Novinky

 • ŽIADOSŤ

  ŽIADOSŤ

  Z dôvodu prípravy výstavby chodníka na cintoríne smerom k detskému cintorínu, žiadame, aby sa prihlásili na obecný úrad pozostalí po opustenom hrobe: Ondreja Cmoreja a Márie Cmorejovej, rod. Strakovej. Hrob je s určitosťou starší ako 120 rokov. Ďakujeme. Kontakt 051/7911102   čítať viac »
 • Výsledky volieb do NR SR 2020

  Výsledky volieb do NR SR 2020 v obci Široké 29.2.2020.   čítať viac »
  Výsledky volieb do NR SR 2020
 • Pod ochranou sv. Floriána

  Pod ochranou sv. Floriána

  Živelné udalosti, ako povodne, víchrice, požiare spôsobujú človeku nielen útrapu, ale veľakrát aj ohrozenie zdravia, života či materiálne škody. Ochrana pre nimi je často chápaná ako povinnosť obce ochrániť svojich obyvateľov. Preto sú zriaďované dobrovoľné hasičské zbory vybavované potrebnou technikou aj za nemalé financie. Nové hasičské auto značky IVECO bolo štátom pridelené aj obci Široké, ktorá zorganizovala v poslednú novembrovú nedeľu jeho požehnanie.   čítať viac »
 • Senior párty 2019

  V utorok 12.11.2019 popoludní sa stretli naši dôchodcovia na Senior párty v sále kultúrneho domu na spoločnom posedení, ktoré sa konalo v rámci mesiaca úcty k starším.   čítať viac »
  Senior párty 2019
 • Informácie k voľbám do NR SR 2020 - žiadosť o voľbu poštou a vydanie hlasovacieho preukazu

  Informácie k voľbám do NR SR 2020 - žiadosť o voľbu poštou a vydanie hlasovacieho preukazu

  Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020. Elektronická adresa na doručovanie žiadosti o voľbu poštou a vydanie hlasovacieho preukazu je obec@siroke.sk   čítať viac »
 • 15 rokov Základnej umeleckej školy v Širokom

  15 rokov Základnej umeleckej školy v Širokom sme oslávili koncertom, za účasti domáceho publika a hostí. Hudba, umelecké slovo, spev, tanec, výtvarné umenie.. Kvalitu odprezentovaných umeleckých čísel publikum ocenilo hlasným potleskom.   čítať viac »
  15 rokov Základnej umeleckej školy v Širokom
 • Voľby do Európskeho parlamentu 2019

  Voľby do Európskeho parlamentu 2019

  Výsledky volieb do Európskeho parlamentu 2019 v našej obci   čítať viac »
 • DEŇ MATIEK 2019

  Druhá májová nedeľa už tradične patrí našim mamám a babkám, kedy si ich chceme uctiť a poďakovať za lásku, starostlivosť, námahu a obetu, ktorú denne prinášajú, aby sa príkladne postarali o naše rodiny.   čítať viac »
  DEŇ MATIEK 2019
 • Súťaž Deň matiek

  Súťaž Deň matiek

  Obec Široké vyhlasuje výtvarnú súťaž na tému "MAMKINA TORTA" (návrh na tortu/koláč)   čítať viac »
 • Veľká Noc 2019

  S láskou a želaním všetkého najlepšieho vám želáme tie najkrajšie veľkonočné dní. Nech vám Veľká noc prinesie Veľa radosti, šťastia a pokoja do vášho života a nech atmosféra týchto dní sa prenesie i do zvyšku vášho života.   čítať viac »
  Veľká Noc 2019
 • Prezidentské voľby 30.3.2019

  Prezidentské voľby 30.3.2019

  Výsledky 2. kola prezidentských volieb 2019   čítať viac »
 • Prezidentské voľby 16.3.2019

  Výsledky 1. kola prezidentských volieb 2019   čítať viac »
  Prezidentské voľby 16.3.2019
 • Vianočný koncert ZUŠ

  Vianočný koncert ZUŠ

  Vo štvrtok 20. 12. 2018 sa v sále Kultúrneho domu v Širokom uskutočnil vianočný koncert pre žiakov, rodičov a verejnosť. Účinkovali žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy v Širokom - hudobníci, tanečníci, herci. Výtvarníci zabezpečili kulisy a peknú vianočnú výzdobu. Všetci účinkujúci nás divákov veľmi príjemne predvianočne naladili.   čítať viac »
 • Mikuláš v sále OcÚ

  "Ako sa zbojníci lepšími stali" mikulášske predstavenie pre malých aj veľkých sa uskutočnilo v stredu 5. decembra 2018 v sále OcÚ v Širokom. Aj tento rok ho riaditeľka, učitelia a Rodičovská rada pri Základnej umeleckej škole pripravili s radosťou a obohatili o nové nápady. O úsmevné a poučné repliky nebola núdza a na svoje si tak prišli nielen žiaci, ale aj dospelí.   čítať viac »
  Mikuláš v sále OcÚ
 • Oznam o schválenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok k projektu „Podpora kompostovania v obci Široké

  Oznam o schválenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok k projektu „Podpora kompostovania v obci Široké

  Obci Široké bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Podpora kompostovania v obci Široké“ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 1 – Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Investičná priorita 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie.   čítať viac »
 • Výsledky komunálnych volieb 2018

  Obec Široké informuje o výsledkoch volieb poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce Široké vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 2018.   čítať viac »
  Výsledky komunálnych volieb 2018
 • ODOVZDÁVANIE NOVEJ TELOCVIČNE DO UŽÍVANIA

  ODOVZDÁVANIE NOVEJ TELOCVIČNE DO UŽÍVANIA

  10. októbra 2018 o 10:10 sa v areáli Základnej školy v Širokom uskutočnilo slávnostné odovzdávanie novej telocvične do užívania. V dnešnej uponáhľanej stresujúcej dobe, plnej napätia sa nám javí telesná výchova a šport, ako najúčinnejší odbúravač stresov, prostriedok regenerácie a aktívneho odpočinku. Pohybová aktivita podporuje imunitný systém a uvoľňuje napätie. Zabezpečuje obnovu síl a energie. Športovať s rozumným rozložením síl je zdravé a starať sa o svoje zdravie je povinnosťou každého človeka.   čítať viac »
 • 4. ŠIROCKÁ GRUĽADA

  V sobotu 6.10.2018 nás privítalo slnečné počasie a navodilo dobrú náladu na 4. Širockú gruľadu. V centre našej obce sa tohto roku zišlo oveľa viac ľudí a o zábavu a dobré zemiakové jedlá nebola núdza. Šikovné tímy kuchárov varili pirohy, šúlance, slivkové knedle, zemiakovú polievku a piekli zemiakové placky, gruľovníky (lokše), hranolky.   čítať viac »
  4. ŠIROCKÁ GRUĽADA
 • PREVENCIA KRIMINALITY

  PREVENCIA KRIMINALITY

  Operačný program Efektívna verejná správa Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“.   čítať viac »
 • DEŇ MATIEK

  Druhú májovú nedeľu Deň matiek v našej obci už tradične povyšujeme na úroveň obecných osláv, pretože mama je v rodine jedinečná, nenahraditeľná a zaslúži si úctu a ocenenie. Sála kultúrneho domu bola zaplnená a tomu sa tešili všetci účinkujúci, ktorí svoje číslo odprezentovali s láskou ako len najlepšie vedeli. V programe vystúpili žiaci materskej školy, základnej školy a základnej umeleckej školy. Dobrú náladu umocňovalo okrem skvelých výkonov aj krásne slnečné počasie.   čítať viac »
  DEŇ MATIEK
 • ŠPORTOVÁ AKADÉMIA MATEJA TÓTHA ZADARMO

  ŠPORTOVÁ AKADÉMIA MATEJA TÓTHA ZADARMO

  Základná škola v Širokom môže získať pre svojich žiakov športovú akadémiu Mateja Tótha na jeden školský rok zadarmo. Stačí hlasovať na stránke www.dobravec.o2.sk. Sms sú bezplatné, slúžia len na overenie kódu, aby sa predišlo podvodnému hlasovaniu. Hlasovať môžete opakovane každý deň.   čítať viac »
 • UMENIE SPÁJA - PRIATEĽSKÝ KONCERT ŠTYROCH ZUŠ

  Vo štvrtok 19. apríla 2018 sa v koncertnej sále našej Základnej umeleckej školy konal interný priateľský koncert štyroch ZUŠ – Gelnica, Krompachy, Spišské Podhradie a Široké. Partnerská spolupráca týchto škôl trvá už niekoľko rokov. Každým rokom je hostiteľom iná ZUŠ. Koncert bol inklúziou tradície a inovácie – znela klasická, folklórna a populárna hudba. Výsledkom bola výborná atmosféra, pestrosť a rozmanitosť spoločného programu. Pozvanie prijal aj starosta obce Ing. Stanislav Bartoš.   čítať viac »
  UMENIE SPÁJA - PRIATEĽSKÝ KONCERT ŠTYROCH ZUŠ
 • VÝTVARNÁ SÚŤAŽ

  VÝTVARNÁ SÚŤAŽ

  Obec Široké vyhlasuje výtvarnú súťaž na tému „Mama- kráľovná môjho srdca“. Úlohou detí je rôznymi umeleckými materiálmi (klasickými aj kombinovanými) vyjadriť prostredníctvom vlastnoručne vyrobenej pohľadnice vďaku svojej mame za lásku a starostlivosť.   čítať viac »
 • TELEVÍZIA JOJ O ŠIROCKOM SOKOLE

  V roku 2018 televízia JOJ vo svojom hlavnom spravodajstve odvysielala až dva príspevky o našej mene Širockom sokole. Ponúkame Vám možnosť pozrieť si tieto reportáže v tomto článku.   čítať viac »
  TELEVÍZIA JOJ O ŠIROCKOM SOKOLE
 • STAVBA NOVEJ TELOCVIČNE ZŠ

  STAVBA NOVEJ TELOCVIČNE ZŠ

  Dňa 22.3.2018 sa v školskom areáli konalo slávnostné poklepanie základného kameňa stavby novej telocvične Základnej školy v Širokom. Bol to pre nás Širočanov radostný deň, lebo sa tým začalo dobré dielo pre skvalitnenie športovej prípravy a telesného i duševného zdravia našich detí, lebo šport učí usilovnosti a statočnosti. Podnecuje pracovať na sebe, prekonať samého seba. Trénuje nielen telo, ale aj psychiku. Pomáha k emočnej vyrovnanosti a vnáša do vnútra človeka optimizmus, radosť a silu.   čítať viac »
 • NAŠA OBEC SI VYBOJOVALA TITUL NAJSYMPATICKEJŠEJ OBCE V PREŠOVSKOM OKRESE

  89 obcí v Prešovskom okrese bojovalo uplynulý týždeň o priazeň čitateľov spravodajského portálu Prešov 24. Hlasovanie bolo ukončené a absolútnym víťazom sa stala naša obec s počtom hlasov 1205, čo je 17,2 % zo všetkých odovzdaných hlasov. Hermanovce skončili druhé, pričom získali 410 hlasov, teda 5,9 %. Treťou najsympatickejšou obcou podľa čitateľov je Víťaz, ktorý obdržal 393 hlasov, čo je 5,6 %. O každej z víťazných obcí nájdete na ich spravodajskom webe postupne zaujímavý článok.   čítať viac »
  NAŠA OBEC SI VYBOJOVALA TITUL NAJSYMPATICKEJŠEJ OBCE V PREŠOVSKOM OKRESE
 • KALENDÁR ZBERU ODPADU 2018

  KALENDÁR ZBERU ODPADU 2018

  Prezrite si kalendár triedeného zberu a zberu komunálneho odpadu z domácností v roku 2018   čítať viac »
 • NOVÁ HASIČSKÁ ZBROJNICA

  V sobotu 18. novembra 2017 sa v Širokom konalo symbolické ukončenie výstavby a slávnostné odovzdanie novej hasičskej zbrojnice do užívania za účasti prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Pavla Ceľucha, predsedu Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany Prešov Mareka Angeloviča, riaditeľky Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany Prešov Márie Humeňanskej, riaditeľa Krajského riaditeľstva Hasičského záchranného zboru Prešov Ľubomíra Toďora.   čítať viac »
  NOVÁ HASIČSKÁ ZBROJNICA
 • 4. SENIOR PÁRTY 2017

  4. SENIOR PÁRTY 2017

  Vo štvrtok 9.11.2017 popoludní sa stretli naši dôchodcovia na 4. Senior párty 2017 v sále kultúrneho domu v príjemnej atmosfére pri spoločnom posedení, ktoré sa konalo v rámci mesiaca úcty k starším. Po uvítacom príhovore starostu obce Ing. Stanislava Bartoša sa v kultúrnom programe predstavila košická hudobná skupina PAVELČÁKOVCI. S účinkujúcimi si zaspievali aj naši dôchodcovia, čo prispelo k dobrej nálade.   čítať viac »
 • 3. ŠIROCKÁ GRUĽÁDA

  Už tretí rok za sebou sa podarilo v slnečnú septembrovú sobotu zorganizovať oslavu zemiakovej úrody v našej obci. Na priestranstve za polyfunkčným objektom to 9.9.2017 žilo od rána, keď pracovníci obce postupne pripravovali všetko potrebné, aby tím školskej jedálne pri ZŠ a MŠ aj členovia miestnych organizácií mohli variť zemiakové dobroty. O dobrú náladu sa postarala hudobná skupina PADÁK. Skvelú atmosféru dotváral maskot Grulik. Nechýbali ani detské atrakcie, či tvorivé dielne pod vedením rehoľných sestier s Klubu Quo Vadis. Novým moderátorom bol Peter Jenča.   čítať viac »
  3. ŠIROCKÁ GRUĽÁDA
 • Obchodná verejná súťaž

  Obchodná verejná súťaž

  Obec Široké, 082 37 Široké 118 (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9a Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991Zb. Obchodný zákonník v zneníneskorších predpisov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok obce formou obchodno - verejnej súťaže (ďalej len „OVS“).   čítať viac »
 • Športový deň

  Počas krásnej slnečnej nedele 25. júna 2017 sa na Futbalovom štadióne v Širokom uskutočnil 4. ročník rodinného podujatia ŠPORTOVÝ DEŇ. Bohatý program bol prispôsobený pre všetky vekové kategórie.   čítať viac »
  Športový deň
 • Deň matiek 2017

  Deň matiek 2017

  Druhú májovú nedeľu sme aj tento rok v našej obci oslavovali Deň matiek. V kultúrnom dome sa nám žiaci základnej, materskej a základnej umeleckej školy - ľudová hudba Širočan a žiaci tanečného odbor a LDO predstavili so svojím krásnym pestrým a bohatým kultúrnym programom, ktorý v nás zanechal hlboký umelecký zážitok.   čítať viac »
 • Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže

  Dňa 24.4.2017 o 13.00 hod. sa na Obecnom úrade v Širokom konalo otváranie obálok obchodnej verejnej súťaže, predmetom ktorej bol prenájom nebytových priestorov lekárne v budove Polyfunkčného objektu v centre obce Široké, súp. č. 353. Úspešná ponuka: Dr.Max 95 s.r.o., Moldavská cesta 8/A, 040 11 Košice, ponúknutá cena ročného nájmu je 18,600 Eur.   čítať viac »
  Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže
 • Zrekonštruovaná predajňa COOP Jednoty, s.d.

  Zrekonštruovaná predajňa COOP Jednoty, s.d.

  Od 30.1.2017 do 16.3.2017 sa vykonávali rekonštrukčné práce predajných a skladových priestorov, a tým sa plocha predajne zväčšila o 107 m2. Predajná plocha o 80 m2 a skladová a kancelárska plocha o 27 m2. Celkove je v predajni 4697 tovarových položiek a ich počet sa bude zvyšovať na úkor zmenšovania regálového priestoru pre iné položky. Dňa 17.3.2017 bola predajňa slávnostne znovu otvorená za účasti zástupcov COOP Jednoty, s.d. Prešov na čele s jej predsedom Ing. Štefanom Bujňákom, starostu obce Ing. Stanislavom Bartošom, pracovníčok predajne a práve nakupujúcich občanov našej obce.   čítať viac »
 • 3. Senior párty

  SENIOR PÁRTY 2016 Štvrtkové popoludnie 10.11.2016 strávili naši dôchodcovia v príjemnej atmosfére pri spoločnom posedení, ktoré sa konalo v rámci mesiaca úcty k starším. V sále KD sa uskutočnil 3. ročník Senior párty. Po uvítacom príhovore starostu obce Ing. Stanislava Bartoša sa v kultúrnom programe predstavil Spevokol Petržalčanka so svojim tanečno-divadelným predstavením Petržalské páračky-drápačky pod vedením p. Alžbety Korbelovej.   čítať viac »
  3. Senior párty
 • 2. Širocká gruľada

  2. Širocká gruľada

  V sobotu 24. septembra 2016 sa za krásneho jesenného počasia na priestranstve za polyfunkčným objektom uskutočnila 2. ŠIROCKÁ GRUĽADA. Vyššia účasť návštevníkov tohto podujatia oproti 1. ročníku ukázala, že sa stala novou širockou tradíciou. Širočania si mohli pochutnať na typických zemiakových jedlách ako: pirohy, šlišky (šúľance), gruľovníky (lokše), nalešniky (zemiakové placky) a hranolky.   čítať viac »
 • Športový deň 2016

  Nedeľa 26. júna 2016 patrila športu, rodine a zábave. Na Futbalovom štadióne v Širokom sa uskutočnil 3.ročník Športového dňa. Podujatie odštartovali tradičné zápasy deti vs. rodičia a v krásnom počasí si návštevníci mohli otestovať svoje zručnosti na pripravených stanovištiach, na ktorých po splnení úlohy získavali sladké a vecné odmeny. Tvorivé dielne v podaní rehoľných sestier z Klubu Quo Vadis sa tešili obrovskému záujmu zo strany detí, avšak svoje umelecké schopnosti si vyskúšali aj dospelí.   čítať viac »
  Športový deň 2016
 • Záverečný koncert ZUŠ 2016

  Záverečný koncert ZUŠ 2016

  Pozrite si fotogalériu zo záverečného koncertu ZUŠ v roku 2016   čítať viac »
 • Deň matiek 2016

  Pozrite si fotogalériu z Dňa matiek 2016 v našej obci   čítať viac »
  Deň matiek 2016
 • Výsledky volieb do NR SR

  Výsledky volieb do NR SR

  Výsledky volieb do NR SR 2016 - OBEC ŠIROKÉ   čítať viac »
 • Oznámenie o výsledkoch verejnej obchodnej súťaže

  Oznámenie o výsledkoch verejnej obchodnej súťaže na prevod vlastníctva majetku obce Široké   čítať viac »
  Oznámenie o výsledkoch verejnej obchodnej súťaže
 • Kollárovci v Širokom

  Kollárovci v Širokom

  V naplnenej sále KD, kde záujem verejnosti ďaleko prevyšoval jej kapacitu, si priaznivci folklóru prišli na svoje na Trojkráľovom koncerte Kollárovcov. Od malých detí až po dospelých si všetci odnášali skvelý kultúrny zážitok.   čítať viac »