Deň matiek 2017

Deň matiek 2017

Druhú májovú nedeľu sme aj tento rok v našej obci oslavovali Deň matiek. V kultúrnom dome sa nám žiaci základnej, materskej a základnej umeleckej školy - ľudová hudba Širočan a žiaci tanečného odbor a LDO predstavili so svojím krásnym pestrým a bohatým kultúrnym programom, ktorý v nás zanechal hlboký umelecký zážitok. V rámci týchto osláv sa matkám i ostatným hosťom prihovoril starosta obce Ing. Stanislav Bartoš, ktorý potom následne vyhodnotil výtvarnú súťaž pre deti s témou kytička pre mamičku a moderoval žrebovanie tomboly pre obyvateľov Širokého. Ceny do tomboly venovali: Obec Široké, Pedikérsky salón Marika, Široké 553, Krízo, s.r.o. Široké 517. Po ukončení oficiálnej časti pri východe z KD dostali všetky prítomné ženy nad 18 rokov darček širocký sokol. Vonku na priestranstve pre bodovou obecného úradu sa mohli občania občerstviť a porozprávať, deti zabaviť na nafukovacej žirafe.

Fotogaléria