Odkazy

Internetové stránky rôznych subjektov pôsobiacich v obci:

Obec Široké
http://www.siroke.sk/

Základná škola Široké
http://www.zssiroke.edu.sk/

Základná umelecká škola Široké
http://www.zus.siroke.sk/

Rímskokatolícky farský úrad Široké
http://www.fara.sk/siroke/

ZLATÁ STUDŇA, s.r.o.
http://www.zlatastudna.sk/

BauSHOP - stavebniny Širocký
http://www.baushop.sk/

Stolárstvo Bartko
http://www.stolarstvobartko.sk/

FESTRA, František Straka
http://www.festra.sk/

TONAB, s.r.o.
http://www.tonab.sk/

SirokeBase - nezisková organizácia
http://www.sirokebase.sk/

Futbalový klub - fan web
http://www.fk-siroke.webnode.sk/