STAVBA NOVEJ TELOCVIČNE ZŠ

STAVBA NOVEJ TELOCVIČNE ZŠ

Dňa 22.3.2018 sa v školskom areáli konalo slávnostné poklepanie základného kameňa stavby novej telocvične Základnej školy v Širokom. Bol to pre nás Širočanov radostný deň, lebo sa tým začalo dobré dielo pre skvalitnenie športovej prípravy a telesného i duševného zdravia našich detí, lebo šport učí usilovnosti a statočnosti. Podnecuje pracovať na sebe, prekonať samého seba. Trénuje nielen telo, ale aj psychiku. Pomáha k emočnej vyrovnanosti a vnáša do vnútra človeka optimizmus, radosť a silu. Slávnosť sa konala za účasti hostí: delegácií z partnerských obcí z poľskej Gminy Brzyska na čele z wujtom Rafalom Papciakom a Slovenskej Ľupče na čele s Miloslavom Urbanom, starostov susedných obcí z Víťaza Jána Balogu a Fričoviec Jána Mikulu, riaditeľky základných škôl z Víťaza Lenky Dvorščákovej a Fričoviec Martiny Lechovej, riaditeľa Obvodného oddelenia PZ SR v Chminianskej Novej Vsi Patrika Nehilu, za zhotoviteľa firmy Betpres, s.r.o. Vranov nad Topľou, konateľa spoločnosti Matúša Barkóciho, generálneho projektanta stavby Stanislava Štofaňáka, za verejné obstarávanie firmy Precízia, s.r.o. Nitrianska Blatnica Juraja Rybnikára, za firmu EjproM Martina Magdu st. a Martina Magdu ml. Z našich miestnych boli účastní: vdp. farár Stanislav Takáč, riaditeľka Základnej školy v Širokom Adriána Kočerhová, riaditeľka Základnej umeleckej školy v Širokom Lenka Nehilová, riaditeľka Materskej školy v Širokom Silvia Balániková  a riaditeľka Školskej jedálne pri ZŠ v Širokom Gabriela Semanová, poslanci Obecného zastupiteľstva v Širokom, učitelia a žiaci základnej školy a občania Širokého. O kultúrny program sa postarali  žiaci ZŠ v spolupráci so žiakmi ZUŠ.  V príhovoroch zaznievali priania, aby táto stavba bola zrealizovaná v zmluvne dohodnutom termíne a v požadovanej kvalite pri maximálnej bezpečnosti a ostražitosti všetkých, ktorí sa budú pohybovať priamo na stavbe a v jej bezprostrednej blízkosti, aby sme sa tam mohli stretnúť na jeseň 2018 pri jej slávnostnom odovzdávaní do užívania.


fotografie: Martin Magda, Víťaz 406, 0905 401 190

Fotogaléria