3. ŠIROCKÁ GRUĽÁDA

3. ŠIROCKÁ GRUĽÁDA

Už tradične pracovníčky školskej jedálne upiekli veľké množstvo zemiakových placiek, gruľovníkov, hranoliek a upiekli novinku - pagáče so zemiakovou plnkou.  Členovia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých vyvárali pirohy a šúľance (šližky), členovia Klubu dôchodcov uvarili tohto roku novinku – zemiakovú polievku a pomohli pokrájať napečené pagáče. Rodina Pošiváková varila takisto pirohy a šúľance. Poľnohospodárske družstvo Branisko ponúkalo svoje mäsové výrobky a o občerstvenie sa staral Futbalový klub Široké.  Materská škola sa postarala o zábavu najmenších účastníkov spolu s nafukovacou žirafou. Ďalšou novinkou bola výstava poštových holubov, ktorú zabezpečili chovatelia zo Širokého. Ing. František Jurčišin napísal na tému gruľady peknú báseň, ktorú predniesla Mgr. Helena Hajdučinová.  Už samozrejmosťou sa stali súťaže v škrabaní zemiakov na čas, ktorej sa zúčastnili jednotlivé dvojice našich organizácií: ZO SZZ, SZZP, MS SČK, KD, Ľudia vidiaci srdcom, n.o., DHZ. Tohto roku vyhral  Dobrovoľný hasičský zbor zastúpený Jozefom Pošivákom a Martinom Kundekom. Súťaž o najväčší zemiak vyhrala Školská jedáleň pod vedením Gabriely Semanovej, o najzaujímavejší zemiak – p. Ing. Alena Bartošová. Súťaž v zbieraní zemiakov vyhral Martin Goč  a v triafaní zemiakov  do vedra vyhrala  Viera Magáčová. Aj tohto roku sme vypustili balón s odkazom na vyzdvihnutie výhry. Každým rokom pripravujeme väčšie a väčšie množstvo jedál a miest na sedenie, lebo záujem o túto jesennú akciu zo strany Širočanov stúpa, čo nás nesmierne teší a zároveň zaväzuje, aby sme ďalej rozširovali ponuku jedál a zábavu pre všetky vekové kategórie. Veľká vďaka teda patrí všetkým, ktorí naozaj chutne navarili, napiekli, pomáhali pri organizácii, či súťažiach, ako napr. hasiči DHZ  a všetkým našim sponzorom: ZANTEO STAV, s.r.o. Široké, BCF s.r.o. Banská Bystrica, LINAK Slovakia, Slovenské pramene a žriedla a.s. Budiš, PD Branisko Široké, Agrovit Branisko, s.r.o. Bertotovce, Agro Branisko Široké, K7 Club Široké, Motorest pod lesíkom , Chminianska Nová Ves, Camélia, n.o. Široké, Mikuláš, n.o., Cyril Baloga – Gasto Chlad, Obec Hrabkov, ŠJ pri ZŠ a MŠ Široké, MŠ Široké, Futbalový klub Široké, miestne organizácie: ZO SZZ, KD, SZZP, Chovatelia poštových holubov.  Akcia bola podporená z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. Starosta obce teda srdečne ďakuje všetkým, ktorí sa väčšou či menšou mierou zaslúžili a úspešný priebeh 3. Širockej gruľady.

Fotogaléria