DEŇ MATIEK 2019

DEŇ MATIEK 2019

Druhá májová nedeľa už tradične patrí našim mamám a babkám, kedy si ich chceme uctiť a poďakovať za lásku, starostlivosť, námahu a obetu, ktorú denne prinášajú, aby sa príkladne postarali o naše rodiny.

 

Aj keď začiatok tohtoročného mája sa nemohol pochváliť pekným počasím, v nedeľu 12.5.2019 na Deň matiek, bolo krásne slnečné počasie. Akoby aj ono chcelo odmeniť naše mamy spolu s deťmi materskej školy, základnej školy a základnej umeleckej školy. Svojim pekným, zaujímavým a pestrým programom  - tancom, hudbou, spevom, prednesom, rozprávkou potešili nielen mamy, ale všetkých rodinných príslušníkov, ktorí prišli do sály nášho kultúrneho domu. Mamám a babkám sa prihovoril a poďakoval aj starosta obce Ing. Stanislav Bartoš. V rámci programu bolo aj odovzdávanie cien výtvarnej súťaže:  „Torta pre moju mamu“, kde boli ocenené deti, ktoré nakreslili, akú tortu by najradšej upiekli svojej mamičke. Po programe sa žrebovala tradičná tombola so Širockými sokolmi. Vonku už čakala na deti nafukovacia žirafa, pre všetkých občerstvenie a dobre naladení priatelia, ktorí sa mohli porozprávať a pookriať. Srdečná vďaka patrí všetkým pani učiteľkám a pánom učiteľom, ktorí tento krásny program s deťmi pripravili.

 

Fotogaléria