NOVÁ HASIČSKÁ ZBROJNICA

NOVÁ HASIČSKÁ ZBROJNICA

Pozvanie prijali: delegácia z poľskej partnerskej Gminy Brzyska na čele s wójtom Rafałom Papciakom, delegácia z partnerskej obce Slovenská Ľupča na čele so starostom obce Miroslavom Macákom, predsedovia Dobrovoľného hasičského zboru z obcí: Víťaz, Ovčie, Fričovce, Šindliar, Lipovce, Štefanovce, Hendrichovce, Bertotovce, starostovia susedných obcí: Víťaz, Fričovce, Šindliar, Lipovce, Hendrichovce. Žiaci Základnej umeleckej školy v Širokom svojím spevom a hudbou navodzovali dobrú náladu. Všetko sa nieslo v slávnostnej až dojímavej atmosfére uvítaní, pekných príhovorov, poďakovaní, odovzdaní darčekov i spomienky na Emila Fottu, viceprezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a dlhoročného člena miestneho výboru Dobrovoľného hasičského zboru, ktorý sa zaslúžil o mnohé úspechy našich mladých hasičov. Vdp. Stanislav Takáč požehnal hasičskú zástavu a následne novú budovu zbrojnice. Pred vchodom do hasičskej zbrojnice bola uložená aj schránka s odkazom pre budúce generácie. Naše mladé hasičky pripravili pásku, ktorú starostovia partnerských obcí a pán prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky slávnostne prestrihli. Dôstojnú atmosféru podujatia zvýraznilo umiestnenie pamätnej stuhy starostom obce Stanislavom Bartošom na žrď hasičskej zástavy. Nová hasičská zbrojnica v Širokom bola sprístupnená na prehliadku všetkým návštevníkom. Veríme, že bude dobre slúžiť našim hasičom a všetkým občanom prispeje k pocitu bezpečia.

 

fotografie: Martin Magda, Víťaz 406, 0905 401 190

Fotogaléria