ŽIADOSŤ

ŽIADOSŤ

Z dôvodu prípravy výstavby chodníka na cintoríne smerom k detskému cintorínu, žiadame, aby sa prihlásili na obecný úrad pozostalí po opustenom hrobe: Ondreja Cmoreja a Márie Cmorejovej, rod. Strakovej. Hrob je s určitosťou starší ako 120 rokov.
Ďakujeme. Kontakt 051/7911102