Zrekonštruovaná predajňa COOP Jednoty, s.d.

Zrekonštruovaná predajňa COOP Jednoty, s.d.

Keď v polovici roku 2016  došlo medzi COOP Jednotou, s.d. Prešov a Slovenskou poštou, š.p. k vzájomnej dohode, že COOP Jednota poskytne priestory vo svojej budove Slovenskej pošte, tá následne vypovedala obci Široké nájomnú zmluvu z priestorov kultúrno-obchodného strediska, o ktoré vzápätí požiadala COOP Jednota s.d. Prešov za účelom rozšírenia svojej prevádzky . Od 30.1.2017  do 16.3.2017 sa vykonávali rekonštrukčné práce predajných a skladových priestorov, a tým sa plocha predajne zväčšila o 107 m2. Predajná plocha o 80 m2 a skladová a kancelárska plocha o 27 m2. Čistá predajna plocha je 280 m2, celkovo 422 m2 vrátane ostatných priestorov. V predajni je 4697 tovarových položiek a ich počet sa bude zvyšovať  na úkor zmenšovania regálového priestoru pre iné položky. Dňa 17.3.2017 bola predajňa slávnostne znovu otvorená za účasti zástupcov COOP Jednoty, s.d. Prešov na čele s jej predsedom Ing. Štefanom Bujňákom, starostu obce Ing. Stanislavom Bartošom, pracovníčok predajne a práve nakupujúcich občanov našej obce. Táto zrekonštruovaná predajňa patrí k najväčším v pôsobnosti tejto organizácie a prispieva hojnou mierou k skvalitneniu podmienok každodenného nakupovania  potravín, drogérie, hračiek, kuchynských potrieb a ďalšieho sortimentu najmä na vidieku. Predajňa v Širokom je vybavená kamerovým systémom pre dohľad v predajni, automatom na príjem sklenných fliaš, samostatným kúrením a dvojitým automatickými dverami a úsporným LED osvetlením priestoru a vitrín. Prevádzku supermarketu zabezpečuje 9 členný kolektív na čele s vedúcou pani Helenou Timkovou. Prajeme tomuto kolektívu veľa zdaru v ich práci a zákazníkom z našej obce ale aj tým cezpoľným príjemné nakupovanie. Otváracie hodiny zostávajú nezmenené. Pondelok až piatok od 6,00 do 18,00 hod., v sobotu od 6,00 – 12,00 hod. a v nedeľu od 6,30 do 11,30 hod.

Fotogaléria