2. Širocká gruľada

2. Širocká gruľada

V sobotu 24. septembra 2016 sa za krásneho jesenného počasia na priestranstve za polyfunkčným objektom uskutočnila 2. ŠIROCKÁ GRUĽADA. Vyššia účasť návštevníkov tohto podujatia oproti 1. ročníku ukázala, že sa stala novou širockou tradíciou. Širočania si mohli pochutnať na typických zemiakových jedlách ako: pirohy, šlišky (šúľance), gruľovníky (lokše), nalešniky (zemiakové placky) a hranolky. Občerstvenie zabezpečili členovia Futbalového klubu Široké. V rámci gruľady boli aj súťaže: o najväčší gruľ, ktorú vyhralo PD Branisko Široké, (1,026 kg), súťaž o najzaujímavejší gruľ vyhral Daniel Straka. V súťaži v škrabaní zemiakov na čas vyhralo družstvo n.o.Ľudia vidiaci srdcom. Súťaž v zbieraní zemiakov vyhral Kristián Krescanko  a súťaž v hádzaní zemiakov do vedra vyhral Jozef Michalik. O dobrú náladu sa okrem našich kuchárok postarala aj hudobná skupina Country duo Weteráni zo Spišského Podhradia. Deti sa mohli zabaviť na nafukovacej žirafe alebo si nechať namaľovať na tvár pekné obrázky. Materská škola a Mikuláš n. o. zabezpečili hrací kútik pre deti a tvorivú dielňu. Svojimi výrobkami sa prezentovalo aj PD Branisko Široké. Prípravu jedál zabezpečili zamestnanci školských jedální zo ZŠ a MŠ, rodina Pošivákova a členovia SZZP pod vedením p. Susovej. Opäť bol vypustený  balón s fľašou, v ktorej bolo posolstvo a informácie pre jeho nálezcu. Srdečná a veľká vďaka za pomoc patrí aj našim hasičom z DHZ a tiež všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zaslúžili o naozaj vydarený priebeh 2. Širockej gruľady. Osobitné poďakovanie patrí Prešovskému samosprávnemu kraju, ktorý našu gruľadu finančne podporil dotáciou. Zdarný priebeh 2. Širockej gruľady nás zaväzuje, aby sme na budúci rok opäť rozšírili ponuku jedál, zabezpečili  jeho  dostatok pre každého účastníka a pripravili pekný sprievodný program

"Projekt finančne podporil Prešovský samosprávny kraj"

Fotogaléria