Cezhraničná spolupráca

Partnerstvom k spoločnému rozvoju.

V rámci cezhraničnej spolupráce sa uskutočnila šiesta aktivita projektu:

„Spoznajme sa - prvý krok k rozvoju vzájomnej spolupráce obcí Široké - Brzyska"

v dňoch od 11. 12. 2010 do 12. 12. 2010 pod názvom:

„Festival vianočných piesní, zvyklostí a tradícií v Širokom"

Cieľom aktivity bolo priblížiť poľským partnerom ľudové tradície a zvyky v Širokom, ktoré sú spojené s obdobím Vianoc.

V sobotu 11. decembra nás na obed spolu s krásnou bielou a mrazivou zimou navštívili partneri z Poľska. Aj vďaka tomu sme sa už vtedy mohli  predčasne vianočne naladiť, keď sme absolvovali veľa príprav na túto aktivitu. Hneď po zvítaní sa naobedovali, dali kávu alebo čaj, ubytovali sa na Motoreste Branisko a o 16.30 hod. sa začínal v sále kultúrneho domu vianočný program Základnej umeleckej školy v Širokom pod názvom „Veselí škriatkovia". Bol určený prevažne deťom ale aj rodičom. Stretlo sa tam hrané slovo zamerané na najobľúbenejšie rozprávky s hudbou aj spevom a spolu to vytváralo neuveriteľne úžasnú atmosféru, čo spôsobilo  radosť i úsmev na tvárach všetkých prítomných divákov. Čaro Vianoc dotvorili svojim hudobným programom aj naši poľskí partneri, bolo to milé a zábavné.

Po fetivale nasledoval meeting, kde boli odprezentované dosiahnuté výsledky v rámci relaizovaného projektu a zhodnotený celý jeho priebeh s diskusnými príspevkami oboch zúčastnených partnerov. Zároveň bol účastníkom meetingu predstavený propagačný materiál projektu - informačná brožúra, ktorá bol arozdaná všetkým prítomným.

Meeting pokračoval v miestnosti  vyzdobenej vianočnými dekoráciami, tradičnou štedrou večerou s kapustnicou, rybou a zemiakovým šalátom. Poliaci nás zasa prekvapili ich tradíciou, keď doniesli vianočné oplátky, každý každému odlomil a daroval kúsok a zároveň si zapriali šťastné, veselé Vianoce  a všetko dobré do nového roka. Aj tento ich prejav voči nám bol naozaj pôsobivý a zohrial nás pri srdci. Dobrú náladu dotvárali koledy, ktoré tichučko hrali a podfarbovali toto vianočné posedenie. Tí mladší účastníci poľskej výpravy si pobyt u nás spestrili hrou na gitare a spevom.

V nedeľu 12. decembra po raňajkách sme sa stretli na sv. omši v kostole sv. Mikuláša, kde ich náš duchovný otec opäť rád privítal. Potom sme absolvovali s nimi výlet do historického mesta Levoča. V centre mesta mali možnosť vidieť súbor stredovekých stavebných objektov s pôvodným umelecko-remeselným vybavením, ktorého vrcholom je dielo Majstra Pavla, najznámejší je neskorogotický krídlový oltár v kostole sv. Jakuba. Pre nepriaznivé zimné počasie výletníci nemohli navštíviť Spišský hrad, ktorý  videli len z cesty. Možno nabudúce. Pán starosta Ing. Stanislav Bartoš im porozprával o stavbe a prevádzke nášho tunela Branisko, prešli aj cez horský priesmyk Branisko a zastavili sa na vrchole - „Chvála Bohu", odkiaľ mali krásny výhľad na našu okolitú zimnú prírodu. Po nedeľňajšom obede sa naši partneri rozlúčili a odcestovali domov, dúfajme že plní dobrých dojmov a zážitkov.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013
Partnerstvom k spoločnému rozvoju.

V rámci cezhraničnej spolupráce sa uskutočnila piata aktivita projektu:

„Spoznajme sa - prvý krok k rozvoju vzájomnej spolupráce obcí Široké - Brzyska"

v dňoch od 9. 10. 2010 do 10. 10. 2010 pod názvom:

„Prezentácia súkromného sektora v obci Široké"

Predmetom aktivity bola účasť 35 člennej skupiny na workschope zástupcov podnikateľských subjektov, ktorí poľským partnerom odprezentujú svoje pozitívne a negatívne skúsenosti z podnikania. Navštívia ich prevádzky a záverečná diskusia bude zameraná na možnosti rozvoja vzájomnej spolupráce.

V sobotu 9.10.2010 o 11.00 hod. pricestovali naši poľskí partneri v počte 35 a po zvítaní sa ubytovali na Motoreste Branisko.

O 12.00 hod. mali obed a popoludní po kávovej sieste navštívili firmu Stolárstvo Bartko, Široké 551, kde im pani Ing. Bartková  povedala pár slov o založení a vývoji firmy a predstavila celú ich prevádzku. Podrobne všetkým vysvetlila systém práce a mali možnosť vidieť všetky ich stroje a jednotlivé dielne, kde sa vyrába nábytok rôzneho druhu na zákazku, dvere a iné výrobky z dreva. Videli aj sušičku dreva, expedíciu hotových výrobkov, lakovňu, kotolňu na vykurovanie drevným odpadom... Našim poľským partnerom sa firma touto prevádzkou prezentovala na vysokej úrovni.

Následne sa celá delegácia presunula do firmy ZLATÁ STUDŇA, s.r.o. Široké 631, kde ju privítal p. Vladimír Bartoš a v krátkosti oboznámil všetkých o tom, ako a kedy firma vznikla, jej vývoj až po súčasnosť a že má ešte jeden závod na západe Slovenska na Dobrej vode. Previedol partnerov po prevádzke, ukázal s podrobným opisom postup práce, ako sa vyrábajú nealko nápoje rôzneho druhu, ako sa pripravujú PET fľaše na plnenie a v obrovskom sklade na expedícii bola možnosť vidieť početné množstvo rôznych vyrobených a zabalených nápojov, ktoré sa distribuujú do obchodov. Aj táto firma pôsobila veľkolepo. Zamestnáva len v Širokom takmer 80 ľudí a  jej nápoje sú vyrobené zo zdravej vody, ktorá pramení v našom pohorí Branisko. Naši poľskí partneri majú možnosť zakaždým, keď navštívia Široké, piť túto zdravú pramenitú vodu a sme na to patrične hrdí.

O 16.00 hod. sme sa zišli spolu so zástupcami viacerých súkromných firiem zo Širokého v zasadačke obecného úradu, aby sa prekonzultovali rôzne otázky, týkajúce sa ich práce, zamestnanosti, skúseností, nedostatkov, problémov, ale aj dosiahnutých úspechov v ich podnikaní. Všetko prebiehalo v príjemnej atmosfére a Poliaci konštatovali, že v našej obci je naozaj podnikateľská sféra rozvinutá na dobrej úrovni, u nich je to omnoho slabšie. Sme radi, že sa naši podnikatelia mohli prezentovať aj týmto spôsobom a vzájomnej spolupráci s poľskými podnikateľmi sa nebránia, naopak sú jej otvorení.

O 18.00 hod. sa naši poľskí partneri boli navečerať na Motoreste Branisko a potom absolvovali výlet do Prešova na prehliadku večerného krajského mesta. Počasie bolo síce už trocha chladné, ale to im náladu a zážitky z nášho, srdcu blízkeho mesta, nepokazilo. Prešov je naozaj nádherné mesto, urobilo na nich dobrý dojem a aj nás to potešilo.

Nedeľa 10.10.2010 bola pre obec Široké dňom významným a oslavným, pretože oslavovala 3. výročie konsekrácie zrekonštruovaného kostola a zároveň sa konalo oficiálne otvorenie a požehnanie novovybudovaného polyfunkčného objektu, v ktorom sídli zdravotnícke zariadenie, ZUŠ, lekáreň, rýchla zdravotná pomoc a nájomné byty.

Naši poľskí partneri mali možnosť zúčastniť sa týchto udalostí. Ráno o 8.30 hod. na Motoreste Branisko mali raňajky a o 9.50 hod. už boli v kostole sv. Mikuláša v Širokom, kde sa o 10.00 hod. začala slávnostná sv. omša. Po nej sa v sprievode presunuli k polyfunkčnému objektu v centre obce, kde boli súčasťou všetkých ceremónií s tým spojených.  Po prehliadke objektu boli v sále kultúrneho domu na stretnutí veriacich - agapé.

Po obede sa naši poľskí partneri rozlúčili, poďakovali za skvelé zážitky i skúsenosti a odcestovali domov.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013Partnerstvom k spoločnému rozvoju.

V rámci cezhraničnej spolupráce sa uskutočnila štvrtá aktivita projektu:

„Spoznajme sa - prvý krok k rozvoju vzájomnej spolupráce obcí Široké - Brzyska"

v dňoch od 31. 7. 2010 do 1. 8. 2010 pod názvom:

„LETO V ŠIROKOM".

Predmetom aktivity bola účasť 45 člennej skupiny zástupcov rôznych spoločenských a športových organizácií Gminy Brzyska na motokrosových pretekoch v Širokom a turistický prechod pohorím Branisko.

V sobotu 31.7.2010 o 11.00 hod. sme u nás znova s radosťou vítali našich poľských partnerov z Gminy Brzyska na čele so starostom  Ryszardom Papciakom. Ubytovali sa  na Motoreste Branisko, kde mali zabezpečené aj stravovanie. Hneď po výdatnom obede sa vydali na turistický prechod našim malebným pohorím Branisko. Vedúcim výpravy bol poslanec Stanislav Valenčin, člen komisie OZ pre telovýchovu, kultúru a šport. Počasie bolo veľmi príjemné a naša príroda ich naozaj očarila, pretože v Branisku je nádherná zeleň, čerstvý vzduch, čistá voda a každý si odtiaľ môže nabrať energie do budúcich dní.

Keď sa vrátili z túry, na Motoreste v altánku sa už pripravovala grill-párty. Snažili sme sa, aby naši partneri mali jedla a občerstvenia stále dostatok. Súčasne sme s nimi komunikovali, aby sme sa viac spoznali, osvojovali si poľské výrazy, vymieňali si skúsenosti z rôznych oblastí života, žartovali i spievali pesničky. Nálada bola dobrá, dúchame, že si odniesli z toho len tie najlepšie zážitky.

V nedeľu 1.8.2010 po raňajkách nasledovala účasť na sv. omši v kostole sv. Mikuláša v Širokom, na ktorej ich pekne privítal náš farár vdp. Miroslav Kyšeľa. Aj v kostole sa im páčilo, ale najviac ich dojalo to, že po ukončení sv. omše dostávali naše malé deti na čielka požehnanie.

Pred obedom si mali možnosť pozrieť centrum našej obce, niektorí si zašli  do obchodu nakúpiť drobnosti a pokračovali na motorest na obed. Po obede sa odobrali na popoludňajší program motokrosových pretekov. Mali možnosť vidieť nielen našich, ale aj svojich poľských jazdcov a z ďalších krajín, pretože to boli Medzinárodné majstrovstvá SR v motokrosových pretekoch jednotlivcov v triedach MX1, MX2, MX4 a preteky MACEC CUPU v triedach MX1 a MX2. Hoci horúce počasie ich dosť unavovalo, o občerstvenie mali postarané a mohli si pestrý motokrosový program do sýtosti vychutnať. Po večeri na Motoreste Branisko sa s nami rozlúčili a odcestovali domov.

Veríme, že aj na túto aktivitu budú naši poľskí partneri spomínať len v dobrom a ak niektorí z nich budú mať možnosť prísť opäť do Širokého, budú sa na to len tešiť.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013Partnerstvom k spoločnému rozvoju!

V rámci cezhraničnej spolupráce sa uskutočnila tretia aktivita projektu:

„Spoznajme sa - prvý krok k rozvoju vzájomnej spolupráce obcí Široké - Brzyska"

v dňoch od 9.7.2010 do 11.7.2010 pod názvom:

„SPOZNAJME SVOJE SILY NA BOJISKU"

Predmetom tejto aktivity boli: súťaže družstiev slovenských a poľských hasičov, medzištátny futbalový zápas, seminár, zameraný na výmenu skúseností z oblasti práce jednotlivých zložiek verejnej správy, večera otázok a odpovedí so zástupcami obce Široké a Brzyska v miestnej televízii.

V piatok večer 9.7.2010 opäť k nám zavítali naši partneri z Gminy Brzyska, tentoraz na čele p. starostu Ryszarda Papciaka, svojho zástupcu a sekretára spolu s družstvami hasičov Dobrovoľného hasičského zboru Gminy Brzyska a futbalistov GLKS Liwocz Brzyska. V sobotu 10.7.2010 bol pestrý program na Futbalovom štadióne v Širokom. O 9.00 hod. bolo námetové hasičské cvičenie našich hasičov, pri ktorom po vyhlásení požiarneho poplachu v miestnom rozhlase, hasili horiacu maketu domu. Potom už nasledovali hasičské súťaže o „Cenu starostu obce", kde okrem našich aj poľských hasičov, boli účastní aj hasičské družstvá z okolitých obcí. Počasie bolo síce slnečné, ale horúce, a tak všetka voda z hasičských hadíc príjemne osviežila celý štadión. Všetky družstvá si dobre zasúťažili a boli podľa svojich výkonov patrične odmenení.

Podvečer sa v miestnej televízii konala beseda: „Večer otázok a odpovedí zo zástupcami obcí Široké a Brzyska" pre priblíženie života našich partnerov v ich krajine. Keďže poľskí partneri hovorili ich rodnou rečou, náš pán starosta Ing. Stanislav Bartoš sa to snažil našim divákom čo najlepšie preložiť do slovenčiny. Beseda bola veľmi zaujímavá i poučná, pretože v nej, okrem iného, bolo vysvetlené aj to, aký význam pre našu obec má toto partnerstvo.

Po večeri sa konal v rekreačnom zariadení OÁZA v Širokom, kde boli aj ubytovaní, seminár, zameraný na výmenu skúseností z oblasti práce jednotlivých zložiek verejnej správy u nás a v Poľsku.

V nedeľu 11.7.2010 sa na Futbalovom štadióne v Širokom odohral medzištátny priateľský futbalový zápas medzi mužstvom dospelých FK Široké a mužstvom GLKS Liwocz Brzyska.

Zápas skončil 3 : 5 - víťazstvom poľského mužstva.

Veríme, že aj počas tejto aktivity sa prehĺbili vzťahy, ba vznikli aj nové priateľstvá medzi našimi a poľskými mladými hasičmi, či futbalistami.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013


 

Partnerstvom k spoločnému rozvoju!

V rámci cezhraničnej spolupráce sa uskutočnila druhá aktivita projektu:

„Spoznajme sa - prvý krok k rozvoju vzájomnej spolupráce obcí Široké - Brzyska"

v dňoch od 23.5.210 do 28.5.2010 pod názvom:

„DETI - DEŤOM"

V rámci tejto aktivity poľské deti absolvovali týždenný pobyt na vyučovaní v Základnej škole v Širokom. Okrem preberania ich učebných osnov so svojimi učiteľmi, mali žiaci na vyučovaní aj učiteľov z našej školy a zúčastnili sa na hodinách angličtiny a nemčiny v slovenských triedach  spolu s našimi žiakmi. V popoludňajších hodinách  mali rôzne aktivity a výlety.

V nedeľu 23.5.2010 podvečer z partnerskej poľskej obce Brzyska pricestovalo 25 detí II. stupňa ZŠ a ich päť učiteliek. Pán starosta Ing. Stanislav Bartoš ich privítal v malebnom prostredí Braniska na Motoreste Fantázia, kde mali zabezpečené  ubytovanie a stravovanie. Hneď po večeri sa mohli tešiť na zoznamovaciu diskotéku v kultúrnom dome, na ktorú prišli aj deti zo Širokého. Atmosféra i zábava bola dobrá, deti sa zoznámili i zabavili, s učiteľkami si zamestnanci úradu dohodli všetky potrebné inštrukcie na nasledujúci týždeň v rámci celej aktivity.

Od pondelka do piatku každé ráno po raňajkách odchádzali do základnej školy na vyučovanie. Poľské deti sa s našimi deťmi postupne  zoznamovali, osmeľovali a skamarátili. Učiteľky takisto v zborovni postupne prekonávali jazykovú bariéru a zvykali si na systém a praktiky  vyučovacieho procesu našej školy. Učiteľský zbor na čele s pani riaditeľkou Mgr. Renátou Gazdovou sa veľmi snažili poľským partnerom ako deťom, tak aj učiteľkám vytvoriť čo najlepšiu atmosféru i podmienky, aby sa v našej škole cítili dobre.

Čo sa týka popoludňajších aktivít: v pondelok 24.5.2010 absolvovali spoznávací výlet do nášho okresného a zároveň krajského mesta Prešova. Pán starosta ich previedol mestom a predstavil im rôzne atrakcie i pamätihodnosti a boli aj v nákupnom centre MAX.

V utorok 25.5.2010 mali športové popoludnie v telocvični základnej školy. Naši telocvikári im pripravili rôzne športové súťaže s našimi žiakmi a víťazov patrične odmenili vecnými cenami. Po večeri sa ešte zúčastnili  svätej omše v Kostole sv. Mikuláša v Širokom, kde sa im duchovný otec vdp. Miroslav Kyšeľa pekne prihovoril a privítal ich.

V stredu 26.5.2010 strávili popoludnie v Spišskej Novej Vsi na kúpalisku, v meste i v zoologickej záhrade. V podvečer sme im pripravili spolu s firmou R.E.S. Slovakia, s.r.o. pravú slovenskú grill párty v areáli Motorestu Fantázia v Branisku, ktorej za zúčastnili aj zamestnanci OcÚ, poslanci obecného zastupiteľstva i riaditeľky MŠ a ŠJ za účelom zoznámenia a bližšieho spoznania sa.

Vo štvrtok 27.5.2010 bola naplánovaná túra v pohorí Branisko, vedenia ktorej  sa ujal pán Stanislav Valenčin, poslanec a člen komisie pre kultúru a šport za účasti členov turistického krúžku Centra voľného času v Širokom, avšak len čo sa všetci „turisti" vyviezli autobusom na motorest, začala sa búrka, a tak boli nútení zostať v ubytovacom zriadení. Poľské deti sa s našimi deťmi potom porozprávali a zahrali krátke kartové hry.

V piatok 28.5.2010 po vyučovaní a obede už Poliaci  cestovali domov. V rámci pracovného vyučovania počas pobytu v našej škole vyrobili nádherné pozdravy pre nás, kde boli napísané tieto slová:

„Serdecznie dziekujemy Panu staroscie, wszyckstkim pracovnikom úrzedu i szkóly v Široké za serdeczne przyiecie, mila atmosfere, wide atsakeji i niezapomniane uspomnienia. Nauczycide was ucznionie z Poľski."

Počas celého pobytu pri rôznych príležitostných stretnutiach poľské učiteľky sa vyjadrovali veľmi pozitívne, že sa im aj poľským deťom v Širokom i okolí páčilo, cítili sa tu dobre, chutili im aj naše jedlá, na niektoré si dokonca vypýtali aj recepty.  Medzi deťmi aj dospelými vznikli priateľstvá, a to nás, ktorým záležalo na tom, aby to tak bolo, teší.

Všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a pracovali s Poliakmi počas aktivity, patrí naozaj veľká vďaka, pretože aj táto aktivita bola úspešná.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013V rámci cezhraničnej spolupráce sa uskutočnila prvá aktivita projektu:

„Spoznajme sa - prvý krok k rozvoju vzájomnej spolupráce obcí Široké - Brzyska“

v dňoch od 26.2.210 do 28.2.2010 pod názvom

“Zimné športy v obci Široké“.

Z partnerskej poľskej obce Brzyska pricestovalo v piatok 26.2.2010 v podvečerných hodinách  35 detí prevažne II. stupňa ZŠ 4 učitelia a jeden zástupca úradu. Ubytovanie a stravovanie mali zabezpečené v rekreačnom zariadení OÁZA. Deti si po večeri zahrali v priestoroch zariadenia stolový futbal a stolný tenis. Keďže snehové podmienky na plánovaný turnaj v sánkovaní neboli priaznivé, športový turnaj sa uskutočnil v telocvični ZŠ, a to v sobotu 27.2.2010 v dvoch etapách za účasti aj našich žiakov ZŠ, učiteľov, poslancov OZ a pracovníkov OcÚ. Z poľských a slovenských detí boli vytvorené po tri družstvá a súťažili v súťažiach pod názvami: HESLO, ŠTAFETA, SLALOM, HÚSENICA, ČÍSLA, DEBAKEL. Všetci súťažiaci boli za svoje výborné výkony odmenení sladkými aj vecnými odmenami. Večer sa v sále KD konal seminár pre učiteľov, zameraný na výmenu skúseností vo výchovno-vzdelávacom procese a deti mali diskotéku s občerstvením a ďalšie súťaže. V nedeľu 28.2.2010 po raňajkách sa konal spoznávací výlet autobusom cez Tunel Branisko až na Spišský hrad a odtiaľ ku „Čertovej diere“ na horskom prechode Branisko. Naši partneri sa zúčastnili aj sv. omše v Rímskokatolíckom kostole sv. Mikuláša v Širokom a po slávnostnom obede odišli domov.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013.Cezhraničná spolupráca

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007 – 2013“.

„Partnerstvom k spoločnému rozvoju...“

Obec Široké bola oslovená zástupcami Gminy Brzyska (Poľsko) s ponukou na vzájomnú spoluprácu a výmenu skúsenosti v rôznych oblastiach. Následne sa uskutočnili vzájomné návštevy zástupcov miestnych úradov a spoločenských organizácií. Po týchto vzájomných návštevách zástupcovia vyhodnotili, že oba regióny sú si v mnohom podobné, ale napriek tomu každý z nich má svoje špecifiká, ktoré pre toho druhého môžu byť príkladom, inšpiráciou, ale aj varovaním. Pre jazykovú blízkosť komunikácia prebieha bez potreby tlmočníka, čo je pre ďalší rozvoj spolupráce podstatná výhoda. Zástupcovia obce Široké ponuku na spoluprácu prijali. Gmina Brzyska je od obce Široké vzdialená iba 150 km, čo predstavuje cca 2,5 - 3 hod. cesty autom. V rámci Gminy Brzyska je spravovaných sedem obcí s počtom 6400 obyvateľov.
Uskutočnili sa štyri pracovné stretnutia, na ktorých boli zúčastnení starostovia oboch partnerov, projektoví manažéri a zástupcovia miestnych organizácií. Dve stretnutia sa konali v Širokom a dve v Brzyske. Cieľom stretnutí bolo uzatvorenie dohody o partnerstve a príprava projektu. 
K tomu, aby sa vzájomná spolupráca a výmena skúseností mohla rozvíjať, je nutné, aby zástupcovia vybraných cieľových skupín spoznali región a nadviazali kontakty na všetkých úrovniach.
Gmina Brzyska má dobre vybavenú občiansku infraštruktúru, päť organizácií hasičského zboru na vysokej úrovni, silne rozvinuté kultúrno-spoločenské organizácie, bohatý prírodný potenciál - Liwocski regionálny park, prameň minerálnej vody s vysokým obsahom síry, umelé jazerá, miestny zámok s parkom, vyhliadkovú vežu a iné. Na druhej strane je poznačená vysokou nezamestnanosťou, napriek vysokému potenciálu prírodného bohatstva na rozvoj cestovného ruchu agroturistiky. V regióne chýba vodovod a kanalizácia. Zber odpadkov je netriedený. Nedostatočné sú aj podmienky na rozvoj kultúry a športu. 
Obec Široké disponuje silne rozvinutým podnikateľským prostredím v rámci malých a stredných firiem (takmer 50 subjektov), aktívnym a úspešným hasičským zborom, aktívnym futbalovým klubom, silne rozvinutou technickou infraštruktúrou, prírodným a kultúrnym bohatstvom v blízkom okolí (pohorie Branisko, minerálne pramene, Spišský hrad a i.) Na druhej strane má v zlom technickom stave ZŠ, kultúrny dom a zdravotné stredisko.
Na základe analýzy silných a slabých stránok oboch regiónov vyplynuli možnosti a príležitosti na rozvoj spolupráce v oblastiach: činnostiach verejnej správy, zvyšovania úrovne vzdelávania, výmeny know-how v oblasti zavádzania nových systémov vzdelávania, budovania občianskej a technickej infraštruktúry, podpory rozvoja podnikania, spolupráce podnikateľských subjektov, organizovania spoločných kultúrno-spoločenských a športových podujatí.

Obec Široké podala na Prešovský samosprávny kraj žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 - 2013 - projekt pod názvom: „Spoznajme sa - prvý krok k rozvoju vzájomnej spolupráce obcí Široké - Brzyska“, ktorý bol PSK schválený. Napriek tomu, že naši poľskí partneri neboli v schválení ich projektu úspešní, chcú pokračovať v našej  vzájomnej spolupráci. 

Naše spoločné aktivity budú organizované tak, aby zapojili zástupcov všetkých spoločensko-kultúrnych, športových, záujmových a vekových skupín. Bude sa jednať o zorganizovanie: 

február 2010 - zimné športy v obci Široké - pre deti z Brzysky a Širokého za účasti širokej verejnosti, seminár pre učiteľov zameraný na výmenu skúseností z výchovno-vzdelávacieho procesu,

máj 2010 - deti deťom - v ZŠ Široké absolvuje týždenný pobyt jedna trieda z partnerskej obce s vyučovaním a kultúrnym programom,

júl 2010 - spoznajme svoje sily na „bojisku“ - medzištátny futbalový zápas, súťaže družstiev hasičov – kateg. deti a dospelí, večera otázok a odpovedí so zástupcami oboch obcí v miestnej televízii,

august 2010 - leto v Širokom - motokrosové preteky, turistický prechod v pohorí Branisko,

október 2010 - prezentácia súkromného sektora v obci Široké - workshop zástupcov podnikateľských subjektov, prezentácia skúseností, návšteva prevádzok

december 2010 - festival vianočných piesní, zvyklostí a tradícií v Širokom spojený s ochutnávkou tradičných vianočných jedál a výstavou ručných prác.V nedeľu 17.1.2010 našu obec navštívili zástupcovia partnerskej poľskej obce Brzyska a spevácky zbor Collegium Musicum z Rzeszowa, ktorý mal koncert v Rímskokatolíckom kostole sv. Mikuláša v Širokom a zároveň spieval aj počas sv. omše. O 12.30 hod. bol pripravený v zasadačke OcÚ slávnostný obed a po ňom sa uskutočnila na KTV beseda so starostom Gminy Brzysky Ryszardom Papciakom, Marcinom Wegrzynom, manažérom pre európske fondy na úrade Gminy Brzysky a starostom našej obce Ing. Stanislavom Bartošom. Zaujímavé otázky mala pe nich pripravené Mgr. Helena Hajdučinová aj občania, na ktoré všetci besedujúci postupne odpovedali. Aj prostredníctvom tejto besedy sme sa mali možnosť dozvedieť viac o práci našich poľských partnerov, ale aj informácie týkajúce sa našej obce. Našim poľským priateľom sa v Širokom veľmi páčilo a vyslovili presvedčenie, že v našej obci, okrem príjemného prístupu Širočanov k nim, nachádzajú aj rôzne inšpirácie. Nám zasa priniesli radosť a postarali sa nám o príjemný umelecký zážitok.

Fotogaléria