15 rokov Základnej umeleckej školy v Širokom

15 rokov Základnej umeleckej školy  v Širokom

Na koncerte účinkovali terajší aj bývalí žiaci, učitelia, absolventi našej ZUŠ pokračujúci v štúdiu na konzervatóriách. Naša Základná umelecká škola sa v tomto školskom roku obzerá späť, skladá mozaiku svojej práce, poslania a hodnôt, ktorých je nositeľkou. Za toto obdobie prešla postupným zriadením jednotlivých odborov hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického. Riaditeľka Mgr. Lenka Nehilová v príhovore vyslovila želanie, aby tvorivosť a kvalitné programy aj naďalej formovali umeleckého ducha obce, oslovovali žiakov a rodičov, návštevníkom prinášali radosť z videného, počutého a zažitého. Starosta obce Ing. Stanislav Bartoš poďakoval pani riaditeľke a kolektívu učiteľov za ich prácu a škole, ktorá robí radosť nielen obci, ale je úspešná aj v celoslovenských súťažiach zaželal do jej ďalších rokov mnoho úspechov.

Fotogaléria