Spoloč. organizácie

Spoločenské organizácie

Klub dôchodcov Široké

predseda:  Imrich Vihonský, Široké 409

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Širokom
predseda: František Straka, Široké 600, tel.: 0903 508 123

Slovenský zväz zdravotne postihnutých v Širokom
predseda: Jana Susová, Široké 325

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Širokom
predseda: Nadežda Vargová, Široké 139

Dobrovoľný hasičský zbor v Širokom
predseda: Július Hanudeľ, Široké 139

Stolnotenisový klub Široké
predseda: Martin Palenčár

Združenie športových technických činností Široké
predseda: Milan Doľak, Široké, 548, tel.: 0908 812 214

Poľovnícke združenie Branisko v Širokom
predseda: Viliam Zamborský Prešov

Futbalový klub Široké
predseda: Miroslav Polaček

Chovatelia poštových holubov Široké
predseda: Matúš Cmorej, Široké 432