Informácie k voľbám do NR SR 2020 - žiadosť o voľbu poštou a vydanie hlasovacieho preukazu

Informácie k voľbám do NR SR 2020 - žiadosť o voľbu poštou a vydanie hlasovacieho preukazu

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020. Elektronická adresa na doručovanie žiadosti o voľbu poštou a vydanie hlasovacieho preukazu je obec@siroke.sk

 

Žiadosť o voľby poštou - tlačivo (.pdf)

 

Všetky dôležité informácie o voľbách do NR SR 2020 nájdete tu (.pdf)