3. Senior párty

3. Senior párty

SENIOR PÁRTY 2016 Štvrtkové popoludnie 10.11.2016 strávili naši dôchodcovia v príjemnej atmosfére pri spoločnom posedení, ktoré sa konalo v rámci mesiaca úcty k starším. V sále KD sa uskutočnil 3. ročník Senior párty. Po uvítacom príhovore starostu obce Ing. Stanislava Bartoša sa v kultúrnom programe predstavil Spevokol Petržalčanka  so svojim tanečno-divadelným predstavením Petržalské páračky-drápačky pod vedením p. Alžbety Korbelovej. V rámci vystúpenia si aj naši dôchodcovia s Petržalčanmi zaspievali, čo prispelo k dobrej nálade. Pre dôchodcov bolo pripravené občerstvenie a tombola. Seniori tak mohli stráviť príjemné chvíle pri programe a debate so svojimi známymi. Veríme, že sa im podujatie páčilo a radi sa zúčastnia senior párty aj o rok.

Fotogaléria