Pod ochranou sv. Floriána

Pod ochranou sv. Floriána

Slávnosť, ktorá sa uskutočnila v areáli hasičskej zbrojnice bola okrem požehnania nového vozidla spojená aj s požehnaním obrazu – rezby svätého Floriána mučeníka , patróna hasičov. Svätý Florián sa za rímskych čias v roku 304 postavil na obranu 40 väznených kresťanov, ktorých sa pokúsil oslobodiť.  Za toto jeho snaženie  bol  mučený a nakoniec aj popravený, keď  mu na krk priviazali mlynský kameň a hodením do rieky Enns na území dnešného Rakúska ho utopili. Svätý Florián je uvádzaný aj  ako  patrón  kominárov, pekárov, hrnčiarov, hutníkov a taktiež ako ochranca pred neúrodou, búrkou aj suchom.
Povesť hovorí, že Florián zachránil nemecké mesto Norimberg pred požiarom v ôsmom storočí. Podľa legendy taktiež ochránil istého uhliara, ktorý spadol do ohňa a na príhovor svätca bol zachránený. Zobrazuje sa ako rímsky dôstojník alebo vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke so zástavou, v pravej s nádobou na vodu, ktorou zalieva horiace obydlie. Katolícka cirkev jeho pamiatku oslavuje 4. mája.
Nový hasičský automobil a obraz požehnal  vdp. Stanislav Takáč, širocký farár, pred nastúpenou jednotkou hasičov, ktorým velil  veliteľ DHZ František Kundek.
 Ako vo svojom príhovore povedal starosta obce Široké Ing. Stanislav Bartoš, nové vozidlo spolu s nedávno postavenou hasičskou zbrojnicou  zvyšuje záujem mladej generácie Širočanov o prácu v dobrovoľnej požiarnej ochrane. Veríme, že požehnaný obraz sv. Floriána bude hasičom pripomínať, že sú pod neustálou ochranou svojho patróna. 
K takmer stovke prítomných sa prihovorila aj predsedníčka Základnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Širokom Mgr. Ing. Silvia Kováčová, ktorá vyjadrila prianie, aby nové vozidlo malo čím menej výjazdov k požiarom a slúžilo skôr na výcvik hasičov alebo na technické výjazdy. 
Na pamiatku tejto slávnosti bola na zástavu dobrovoľného hasičského zboru pripnutá pamätná stuha.
Hasiči v Širokom sa mimo iného iniciatívne zúčastňujú spoločenského života v obci organizovaním hasičskej súťaže Memoriál Emila Fottu, vykonávajú protipožiarne prehliadky domov, počas Veľkej noci vykonávajú čestnú stráž pri Kristovom hrobe, asistujú pri rôznych obecných akciách. Ušľachtilosť ich poslania je aj v tom, že to robia bez nároku na odmenu.

 

Fotogaléria