DEŇ MATIEK

DEŇ MATIEK

Druhú májovú nedeľu  Deň matiek v našej obci už tradične povyšujeme na úroveň obecných osláv, pretože mama je v rodine jedinečná, nenahraditeľná a zaslúži si úctu a ocenenie. Sála kultúrneho domu bola zaplnená a tomu sa tešili všetci účinkujúci, ktorí svoje číslo odprezentovali  s láskou ako len  najlepšie vedeli. V programe vystúpili žiaci materskej školy, základnej školy a základnej umeleckej školy. Dobrú náladu umocňovalo okrem skvelých výkonov aj krásne slnečné počasie.

 

V rámci obecných osláv Obec Široké vypísala aj výtvarnú súťaž na tému Mama – kráľovná môjho srdca pre deti od 5 – 15 rokov. Všetky výtvarné práce boli vystavené v sále kultúrneho domu, kde si mal možnosť každý pozrieť. Všetky boli veľmi pekné a potešili nielen mamky tých, ktorí ich namaľovali, ale aj ostatných divákov. Pani učiteľka Základnej umeleckej školy v Širokom výtvarného odboru Veronika Fedorčáková ich so svojim tímom vyhodnotila  a starosta obce Ing. Stanislav Bartoš, po svojom úvodnom príhovore a blahoželaní všetkých mamám a babkám, odovzdal ceny všetkým mladým výtvarníkom. V sále zneli  krásne piesne  v podaní talentovaných speváčok našej základnej školy a základnej umeleckej školy. Moderným aj ľudovým tancom potešili takisto viaceré tanečné skupiny. Nechýbali šikovné moderátorky, básničky, scénky kombinované s tancom. Veľká vďaka patrí všetkým p. učiteľkám a učiteľom, ktorí do našich detí vložili dôveru a zároveň s trpezlivosťou a nápaditým spôsobom dokázali  prezentovať  ich talenty, a tým zanechali v nás nezabudnuteľné emocionálne a umelecké zážitky.

 

V tombole občania vyhrali Širocké sokoly, darčekové poukazy od pedikérskeho salónu Marika a CD od hudobnej formácie Pavelčákovci. Po ukončení oficiálnej časti osláv pri odchode zo sály kultúrneho domu dostala každá žena vo veku nad 18 rokov darček Širocký sokol, ktorý si môže nechať na pamiatku alebo si za ňho niečo kúpiť v obchodoch v rámci našej obce. Na priestranstve pri kultúrnom dome už čakali stánky s občerstvením a pre deti nafukovacia žirafa. V príjemných rozhovoroch občania pokračovali v oslavách už vonku a na teplom slniečku sa osviežovali chutnou zmrzlinou.

Fotogaléria