Poľnohospodárstvo

Poľnohospodárske družstvo Branisko

082 37 Široké 495
tel. 0907 674 188
predseda: Ing. Jozef Balucha
Štatutárnym orgánom je predstavenstvo v zložení 17 členov vrátane predsedu  a podpredsedu.


Manažment družstva tvoria: 

Predseda: Ing. Jozef Balucha
Podpredseda:
Vedúci ŽV: Ing. Matej Gruca
Mechanizátor: Ing. Michal Šofranko
Agonóm: Ing. Štefan Pribula
Vedúci obchodnej činnosti: Stanislav Čech

V PD Branisko pracuje na jednotlivých úsekoch spolu 120 družstevníkov v katastri obce Široké, Víťaz, Ovčie, Hrabkov vo vzdialenosti 12 km.

Predmety podnikateľských aktivít:
• výroba a predaj poľnohospodárskej produkcie,
• zváračstvo,
• výroba a oprava poľnohospodárskych strojov,
• kovoobrábanie,
• montáž, oprava, údržba elektrických zariadení do 1000 V a blezkozvodov objektov A,
• výroba rozvádzačov do 1000 V do objektov A,
• pomocné stavebné práce,
• zemné práce,
• výroba pekárenských výrobkov,
• obchodná činnosť – potraviny, alko – nealko nápoje, tabak, pekárenské výrobky, ovocie, zelenina, poľnohospodárske produkty, stavebný materiál, živé zvieratá,
• prenájom motorových vozidiel, poľnohospodárskych strojov a zariadení,
• prenájom nehnuteľností,
• cestná nákladná doprava,
• verejná cestná hromadná osobná doprava nepravidelná,
• poskytovanie prác, služieb pre svojich členov,
• mäsiarstvo a údenárstvo, spracovanie mäsa a výroba mäsových výrobkov.

Rastlinná výroba
PD má v súčasnosti 3300 ha poľnohospodárskej pôdy, z ktorej 1798 ha predstavuje orná pôda. Pestované plodiny: pšenica, jačmeň jarný, kukurica na siláž, repka olejná jarná, horčica biela, zemiaky, viacročné krmoviny, trávy na onej pôde.

Živočíšna výroba
Živočíšna výroba sa zameriava hlavne na chov hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec. Z okolo 1180 kusového stavu hovädzieho dobytka majú kravy okolo 410 kusové zastúpenie. Priemerná dojivosť je 10,69 litra na jednu kravu.
Ošípané tvoria okolo 385 kusový stav, z toho prasníc je okolo 20 ks. Na jednu prasnicu pripadá okolo 15 živo narodených prasiat.
Počet oviec je okolo 1070 ks, z toho 676 ks predstavujú bahnice. Zo 739 ks narodených jahniat, tvorí úhyn 11,36 %.

Hlavnými produktmi sú: ovčí syr, vlna hovädzie a bravčové mäso, ktoré sa dostáva do finálnej podoby na bitúnku. Významným produktom je aj mlieko, ktoré sa pasterizuje na úseku mliekárne  a ako polotučné predstavuje finálny výrobok.

Odbytové možnosti sú vo vlastných štyroch družstevných predajniach, avšak PD zásobuje svojimi mäsovými výrobkami, mlieko, chlebom a pečivom cca 70 odberných miest v okrese Prešov, Gelnica, Spišská Nová Ves.

Poľnohospodárstvo
Fotogaléria