Obecný poklad

S cieľom pomáhať a získať pomoc sa naša obec rozhodla zriadiť účelový fond – Obecný poklad. Tento fond bol zriadený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 20.9.2012 prijatím uznesenia č. 92/2012. V tejto sekcii, ktorá sa pravidelne aktualizuje, sa zobrazujú  mená a čiastky  prispievateľov a darcov Obecného pokladu. Ak sa aj vy rozhodnete prispieť na Obecný poklad, môžete to urobiť buď priamo na účet vedený v Slovenskej sporiteľni IBAN SK 77 0900 0000 0005 0524 9792, alebo priamo na obecnom úrade vkladom do pokladne OcÚ. Peniaze z Obecného pokladu budú použité iba na účel uvedený v § 3 VZN o Obecnom poklade, ktorý je v plnom znení uvedený nižšie. Tak ako môžete byť darcami na obecný poklad, tak raz v prípade, že vás postihne nejaká živelná pohroma alebo rodinná tragédia, možno práve vy alebo vaši blízki budete môcť čerpať pomoc z tohto pokladu.
Veríme, že Obecný poklad sa stane spoločným nástrojom ako pomáhať aj ako získať pomoc.
 

Aktuálna hodnota obecného pokladu: 3 822.75 €

Starosta obce ďakuje všetkým za ich finančné príspevky.

Zoznam darcov:

10.03.2020 Ružena Meľuchová Prešov 10.00 € 3 822.75 €
05.03.2020 Janka Šofranková Široké 481 10.00 € 3 812.75 €
05.03.2020 Eva Krescanková Široké 55 10.00 € 3 802.75 €
27.02.2020 Jaroslav Adamkovič Široké 252 20.00 € 3 792.75 €
26.02.2020 Peter Hvizdoš Široké 586 5.00 € 3 772.75 €
24.02.2020 Apolónia Dušinská Široké 36 20.00 € 3 767.75 €
21.02.2020 Anna Bartošová Široké 121 10.00 € 3 747.75 €
21.02.2020 Peter Ščerbák Široké 257 10.00 € 3 737.75 €
20.02.2020 Peter Straka Široké 329 10.00 € 3 727.75 €
18.02.2020 Marek Pavlík Široké 209 20.00 € 3 717.75 €
17.02.2020 Silvia Dutková Široké 166 5.00 € 3 697.75 €
13.02.2020 Božena Gurčíková Široké 565 5.00 € 3 692.75 €
13.02.2020 Radko Vojtek Široké 223 10.00 € 3 687.75 €
11.02.2020 František Lendacký Široké 475 10.00 € 3 677.75 €
21.01.2020 Anna Štofaňáková Široké 10.00 € 3 667.75 €
30.12.2019 Obec Široké Široké 118 0.75 € 3 657.75 €
17.12.2019 Mikuláš Jenča-Bednarik Široké 524 20.00 € 3 657.00 €
17.12.2019 Ing. Iveta Lendacká Široké 479 -600.00 € 3 637.00 €
10.10.2019 Veronika Sabolová ??? 7.00 € 4 237.00 €
03.09.2019 Mária Gurčíková Široké 519 10.00 € 4 230.00 €
30.08.2019 xxxxxxxxx Široké 20.00 € 4 220.00 €
19.06.2019 Štefan Marko Dolný Kubín 14.90 € 4 200.00 €
02.05.2019 Ing. Stanislav Bartoš Široké 246 20.00 € 4 185.10 €
29.04.2019 Valentín Vyhonský Široké 292 10.00 € 4 165.10 €
04.04.2019 František Smolko Široké 438 5.00 € 4 155.10 €
01.04.2019 Daniela Ščerbáková Široké 257 5.00 € 4 150.10 €
27.03.2019 Cyril Bartoš Široké 116 10.00 € 4 145.10 €
26.03.2019 Anton Imrich Široké 515 10.00 € 4 135.10 €
26.03.2019 Stanislav Juhás Široké 500 10.00 € 4 125.10 €
25.03.2019 František Straka Široké 31 5.00 € 4 115.10 €
22.03.2019 Alžbeta Pišková Široké 443 10.00 € 4 110.10 €
19.03.2019 Ján Novotný Široké 198 5.00 € 4 100.10 €
18.03.2019 Peter Dzurenda Široké 316 10.00 € 4 095.10 €
11.03.2019 Anton Kolcun Široké 542 10.00 € 4 085.10 €
11.03.2019 Patrik Krescanko Široké 640 10.00 € 4 075.10 €
07.03.2019 Ján Štofaňák Široké 401 5.77 € 4 065.10 €
06.03.2019 Ľudmila Domonkošová Široké 508 10.00 € 4 059.33 €
28.02.2019 Jozef Kočiš Široké 417 4.00 € 4 049.33 €
28.02.2019 Kamil Adamkovič Široké 7 10.00 € 4 045.33 €
27.02.2019 Eva Krescanková Široké 55 10.00 € 4 035.33 €
27.02.2019 Janka Šofranková Široké 481 10.00 € 4 025.33 €
27.02.2019 Margita Katriňáková Široké 327 5.00 € 4 015.33 €
26.02.2019 Tomáš Ščerbák Široké 208 10.00 € 4 010.33 €
25.02.2019 Božena Gurčíková Široké 565 10.00 € 4 000.33 €
25.02.2019 Silvia Dutková Široké 166 5.00 € 3 990.33 €
25.02.2019 Marek Pavlík Široké 209 10.00 € 3 985.33 €
22.02.2019 František Pošivák Široké 193 5.00 € 3 975.33 €
21.02.2019 Marta Pošiváková Široké 616 5.00 € 3 970.33 €
21.02.2019 Jana Grejtáková Široké 167 5.00 € 3 965.33 €
20.02.2019 Helena Dolná Široké 228 5.00 € 3 960.33 €
20.02.2019 Pavol Baloga Široké 173 50.00 € 3 955.33 €
19.02.2019 Helena Adamkovičová Široké 252 10.00 € 3 905.33 €
19.02.2019 Anna Kollarčíková Široké10 10.00 € 3 895.33 €
18.02.2019 František Goč Široké 426 10.00 € 3 885.33 €
18.02.2019 Milan Dolinský Široké 282 5.00 € 3 875.33 €
14.02.2019 Marta Gurčíková Široké 150 5.00 € 3 870.33 €
14.02.2019 Lukáš Kundek Široké 550 15.00 € 3 865.33 €
12.02.2019 Mária Straková Široké 329 15.00 € 3 850.33 €
12.02.2019 Ing. František Jenča Široké 559 10.00 € 3 835.33 €
07.02.2019 František Lendacký Široké 475 10.00 € 3 825.33 €
06.02.2019 Radko Vojtko Široké 223 10.00 € 3 815.33 €
06.02.2019 Stanislav Baloga Široké 339 5.00 € 3 805.33 €
19.12.2018 Obec Široké Široké 118 0.33 € 3 800.33 €
19.10.2018 Bc. Mária Čechová Široké 122 -800.00 € 3 800.00 €
25.06.2018 Helena Kmecová Široké 396 -600.00 € 4 600.00 €
25.06.2018 Jaroslav Adamkovič Široké 252 -600.00 € 5 200.00 €
05.06.2018 Ing. Miroslav Hricko Široké 254 22.00 € 5 800.00 €
15.05.2018 Mikuláš Jenča Bednárik Široké 524 20.00 € 5 778.00 €
23.04.2018 Ján Zábrecký Široké 571 10.00 € 5 758.00 €
28.03.2018 Jozef Straka Široké 441 10.00 € 5 748.00 €
26.03.2018 Alžbeta Pišková Široké 443 10.00 € 5 738.00 €
26.03.2018 Ján Novotný Široké 198 5.00 € 5 728.00 €
23.03.2018 František Straka Široké 31 5.00 € 5 723.00 €
21.03.2018 Peter Dzurenda Široké 316 10.00 € 5 718.00 €
19.03.2018 Anton Imrich Široké 515 10.00 € 5 708.00 €
16.03.2018 Peter Zábrecký Široké 709 20.00 € 5 698.00 €
16.03.2018 Janka Šofranková Široké 481 10.00 € 5 678.00 €
16.03.2018 Eva Krescanková Široké 481 10.00 € 5 668.00 €
15.03.2018 Helena Dolná Široké 228 5.00 € 5 658.00 €
15.03.2018 Anton Kolcun Široké 542 10.00 € 5 653.00 €
13.03.2018 Peter Adamkovič Široké 563 10.00 € 5 643.00 €
12.03.2018 Peter Hvizdoš Široké 586 3.00 € 5 633.00 €
06.03.2018 Patrik Krescanko Široké 640 10.00 € 5 630.00 €
06.03.2018 Andrej Vaščák Široké 469 10.00 € 5 620.00 €
01.03.2018 Margita Katriňáková Široké 327 5.00 € 5 610.00 €
01.03.2018 Anna Smolková Široké 210 5.00 € 5 605.00 €
01.03.2018 rodina Straková a Dutková Široké 166 10.00 € 5 600.00 €
01.03.2018 Jana Grejtáková Široké 167 5.00 € 5 590.00 €
01.03.2018 Mikuláš Gurčík Široké 589 5.00 € 5 585.00 €
27.02.2018 Marta Gurčíková Široké 150 5.00 € 5 580.00 €
23.02.2018 Andrea Michalčeková Široké 454 10.00 € 5 575.00 €
21.02.2018 František Pošivák Široké 193 5.00 € 5 565.00 €
21.02.2018 Valent Jurčišin Široké 60 5.00 € 5 560.00 €
21.02.2018 Pavol Michalik široké 211 10.00 € 5 555.00 €
19.02.2018 Milan Dolinský Široké 282 5.00 € 5 545.00 €
19.02.2018 František Goč Široké 426 10.00 € 5 540.00 €
16.02.2018 Peter Ščerbák Široké 257 5.00 € 5 530.00 €
15.02.2018 Peter Petrovský Široké 184 5.00 € 5 525.00 €
14.02.2018 Radko Vojtko Široké 223 10.00 € 5 520.00 €
13.02.2018 Marta Pošiváková Široké 616 10.00 € 5 510.00 €
13.02.2018 František Timko Široké 227 25.00 € 5 500.00 €
13.02.2018 Peter Chovančák Široké 343 25.00 € 5 475.00 €
12.02.2018 Helena Adamisová Široké 501 5.00 € 5 450.00 €
30.01.2018 Jozef Ščerbák Široké 693 5.00 € 5 445.00 €
13.11.2017 Martin Kováč Široké 511 5.00 € 5 440.00 €
02.10.2017 Mikuláš Gurčík Široké 589 10.00 € 5 435.00 €
02.10.2017 Eva Gazdová Široké 463 5.00 € 5 425.00 €
23.08.2017 Elena Timková Široké 587 10.41 € 5 420.00 €
23.08.2017 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Široké 4.59 € 5 409.59 €
21.08.2017 Ing. Miroslav Straka Široké 444 20.00 € 5 405.00 €
11.08.2017 Jana Šofranková Široké 481 10.00 € 5 385.00 €
11.08.2017 Eva Krescanková Široké 55 10.00 € 5 375.00 €
01.08.2017 M.Pošivák Vancouver 10.00 € 5 365.00 €
02.06.2017 Martin Šebest Široké 718 5.00 € 5 355.00 €
17.05.2017 Peter Uličný Široké 557 50.00 € 5 350.00 €
28.04.2017 Peter Zábrecký Široké 709 50.00 € 5 300.00 €
28.04.2017 Eva Pavlíková Široké 498 10.00 € 5 250.00 €
28.03.2017 Jozef Straka Široké 441 10.00 € 5 240.00 €
17.03.2017 Anton Kolcun Široké 542 10.00 € 5 230.00 €
15.03.2017 Anton Imrich Široké 515 10.00 € 5 220.00 €
06.03.2017 Helena Dolná Široké 228 5.00 € 5 210.00 €
02.03.2017 Mária Vaľková Široké 61 10.00 € 5 205.00 €
24.02.2017 Marta Gurčíková Široké 150 5.00 € 5 195.00 €
23.02.2017 Božena Gurčíková Široké 565 10.00 € 5 190.00 €
23.02.2017 Margita Katriňáková Široké 327 5.00 € 5 180.00 €
22.02.2017 František Pošivák Široké 193 10.00 € 5 175.00 €
17.02.2017 Jozef Neupeuer Široké 380 10.00 € 5 165.00 €
15.02.2017 František Lendacký Široké 475 10.00 € 5 155.00 €
15.02.2017 Milan Dolinský Široké 282 5.00 € 5 145.00 €
14.02.2017 Marta Pošiváková Široké 616 5.00 € 5 140.00 €
14.02.2017 Silvia Dutková Široké 166 5.00 € 5 135.00 €
13.02.2017 Andrea Michalčeková Široké 454 10.00 € 5 130.00 €
10.02.2017 Pavol Michalik Široké 211 10.00 € 5 120.00 €
10.02.2017 Radko Vojtek Široké 223 10.00 € 5 110.00 €
10.02.2017 Jaroslav Kučera Široké 455 10.00 € 5 100.00 €
10.02.2017 Anna Smolková Široké 210 10.00 € 5 090.00 €
09.02.2017 Ing. Stanislav Bartoš Široké 246 20.00 € 5 080.00 €
09.02.2017 Miloš Straka Široké 447 25.00 € 5 060.00 €
08.02.2017 Peter Petrovský Široké 184 5.00 € 5 035.00 €
08.02.2017 rodina Straková Široké 329 10.00 € 5 030.00 €
08.02.2017 Stanislav Majerník Široké 124 10.00 € 5 020.00 €
06.02.2017 Stanislav Baloga Široké 339 10.00 € 5 010.00 €
24.01.2017 Peter Uličný Široké 557 30.00 € 5 000.00 €
22.12.2016 Peter Prilula Široké 558 20.00 € 4 970.00 €
20.12.2016 Eva Petrušková Široké 38 -500.00 € 4 950.00 €
05.12.2016 Vierka Konečná Široké 181 5.00 € 5 450.00 €
30.11.2016 Ján Štofaňák Široké 401 5.35 € 5 445.00 €
20.09.2016 rod. Szabová Poprad,L.Sv.15 50.00 € 5 439.65 €
17.09.2016 xxxxxxxxxxx Široké 10.00 € 5 389.65 €
30.06.2016 Obec Široké Široké 118 569.65 € 5 379.65 €
21.06.2016 Anna Smolková Široké 210 10.00 € 4 810.00 €
03.06.2016 Mária Širocká Široké 300 30.00 € 4 800.00 €
27.04.2016 Marcela Jenčová Široké 581 5.00 € 4 770.00 €
13.04.2016 Pavol Magáč Široké 164 10.00 € 4 765.00 €
10.04.2016 Marián Mariňák Široké 84 15.00 € 4 755.00 €
29.03.2016 Radoslav Vihonský Široké 662 10.00 € 4 740.00 €
24.03.2016 Andrej Palenčár Široké 96 10.00 € 4 730.00 €
21.03.2016 Anna Dutková Široké 105 10.00 € 4 720.00 €
21.03.2016 Ján Novotný Široké 198 10.00 € 4 710.00 €
17.03.2016 Alžbeta Pišková Široké 443 10.00 € 4 700.00 €
16.03.2016 Anton Imrich Široké 515 10.00 € 4 690.00 €
10.03.2016 Rastislav Jenča Bednárik Široké 524 5.00 € 4 680.00 €
10.03.2016 Mikuláš Gurčík Široké 589 5.00 € 4 675.00 €
08.03.2016 Peter Ščerbák Široké 257 5.00 € 4 670.00 €
08.03.2016 Stanislav Majerník Široké 124 10.00 € 4 665.00 €
03.03.2016 František Mariňák Široké 354 5.00 € 4 655.00 €
29.02.2016 František Lendacký Široké 475 20.00 € 4 650.00 €
26.02.2016 Milan Dolinský Široké 282 5.00 € 4 630.00 €
25.02.2016 Margita Katriňáková Široké 327 5.00 € 4 625.00 €
24.02.2016 Marek Pavlík Široké 209 5.00 € 4 620.00 €
24.02.2016 Vladimír Šofranko Široké 504 20.00 € 4 615.00 €
24.02.2016 Peter Dzurenda Široké 316 10.00 € 4 595.00 €
24.02.2016 František Pošivák Široké 193 10.00 € 4 585.00 €
23.02.2016 Jozef Čech Široké 295 10.00 € 4 575.00 €
22.02.2016 Peter Kundek Široké 538 10.00 € 4 565.00 €
22.02.2016 Anton Kolcun Široké 542 10.00 € 4 555.00 €
22.02.2016 JUDr. Peter Straka Prešov 500.00 € 4 545.00 €
19.02.2016 Stanislav Baloga Široké 339 10.00 € 4 045.00 €
19.02.2016 Marta Pošiváková Široké 616 5.00 € 4 035.00 €
18.02.2016 Marta Gurčíková Široké 150 5.00 € 4 030.00 €
17.02.2016 Helena Dolná Široké 228 5.00 € 4 025.00 €
17.02.2016 František Mašlej Široké 275 10.00 € 4 020.00 €
16.02.2016 Vladimír Dutko Široké 108 5.00 € 4 010.00 €
15.02.2016 Peter Straka Široké 329 10.00 € 4 005.00 €
15.02.2016 Radko Vojtek Široké 223 10.00 € 3 995.00 €
12.02.2016 Božena Gurčíková Široké 565 5.00 € 3 985.00 €
12.02.2016 Tomáš Ščerbák Široké 208 10.00 € 3 980.00 €
10.02.2016 Anton Krescanko Široké 52 5.00 € 3 970.00 €
09.02.2016 Valent Jurčišin Široké 60 10.00 € 3 965.00 €
09.02.2016 Ján Štofaňák Široké 401 3.60 € 3 955.00 €
08.02.2016 Janka Šofranková Široké 481 10.00 € 3 951.40 €
08.02.2016 Eva Krescanková Široké 481 10.00 € 3 941.40 €
05.02.2016 rod. Petra Chovančáka Široké 343 25.00 € 3 931.40 €
05.02.2016 rod. Františka Timka Široké 227 25.00 € 3 906.40 €
04.02.2016 Tomáš Čech Široké 11 2.00 € 3 881.40 €
04.02.2016 Peter Petrovský Široké 184 5.00 € 3 879.40 €
04.01.2016 Milan Šofranko Široké 234 20.00 € 3 874.40 €
01.12.2015 xxxxxxxxxxx Široké 1.49 € 3 854.40 €
12.10.2015 FY Kati Bertotovce 34 10.00 € 3 852.91 €
06.10.2015 Mgr. Lenka Nehilová Široké 353 10.00 € 3 842.91 €
17.09.2015 Mária Širocká Široké 300 -250.00 € 3 832.91 €
04.09.2015 Peter Uličný Široké 557 50.00 € 4 082.91 €
20.07.2015 Jozef Zábrecký Široké 284 15.00 € 4 032.91 €
14.07.2015 Anton Zábrecký Široké 656 17.02 € 4 017.91 €
07.07.2015 vdp. Stanislav Takáč Široké 368 100.00 € 4 000.89 €
15.06.2015 Daniela Čechová Široké 584 10.00 € 3 900.89 €
11.06.2015 Mikuláš Gurčík Široké 589 3.00 € 3 890.89 €
28.05.2015 Ing. Stanislav Bartoš Široké 246 20.00 € 3 887.89 €
25.05.2015 xxxxxxxxxxx Široké 15.57 € 3 867.89 €
06.05.2015 Stanislav Smolka Široké 480 35.00 € 3 852.32 €
22.04.2015 Peter Dzurenda Široké 316 10.00 € 3 817.32 €
22.04.2015 Pavol Magáč Široké 164 10.00 € 3 807.32 €
21.04.2015 Peter Petrovský Široké 184 5.00 € 3 797.32 €
20.04.2015 Peter Jenča Široké 581 5.00 € 3 792.32 €
27.03.2015 Peter Hvizdoš Široké 586 10.00 € 3 787.32 €
24.03.2015 Anton Imrich Široké 515 10.00 € 3 777.32 €
17.03.2015 Tomáš Ščerbák Široké 208 10.00 € 3 767.32 €
12.03.2015 rodina Bednárikova Široké 560 10.00 € 3 757.32 €
10.03.2015 František Lendacký Široké 475 20.00 € 3 747.32 €
10.03.2015 Jozef Straka Široké 441 10.00 € 3 727.32 €
06.03.2015 Anton Kolcun Široké 542 10.00 € 3 717.32 €
05.03.2015 Mikuláš Gurčík Široké 589 5.00 € 3 707.32 €
02.03.2015 Peter Čech Široké 75 5.00 € 3 702.32 €
27.02.2015 Peter Dzurenda Široké 316 5.00 € 3 697.32 €
27.02.2015 Andrej Vaščák Široké 469 5.00 € 3 692.32 €
25.02.2015 Margita Katriňáková Široké 327 5.00 € 3 687.32 €
23.02.2015 Anna Kollarčíková Široké 10 20.00 € 3 682.32 €
20.02.2015 František Pošivák Široké 193 10.00 € 3 662.32 €
19.02.2015 Helena Dolná Široké 228 10.00 € 3 652.32 €
17.02.2015 Pavol Vihonský Široké 209 5.00 € 3 642.32 €
17.02.2015 Marek Pavlík Široké 209 5.00 € 3 637.32 €
17.02.2015 Milan Dolinský Široké 282 5.00 € 3 632.32 €
17.02.2015 Peter Adamkovič Široké 563 10.00 € 3 627.32 €
12.02.2015 Valentín Jurčišin Široké 60 20.00 € 3 617.32 €
11.02.2015 Jozef Čech Široké 546 20.00 € 3 597.32 €
06.02.2015 Stanislav Baloga Široké 339 10.00 € 3 577.32 €
03.02.2015 Pavol Michalik Široké 211 10.00 € 3 567.32 €
20.01.2015 Anton Zábrecký Široké 656 30.00 € 3 557.32 €
29.12.2014 Ivan a Lenka Kuzmovci Borinka 20.14 € 3 527.32 €
18.12.2014 Peter Dutko Široké 577 20.00 € 3 507.18 €
03.11.2014 Milan Šofranko Široké 234 40.00 € 3 487.18 €
26.10.2014 Mária Uličná Široké 251 50.00 € 3 447.18 €
19.09.2014 Anna Gočová Široké 50 5.00 € 3 397.18 €
10.09.2014 Ing. Jozef Slávik Žilina 11.11 € 3 392.18 €
27.08.2014 xxxxxxxxxxx Široké 15.70 € 3 381.07 €
01.07.2014 Stanislav Baloga Široké 665 10.00 € 3 365.37 €
16.06.2014 Obec Široké Široké 118 521.73 € 3 355.37 €
26.05.2014 Jana Šofranková Široké 481 5.00 € 2 833.64 €
26.05.2014 Eva Krescanková Široké 55 10.00 € 2 828.64 €
22.04.2014 Jozef Baloga Široké 574 10.00 € 2 818.64 €
14.04.2014 Mikuláš Gurčík Široké 589 5.00 € 2 808.64 €
06.04.2014 Ján Mariňák Široké 84 30.00 € 2 803.64 €
26.03.2014 Marcela Jenčová Široké 581 5.00 € 2 773.64 €
25.03.2014 xxxxxxxxxxx Široké 20.00 € 2 768.64 €
24.03.2014 Ján Zábrecký Široké 571 10.00 € 2 748.64 €
19.03.2014 Peter Šebest Široké 45 10.00 € 2 738.64 €
19.03.2014 Helena Gočová Široké 45 5.00 € 2 728.64 €
17.03.2014 Peter Hvizdoš Široké 586 10.00 € 2 723.64 €
17.03.2014 Anton Kolcun Široké 542 10.00 € 2 713.64 €
13.03.2014 Pavol Kacvinský Široké 689 5.00 € 2 703.64 €
27.02.2014 Peter Kundek Široké 538 10.00 € 2 698.64 €
25.02.2014 Anna Kollarčíková Široké 10 20.00 € 2 688.64 €
20.02.2014 Mária Skolodová Široké 509 5.00 € 2 668.64 €
20.02.2014 Peter Vavrek Široké 73 5.00 € 2 663.64 €
18.02.2014 Peter Pošivák Široké 650 5.64 € 2 658.64 €
18.02.2014 Mgr. Tomáš Pecha Bratislava 3.00 € 2 653.00 €
13.02.2014 Peter Ščerbák Široké 257 5.00 € 2 650.00 €
13.02.2014 Milan Dolinský Široké 282 5.00 € 2 645.00 €
11.02.2014 Stanislav Majerník Široké 124 20.00 € 2 640.00 €
11.02.2014 František Lendacký Široké 475 20.00 € 2 620.00 €
11.02.2014 Anna Smolková Široké 210 10.00 € 2 600.00 €
11.02.2014 Marek Pavlík Široké 209 10.00 € 2 590.00 €
11.02.2014 Pavol Vihonský Široké 209 10.00 € 2 580.00 €
10.02.2014 František Mariňák Široké 354 5.00 € 2 570.00 €
07.02.2014 Ing. Stanislav Bartoš Široké 246 20.00 € 2 565.00 €
07.02.2014 Stanislav Baloga Široké 339 10.00 € 2 545.00 €
07.02.2014 Tomáš Ščerbák Široké 208 10.00 € 2 535.00 €
06.02.2014 Margita Čarná Široké 130 5.00 € 2 525.00 €
06.02.2014 Radek Vojtek Široké 223 20.00 € 2 520.00 €
06.02.2014 Margita Katriňáková Široké 327 5.00 € 2 500.00 €
06.02.2014 Viktor Pošivák Široké 193 5.00 € 2 495.00 €
06.02.2014 Marta Pošiváková Široké 616 5.00 € 2 490.00 €
04.02.2014 Pavol Michalík Široké 221 10.00 € 2 485.00 €
28.01.2014 Silvia Straková Široké 556 30.00 € 2 475.00 €
30.12.2013 Peter Bartko Široké 551 15.00 € 2 445.00 €
30.12.2013 Mária Pošiváková Široké 193 10.00 € 2 430.00 €
23.12.2013 Mária Senovská Salón Marika Široké 553 50.00 € 2 420.00 €
19.12.2013 Peter Pribula Široké 558 20.00 € 2 370.00 €
29.11.2013 Ján Štofaňák Široké 401 4.24 € 2 350.00 €
25.11.2013 Peter Uličný Široké 557 100.00 € 2 345.76 €
07.11.2013 Pavol Ščerbák Široké 233 10.00 € 2 245.76 €
15.10.2013 Mária Smolková Snina 289 20.00 € 2 235.76 €
14.10.2013 Mgr.Mária Adamkovičová Široké 351 50.00 € 2 215.76 €
22.08.2013 Festra - František Straka Široké 630 100.00 € 2 165.76 €
20.08.2013 rodina Krescanková Široké 640 38.00 € 2 065.76 €
13.08.2013 Ing. Alena Bartošová Široké 244 4.00 € 2 027.76 €
09.08.2013 Mária Špirková Široké 56 20.00 € 2 023.76 €
05.08.2013 Milan Šofranko Široké 234 30.00 € 2 003.76 €
28.06.2013 Obec Široké Široké 118 733.76 € 1 973.76 €
25.06.2013 rodina Tkáčová Široké 568 10.00 € 1 240.00 €
20.06.2013 Cyril Bartoš Široké 116 30.00 € 1 230.00 €
12.06.2013 Stanislav Majerník Široké 474 19.70 € 1 200.00 €
28.05.2013 Margita Katriňáková Široké 327 5.00 € 1 180.30 €
22.05.2013 Ján Kundek Široké 509 10.00 € 1 175.30 €
09.05.2013 Viera Magáčová Široké 164 10.00 € 1 165.30 €
09.05.2013 Anna Kollarčíková Široké 10 20.00 € 1 155.30 €
02.05.2013 xxxxxxxxxxx Široké 10.00 € 1 135.30 €
30.04.2013 Júlia Huckerová Vrútky 5.00 € 1 125.30 €
19.04.2013 Elena Húsková Martin 5.00 € 1 120.30 €
17.04.2013 rodina Galdunová Široké 477 30.00 € 1 115.30 €
15.04.2013 rodina Jenčová Široké 6 20.00 € 1 085.30 €
15.04.2013 rodina Straková Široké 329 10.00 € 1 065.30 €
15.04.2013 Petr Brunclík Kočí 94 ČR 0.30 € 1 055.30 €
12.04.2013 Vladimír Dutko Široké 108 10.00 € 1 055.00 €
12.04.2013 Milan Dolinský Široké 282 5.00 € 1 045.00 €
12.04.2013 Anton Imrich Široké 515 20.00 € 1 040.00 €
08.04.2013 Ján Čuchran Široké 58 10.00 € 1 020.00 €
05.04.2013 Ing. Jozef Bréda Široké 215 20.00 € 1 010.00 €
05.04.2013 Pavol Šlacký Široké 215 20.00 € 990.00 €
04.04.2013 Stanislav Juhás Široké 500 20.00 € 970.00 €
25.03.2013 Katarína Lopuchovská Široké 58 10.00 € 950.00 €
25.03.2013 Patrik Krescanko Široké 640 20.00 € 940.00 €
22.03.2013 Jozef Ščerbák Široké 693 15.00 € 920.00 €
19.03.2013 Eva Taratutová Široké 87 5.00 € 905.00 €
18.03.2013 Marián Nižník Široké 539 30.00 € 900.00 €
18.03.2013 Ján Štofaňák Široké 401 13.61 € 870.00 €
18.03.2013 Pavol Kacvinský Široké 689 20.00 € 856.39 €
18.03.2013 xxxxxxxxxxx Široké 16.00 € 836.39 €
18.03.2013 Anton Kolcun Široké 542 9.00 € 820.39 €
14.03.2013 František Krescanko Široké 331 20.00 € 811.39 €
14.03.2013 Tomáš Čech Široké 11 5.00 € 791.39 €
13.03.2013 Juraj Horváth Široké 739 30.00 € 786.39 €
13.03.2013 Jozef Pošivák Široké 40 20.00 € 756.39 €
13.03.2013 Ing. Ján Baloga Široké 230 20.00 € 736.39 €
13.03.2013 Františka Balogová Široké 230 10.00 € 716.39 €
11.03.2013 Stanislav Baloga Široké 665 20.00 € 706.39 €
07.03.2013 Helena Pošiváková Široké 193 5.00 € 686.39 €
06.03.2013 Marta Pošiváková Široké 616 5.00 € 681.39 €
06.03.2013 Marcela Jenčová Široké 581 5.00 € 676.39 €
05.03.2013 xxxxxxxxxxx Široké 20.00 € 671.39 €
05.03.2013 Mgr. František Hajdučin Široké 381 20.00 € 651.39 €
05.03.2013 Andrej Tkáč Široké 393 5.00 € 631.39 €
28.02.2013 František Goč Široké 426 20.00 € 626.39 €
25.02.2013 rodina Pacovská Široké 94 30.00 € 606.39 €
25.02.2013 Ing. Bc. Silvia Kováčová Široké 99 20.00 € 576.39 €
25.02.2013 Bartolomej Vitališ Široké 99 20.00 € 556.39 €
22.02.2013 Stanislav Baloga Široké 339 40.00 € 536.39 €
22.02.2013 Pavol Michalík Široké 211 20.00 € 496.39 €
15.02.2013 Ing. Miroslav Timko Široké 587 50.00 € 476.39 €
11.01.2013 Bc. Michal Harajda Široké 534 66.39 € 426.39 €
08.01.2013 Martin Gazda Široké 442 20.00 € 360.00 €
05.01.2013 MUDr. Blažej Vaščák Široké 268 50.00 € 340.00 €
28.12.2012 Ing. Vladimír Senovský Široké 403 100.00 € 290.00 €
28.12.2012 Margita Rokošná Široké 35 30.00 € 190.00 €
13.12.2012 Martin Palenčár Široké 352 20.00 € 160.00 €
07.11.2012 Peter Uličný Široké 557 100.00 € 140.00 €
04.10.2012 Radek Vojtek Široké 223 20.00 € 40.00 €
30.09.2012 Ing. Stanislav Bartoš Široké 246 20.00 € 20.00 €