťom treba venovať
najväčšiu starostlivosť, lebo sú
najcennejším darom a klenotom,
ktorý sa nedá s ničím porovnať.“ (J.A. Komenský)

Materská škola v Širokom je súčasťou školského areálu spolu so základnou školou a školskou jedálňou. Je to trojtriedne predškolské zariadenie, ktoré prevádzkuje Obecný úrad pod vedením pána starostu Ing. Stanislava Bartoša. Nová jednoposchodová budova materskej školy bol postavená na náklady Obce Široké, slávnostne bola otvorená v roku 2001. 
Veľmi nás teší, že naše predškolské zariadenie je návštevníkmi považované za jedno z najkrajších na Slovensku. Aj vďaka šikovnosti a  estetickému cíteniu všetkých zamestnancov, ktorí skrášľujú výtvarnými prácami interiér, ale aj okolie MŠ kvetinovými záhonmi. 

poverená riaditeľka: Silvia Balániková
učiteľky: Eva Brodová,Bernardína Dutková, Drahomíra Gdovinová, Mgr. Ivana Zborajová, Silvia Balaníková, Bc. Marta Dutková
riaditeľka školskej jedálne: Gabriela Semanová
prevádzkoví zamestnanci: Ľudmila Chovančáková, Mária Miženková, Katarína Michaliková, Andrea Juhásová

Našu materskú škôlku navštevuje 82 zapísaných detí, ktoré sú rozdelené do troch vekových kategórií od 3 - 6 rokov.
 
Každá veková kategória má k dispozícii svoje priestory, ktoré pozostávajú zo šatne, triedy, spálne a umyvárky. Tie sú vhodné pre optimálne zabezpečovanie výchovy a predprimárne vzdelávanie detí. Stravovanie je v spoločnej jedálni. Súčasťou materskej školy je školská záhrada vybavená preliezkami, dvoma pieskoviskami a záhradným domčekom.

Pedagogický proces vychádza z tvorivého prístupu plánovania výchovno-vzdelávacej činnosti a rešpektovania rozvoja individuality osobnosti dieťaťa. Všetko naše úsilie smeruje k zabezpečeniu zdravého fyzického, psychického, sociálneho, emocionálneho a estetického rozvoja detí formou hier a hrových činností.

V priebehu školského roka organizujeme s deťmi rôzne spoločné podujatia, kultúrne vystúpenia z príležitosti sviatkov, súťaže, exkurzie a  iné aktivity v spolupráci s rodičmi a Obecným úradom v Širokom. Veľmi nás teší, že rodičia majú veľký záujem o umiestnenie detí v našom predškolskom zariadení.


Naše aktivity v spolupráci s rodičmi:

Príde k nám MIKULÁŠ
Slávnosť pri stromčeku
Fašiangový karneval
Deň matiek
MDD – športový deň detí
Spoločný výlet do ZOO
Rozlúčka s predškolákmi


Športové dobrodružstvá Ferda Mravca a jeho kamarátov

V areáli detského ihriska Materskej školy v Širokom pribudli nové preliezky, ktoré sa podarilo zrealizovať v rámci projektu Nadácie SPP pod názvom: „Športové dobrodružstvá Ferda Mravca a jeho kamarátov". Dňa 5.12.2012 sa konalo ich slávnostné uvedenie do prevádzky za účasti detí, ich rodičov, starých rodičov, starostu Ing. Stanislava Bartoša, riaditeľky MŠ Evy Brodovej a kolektívu MŠ, Ferda Mravca a širokej verejnosti. Úprimná vďaka patrí Nadácii SPP a naozaj aj všetkým tým, ktorí sa zapojili do hlasovania alebo pomohli pri jeho realizácii. Slávnostnú chvíľu dotvoril ohňostroj. Preliezky si samozrejme deti ihneď vyskúšali.

Fotogaléria