FA OcÚ175/2020 plyn, SPP

FA OcÚ174/2020 LED osvetlenie OŠOC, LED-SOLAR

FA OcÚ 173/2020 noty ZUŠ, BLESK MARKET

FA OcÚ 172/2020 internet MŠ, SLAVCONET

FA OcÚ 165/2020 doprava OŠOC, ORIM - M.P.

FA OcÚ 167/2020 plastová doska OŠOC, LIM PO

FA OcÚ 171/2020 stavebné práce OŠOC, GURČÍK

FA OcÚ 170/2020 stavebné práce OŠOC, SMOLKO

FA OcÚ 169/2020 stavebné práce OŠOC, STAVIŠČÁK

FA OcÚ 168/2020 stavebné práce OŠOC, KRIVDA

FA ŠJ MŠ 40 potraviny, TROPICO V

FA ŠJ MŠ 39 potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 38 potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 37, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 36, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 35, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 34, potraviny, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

FA ŠJ MŠ 33, potraviny, MILK-AGRO

FA ŠJ MŠ 32, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 31, potraviny, ŠTOFAŇÁKOVÁ

FA OcÚ 167/2020 plastová doska OŠOC, LIM PO

FA OcÚ 166/2020 rozvodnica zásuvková, HAGARD:HAL

FA OcÚ 164/2020 toner ŠJ MŠ, TELCOB

FA OcÚ 163/2020 ochranné rúška, BAMIDA

FA OcÚ 162/2020 ochranné rúška, LILLY ENVIRO

FA OcÚ 161/2020 licencia ESET, AUTOCONT SK

FA OcÚ 160/2020 výmena SSD ZUŠ, WEBKVALITA

FA OcÚ 159/2020 telefónne poplatky OcÚ, ORANGE SLOVENSKO

FA OcÚ 158/2020 kamenivo OŠOC, CALMIT

FA OcÚ 157/2020 kamenivo OŠOC, CALMIT

FA OcÚ 156/2020 kamenivo OŠOC, CALMIT

FA OcÚ 155/2020 kamenivo OŠOC, CALMIT

FA OcÚ 154/2020 betonárska oceľ OŠOC, UNIPROGRES

FA OcÚ 153/2020 geometrický plán, GEOKART

FA OcÚ 152/2020 rezanie stromov, KRESCANKO

FA OcÚ 151/2020 materiál, BAUSHOP

FA OcÚ 150/2020 stavebný materiál OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 149/2020 stavebný materiál OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 148/2020 kancelárske a čistiace potreby, TONY

Zmluva 22/2019 dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi s obalov, NATUR-PACK

FA OcÚ 147/2020 učebné pomôcky MŠ, ZÁBAVNÉ UČENÍ

FA OcÚ 146/2020 publikácia pre MŠ, RAABE

FA OcÚ 145/2020 inštalácia aktualizácie, IFOSOFT

FA OcÚ 144/2020 stavebný materiál OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 142/2020 publikácia účtovné súvzťažnosti, RVC

FA OcÚ 141/2020 blombovanie vodomerov, BRODEM

FA OcÚ 140/2020 základová doska OŠOC, LUMAG CZ

Zmluva 21/2020 o audítorskej činnosti, EKONAUDIT SERVICES

Zmluva 20/2020 poskytnutie dotácie DHZ, DOBROVOĽNÁ POŽIARNA OCHRANA SR

FA OcÚ 138/2020 minimálny rozbor vody, RÚVZ

Obj 202019 umývačka riadu, GASTRO CHLAD

Obj 2020018 základová doska, LUMAG CZ

FA OcÚ 137/2020 elektrická energia, VSE

FA OcÚ 136/2020 výkon funkcie stavbyvedúceho OŠOC, STANIM

FA OcÚ 135/2020 prietokomery VODA, MART SYSTEM

FA OcÚ 134/2020 vývoz VKK doprava, SJ REALIZ

FA OcÚ 131/2020 tovar, BAUSHOP

FA OcÚ 133/2020 stavebný materiál OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 132/2020 tovar, BAUSHOP

FA OcÚ 130/2020 telefónne poplatky MŠ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 129/2020 obálky SOÚ, CONNECT

FA OcÚ 128/2020 vývoz KO, FURA

FA OcÚ 127/2020 telefónne poplatky OcÚ, SLOVAK TELEKOM

FA ŠJ MŠ 30, potraviny, AG FOODS SK

FA ŠJ MŠ 29 potraviny, MILK - AGRO

FA ŠJ MŠ 28 potraviny, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

FA ŠJ MŠ 27 potraviny, ŠTOFAŇÁKOVÁ

FA OcÚ 126/2020 elektrická energia, VSE

FA OcÚ 125/2020 stravovanie OcÚ, ANDRE TOPIC

Predfa 3/2020, notový materiál ZUŠ, LIBRISTO MEDIA

FA ŠJ MŠ 26, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 25, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 24, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 23, potraviny, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

FA ŠJ MŠ 22 potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 21, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 20, potraviny, AGRO BRANISKO

FA OcÚ 124/2020 doprava OŠOC, ORIM - M.P.

FA OcÚ 123/2020 divadelné predstavenie MŠ, PORTÁL-KOMORNÉ DIVADLO

FA OcÚ 122/2020 plyn, SPP

FA OcÚ 121/2020 internet MŠ, SLAVCONET

FA OcÚ 120/2020 doprava OŠOC, FESTRA

FA OcÚ 119/2020 kancelársky papier, TELCOB

FA OcÚ 118/2020 oprava kotlov kotolňa KD, MERATECH

FA OcÚ 117/2020 obklad OŠOC, KERAMIKA SOUKUP SR

FA OcÚ 116/2020 kamenivo OŠOC, CALMIT

FA OcÚ 115/2020 kamenivo OŠOC, CALMIT

FA OcÚ 114/2020 stavebné práce OŠOC, KRIVDA

FA OcÚ 113/2020 stavebné práce OŠOC, SMOLKO

FA OcÚ 112/2020 stavebné práce OŠOC, GURČÍK

FA OcÚ 111/2020 stavebné práce OŠOC, STAVIŠČÁK

FA OcÚ 110/2020 svetlá na verejné osvetlenie, O.S.V.O. comp

FA OcÚ 109/2020 oprava dúchadla ČOV, VAŠKO

FA OcÚ 108/2020 náhradné diely k vianočnej výzdobe, MK ILLUMINATION

FA OcÚ 107/2020 PD kanalizačná prípojka OŠOC, ZVADA

FA OcÚ 106/2020 LED svietidlá OŠOC, AMI

FA OcÚ 105/2020 drevené hranolčeky OŠOC, BARTKO

FA OcÚ 104/2020 telefónne poplatky OcÚ, ORANGE SLOVENSKO

FA OcÚ 103/2020 UPS matrika, INTERNET MALL SLOVAKIA

Obj 2020017 UPS ES - matrika, MALL.SK

FA OcÚ 102/2020 výmena lampy tabuľa MŠ, AVALON IT

FA OcÚ 101/2020 budovanie siete OŠOC, SLAVCONET

FA OcÚ 100/2020 kontrola a čistenie komínov, VOZÁR

FA OcÚ 99/2020 list bianco ZUŠ, ŠEVT

FA OcÚ 98/2020 učebné pomôcky MŠ, NIMILAND

FA OcÚ 97/2020 učebné pomôcky MŠ, INSGRAF

FA OcÚ 96/2020 publikácia pre MŠ Nové paragrafy, RAABE

FA OcÚ 95/2020 zneškodnenie odpadu VKK, KOSIT

FA OcÚ 94/2020 notový materiál ZUŠ, BLESK MARKET

Obj 202016 zabezpečenie procesu VO, MEDIINVEST

FA OcÚ 93/2020 programové vybavenie na r. 2020, IFOSOFT

FA OcÚ 92/2020 učebné pomôcky MŠ, NOMILAND

Zmluva 19/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce, ZO SZCHH

FA OcÚ 91/2020 zverejnenie súhrnných správ, PRECIZIA

Zmluva 18/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce, SČK

FA ŠJ MŠ 19, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 18, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 17, potraviny, BIDFOOD

FA ŠJ MŠ 16, potraviny, MILK AGRO

FA ŠJ MŠ 15, potraviny, ŠTOFAŇÁKOVÁ

FA OcÚ 90/2020 tlačiva matrika, CENTRUM POLYGRAFICKÝCH SLUŽIEB

FA OcÚ inštalácia aktualizácie MZDY, IFOSOFT

FA OcÚ 88/2020 elektrická energia, VSD

Zmluva 17/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce, SZZP

FA ŠJ MŠ 14 potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 13, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 12, potraviny, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

FA ŠJ MŠ 11, potraviny, AG FOODS SK

FA OcÚ 87/2020 zber a nakladanie s použitým textilom, WINDOORS

FA OcÚ 44/2017 86/2020 čistenie kotla Šatne, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 85/2020 elektroinštalačné práce OŠOC, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 84/2020 výmena termostatu 8 b.j., TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 83/2020 elektroinštalačné a vodoinštalačné práce KD, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

Zmluva 16/2020 o prevádzke webového sídla, GALILEO CORPORTION

Zmluva 15/2020 o vytvorení webového sídla, GALILEO CORPORATION

Zmluva 14/2020 o spracovaní osobných údajov, GALILEO CORPORATION

FA OcÚ 82/2020 výroba a montáž zábradlia KD, JAKOV

Obj 202015 LED osvetlenie na stavbu OŠOC, LED-SOLAR

FA OcÚ 81/2020 autorská odmena, SOZA

Zmluva 13/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce, KLUB DOCHODCOV

FA OcÚ 80/2020 zimná údržba MK, FESTRA

FA OcÚ 79/2020 vývoz KO, FURA

FA OcÚ 78/2020 telefónne poplatky OcÚ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 77/2020 telefónne poplatky MŠ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 76/2020 elektrická energia, VSE

FA OcÚ 75/2020 stravovanie zamestnancov, ANDRE TOPIC

FA OcÚ 74/2020 internet MŠ, SLAVCONET

FA OcÚ 73/2020 update programového vybavenia VODA, IFOSOFT

Obj 202014 dlažba, lepidlo, lišty OŠOC, KERAMIKA SOUKUP

FA OcÚ 72/2020 oprava zosilovača PFO, K.VOLČKOVÁ SLÁVIKOVÁ-V.A

FA OcÚ 71/2020 plyn, SPP

Obj 202013 dodávka a montáž svetelnej reklamy, ELEKTRA REKLAMA

Obj 202012/2020 prietokomery VODA, MART SYSTEM

FA OcÚ 70/2020 oprava vchodových dverí, OKNO FINAL

Obj 202011 plexi skrinka, ELEKTRA REKLAMA

FA OcÚ 69/2020 stavebný materiál, BAUSHOP

FA OcÚ 68/2020 stavebný maeriál OŠOC, BUSHOP

FA OcÚ 67/2020 čistiace a hygienické potreby, BAUSHOP

FA OcÚ 66/2020 stavebné práce KD, SMOLKO

FA OcÚ 65/2020 stavebné práce OŠOC, GURČÍK

FA OcÚ 64/2020 stavebné práce OŠOC, KRIVDA

FA OcÚ 63/2020 stavebné práce KD, STAVIŠČÁK

FA OcÚ 62/2020 lepidlo OŠOC, KERAMIKA SOUKUP SR

Zmluva 12/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce, SZZ ZO

Obj 202010 rozbory vody, RÚVZ

Obj 202009 led svietidlá OŠOC, LIDANA

Obj 202008 zabezpečenie procesu VO, MEDIINVEST CONSULTING

Predfa 2/2020, predplatné časopisu, WOLTERS KLUWER

FA OcÚ 61/2020 spracovanie hlásení o vzniku odpadu, FURA

Zmluva 11/2020 zmluva o spolupráci CVČ, GRÉCKOKATOLÍCKE ARCIBISKUPSTVO

Zmluva 10/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce, MIKULÁŠ n.o.

FA ŠJ MŠ 20009, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 20008, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 20007, potraviny, MARCODIA

FA ŠJ MŠ 20006, potraviny, AGRO BRANISKO

Zmluva 5/2020 zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce, TURISTICKÝ KLUB

Obj 202007 led svietidlá OŠOC, AMI

FA OcÚ 60/2020 vrecia na KO, FURA

Obj 202006 ročná kontrola detského ihriska, EKOTEC

FA OcÚ 59/2020 časopis ZUŠ, SLOVENSKÁ POŠTA

Zmluva 8/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce, STOLNOTENISOVÝ ODDIEL

FA OcÚ 58/2020 strojárenské výrobky, ŠTEFAN

FA OcÚ 57/2020 zimná údržba MK, FESTRA

FA ŠJ MŠ 5, potraviny, ATC-JR

FA ŠJ MŠ 4, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 3 potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 2, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 1, potraviny, AGRO BRANISKO

FA OcÚ 56/2020 telefónne poplatky OcÚ, ORANGE SLOVENSKO

FA OcÚ 55/2020 prenájom športového ihriska, PREŠOVSKÁ UNIVERZITA

Zmluva 7/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce, FUTBALOVÝ KLUB

FA OcÚ 54/2020 strúhadlo elektrické ZUŠ, JUNIOR

FA OcÚ 53/2020 defibrilátor, FALCK HEALTHCARE

FA OcÚ 52/2020 vývoz VKK, SJ REALIZ

FA OcÚ 51/2020 laminovačka ZUŠ, ALEMAT.CZ

FA OcÚ 50/2020 výkon činnosti BPZP, AURON

FA OcÚ 49/2020 update programového vybavenia, IFOSOFT

Obj 202005/2020 súpisné čísla, LIM PO

FA OcÚ 48/2020 zneškodnenie odpadu VKK, KOSIT

Zmluva 6/2020 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce, DHZ

FA OcÚ 47/2020 elektrická energia OŠOC - vyúčtovanie, VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

FA OcÚ 46/2020 rozbor vody, RÚVZ

FA OcÚ 45/2020 tlačivá a obálky, CONNECT

Obj 202004 defibrilátor, FALCK HEALTHCARE

Obj 2020003 tlačivá, CENTRUM POLYGRAFICKÝCH SLUŽIEB

FA OcÚ 44/2020 prenájom píly na rezanie asfaltu MK, MEDY GROUP

FA OcÚ 43/2020 vyúčtovanie plyn za r. 2019, SPP

FA OcÚ 42/2020 oprava kotlov KD, PLYNOSPOL

FA OcÚ 41/2020 kamenivo MK, LOMY MTD

FA OcÚ 40/2020 kancelársky papier, TELCOB

Predfa 1/2020 časopis ZUŠ, SLOVENSKÁ POŠTA

FA OcÚ 39/2020 plyn, SPP

Zmluva 5/2020 zmluva o spolupráci CVČ, GYMNÁZIUM SV. MONIKY

FA OcÚ 38/2020 stavebný materiál OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 37/2020 vyúčtovanie elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 36/2020 vyúčtovanie elektrická energia vodojem, BCF

FA OcÚ 35/2020 vyúčtovanie elektrická energia Kamienok, BCF

FA OcÚ 34/2020 vyúčtovanie elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 33/2020 vyúčtovanie elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 32/2020 vyúčtovanie elektrická energia 8 b.j., BCF

FA OcÚ 31/2020 vyúčtovanie elektrická energia ZUŠ, BCF

FA OcÚ 30/2020 vyúčtovanie elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 29/2020 elektrická energia vyúčtovanie VO, BCF

FA OcÚ 28/2020 elektrická energia Hasičská zbrojnica, BCF

FA OcÚ 27/2020 elektrická energia PFO, BCF

FA OcÚ 26/2020 elektrická energia DS, BCF

FA OcÚ 25/2020 elektrická energia KD, BCF

FA OcÚ 24/2020 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 23/2020 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 22/2020 elektrická energia Šatne, BCF

FA OcÚ 21/2020 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 20/2020 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 19/2020 elektrická energia MŠ, BCF

FA OcÚ 18/2020 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 17/2020 oprava snímačov KD, SAF MONTECH

FA OcÚ 17/2020 oprava snímačov KD, SAF MONTECH

FA OcÚ 16/2020 vývoz KO, FURA

Obj 202002 overenie meračov na studenú vodu, SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA

Obj 202001 energetické zhodnotenie odpadu, KOSIT

FA OcÚ 15/2020 toner do tlačiarne OcÚ, TELCOB

FA OcÚ 14/2020 administrácia webovej stránky, SPORTS-INFO MEDIA

FA OcÚ 13/2020 svietidla, TOMLUX

FA OcÚ 12/2020 príjem MMDS, OTS

FA OcÚ 11/2020 poukážky ŠS, COOP JEDNOTA

FA OcÚ 10/2020 stavebný dozor OŠOC, STANIM

FA OcÚ 9/2020 stravovanie zamestnancov, ANDRE TOPIC

FA OcÚ 8/2020 stavebný materiál OŠOC, NEHYLA

FA OcÚ 7/2020 telefónne poplatky MŠ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 6/2020 telefónne poplatky OcÚ, SLOVAK TELEKOM,

FA OcÚ 5/2020 internet MŠ, SLAVCONET

Zmluva 4/2020 zmluva o dielo stavebné práce, GURČÍK

Zmluva 3/2020 zmluva o dielo stavebné práce, SMOLKO

Zmluva 2/2020 zmluva o dielo stavebné práce, STAVIŠČÁK

Zmluva 1/2020 zmluva o dielo stavebné práce, KRIVDA

FA OcÚ 4/2020 stavebné práce OŠOC, GURČÍK

FA OcÚ 3/2020 stavebné práce OŠOC, SMOLKO

FA OcÚ 2/2020 stavebné práce OŠOC, STAVIŠČÁK

FA OcÚ 1/2020 stavebné práce OŠOC, KRIVDA

FA OcÚ 752/2019 spoločné rokovanie SOÚ, KRÍZO

FA OcÚ 751/2019 telefónne poplatky, ORANGE SLOVENSKO

FA ŠJ MŠ 155, potraviny, ŠTOFAŇÁKOVÁ

FA ŠJ MŠ 154, potraviny, MILK-AGRO

FA ŠJ MŠ 153, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 152, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 151, potraviny, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

FA OcÚ 750/2019 čerpanie betónu OŠOC, TROCK

FA OcÚ 749/2019 poukážky ŠS - soc. fond, COOP JEDNOTA

FA OcÚ 748/2019 vývoz jedlých olejov, FURA

FA OcÚ 747/2019 vodárensky tovar VODA, UNISTAV

FA OcÚ 746/2019 kancelárske a čistiace potreby, TONY

FA OcÚ 745/2019 údržba VO, HAĽKO

FA OcÚ 744/2019 dlažba a lepidlo OŠOC, KERAMIKA SOUKUP SR

FA OcÚ 743/2019 ozvučenie vianočného programu ZUŠ, HÁRY STUDIO

FA ŠJ MŠ 150, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 149, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 148, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 147, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 146, potraviny, ŠTOFAŇÁKOVÁ

FA ŠJ MŠ 145, potraviny,MILK-AGRO

FA ŠJ MŠ 144, potraviny, AGRO BRANISKO

FA OcÚ 742/2019 plomba olovená VODA, KOBASEAL

FA OcÚ 741/2019 projektové práce, VIVAT ARCHITECTURE

FA OcÚ 740/2019 akordeónova stolička ZUŠ, IĽAŠ

Zmluva 62/2019 dodatok k Zmluve o združenej dodávka elektriny, VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

FA OcÚ 739 vodárenský materiál, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 738/2019 koncoročné posedenie poslancov OZ a zamestnancov obce, KRÍZO

FA OcÚ 737/2019 zemné práce OŠOC, VOZÁR

FA OcÚ 736/2019 betón, doprava, vykládka OŠOC, FESTRA

FA OcÚ 735/2019 zemné práce OŠOC, ČUCHRAN

Obj 2019052 olovená plomba na vodomery, KOBASEAL

FA OcÚ 733/2019 geologické práce - výpočet využiteľného množstva podzemných vôd, URANPRES

FA OcÚ 732/2019 štúdia "Protipovodňová ochrana územia", ISPO

FA OcÚ 731/2019 študijný materiál, RVC

FA OcÚ 730/2019 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 729/2019 elektrická energia HZ, BCF

FA OcÚ 728/2019 elektrická energia PFO, BCF

FA OcÚ 727/2019 elektrická energia DS, BCF

FA OcÚ 726/2019 elektrická energia KD, BCF

FA OcÚ 725/2019 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 724/2019 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 723/2019 elektrická energia Šatne, BCF

FA OcÚ 722/2019 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 721/2019 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 720/2019 elektrická energia MŠ, BCF

FA OcÚ 719/2019 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 718/2019 výkon funkcie stavbyvedúceho OŠOC, STANIM

FA OcÚ 717/2019 elektroinštalačné práce OŠOC, SAF MONTECH

Obj 2019051 čerpanie betónu OŠOC, TROCK

FA OcÚ 716/2019 telefónne hovory MŠ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 715/2019 telefónne poplatky OcÚ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 714/2019 folia OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 713/2019 vývoz KO, FURA

FA OcÚ 712/2019 elektrina dodávka a distribúcia, VE

FA OcÚ 711/2019 poukážky ŠS - Sociálny fond, COOP JEDNOTA

Predfa 16/2019 časopisy MŠ, obecná knižnica, SLOVENSKÁ POŠTA

FA OcÚ 710/2019 ozvučenie programu "Mikuláš" ZUŠ, HÁRY STUDIO

Obj 2019050 obklad a lepidlo OŠOC, KERAMIKA SOUKUP SR

FA OcÚ 709/2019 učebné pomôcky MŚ, DAPP - CHPM

FA OcÚ 708/2019 stravovanie zamestnancov, ANDRE TOPIC

Obj 2019049 beton, doprava a čerpanie betónu OŠOC, FESTRA

FA ŠJ MŠ 143, potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 142, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 141, potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 140, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 139, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 138, potraviny, ASTERA

FA ŠJ MŠ 137, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 136, potraviny, AG FOODS SK

FA ŠJ MŠ 135, potraviny, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

FA OcÚ 707/2019 stavebný materiál OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 706/2019 všeobecný materiál, BAUSHOP

FA OcÚ 705/2019 čistiace potreby, BAUSHOP

FA OcÚ 704/2019 betón a doprava OŠOC, FESTRA

FA OcÚ 703/2019 elektroinštalačné práce VO, SAF MONTECH

FA OcÚ 702/2019 elektroinštalačné práce OŠOC, SAF MONTECH

Obj 2019048 svietidla na verejné osvetlenie, TOMLUX

FA OcÚ 701/2019 plyn, SPP

FA OcÚ 700/2019 zneškodnenie odpadu VKK, KOSIT

FA OcÚ 699/2019 zneškodnenie odpadu VKK, KOSIT

FA OcÚ 698/2019 stavebné práce OŠOC, STAVIŠČÁK

FA OcÚ 697/2019 stavebné práce OŠOC, GURČÍK

FA OcÚ 696/2019 stavebné práce OŠOC, SMOLKO

FA OcÚ 695/2019 stavebné práce OŠOC, KRIVDA

FA OcÚ 694/2019 internet MŠ, SLAVCONET

FA OcÚ 693/2019 brúsny papier OŠOC, DINARS

FA OcÚ 692/2019 kamenivo a doprava MK, ORIM - M.P.

FA OcÚ 691/2019 ukončenie sezóny - pohostenie FK, ORIM - M.P.

FA OcÚ 690/2019 učebné pomôcky MŠ, INSGRAF

FA OcÚ 689/2019 výtvarný materiál MŠ, APL PLUS

FA OcÚ 688/2019 tienidlo VO, O.S.V.O. COMP

FA OcÚ 687/2019 záhradnícke práce, FLOWERS N&S

FA OcÚ 686/2019 telefónne poplatky, ORANGE SLOVENSKO

FA OcÚ 685/2019 autobatérie, AUTO ČECH

FA ŠJ MŠ 134, potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 133, potraviny, MILK-AGRO

FA ŠJ MŠ 132, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 131, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 130, potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 129, potraviny, ŠTOFAŇÁKOVÁ

FA ŠJ MŠ 128, potraviny, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

Dobropis 2/2019 reklamácia stropného svietidla, DONOCI

Dobropis 1/2019 poštovné, DONOCI

FA OcÚ 684/2019 program na Senior party, OZ FOLKLÓRNY SÚBOR " KELEMENSKE FURMANI"

FA OcÚ 683/2019 hrnčiarsky kruh ZUŠ, TV PRODUCTS

FA OcÚ 682/2019 nábytok ZUŠ, TEMPO KONDELA

FA OcÚ 681/2019 nájom za pozemky, SPF

FA OcÚ 680/2019 výmena ohrievača vody, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 679/2019 oprava kanalizácie PFO, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 678/2019 zámok, SEZ KROMPACHY

FA OcÚ 677/2019 tlačivá ZUŠ, ŠEVT

FA OcÚ 676/2019 toner do tlačiarne, AWYN

FA OcÚ 675/2019 učebné pomôcky MŠ, NOMILAND

FA OcÚ 674/2019 menu na Senior party, KRÍZO

Zmluva 61/2019 o výpožičke - hasičský automobil, MV SR

FA OcÚ 673/2019 čistenie kanalizácie PFO, MP KANAL

FA OcÚ 672/2019 elektrický kotol ŠJ ZŠ, GASTRO CHLAD

FA OcÚ 671/2019 kamenivo, LOMY MTD

FA OcÚ 670/2019 vodomery VODA, ENBRA SLOVAKIA

FA OcÚ 669/2019 činnosť zodpovednej osoby, NAJ

FA ŠJ MŠ 127, potraviny, MILK-AGRO

FA ŠJ MŠ 126, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 125, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 124, potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 123, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 122, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 121, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 120, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 119, potraviny, TATRANSKÁ MLIEKAREŇ

Predfa 15/2019 tlačivá ZUŠ, ŠEVT

FA OcÚ 668/2019 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 667/2019 vývoz KO, FURA

FA OcÚ 666/2019 asfaltová zmes - prekopávky VODA, METROSTAV ASFALT

FA OcÚ 665/2019 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 664/2019 elektrická energia PZ, BCF

FA OcÚ 663/2019 elektrická energia PFO, BCF

FA OcÚ 662/2019 elektrická energia DS, BCF

FA OcÚ 661/2019 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 660/2019 elektrická energia Šatne, BCF

FA OcÚ 659/2019 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 658/2019 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 657/2019 elektrická energia MŠ, BCF

FA OcÚ 656/2018 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 655/2019 elektrická energia KD, BCF

Zmluva 60/2019 o združenej dodávke elektriny, VÝCHODOSLOVENSKÁ ENERGETIKA

FA OcÚ 654/2019 čokoládky pre seniorov - posedenie, CARLA SLOVAKIA

FA OcÚ 653/2019 vodárenský materiál - VODA, UNISTAV

FA OcÚ 652/2019 poklop MK, UNISTAV

FA OcÚ 651/2019 seminár ZUŠ, BELOVIČOVÁ

FA OcÚ 650/2019 poradenské služby - verejné obstarávanie, PRECIZIA

FA OcÚ 649/2019 servis okien - budovy obce, SERVIS OKNA A DVERE

FA OcÚ 648/2019 tlačivá, obálky, CONNET

FA OcÚ 647/2019 doprava - miestne komunikácie, JENČA

FA OcÚ 646/2019 piesok OŠOC, NEHYLA

FA OcÚ 645/2019 preprava futbalistov, JANTER

FA OcÚ 644/2019 nábytok ZUŠ, TEMPO KONDELA

FA OcÚ 643/2019 montáž káblových spojok, HAĽKO

FA OcÚ 642/2019 montáž VO - OŠOC, HAĽKO

FA OcÚ 641/2019 údržba VO, HAĽKO

FA OcÚ 640/2019 PD napojenie odberov OŠOC, EJPRO

FA OcÚ 639/2019 stravovanie zamestnancov OcÚ, ANDRE TOPIC

FA OcÚ 637/2019 doprava OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 638/2019 dlažba, obrubníky OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 636/2019 prenájom vibračnej dosky OŠOC, MICHSTAV

FA OcÚ 635/2019 telefónne poplatky OcÚ, SLOVAK TELEKOM

Zmluva 59/2019 dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov, DOXX

FA OcÚ 634/2019 betón a doprava OŠOC, FESTRA

FA OcÚ 633/2019 plyn, SPP

FA OcÚ 632/2019 telefónne poplatky MŠ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 631/2019 oprava odvetrania PFO, SAF MONTECH

FA OcÚ 630/2019 stavebný materiál OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 629/2019 stavebné práce OŠOC, GURČÍK

FA OcÚ 628/2019 predplatné časopisu Účtovníctva ROPO, WOLTERS KLUWER SK

FA OcÚ 627/2019 všeobecný materiál, BAUSHOP

FA OcÚ 626/2019 internet MŠ, SLAVCONET

FA OcÚ 625/2019 čistiace potreby a všeobecný tovar, BAUSHOP

FA OcÚ 624/2019 vianočné osvetlenie, MK ILLUMINATION

FA OcÚ 623/2019 stavebné práce OŠOC, SMOLKO

FA OcÚ 622/2019 stavebné práce OŠOC, STAVIŠČÁK

FA OcÚ 621/2019 stavebné práce OŠOC, KRIVDA

FA OcÚ 620/2019 učebné pomôcky MŠ, NOMILAND

FA OcÚ 619/2019 kancelársky papier, TELCOB

FA OcÚ 618/2019 zemné práce miestne komunikácie, ČUHCRAN

FA OcÚ 617/2019 stavebné práce OŠOC, GURČÍK

FA OcÚ 616/2019 hudobné nástroje ZUŠ, AKORDEÓN BAZÁR

FA OcÚ 615/2019 PD protipožiarne zabezpečenie stavby - vodovod Vyhon, KRUČAY

FA OcÚ 614/2019 vývoz VKK - doprava, SJ REALIZ

FA OcÚ 613/2019 servisný poplatok KIS MaSK knižnica, SNK

FA OcÚ 612/2019 telefónne poplatky OcÚ, ORANGE SLOVENSKO

FA OcÚ 611/2019 horný riegel na dvere vchod do KD, OKNO FINAL

Zmluva 58/2019 o pripojení do distribučnej sústavy, VSD

Zmluva 57/2019 o pripojení do distribučnej sústavy, VSD

Zmluva 56/2019 o pripojení do distribučnej siete, VSD

Zmluva 55/2019 o pripojení do distribučnej sústavy, VSD

Zmluva 54/2019 o pripojení do distribučnej sústavy, VSD

Zmluva 53/2019 o pripojení do distribučnej sústavy, VSD

Zmluva 52/2019 o pripojení do distribučnej sústavy, VSD

FA OcÚ 610/2019 pripojenie odberného miesta OŠOC, VSD

FA OcÚ 609/2019 pripojenie odberného miesta OŠOC, VSD

FA OcÚ 608/2019 pripojenie odberného miesta OŠOC, VSD

FA OcÚ 607/2019 pripojenie odberného miesta OŠOC, VSD

FA OcÚ 606/2019 pripojenie odberného miesta OŠOC, VSD

FA OcÚ 605/2019 kamenivo VODA, LOMY MTD

Predfa 14/2019, predplatné časopisu ROPO a OBCÍ, WOLTERS KLUWER SR

FA OcÚ 604/2019 činnosť BOZP, AURON

Obj 2019047 vodomery, ENBRA

FA OcÚ 603/2019 vývoz VKK - doprava, SJ REALIZ

FA OcÚ 602/2019 tlač projektovej dokumentácie rozšírenie verejného vodovodu, ZVADA

FA OcÚ 601/2019 výkon funkcie stavebného dozoru OŠOC, STANIM

Zmluva 51/2019 o nájme - pozemky, KRIŽOVENSKÝ

FA ŠJ MŠ 118 potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 117 potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 116 potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 115 potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 114 potraviny, MILK-AGRO

FA ŠJ MŠ 113 potraviny, ŠTOFAŇÁKOVÁ

FA ŠJ MŠ 112 potraviny, AGRO BRANISKO

FA OcÚ 600/2019 preprava na zápas - FK, JANTER

FA OcÚ 599/2019 tovar na gruľadu, MILK-AGRO

FA OcÚ 598/2019 vodárenský materiál VODA, ARMATÚRY JAFAR

FA OcÚ 597/2019 dopravné zrkadlá, SIVEX

FA OcÚ 596/2019 zasuvka OŠOC, ELTRA-ELMAT

FA OcÚ 595/2019 učebne pomôcky MŠ, DAPP-CHPM

FA OcÚ 594/2019 webhosting pre doménu, KDEJE SOFTWARE

FA OcÚ 593/2019 vodárenský materiál VODA, UNISTAV

FA OcÚ 592/2019 dlažba OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 591/2019 stavebný materiál OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 590/2019 stavebný materiál OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 589/2019 všeobecný materiál, BAUSHOP

FA OcÚ 588/2019 všeobecný materiál, BAUSHOP

FA OcÚ 587/2019 vývoz VKK doprava, SJ REALIZ

FA OcÚ 586/2019 dunajský kameň OŠOC, JK RACIO

FA OcÚ 585/2019 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 584/2019 elektrická energia Hasičská zbrojnica, BCF

FA OcÚ 583/2019 elektrická energia PFO, BCF

FA OcÚ 582/2019 elektrická energia DS, BCF

FA OcÚ 581/2019 elektrická energia KD, BCF

FA OcÚ 579/2019 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 580/2019 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 578/2019 elektrická energia šatne, BCF

FA OcÚ 577/2019 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 576/2019 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 575/2019 elektrická energia MŠ, BCF

FA OcÚ 574/2019 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 573/2019 čistiace a kancelárske potreby, TONY

FA OcÚ 572/2019 vývoz KO,FURA

Predfa 13/2019 telefónne poplatky OcÚ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 29012 webhosting pre doménu Široké, KDEJE SOFTWARE

FA OcÚ 571/2019 telefónne poplatky MŠ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 570/2019 výstavba verejného osvetlenia Malikovská, TOP MPM

FA OcÚ 569/2019 prenájom vibračnej dosky OŠOC, MICHSTAV

FA ŠJ MŠ 111, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 110, potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 109, potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 108, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 107, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 106, potraviny, ATC-JR

FA ŠJ MŠ 01, potraviny, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

FA ŠJ MŠ1053, potraviny, TATRANSKÁ MLIEKAREŇ

FA OcÚ 568/2019 stravné OcÚ, ANDRE TOPIC

FA OcÚ 567/2019 doprava OŠOC, JENČA

FA OcÚ 566/2019 živičná úprava MK, J.V.S

FA OcÚ 565/2019 živičná úprava MK, J.V.S

FA OcÚ 564/2019 zameranie prameňov Zlatá studňa 1 a 2, GEOKART

FA OcÚ 563/2019 porealizačné zameranie účelovej komunikácie ZŠ, GEOKART

FA OcÚ 562/2019 LED svietidla na verejné osvetlenie, TOMLUX

FA OcÚ 561/2019 betón a doprava OŠOC, FESTRA

FA OcÚ 560/2019 plyn, SPP

FA OcÚ 559/2019 príjem MMDS, OTS

FA OcÚ 558/2019 internet MŠ, SLAVCONET

Obj 2019046 štúdia obytnej zóny IBV na hone Židová, ISPO

FA OcÚ 557/2019 stavebné práce OŠOC, GURČÍK

FA OcÚ 556/2019 stavebné práce OŠOC, KRIVDA

FA OcÚ 555/2019 stavebné práce OŠOC, GURČÍK

FA OcÚ 554/2019 stavebné práce OŠOC, SMOLKO

FA OcÚ 553/2019 stavebné práce OŠOC, STAVIŠČÁK

FA OcÚ 552/2019 vodárenský materiál VODA, ARMATÚRY JAFAR

FA OcÚ 551/2019 dlažba OŠOC, KERAMIKA SOUKUP

FA OcÚ 550/2019 tovar ŠJ MŠ, GASTRO CHLAD

FA OcÚ 549/2019 chladnička, GASTRO CHLAD

FA OcÚ 548/2019 výsadba pri OŠOC, EVA DEKOR

FA OcÚ 547/2019 oprava DT byty PFO, SAF MONTECH

FA OcÚ 546/2019 oprava DT 8 b.j., SAF MONTECH

FA OcÚ 545/2019 vlajkové stožiare OŠOC, REMOS

FA OcÚ 544/2019 vodárensky materiál VODA, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 543/2019 dopojenie sporákov, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 542/2019 oprava kotla, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

Obj 2019045 vlajkové stožiare OŠOC, REMOS

Zmluva 50/2019 o spolupráci pri širockej gruľade, POŠIVÁKOVÁ

FA OcÚ 541/2019 stoly oválne skladacie sála KD, MIL SYSTÉM

FA OcÚ 540/2019 telefonne poplatky OcÚ, ORANGE SLOVENSKO

FA OcÚ 539/2019 oprava IM, IFOSOFT

FA OcÚ 538/2019 lano, lanový napínač OŠOC, FERENC

Zmluva 49/2019 o dielo, geologické práce "Široké - pramene Zlatá studňa - výpočet využiteľnosti množstiev podzemných vôd", URANPRES

FA OcÚ 537/2019 audit účtovnej závierky, ANDRAŠČÍK

FA OcÚ 536/2019 anténa a kábel PFO, KOZÁK

FA OcÚ 535/2019 Dreviny na výsadbu pri stavbe OŠOC, PARKONA

FA OcÚ 534/2019 toner OcÚ, TELCOB

FA OcÚ 533/2019 farby na tvár - širocká gruľada, UMELECKÉ POTREBY

FA OcÚ 532/2019 termo poháriky, PAPERA

FA OcÚ 531/2019 zemné práce VODA, ČUCHRAN

FA OcÚ 530/2019 prenájom stavebného náradia VODA, ČUCHRAN

Obj 2019044 dodávka a pokládka asfaltovej zmesi MK, J.V.S.

Zmluva 48/2019 o spolupráci pri širockej gruľade, SZZP

Zmluva 47/2019 o spolupráci pri širockej gruľade, NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA MIKULÁŠ

Zmluva 46/2019 o spolupráce pri širockej gruľade, KD

FA ŠJ MŠ 104, potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 103, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 102, potraviny, ASTERA

FA ŠJ MŠ 101, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 100, potraviny, MILK-AGRO

FA ŠJ MŠ 99, potraviny, MARCODIA

FA ŠJ MŠ 98, potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA OcÚ 528/2019 jedálensky servis na širocku gruľádu, PAPERA

FA OcÚ 527/2019 cartridge ŠJ MŠ, TELCOB

FA OcÚ 526/2019 kamenivo OŠOC, LOMY MTD

FA OcÚ 525/2019 betón OŠOC, FESTRA

FA OcÚ 524/2019 zubová lišta, UNIPROGRES

FA OcÚ 523/2019 kari sieť OŠOC, UNIPROGRES

Obj 2019043 jedálenský servis na širocku gruľadu, PAPERA

Zmluva 45/2019 audit účtovnej závierky, ANDRAŠČÍK

Obj 2019042 BG žľaby OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 522/2019 zemné práce VODA, BAUSHOP

FA OcÚ 521/2019 elektrická energia PFO, BCF

FA OcÚ 520/2019 elektrická energia Šatne, BCF

FA OcÚ 519/2019 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 518/2019 elektrická energia HZ, BCF

FA OcÚ 517/2019 elektrická energia DS, BCF

FA OcÚ 516/2019 elektrická energia KD, BCF

FA OcÚ 515/2019 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 514/2019 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 513/2019 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 512/2019 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 511/2019 elektrická energia MŠ, BCF

FA OcÚ 510/2019 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 509/2019 vodárenský materiál VODA, ARMATÚRY JAFAR

FA OcÚ 508/2019 učebné pomôcky MŠ, NOMILAND

Obj 2019041 banketové stoly, MIL SYSTEM

FA OcÚ 507/2019 vodárenský materiál VODA, UNISTAV

FA OcÚ 506/2019 vývoz KO, FURA

FA OcÚ 505/2019 vývoz VKK doprava, SJ REALIZ

Obj 2019040 dreviny na sadové úpravy na stavbu OŠOC, PARKONA

Obj 2019039 materiál a sadové úpravy na stavbe OŠOC, EVA DEKOR

FA OcÚ 504/2019 náhradné diely na traktorovú kosačku, MOUNTFIELD

FA OcÚ 503/2019 stavebný materiál OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 500/2019 tovar všeob. mat., BAUSHOP

FA OcÚ 499/2019 faktúra za tovar, BAUSHOP

FA OcÚ 502/2019 telefónne poplatky MŠ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 501/2019 oprava schodov ZUŠ, JK RACIO

FA OcÚ 498/2019 telefónne poplatky, SLOVAK TELEKOM

Zmluva 44/2019 kúpna zmluva, pozemky k OŠOC, JUHÁS, SMOLKOVÁ, ROHÁĽOVÁ, POTAŠ, TOMČIŠÁKOVÁ, ŠTOCHMALOVÁ, ILAVSKÁ, FEJERČÁKOVÁ, IVANČÁKOVÁ, STRELCOVÁ, VARGA, STRAKA, STRAKA, SEMANOVÁ

FA OcÚ 497/2019 doprava OŠOC, JENČA

FA OcÚ 496/2019 stravovanie zamestnancov, ANDRE TOPIC

FA OcÚ 495/2019 medaily - Beh ľudí vidiacich srdcom, KRAJSKÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM

Obj 2019038 betón, doprava a čerpanie, FESTRA

FA OcÚ 494/2019 tovar MŠ, NOMILAND

FA OcÚ 493/2019 učebné pomôcky, NOMILAND

FA OcÚ 484/2019 stavebné práce OŠOC, GURČÍK

FA OcÚ 492/2019 betón, FESTRA

FA OcÚ 491/2019 plyn, SPP

FA OcÚ 490/2019 rozbor vody, RÚVZ

FA OcÚ 489/2019 internet MŠ, SLAVCONET

FA OcÚ 488/2019 doprava kameniva OŠOC, ORIM - M.P.

FA OcÚ 487/2019 stavebné práce OŠOC, SMOLKO

FA OcÚ 486/2019 stavebné práce OŠOC, KRIVDA

FA OcÚ 485/2019 stavebné práce OŠOC, STAVIŠČÁK

FA OcÚ 483/2019 stavebné práce OŠOC, GURČÍK

Obj 2019037 oživenie skrinky RACK a pokrytie objektu OŠOC wifi,SLAVCONET

Obj 2019036 kari sieť OŠOC, UNIPROGRES

FA OcÚ 482/2019 vodárenský materiál, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 481/2019 oprava kotla 8 b.j., TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 480/2019 materiál VODA, ARMATÚRY JAFAR

Zmluva 43/2019 dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb, SLOVAK TELEKOM

Zmluva 42/2019 dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí NFP, MINISTERSTVO ŽP SR

FA OcÚ 479/2019 stožiare s príslušenstvom OŠOC, O.S.V.O. comp

FA OcÚ 478/2019 telefónne poplatky, ORANGE SLOVENSKO

FA OcÚ 477/2019 montáž spínača Šatne FK, HAĽKO

FA OcÚ 476/2019 oprava elektroinštalácie ZUŠ, HAĽKO

Obj 2019035 LED svietidla VO, TOMLUX

FA OcÚ 475/2019 doprava kameniva OŠOC, ORIM - M.P.

FA OcÚ 474/2019 vodárenský materiál, ARMATÚRY JAFAR

Obj 2019034 stožiar OŠOC, O.S.V.O.

FA OcÚ 473/2019 zneškodnenie odpadu VKK, KOSIT

FA OcÚ 472/2019 tovar DHZ, PROMETEUS-SL

FA OcÚ 471/2019 preprava balíka, DPD

FA OcÚ 470/2019 montáž káblových spojok OŠOC, HAĽKO

FA OcÚ 469/2019 údržba VO, HAĽKO

Obj 2019033 dlažba OŠOC, KERAMIKA SOUKUP

FA OcÚ 468/2019 kamenivo, LOMY MTD

FA OcÚ 440/2019 stravovanie zamestnancov, ANDRE TOPIC

Obj 2019032 pletivo oplotenie OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 467/2019 zemné práce OŠOC, ČUCHRAN

FA OcÚ 466/2019 prenájom píly OŠOC, MEDY GROUP

FA OcÚ 465/2019 kamenivo OŠOC, CALMIT

FA OcÚ 464/2019 motorová píla pre DHZ, SAKMÁRY

Obj 2019031 knihy pre obecnú knižnicu, PANTA RHEI

Obj 20180030 mozaika GD130 OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 463/2019 doprava kameniva OŠOC, JENČA

FA OcÚ 462/2019 stavebný materiál OŠOC, BAUSHOP

Zmluva 41/2019 o poskytnutí finančných prostriedkov, FOND NA PODPORU UMENIA

FA OcÚ 461/2019 elektrická energia HZ, BCF

FA OcÚ 460/2019 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 459/2019 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 458/2019 elektrická energia KD, BCF

FA OcÚ 457/2019 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 456/2019 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 455/2019 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 454/2019 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 452/2019 elektrická energia DS, BCF

FA OcÚ 452/2019 elektrická energia MŠ, BCF

FA OcÚ 451/2019 elektrická energia šatne, BCF

FA OcÚ 450/2019 elektrická energia, BCF

FA OcÚ 449/2019 výkon stavbyvedúceho OŠOC, STANIM

FA OcÚ 448/2019 vývoz KO, FURA

FA OcÚ 447/2019 telefónne poplatky OcÚ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 446/2019 telefónne poplatky MŠ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 445/2019 všeobecný materiál, BAUSHOP

FA OcÚ 444/2019 programové vybavenie Matrika, IVES

FA OcÚ 443/2019 prenájom vibračnej dosky OŠOC, MICHSTAV

FA OcÚ 442/2019 stierka OŠOC, NEHYLA

FA OcÚ 441/2019 vývoz VKK doprava, SJ REALIZ

FA OcÚ 439/2019 betón OŠOC a MK, FESTRA

FA OcÚ 438/2019 plyn, SPP

FA OcÚ 437/2019 internet MŠ, SLAVCONET

FA OcÚ 436/2019 stavebné práce OŠOC, STAVIŠČÁK

FA OcÚ 435/2019 stavebné práce OŠOC, GURČÍK

FA OcÚ 434/2019 knihy obecná knižnica, FISCHER

FA OcÚ 433/2019 oprava výtlkov MK, BITUNOVA

FA OcÚ 432/2019 LED svietidla OŠOC, AMI

FA OcÚ 431/2019 stavebné práce OŠOC, SMOLKO

FA OcÚ 430/2019 stavebné práce OŠOC, KRIVDA

Obj 20190029 elektroinštalačný materiál OŠOC, HAGARD HAL

Predfa 11/2019, programové vybavenie matrika, IVES

FA OcÚ 429/2019 stavebné práce v obci, GURČÍK

FA OcÚ 428/2019 tlačivá OcÚ, SOÚ, CONNET

FA OcÚ 427/2019 čistiace potreby a pracovné odevy, TONY

FA OcÚ 426/2019 kamenivo MK, LOMY MTD

FA OcÚ 425/2019 zneškodnenie odpadu VKK, KOSIT

FA OcÚ 424/2019 činnosť BOZP, AURON

FA OcÚ telefónne poplatky OcÚ, ORANGE SLOVENSKO

FA OcÚ 422/2019 služby verené obstarávanie, PRECIZIA

FA OcÚ 421/2019 poradenské služby verejné obstarávanie, PRECIZIA

Zmluva 40/2019 Dodatok č. 4 k zmluve o stravovaní pracovníkov, ANDRE TOPIC

FA OcÚ 420/2019 vývoz VKK doprava, SJ REALIZ

FA OcÚ 419/2019 zámočnícke práce OŠOC, JAKOV

FA OcÚ 418/2019 všeobecný materiál, ULIČNÝ

Obj 2019028 tlačivá, CONNET

FA OcÚ 417/2019 ročný poplatok za doménu, KDEJE SOFTWARE

FA OcÚ 416/2019 potraviny na memoriál "B. Jenču", ORIM - M.P.

FA OcÚ 415/2019 výkon stavbyvedúceho OŠOC, STANIM

FA OcÚ 414/2019 zemné práce, ČUCHRAN

FA ŠJ MŠ 97, potraviny, MILK-AGRO

FA OcÚ 413/2019 kamenivo OŠOC, CALMIT

FA OcÚ 412/2019 vývoz KO, FURA

Predfa 10/2019 ročný poplatok za doménu, KDEJE SOFTWARE

FA OcÚ 411/2019 projektová dokumentácie - vonkajšie osvetlenie OŠOC, EJPRO

FA OcÚ 410/2019 stravovanie zamestnancov obce, ANDRE TOPIC

FA OcÚ 409/2019 verejné obstarávanie "vzduchotechnika OŠOC", PRECIZIA

FA OcÚ 408/2019 stavebný materiál OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 407/2019 všeob. materiál, BAUSHOP

FA OcÚ 406/2019 tovar, BAUSHOP

FA OcÚ 405/2019 elektrická energia KD, BCF

FA OcÚ 404/2019 elektrická energia PFO, BCF

FA OcÚ 403/2019 elektrická energia šatne, BCF

FA OcÚ 402/2019 elektrická energia MŠ, BCF

FA OcÚ 401/2019 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 400/2019 elektrická energia DS, BCF

FA OcÚ 399/2019 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 398/2019 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 397/2019 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 396/2019 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 395/2019 elektrická energia HZ, BCF

FA OcÚ 394/2019 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 393/2019 práce vysokozdvižného vozíka, BARTKO

FA OcÚ 392/2019 telefónne poplatky MŠ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 391/2019 telefónne poplatky OcÚ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 390/2019 príjem MMDS, OTS

FA OcÚ 389/2019 oprava ČOV 8 b.j., EKOSERVIS SLOVENSKO

FA OcÚ 388/2019 poukážky ŠS, COOP JEDNOTA

FA OcÚ 387/2019 vývoz VKK, SJ REALIZ

FA OcÚ 386/2019 asfaltová zmes, EUROVIA

FA OcÚ 385/2019 betón, FESTRA

FA OcÚ 384/2019 kosenie a pomocné práce, ORIM - M.P.

FA ŠJ MŠ 96, potraviny, ŠTOFAŇÁKOVÁ

FA OcÚ 383/2019 podložky OŠOC, NEHYLA

FA ŠJ MŠ 95, potraviny, MILK-AGRO

FA ŠJ MŠ 94, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 93, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 92, potraviny, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

FA ŠJ MŠ 91, potraviny, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

FA ŠJ MŠ 90, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 89, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 88, potraviny, AGRO BRANISKO

FA OcÚ 382/2019 tlačivá ZUŠ, ŠEVT

FA OcÚ 381/2019 doprava kameniva - priekopa Boržík, ORIM - M.P.

FA OcÚ 380/2019 doprava - oprava výtlkov, ORIM - M.P.

FA OcÚ 379/2019 doprava kameniva - ihrisko, ORIM - M.P.

FA OcÚ 378/2019 doprava kameniva OŠOC, ORIM - M.P.

FA OcÚ 377/2019 plyn, SPP

Zmluva 39/2019 zmluva o dielo stavebné práce vzduchotechnika II OŠOC, OK KLIMA

FA OcÚ 376/2019 matričné tlačivá, CENTRUM POLYGRAFICKÝCH SLUŹIEB

FA OcÚ 375/2019 tlačivá MŠ, ŠEVT

FA OcÚ 374/2019 stavebné práce ŠOC, KRIVDA

FA OcÚ 373/2019 stavebné práce OŠOC, GURČÍK

FA OcÚ 372/2019 stavebné práce OŠOC, SMOLKO

FA OcÚ 371/2019 stavebné práce OŠOC, STAVIŠČÁK

FA OcÚ 370/2019 stavebné práce OŠOC, GURČÍK

FA OcÚ 369/2019 internet MŠ, SLAVCONET

FA OcÚ 368/2019 vzorky vody, RÚVZ

FA OcÚ 367/2019 učebné pomôcky MŠ, NOMILAND

FA OcÚ 366/2019 dvere OŠOC, OKNO FINAL

FA OcÚ 365/2019 LED svietidla KD, LED-SOLAR

Zmluva 38/2019 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej soc. služby, CONGREGATIO JESU

FA OcÚ 364/2019 zemné práce, BAUSHOP

Obj 2019027 LED svietidlá OŠOC, AMI

FA OcÚ 363/2019 kompostéry, NUILTEX

FA OcÚ 362/2019 telefónne poplatky OcÚ, ORANGE

FA OcÚ 357/2019 oprava obecných vozidiel, MIŽENKO

FA OcÚ 361/2019 stavebný materiál OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 360/2019 nákup materiálu, BAUSHOP

FA OcÚ 359/2019 poháre na požiarnickú súťaž, KRAJSKÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM

FA OcÚ 358/2019 záhradnícke práce, FLOWERS

Obj 2019026 matričné tlačivá, CPS

FA OcÚ 356/2019 asfaltová zmes vyspravky MK, EUROVIA SK

FA OcÚ 355/2019 LED svietidla OŠOC, AMI

FA OcÚ 354/2019 vývoz olejov, FURA

FA OcÚ 353/2019 preprava, JANTER

Obj 2019025 príprava zriadenia VO, TOP MPM

Obj 2019024 kamenivo, CALMIT

Predfa 9/2019 tlačivá ZUŠ, ŠEVT

FA ŠJ MŠ 87, potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 86, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 85, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 83, potraviny, ŠTOFAŇÁKOVÁ

FA ŠJ MŠ 82, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 81, potraviny, MILK-AGRO

FA OcÚ 351/2019 ušitie dievčenských šiat ZUŠ, ONDZÍKOVÁ

FA OcÚ 350/2019 pracovné odevy ŠJ MŠ, FEGA-TEX

FA OcÚ 349/2019 ozvučenie programu ZUŠ, HARNIČÁR

Predfa 8/2019 tlačivá ZUŠ, ŠEVT

Predfa 7/2019 tlačivá MŠ, ŠEVT

FA OcÚ 348/2019 učebné pomôcky MŠ,NOMILAND

FA OcÚ 347/2019 poradenská činnosť, IFOSOFT

FA OcÚ 346/2019 elektroinštalačné práce OŠOC, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

Predfa 6/2019 tlačivá ZUŠ, ŠEVT

FA OcÚ 345/2019 aSc Agenda ZUŠ, ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS

FA OcÚ 344/2019 catering - 15. výročie založenia ZUŠ, J.P.M.SLOVAKIA s.r.o.

FA OcÚ 343/2019 zneškodnenie odpadu VKK, KOSIT

FA OcÚ 342/2019 realizácia vodorovného dopravné značenia OŠOC, LINE

FA OcÚ 341/2019 kameň výstavba MK škola, LOMY MTD

FA OcÚ 340/2019 vývoz KO, FURA

FA OcÚ 339/2019 reklamné predmety ZUŠ, MOON - REKLAMNÉ ŠTÚDIO

Zmluva 37/2019 poistenie zodpovednosti za škodu, UNIQA

Zmluva 36/2019 poistenie žiakov ZUŠ, UNIQA

Zmluva 35/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce, ZO SZCHPH

FA OcÚ 338/2019 elektrická energia KD, BCF

FA OcÚ 337/2019 elektrická energia PFO, BCF

FA OcÚ 336/2019 elektrická energia Šatne, BCF

FA OcÚ 335/2019 elektrická energia MŠ, BCF

FA OcÚ 334/2019 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 333/2019 elektrická energia DS, BCF

FA OcÚ 332/2019 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 331/2019 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 330/2019 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 329/2019 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 328/2019 elektrická energia HZ, BCF

FA OcÚ 327/2019 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 326/2019 školenie VZS SCK, ÚzS SČK

Obj 2019023 asfaltová zmes, EUROVIA SK

FA ŠJ MŠ 80, potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 79, potraviny, TATRANSKÁ MLIEKAREŇ

FA ŠJ MŠ 78, potraviny, TATRANSKÁ MLIEKAREŇ

FA OcÚ 325/2019 zhotovenie dekorácie, EVA DEKOR

FA OcÚ 324/2019 kosenie verejných priestranstiev, ORIM - M.P.

Predfa 5/2019 časopisy MŠ, SLOVENSKÁ POŠTA

FA OcÚ323/2019 stravovanie zamestnancov, ANDRE TOPIC

FA OcÚ 322/2019 oceľové stĺpiky na oplotenie OŠOC, KOVOMONT

FA OcÚ betón MK, FESTRA

FA OcÚ 320/2019 predplatné mesačníka ROPO, WOLTERS KLUWER SR

FA OcÚ 319/2018 telefónne poplatky MŠ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 318/2019 telefónne poplatky OcÚ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 317/2019 plyn, SPP

FA OcÚ 316/2019 nákup tovaru VODA, UNISTAV

FA OcÚ 315/2019 satén ZUŠ, LÁTKY MRÁZ

FA OcÚ 314/2019 prístup do CRE, SLOVENSKÁ KOMORA EXEKÚTOROV

FA OcÚ 313/2019 oblátky ZUŠ, MALEC

FA OcÚ 312/2019 čistiace prostriedky, PASTIRÍK

FA OcÚ 311/2019 internet MŠ, SLAVCONET

FA OcÚ 310/2019 stavebné práce na MK, GURČÍK

FA OcÚ 309/2019 stavebné práce OŠOC, KRIVDA

FA OcÚ 308/2019 stavebné práce OŠOC, STAVIŠČÁK

FA OcÚ 307/2019 stavebné práce OŠOC, SMOLKO

FA OcÚ 306/2019 stavebné práce OŠOC, GURČÍK

Zmluva 34/2019 dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí NFP, MINISTERSTVO ŽP SR

Obj 2019022 zhotovenie dekorácie, EVA DEKOR

Obj 2019021 striekanie vodorovného dopravného značenia, LINE

FA OcÚ 305/2019 kamenivo a doprava, ORIM - M.P.

FA ŠJ MŠ 77, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 76, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 75, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 74, potraviny, MILK-AGRO

FA ŠJ MŠ 73, potraviny, ASTERA

FA ŠJ MŠ 72, potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 71, potraviny, AGRO BRANISKO

FA OcÚ 304/2019 náhradné diely na traktorovú kosačku, MOUNTFIELD

FA OcÚ 303/2019 doprava futbalistov na zápas, JANTER

FA OcÚ 302/2019 spolupráca pri nakladaní s odpadom, ĽUBOMÍR LUDVIK

Zmluva 33/2019 o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom, ĽUBOMÍR LUDVIK WINDOORS

Predfa 4/2019 predplatné mesačníka, WOLTERS KLUWER

FA OcÚ 301/2019 LED svietidlá OŠOC, AMI

Obj 2019020 kosenie zelených plôch v obci, ORIM M.P.

FA OcÚ 300/2019 vývoz VKK, SJ REALIZ

Predfa 3/2019 prístup do CRE, SLOVENSKÁ KOMORA EXEKÚTOROV

FA OcÚ 299/2019 brúsny papier OŠOC, DINARS

FA OcÚ 298/2019 kroje ZUŠ, ONDZÍKOVÁ

FA OcÚ 297/2019 učebné pomôcky MŠ, NOMILAND

FA OcÚ 296/2019 telefónne poplatky OcÚ, ORANGE SLOVENSKO

FA OcÚ 295/2019 papierové tašky ZUŠ, OFFICELAND

Zmluva 32/2019 dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov, Dr. MAX

FA OcÚ 294/2019 doprava OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 293/2019 výsadba muškátov verejné priestranstvo, KOLLÁR

FA ŠJ MŠ 70, potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 69, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 68, potraviny, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

FA OcÚ 292/2019 servis ČOV 8 b.j., EKOSERVIS SLOVENSKO

Zmluva 31/2019 o nájme pozemku, SSZ

FA OcÚ 291/2019 ladenie hudobných nástrojov, MÚDRY

FA OcÚ 290/2019 oprava kosačky, VOZÁR

FA OcÚ 289/2019 adaptér MMDS, ANSAT

FA OcÚ 288/2019 výkon stavbyvedúceho OŠOC, STANIM

FA OcÚ 287/2019 dosky OŠOC, PAVEL

FA OcÚ 286/2019 betón výstavba MK, FESTRA

FA OcÚ 285/2019 lepidlo OŠOC, KERAMIKA SOUKUP SR

FA OcÚ 284/2019 kalibrácie meradiel ŠJ MŠ, GAROMA

Zmluva 30/2019 dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 283/2019 doprava futbalistov na zápas, JANTER

FA OcÚ 282/2019 vývoz KO, FURA

FA OcÚ 281/2019 oprava VO, HAĽKO

FA OcÚ 280/2019 montáž svietidiel, HAĽKO

FA ŠJ MŠ 23, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 66, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 65, potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 64, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 63, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 62, potraviny, ŠTOFAŇÁKOVÁ

FA ŠJ MŠ 61, potraviny, MILK-AGRO

FA ŠJ MŠ 60, potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 59, potraviny, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

FA OcÚ 279/2019 ozvučenie slávnosti Dňa matiek, HÁRY STUDIO

FA OcÚ 278/2019 nákup tovaru, BAUSHOP

FA OcÚ 277/2019 nákup tovaru, BAUSHOP

FA OcÚ 276/2019 zneškodnenie odpadu VKK, KOSIT

FA OcÚ 275/2019 prenájom píly MK, MEDY GROUP

FA OcÚ 274/2019 oprava akordeóna ZUŠ, AKORDEÓN BAZÁR

FA OcÚ 273/2019 vytýčenie plynovodu, SPP - DISTRIBÚCIA

FA OcÚ 272/2019 nákup tovaru VODA, ARMATÚRY JAFAR

FA OcÚ 271/2019 stravovanie zamestnancov, ANDRE TOPIC

FA OcÚ polohopisné a výškopisné zameranie, GEOKART

FA OcÚ 269/20 zemné práce - výstavba MK, MICHSTAV

FA OcÚ 268/2019 elektrická energia KD, BCF

FA OcÚ 267/2019 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 266/2019 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 265/2019 elektrická energia Hasičská zbrojnica, BCF

FA OcÚ 264/2019 elektrická energia PFO, BCF

FA OcÚ 263/2019 elektrická energia Šatne, BCF

FA OcÚ 262/2019 elektrická energia MŠ, BCF

FA OcÚ 261/2019 elektrická energia DS, BCF

FA OcÚ 260/2019 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 259/2019 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 258/2019 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 257/2019 elektrická energia VO , BCF

Obj 2019019 lepidlo OŠOC, KERAMIKA SOUKUP SR

FA OcÚ 256/2019 stavebný materiál OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 255/2019 LED svietidlá OŠOC, AMI

FA OcÚ 254/2019 vývoz VKK, SJ REALIZ

FA OcÚ 253/2019 vývoz VKK, SJ REALIZ

FA OcÚ 252/2019 betón a doprava - výstavba MK, FESTRA

FA OcÚ 251/2019 doprava futbalistov na zápas, JANTER

FA OcÚ 250/2019 kamenivo - výstavba MK, LOMY MTD

FA OcÚ 249/2019 dosky MŠ, BARTKO

FA OcÚ 248/2019 výroba a montáž schodiska OŠOC, BARTKO

FA OcÚ 247/2019 poradenské služby, PRECIZIA

FA OcÚ 246/2019 vodárensky materiál VODA, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 245/2019 telefónne poplatky, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 244/2019 telefónne poplatky OcÚ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 243/2019 materiál OŠOC, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 242/2019 zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby, NAJ

Zmluva 29/2019 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO, DOBROVOĽNÁ POŽIARNA OCHRANA SR

FA OcÚ 241/2019 plyn, SPP

Zmluva 28/2019 o dielo, SZZP

FA OcÚ 240/2019 stavebný materiál OŠOC, NEHYLA

FA OcÚ 239/2019 internet MŠ, SLAVCONET

FA OcÚ 238/2019 stavebné práce OŠOC, SMOLKO

FA OcÚ 237/2019 stavebné práce OŠOC, KRIVDA

FA OcÚ 236/2019 stavebné práce OŠOC, GUČÍK

FA OcÚ 235/2019 stavebné práce OŠOC, STAVIŠČÁK

FA OcÚ 234/2019 stavebné práce OŠOC, GURČÍK

FA OcÚ 233/2019 rúry a poklop MK, UNISTAV

FA ŠJ MŠ 57, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 56, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 55, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 54, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 53, potraviny, HOOK

Zmluva 27/2019 dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, SLOVAK TELEKOM

Zmluva 26/2019 o vývoze zmesového komunálneho odpadu, DANPER

FA OcÚ 232/2019 doprava - výstavba MK škola, ORIM - M.P.

FA OcÚ 231/2019 asfaltová zmes na vysprávky MK, METROSTAV

FA OcÚ 230/2019 pomoc pri spracovaní HDU, IFOSOFT

FA OcÚ údržba verejnej zelene, FLOWERS N&S

FA OcÚ 228/2019 telefónne hovory OcÚ, ORANGE SLOVENSKO

FA OcÚ 227/2019 rúry a vodárenský materiál VODA, ARMATÚRY JAFAR

FA OcÚ 226/2019 rúry PP pragma, ARMATÚRY JAFAR

Obj 2018018 LED svietidla OŠOC, AMI

FA OcÚ 225/2019 navrtavací pás VODA, UNISTAV

FA OcÚ 224/2019 závažia ŠJ MŠ, SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA

FA ŠJ MŠ 52 potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 51 potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 50 potraviny, MARCODIA

FA ŠJ MŠ 49 potraviny, FESTRA

FA ŠJ MŠ 148 potraviny, ŚTOFAŇÁKOVÁ

FA ŠJ MŠ 47 potraviny, MILK-AGRO

FA OcÚ čistiace a kancelárske potreby, TONY

FA OcÚ 222/2019 montáž a dodanie sanity OŠOC, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 221/2019 vodárensky materiál, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 220/2019 rekonštrukcia VO, HAĽKO

FA OcÚ 219/2019 činnosť BOZP, AURON

FA OcÚ 218/2019 kamenivo a doprava ihrisko FK, ORIM - M.P.

FA OcÚ 217/2019 kamenivo a doprava OŠOC, ORIM - M.P.

FA OcÚ 216/2019 servisný zásah signalizácia PFO, MAICOM NT

FA OcÚ 215/2019 oprava žalúzií ZUŠ, SERVIS OKNA DVERE

Obj 2018017 asfalt na vysprávky MK, METROSTAV ASFALT

FA OcÚ 214/2019 doprava futbalistov na zápas, JANTER

FA OcÚ 213/2019 lepidlo OŠOC, KERAMIKA SOUKUP SR

FA OcÚ 212/2019 elektrická energia PFO, BCF

FA OcÚ 211/2019 elektrická energia Šatne, BCF

FA OcÚ 210/2019 elektrická energia MŠ, BCF

FA OcÚ 209/2019 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 208/2019 elektrická energia DS, BCF

FA OcÚ 207/2019 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 206/2019 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 205/2019 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 204/2019 elektrická energia HZ, BCF

FA OcÚ 203/2019 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 202/2019 toastovač a učebné pomôcky MŠ, NOMILAND

FA OcÚ 201/2019 kontajner MŠ, NOMILAND

Obj 2019016 vodárensky materiál VODA, JAFAR

FA OcÚ 200/2019 navrtavaci pás VODA, UNISTAV

FA OcÚ 199/2019 vývoz KO, FURA

FA OcÚ 198/2019 stravovanie zamestnancov, ANDRE TOPIC

FA OcÚ 197/2019 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 196/2019 elektrická energia KD, BCF

FA OcÚ 195/2019 stavebný materiál OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 194/2019 všeobecný materiál, BAUSHOP

FA OcÚ 193/2019 čistiace a kancelárske potreby, BAUSHOP

FA OcÚ 192/2019 telefónne hovory MŠ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 191/2019 telefónne hovory OcÚ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ spracovanie PD VODA, ZVADA

FA OcÚ 189/2019 toner do tlačiarne - matrika, TELCOB

FA OcÚ 188/2019 príjem MMDS, OTS

FA OcÚ 187/2019 posedenie pri Dni učiteľov ZUŠ, KRÍZO

FA OcÚ 186/2019 betón a doprava, FESTRA

Obj 2019015 energetické zhodnotenie odpadu, KOSIT

Zmluva 25/2019 spolufinancovanie CVČ, GRÉCKOKATOLÍCKE ARCIBISKUPSTVO

FA OcÚ znalecký posudok pozemky centrum obce, GARDOŠ

FA OcÚ 184/2019 znalecký posudok pozemok pri cintoríne, GARDOŠ

FA OcÚ 183/2019 kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov, KRIŠKO

FA OcÚ 182/2019 internet MŠ, SLAVCONET

FA OcÚ 181/2019 oprava požiarneho vozidla, SETAMOTOR

FA OcÚ 180/2019 interiérové dvere OŠOC, OKNO FINAL

FA ŠJ MŠ 45 potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 44 potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 43 potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 42 potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 41 potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 40 potraviny, TATRANSKÁ MLIEKAREŇ

FA ŠJ MŠ 39 potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 38 potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 37 potraviny, AG FOODS SK

FA ŠJ MŠ 36 potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 35 potraviny, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

FA OcÚ 179/2019 učebné pomôcky MŚ, PROMO SYSTÉM

FA OcÚ 178/2019 hnojivá, ALCHEM

FA OcÚ 177/2019 plyn, SPP

FA OcÚ 176/2019 kancelárske a čistiace potreby, TONY

FA OcÚ 173/2019 toner do tlačiarne, TELCOB

Zmluva 24/2019 dotácia na CVČ, MESTO PREŠOV

FA OcÚ 175/2019 nosné lišty OŠOC, JENEX

FA OcÚ 174/2019 prenájom ihriska FK, MKS

FA OcÚ 172/2019 stavebné práce OŠOC, GURČÍK

FA OcÚ 171/2019 stavebné práce OŠOC, SMOLKO

FA OcÚ 170/2019 stavebné práce OŠOC, STAVIŠČÁK

FA OcÚ 169/2019 stavebné práce OŠOC, KRIVDA

FA OcÚ 168/2019 stavebné práce OŠOC, GURČÍK

Zmluva 23/2019 nájom píly na rezanie betónu, MEDY GROUP

FA OcÚ 167/2019 vzorky vody, RÚVZ

FA OcÚ 166/2019 rekonštrukcia verejného osvetlenia, HAĽKO

FA OcÚ 165/2019 pletivo OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 164/2019 učebné pomôcky MŠ, NOMILAND

FA OcÚ 163/2019 telefónne hovory OcÚ, ORANGE SLOVAKIA

FA OcÚ 162/2019 prenájom, montáž a demontáž lešenia OŠOC, DACH SLOVAKIA

FA OcÚ 161/2019 plávajúca podlaha OŠOC, MERKURY SHOP

Obj 2019014 oprava výtlkov MK, BITUNOVA

FA OcÚ 160/2019 kancelársky papier, TELCOB

FA OcÚ 159/2019 LED svietidla VO, TOMLUX

FA OcÚ 158/2019 darčekové balenia vína, ENVIN

Obj 2019013 lepidlo OŠOC, KERAMIKA SOUKUP SR

Zmluva 22/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce, MIKULÁŠ

FA OcÚ 157/2019 inštalácia program. vybavenia a poradenská činnosť, IFOSOFT

FA OcÚ 156/2019 interiérové dvere OŠOC, OKNO FINAL

FA OcÚ 155/2019 servis a čistenie komínov, VOZÁR

Zmluva 21/2019 o pripojení do distribučnej siete, VSD

FA OcÚ 154/2019 doprava OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 153/2019 súčiastky na traktorovú kosačku, MOUNTFIELD SK

FA OcÚ 152/2019 pedagogická diagnostika dieťaťa MŠ, NOMILAND

Obj 2019012 projektová dokumentácia na rozšírenie obecného vodovodu, ZVADA

Obj 2019011 montáž oceľových stĺpov, KOVOMONT-PO

FA OcÚ 151/2019 servis projektora MŠ, AVALON IT

FA OcÚ 150/2019 vypínače, spínače OŠOC, ELTRA-ELMAT

FA OcÚ 149/2019 elektrická energia, BCF

FA OcÚ 148/2019 elektrická energia, BCF

FA OcÚ 147/2019 elektrická energia, BCF

FA OcÚ 146/2019 elektrická energia, BCF

FA OcÚ 145/2019 elektrická energia, BCF

FA OcÚ 144/2019 elektrická energia, BCF

FA OcÚ 143/2019 elektrická energia, BCF

FA OcÚ 142/2019 elektrická energia, BCF

FA OcÚ 141/2019 elektrická energia, BCF

FA OcÚ 140/2019 elektrická energia, BCF

FA OcÚ 139/2019 elektrická energia, BCF

FA ŠJ MŠ 34, potraviny, MILK-AGRO

FA ŠJ MŠ 33, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 32, potraviny, FESTRA

FA ŠJ MŠ 31, potraviny, ŠTOFAŇÁKOVÁ

FA ŠJ MŠ 30, potraviny, AGRO BRANISKO

FA OcÚ 138/2019 žalúzie kuchyne KD, STODOOR

FA OcÚ 137/2019 stavebný materiál OŠOC, BAUSHOP

FA ŠJ MŠ 29 stravovanie dotácia predškoláci, ŚJ MŚ

FA OcÚ 136/2019 obálky, CONNET

FA OcÚ 135/2019 mešteky na mince, RUDORFER PACK

FA OcÚ 134/2019 napínací strop KD, LOOK -DESING

FA OcÚ 133/2019 elektrická energia PFO, BCF

FA OcÚ 132/2019 umývanie vozidiel obce, MAVEL CAR

FA OcÚ 131/2019 stravovanie zamestnancov, ANDRE TOPIC

FA OcÚ 130/2019 vývoz KO, FÚRA

FA OcÚ 129/2019 vývoz VKK uloženie odpadu, ENVI-GEOS

Obj 2018010 obálky, CONNET

FA OcÚ 128/2019 výkon stavbyvedúceho OŠOC, STANIM

FA OcÚ 127/2019 doprava OŠOC, FESTRA

FA OcÚ 126/2019 telefónne hovory OcÚ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ telefónne hovory MŠ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 124/2019 stavebný materiál OŠOC, NEHYLA

FA OcÚ 123/2019 plyn, SPP

FA OcÚ 122/2019 internet MŠ, SLAVCONET

FA OcÚ 121/2019 prenájom športového objektu FK, PREŠOVSKÁ UNIVERZITA

FA OcÚ 120/2019 klavírna stolička a ladička ZUŠ, MUIZIKER

FA OcÚ 118/2019 stavebné práce OŠOC, GURČÍK

FA OcÚ 44/2017 vyúčtovanie elektrická energia r. 2016, BCF

FA ŠJ MŠ 28, potraviny, AG FOODS SK

FA ŠJ MŠ 27, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 26, potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 25, potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 24, potraviny, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

FA ŠJ MŠ 23, potraviny, AGRO BRANISKO

FA OcÚ 117/2019 stavebné práce OŠOC, GURČÍK

FA OcÚ 116/2019 stavebné práce OŠOC, SMOLKO

FA OcÚ 115/2019 stavebné práce OŠOC, STAVIŠČÁK

FA OcÚ 114/2019 stavebné práce OŠOC, KRIVDA

FA OcÚ 113/2019 vývoz VKK, SJ REALIZ

FA OcÚ 112/2019 vrecia na KO, FÚRA

FA OcÚ 111/2019 rakvy, DREVAN

FA OcÚ 110/2019 žalúzie MŠ, MTECH PARTNER

FA OcÚ 109/2019 telefónne hovory OcÚ, ORANGE SLOVENSKO

FA OcÚ 108/2019 znalecký posudok pozemky OŠOC, ŠTENKO

Predfa 2/2019 tlačivá ZUŠ, ŠEVT

FA OcÚ 107/2019 servisné práce, IFOSOFT

FA OcÚ 106/2019 projekt stavby - statika OŠOC, GAJDÁR

FA OcÚ 105/2019 programové vybavenie pokladňa, IFOSOFT

FA OcÚ 104/2019 update programového vybavenia, IFOSOFT

FA OcÚ 103/2019 konvertor MMDS, ASNET

FA OcÚ 102/2019 cartridge Matrika, TELCOB

Zmluva 20/2019 o poskytovaní služieb, LILLY GROUP

FA OcÚ 101/2019 servis internetu ZUŠ, SLAVCONET

FA OcÚ 100/2019 autorská odmena, SOZA

FA OcÚ 99/2019 projektová dokumentácia dopravné napojenie OŠOC, LEŠKO

FA OcÚ 98/2019 údržba verejného osvetlenia, HAĽKO

FA OcÚ 97/2019 údržba akumulačných pecí DS, HAĽKO

Zmluva 19/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce, SČK

Obj 2018009 LED svietidla verejné osvetlenie, TOMLUX

FA OcÚ 96/2019 stravovanie zamestnancov OcÚ, ANDRE TOPIC

FA ŠJ MŠ 22 potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 21 potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 20 potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 19 potraviny, ATC-JR

FA ŠJ MŠ 18 potraviny, FESTRA

FA ŠJ MŠ 17 potraviny, ŠTOFAŇÁKOVÁ

FA ŠJ MŠ 16 potraviny, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

FA ŠJ MŠ 15 potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 14 potraviny, MILK AGRO

FA ŠJ MŠ 13 potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 12 potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 11 potraviny, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

FA ŠJ MŠ 10 potraviny, HOOK

FA OcÚ 95/2019 elektrická energia, BCF

FA OcÚ 94/2019 elektrická energia, BCF

FA OcÚ 93/2019 elektrická energia? BCF

FA OcÚ 92/2019 elektrická energia, BCF

FA OcÚ 91/2019 elektrická energia, BCF

FA OcÚ 90/2019 elektrická energia, BCF

FA OcÚ 89/2019 elektrická energia, BCF

FA OcÚ 88/2019 elektrická energia, BCF

FA OcÚ 87/2019 elektrická energia, BCF

FA OcÚ 86/2019 elektrická energia, BCF

FA OcÚ 85/2019 elektrická energia , BCF

FA OcÚ 84/2019 zemné práce, MICHSTAV

Obj 2019008 licencia pokladničný a bankový denník, IFOSOFT

FA OcÚ 83/2019 nerezové madla KD, MOBILNA REKLAMA.SK

FA OcÚ 81/2019 odpad VKK, ENVI-GEOS NITRA

FA OcÚ 82/2019 toner ŠJ ZŠ, TELCOB

Zmluva 60/2016 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce, SZZP

Zmluva 17/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce, KLUB DOCHODCOV

Zmluva 16/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce, STOLNOTENISOVÝ ODDIEL

FA OcÚ 73/2019 nákladná doprava OŠOC, STRAKA

Obj 2019007 rozbory vody z obecného vodovodu, RÚVZ

FA OcÚ 80/2019 materiál, BAUSHOP

FA OcÚ 79/2019 stavebný materiál OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 78/2019 čistiace a hygienické potreby, BAUSHOP

FA OcÚ 77/2019 telefónne hovory MŠ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 76/2019 posypová soľ MK, SOLIVARY TRADE

FA OcÚ 75/2019 posypová soľ MK, SOLIVARY TRADE

FA OcÚ 74/2019 zberné nádoby KO, FEREX

FA OcÚ 72/2019 telefónne hovory OcÚ, SLOVAK TELEKOM

FA ŠJ MŠ 9 potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 8 potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 7 potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 6 potraviny, INMEDIA

FA ŠJ MŠ 5 potraviny, INMEDIA

FA ŠJ MŠ 4 potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 3, potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 2, potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 1, potraviny, AGRO BRANISKO

FA OcÚ 71/2019 oprava motorových vozidiel, MIŽENKO

FA OcÚ 70/2019 obklad OŠOC, KERAMIKA SOUKUP

FA OcÚ 69/2019 vývoz KO, FURA

FA OcÚ 68/2019 internet MŠ, SLAVCONET

FA OcÚ 67/2019 plyn, SPP

FA OcÚ 66/2019 učebné pomôcky, NOMILAND

FA OcÚ 65/2019 stavebné práce OŠOC, SMOLKO

FA OcÚ 64/2019 stavebné práce OŠOC, STAVIŠČÁK

FA OcÚ 63/2019 stavebné práce OŠOC, KRIVDA

FA OcÚ 62/2019 stavebné práce OŠOC, GURČÍK

FA OcÚ 61/2019 spracovanie hlásení odpady, FÚRA

FA OcÚ 61/2019 spracovanie hlásení odpady, FÚRA

Zmluva 15/2019 dodatok z Zmluve o dodávke plynu, SPP

FA OcÚ 60/2019 vodárenský materiál VODA, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 59/2019 sanita OŠOC, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 58/2019 materiál a práce vodoinštalácia a kúrenie OŠOC, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 57/2019 vodárenský materiál a práca PFO, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 56/2019 vývoz VKK, SJ REALIZ

FA OcÚ 55/2019 inštalácia mzdovej agendy, IFOSOFT

FA OcÚ 54/2019 geometrický plán, GEOKART

FA OcÚ 53/2019 update prog. vybavenia VODA, IFOSOFT

Zmluva 14/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce, TURISTICKÝ KLUB

FA OcÚ 52/2019 telefónne hovory OcÚ, ORANGE SLOVENSKO

Zmluva 13/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce, FUTBALOVÝ KLUB

FA OcÚ 51/2019 zimná údržba MK, FESTRA

FA OcÚ 50/2019 zimná údržba MK, FESTRA

Zmluva 12/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce, SSZ

Zmluva 11/2019 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce, DHZ

FA OcÚ 49/2019 dvere KD, FEZANOVA

Obj 2019004 dvere dvojkrídlové KD, FEZANOVA

FA OcÚ 48/2019 kuchynský inventár, DOOR-EX

Zmluva 10/2019 programové vybavenie, IFOSOFT

Zmluva 9/2019 dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP, MŽP

FA OcÚ 47/2019 zasuvky, ELTRA ELMAT

FA OcÚ 46/2019 programové vybavenie, IFOSOFT

FA OcÚ 45/2019 výkon stavbyvedúceho OŠOC, STANIM

FA OcÚ 44/2019 update programového vybavenia, IFOSOFT

FA OcÚ 43/2019 elektrická energia DS, BCF

FA OcÚ 42/2019 plyn, SPP

FA OcÚ 41/2019 vyúčtovanie plyn, SPP

Obj 2019003 obklad OŠOC, KERAMIKA SOUKUP SR

Zmluva 8/2019 o zriadení spoločného obecného úradu, obec BERTOTOVCE

FA OcÚ 40/2019 rozšírenie kamerového systému, TRANS - MONT

FA OcÚ 39/2019 obklad OŠOC, MERKURY SHOP

FA OcÚ 38/2019 kancelársky papier, TELCOB

FA OcÚ 37/2019 elektrická energia, BCF

FA OcÚ 36/2019 elektrická energia, BCF

FA OcÚ 35/2019 elektrická energia, BCF

FA OcÚ 34/2019 elektrická energia, BCF

FA OcÚ 33/2019 elektrická energia, BCF

FA OcÚ 32/2019 elektrická energia, BCF

FA OcÚ 31/2019 elektrická energia, BCF

FA OcÚ 30/2019 elektrická energia, BCF

FA OcÚ 29/2018 elektrická energia, BCF

FA OcÚ 28/2019 elektrická energia, BCF

FA OcÚ 27/2019 vyúčtovanie elektrická energia r. 2018, BCF

FA OcÚ 26/2019 vyúčtovanie elektrická energia r. 2018, BCF

FA OcÚ 25/2019 vyúčtovanie elektrická energia r. 2018, BCF

FA OcÚ 24/2019 vyúčtovanie elektrická energia r. 2018, BCF

FA OcÚ 23/2019 vyúčtovanie elektrická energia r. 2018, BCF

FA OcÚ 22/2019 vyúčtovanie elektrická energia r. 2018, BCF

FA OcÚ 21/2019 vyúčtovanie elektrická energia r. 2018, BCF

FA OcÚ 20/2019 vyúčtovanie elektrická energia r. 2018, BCF

FA OcÚ 19/2019 vyúčtovanie elektrická energia r. 2018, BCF

FA OcÚ 18/2019 vyúčtovanie elektrická energia r. 2018, BCF

Zmluva 7/2019 zmluva o dielo, stavebné práce, Anton Gurčík

Zmluva 6/2019 Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve, SLSP

FA OcÚ 17/2019 vývoz jedlých olejov a tukov, FURA

FA OcÚ 16/2019 doprava, BUSHOP

FA OcÚ 15/2019 stravovanie zamestnancov, ANDRE TOPIC

Obj 2019002 posypová soľ, SOLIVARY TRADE

Predfa 1/2019, programové vybavenie, IFOSOFT

Obj 2019001 aktualizácie programov, IFOSOFT

Zmluva 5/2019 zmluva o spolupráci CVČ, GYMNÁZIUM SV. MONIKY

FA OcÚ 14/2019 administrácia webovej stránky obce, SPORTS-INFO MEDIA

Zmluva 4/2019 zmluva o dielo stavebné práce, KRIVDA

Zmluva 3/2019 zmluva o dielo stavebné práce, GURČÍK

Zmluva 2/2019 zmluva o dielo stavebné práce, SMOLKO

Zmluva 1/2019 zmluva o dielo stavebné práce, STAVIŠČÁK

FA OcÚ 13/2019 vývoz KO, FÚRA

FA OcÚ 12/2019 príjem MMDS, OTS

FA OcÚ 11/2019 telefónne hovory OcÚ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 10/2019 telefónne hovory MŠ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 9/2019 činnosť BOZP, AURON

FA OcÚ 8/2019 internet MŠ, SLAVCONET

FA OcÚ 7/2019 obklad OŠOC, KERAMIKA SOUKUP

FA OcÚ 6/2019 stavebný materiál OŠOC, NEHYLA

FA OcÚ 5/2019 stavebné práce OŠOC, GURČÍK

Obj 20180042 zimná údržba miestnych komunikácií, FESTRA

FA OcÚ 4/2019 kancelárske a čistiace potreby, TONY

FA OcÚ 3/2019 stavebné práce OŠOC, SMOLKO

FA OcÚ 2/2019 stavebné práce OŠOC, KRIVDA

FA OcÚ 1/2019 stavebné práce OŠOC, STAVIŠČÁK

FA OcÚ 748/2018 telefónne hovory OcÚ, ORANGE SLOVENSKO

FA OcÚ 747/2018 stavebné práce OŠOC, GURČÍK

FA OcÚ 746/218 doprava, MIHÁĽ

FA OcÚ 745/2018 mince ŠS, COOP JEDNOTA

FA OcÚ 744/2018 poukážky ŠS, COOP JEDNOTA

FA ŠJ MŠ 146, potraviny, MILK - AGRO

FA ŠJ MŠ 145, potraviny, ŠTOFAŇÁKOVÁ

FA ŠJ MŠ 144, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 143, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 142, potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 141, potraviny, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

FA OcÚ 743/2018 stavebný materiál OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 742/2018 stavebný materiál OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 741/2018 všeobecný materiál, BAUSHOP

FA OcÚ 740/2018 ozvučenie vianočného koncertu ZUŠ, HÁRY STUDIO

FA OcÚ 739/2018 ozvučenie predstavenia Mikuláš ZUŠ, HÁRY STUDIO

FA ŠJ MŠ 140, potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 139, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 138, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 137, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 136, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 135, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 134, potraviny, ŠTOFAŇÁKOVÁ

FA ŠJ MŠ 133, potraviny, MILK-AGRO

FA ŠJ MŠ 132, potraviny, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

FA OcÚ 738/2018 údržba verejného osvetlenia, HAĽKO

FA OcÚ 737/2018 termo poháriky na punč, PAPERA

FA OcÚ 736/2018 pracovný obed SOÚ, LDT

FA OcÚ 736/2018 pracovný obec SOÚ, LDT

FA OcÚ 735/2018 koncoročné posedenie zamestnancov a OT, LDT

FA OcÚ 734/2018 časopisy, SLOVENSKÁ POŠTA

FA OcÚ 733/2018 brúsny papier OŠOC, DINARS

FA OcÚ 732/2018 varič na vodu 10 l, EUROGASTROP

FA OcÚ 731/2018 kúrenárske práce OŠOC, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 730/2018 výmena termostatu a čistenie kotla 8 b.j., TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 729/2018 úplný rozbor vody, RÚVZ

FA OcÚ 728/2018 oprava motorových vozidiel, MIŽENKO

FA OcÚ 727/2018 snežná fréza, TAIŠ

FA OcÚ 726/2018 termo poháriky, PAPERA

Obj 2018041 termo poháriky, PAPERA

FA OcÚ 725/2018 renovácia parkiet sála KD, ZDJ

FA OcÚ 724/2018 zdroj MMDS, ANSAT

FA OcÚ 717/2018 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 723/2018 elektrická energia Šatne, BCF

FA OcÚ 722/2018 elektrická energia MŠ, BCF

FA OcÚ 721/2018 elektrická energia DS, BCF

FA OcÚ 720/2018 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 719/2018 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 718/2018 elektrická energia KD, BCF

FA OcÚ 716/2018 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 715/2018 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 714/2018 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 713/2018 všeobecný materiál, BAUSHOP

Obj 20180040 obklad OŠOC, KERAMIKA SOUKUP SR

FA OcÚ 712/2018 stravovanie zamestnancov, ANDRE TOPIC

FA OcÚ 711/2018 plech, ULIČNÝ

FA OcÚ 710/2018 VO prístavba MŠ, PRECIZIA

FA OcÚ 709/2018 vianočné ozdoby, MK ILLUMINATION

FA OcÚ 708/2018 kamenivo, LOMY MTD

FA OcÚ 707/2018 zemné práce OŠOC, VOZÁR

FA ŠJ MŠ 130, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 131, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 129 potraviny, ATJ-JR

FA ŠJ MŠ 128, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 127, potraviny, AGRO BRANISKO

FA OcÚ 706/2018 uloženie odpadu VKK, ENVI-GEOS

Predfa 18/2018 poplatok za pripojenie, SPP

FA OcÚ 705/2018 vývoz KO, FURA

FA OcÚ 704/2018 stavebný materiál OŠOC, NEHYLA

FA OcÚ 703/2018 servisné práce a prenájom stroja, VOZÁR

Dobropis 1/2018 poplatok za pripojenie, SPP

Obj 2018039 prenájom ihriska FK, MKS

FA OcÚ 702/2018 hračky MŠ, NOMILAND

FA OcÚ 701/2018 telefónne hovory MŠ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 700/2018 telefónne hovory MŠ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 699/2018 zemné práce OŠOC, MICHSTAV

FA OcÚ 698/2018 stavebný materiál OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 697/2018 všeobecný materiál, BAUSHOP

FA OcÚ 696/2018 dlažba OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 695/2018 dlažba OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 694/2018 dlažba OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 693/2018 dlažba OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 692/2018 dlažba OŠOC, KERAMIKA SOUKUP

FA OcÚ 691/2018 betón a doprava MK, FESTRA

FA OcÚ 690/2018 výkon funkcie stavbyvedúceho OŠOC, STANIM

FA OcÚ 689/2018 plyn, SPP

FA OcÚ 688/2018 servis kotlov KD, MERATECH

FA OcÚ 687/2018 prenájom pozemku pri cintoríne, SPF

FA OcÚ 686/2018 internet MŠ, SLAVCONET

FA OcÚ 685/2018 posypovy materiál na MK a doprava, ORIM - M.P.

Predfa 17/2018 časopisy, SLOVENSKÁ POŠTA

FA OcÚ 684/2018 nerezové madla PFO ZS, NEREZOVÉ ZÁBRADLIA

FA OcÚ 683/2018 stavebné práce OŠOC, SMOLKO

FA OcÚ 682/2018 stavebné práce OŠOC, STAVIŠČÁK

FA OcÚ 681/2018 stavebné práce OŠOC, GURČÍK

FA OcÚ 680/2018 stavebné práce OŠOC, KRIVDA

FA OcÚ 679/2018 stavebné práce OŠOC, GURČÍK

FA OcÚ 678/2018 tlačivá, CONNET

FA OcÚ doprava OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 676/2018 Projektová dokumentácia OŠOC ľadová plocha, FROST SERVIS

FA OcÚ 675/2018 stoličky ZUŠ, BONAMI

FA OcÚ 674/2018 tlač zástena ZUŠ, MOON - REKLAMNÉ ŠTÚDIO

FA ŠJ MŠ 126, potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 125, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 124, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 123, potraviny, GURMEKO

FA ŠJ MŠ 122, potraviny, ŠTOFAŇÁKOVÁ

Predfa 16/2018 poplatok za pripojenie OŠOC,SPP

FA OcÚ 673/2018 učebné pomôcky MŠ, ELARIN

FA OcÚ 672/2018 dlažba OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 671/2018 dlažba OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 670/2018 telefónne hovory OcÚ, ORANGE

FA OcÚ 669/2018 kancelárske a učebné pomôcky MŠ, APL PLUS

Zmluva 39/2018 kúpna zmluva pozemok, KRIŽOVENSKÝ

FA OcÚ 668/2018 stavebnica MŠ, BENJAMÍN

FA OcÚ 667/2018 hračky MŠ, NOMILAND

FA OcÚ 666/2018 učebné pomôcky MŠ, NOMILAND

FA OcÚ 665/2018 stánok flexi MŠ, INSGRAF

FA OcÚ 664/2018 pož. dvere OŠOC, OKNO FINAL

FA OcÚ 663/2018 kultúrny program Senior párty, OZ FOLKLÓRNY SÚBOR

FA OcÚ 662/2018 chlebíčky na senior párty, KRÍZO

FA OcÚ 661/2018 čistenie projektora ZUŠ, AVALON IT

FA OcÚ 660/2018 kancelárske a čistiace potreby, TONY

FA OcÚ 659/2018 servis okien na obecných budovách, WINDOTHERM

FA OcÚ 658/2018 činnosti spojené z VO, PRECIZIA

FA OcÚ 657/2018 vývoz VKK doprava, SJ REALIZ

FA OcÚ 656/2018 zemné práce a doprava OŠOC, FESTRA

FA OcÚ 655/2018 figurína detská MŠ, SPONA

FA OcÚ 654/2018 držiak na dózy ŠJ MŠ, GURMEKO

Obj 2018038 dlažba a lepidlo OŠOC, KERAMIKA SOUKUP SR

FA OcÚ 653/2018 vypracovanie POH, BABIAK

Obj 2018037 projektová dokumentácia ľadová plocha OŠOC,FROST SERVIS

FA OcÚ 652/2018 reklamné a propagačné materiály obce, LIM PO

FA OcÚ 651/2018 kamenivo OŠOC, CALMIT

FA OcÚ 650/2018 kamenivo OŠOC, LOMY MTD

FA OcÚ 649/2018 materiál na zberný kanál OŠOC, UNISTAV

FA ŠJ MŠ 121, potraviny, MILK-AGRO

FA ŠJ MŠ 120, potraviny, MILK-AGRO

FA ŠJ MŠ 119 potraviny, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

FA ŠJ MŠ 118, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 117, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 116, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 115, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 114, potraviny, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

FA ŠJ MŠ 113, potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 112, potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA OcÚ 648/2018 vývoz VKK, ENVI-GEOS

FA OcÚ 647/2018 elektrická energia KD, BCF

FA OcÚ 646/2018 elektrická energia Šatne, BCF

FA OcÚ 645/2018 elektrická energia MŠ, BCF

FA OcÚ 644/2018 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 643/2018 elektrická energia DS, BCF

FA OcÚ 642/2018 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 641/2018 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 640/2018 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 639/2018 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 638/2018 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 637/2018 dlažba OŠOC, KERAMIKA SOUKUP

FA OcÚ 636/2018 výmena zariadenia internet, SLAVCONET

FA OcÚ 635/2018 učebné pomôcky MŠ, ELARIN

Predfa 15/2018 lampa MŠ, WEB RETAIL

FA OcÚ 634/2018 krytka na stĺpik, PLUTKO

FA OcÚ 633/2018 vývoz KO, FURA

FA OcÚ 632/2018 zemné práce OŠOC, JANTER

FA OcÚ 631/2018 doprava OŠOC, JANTER

FA OcÚ 630/2018 dodávka a montáž rekuperácie OŠOC, OK KLIMA

FA OcÚ 629/2018 stravovanie, ANDRE TOPIC

FA OcÚ 628/2018 betón a doprava OŠOC, FESTRA

FA OcÚ 627/2018 vývoz VKK, SJ REALIZ

FA OcÚ 626/2018 údržba VO, HAĽKO

FA OcÚ 625/2018 rekonštrukcia VO, HAĽKO

FA OcÚ 624/2018 údržba na budovách obce, HAĽKO

Predfa 14/2018 nromy pre školské jedálne MŠ ŠJ, VALLUX

FA OcÚ 623/2018 telefónne hovory MŠ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 622/2018 telefónne hovory OcÚ, SLOVAK TELEKOM

Obj 2018036 servis okien v obecných objektoch, WINDOTHERM

FA OcÚ 621/2018 zemné práce OŠOC, VOZÁR

FA OcÚ 620/2018 vodárenský materiál, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 619/2018 oprava kotla byt PFO, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 618/2018 internet MŠ, SLAVCONET

FA OcÚ 617/2018 kamenivo OŠOC, LOMY MTD

FA OcÚ 616/2018 plyn, SPP

FA OcÚ 615/2018 činnosť zodpovednej osoby, NAJ

FA OcÚ 614/2018 hračky MŠ, NOMILAND

FA OcÚ 613/2018 všeobecný materiál, BAUSHOP

FA OcÚ 612/2018 stavebný materiál OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 611/2018 dodávka a montáž ventilácie OŠOC, OKI KLIMA

FA OcÚ 610/2018 doprava futbalistov na zápas, JANTER

FA OcÚ 609/2018 stavebné práce OŠOC, GURČÍK

FA ŠJ MŠ 111, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 110, potraviny, ATC-JR

FA ŠJ MŠ 109, potraviny, ATC-JR

FA ŠJ MŠ 108, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 107, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 106, potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 105, potraviny, MILK-AGRO

FA ŠJ MŠ 104, potraviny, ŠTOFAŇÁKOVÁ

FA ŠJ MŠ 103, potraviny, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

FA OcÚ 608/2018 stavebné práce OŠOC, STAVIŠČÁK

FA OcÚ 607/2018 stavebné práce OŠOC, GURČÍK

FA OcÚ 606/2018 stavebné práce OŠOC, SMOLKO

FA OcÚ 605/2018 stavebné práce OŠOC, KRIVDA

FA OcÚ 604/2018 rozbor vody PČ, RÚVZ

FA OcÚ 603/2018 rozbor vody telocvičňa ZŠ, RÚVZ

FA OcÚ 602/2018 preprava futbalistov na zápas, JANTER

FA OcÚ 601/2018 telefónne hovory OcÚ, ORANGE SLOVENSKO

FA OcÚ 600/2018 doprava OŠOC, ORIM - M.P.

FA OcÚ 599/2018 činnosť BOZP, AURON

FA OcÚ 598/2018 zapojenie prenosných telefónov ŠJ MŠ, IBE SERVICE

FA OcÚ 597/2018 betón a doprava OŠOC, FESTRA

FA OcÚ 596/2018 stĺpiky na dopravné značky, PLUTKO

FA OcÚ predplatné časopisu ROPO, WOLTERS KLUWER

FA OcÚ 594/2018 tovar na širocku gruľadu, MILK-AGRO

FA OcÚ 592/2018 vývoz VKK, SJ REALIZ

FA OcÚ 593/2018 ročný poplatok doména siroke.sk, KDEJE SOFTWARE

FA OcÚ 591/2018 spracovanie hlásenia

FA OcÚ 590/2018 kamenivo OŠOC, LOMY MTD

FA ŠJ MŠ 102, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 101, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 100, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 99, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 98, potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 97, potraviny, MARCODIA

FA ŠJ MŠ 96, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 95, potraviny, AG FOODS

FA ŠJ MŠ 94, potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA OcÚ 588/2018 betón OŠOC, FESTRA

FA OcÚ 587/2018 kancelársky papier a toner, TELCOB

FA OcÚ 586/2018 oblep v novej telocvični ZŠ, COMPUARTS

Predfa 13/2018, poplatok za doménu siroke.sk, KDEJE SOFTWARE

FA OcÚ 585/25018 ubytovanie a služby - návšteva partnerov z Poľska a Bieloruska, LDT

FA OcÚ 584/2018 elektrická energia KD, BCF

FA OcÚ 583/2018 elektrická energia šatne ihrisko, BCF

FA OcÚ 582/2018 elektrická energia MŠ, BCF

FA OcÚ 581/2018 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 580/2018 elektrická energia DS, BCF

FA OcÚ 579/2018 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 578/2018 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 577/2018 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 576/2018 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 575/2018 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 574/2018 výzdoba miestnosti otvorenie telocvične, GALDUNOVÁ

FA OcÚ 573/2018 kultúrny program a ozvučenie Gruľada, SÝKORA

FA OcÚ 572/2018 stavebný materiál OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 571/2018 všeobecný materiál, BAUSHOP

FA OcÚ 570/2018 čistiace, hygienické, kancelárske potreby, BAUSHOP

FA OcÚ 569/2018 potraviny na širocku gruľadu, MILK-AGRO

FA OcÚ 568/2018 kultúrny program Širocka gruľada, OZ FOLKLÓRNY SÚBOR

FA OcÚ asfaltová zmes MK, DOPRASTAV ASFALT

FA OcÚ kamenivo OŠOC, CALMIT

FA OcÚ 565/2018 betón a doprava OŠOC, FESTRA

Zmluva 38/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na r. 2018, ÚRAD VLÁDY SR

FA OcÚ 564/2018 fimel tašky ZUŠ, REKLAMNÉ PREDMETY

FA OcÚ 563/2018 kamenivo a doprava OŠOC, LOMY MTD

FA OcÚ 562/2018 kamenivo OŠOC, CALMIT

FA OcÚ 561/2018 svietidlá VO, TOMLUX

FA OcÚ 560/2018 kúpeľné oblátky, MALEC

FA OcÚ 559/2018 telefónne hovory MŠ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 558/2018 telefónne hovory OcÚ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 557/2018 rýchloviazače, PAPERA

FA OcÚ 556/2018 vystúpenie na Širockej gruľade, TRIŠČOVÁ

FA OcÚ 555/2018 výtvarné potreby ZUŠ, UMELECKÉ POTREBY

FA OcÚ 554/2018 stravovanie zamestnancov OcÚ, ANDRE TOPIC

FA OcÚ 553/2018 vývoz VKK, ENVI-GEOS NITRA

FA OcÚ 552/2018 vývoz KO, FURA

FA OcÚ 551/2018 servisné poplatky KIS MAS, SNK

FA OcÚ 550/2018 príjem MMDS, OTS

FA OcÚ 549/2018 vodárensky materiál OŠOC, ARMATÚRY JAFAR

FA OcÚ 548/2018 beton a doprava kameniva OŠOC, FESTRA

FA OcÚ 547/218 oprava zosilovačaq Šatne FK, HRABKO

FA OcÚ 546/2018 stavebné práce výstavba telocvične ZŠ, BETPRES

FA OcÚ 545/2018 plyn, SPP

FA OcÚ 544/2018 stavebné práce obec, GURČÍK

FA OcÚ 543/2018 stavebné práce OŠOC, STAVIŠČÁK

FA OcÚ 542/2018 stavebné práce OŠOC, SMOLKO

FA OcÚ 541/2018 stavebné práce OŠOC, GURČÍK

FA OcÚ 540/2018 stavebné práce OŠOC, KRIVDA

FA OcÚ 539/2018 internet MŠ, SLAVCONET

FA OcÚ 538/2018 doprava, JANTER

FA OcÚ 537/2018 doprava, JANTER

FA OcÚ 536/2018 kontrola a čistenie komínov KD, PFO, VOZÁR

Zmluva 37/2018 dodatok č. 2 k Zmluve o dielo novostavba telocvične ZŠ, BETPRES

FA OcÚ 535/2018 kancelárske potreby SOÚ, PAPERA

FA OcÚ 534/2018 doprava OŠOC, STAVTRANS

Obj 2018034 obklady a lepidlo OŠOC, KERAMIKA SOUKUP

FA OcÚ 533/2018 všeobecný materiál, ŠTEFAN ULIČNÝ

Obj 2018033 kancelárske potreby, PAPERA

FA OcÚ 532/2018 stavebný materiál OŠOC, UNISTAV

FA ŠJ MŠ 93, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 92, potraviny, ASTERA

FA ŠJ MŠ 91, potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 90, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 89, potraviny, MILK-AGRO

FA OcÚ 530/2018 VO kompostérov, MEDIINVEST CONSULTING

FA OcÚ 531/2018 betón, doprava, zemné práce OŠOC, FESTRA

FA OcÚ 529/2018 telefónne hovory OcÚ, ORANGE

FA OcÚ 528/2018 audit účtovnej závierky, ANDRAŠČÍK

FA OcÚ 527/2018 vypracovanie energetického certifikátu Telocvičňa ZŠ, ES PROJEKT

FA OcÚ 526/2018 výmena ističa MŠ, VSD

FA OcÚ 525/2018 kancelárske a čistiace potreby, TONY

FA OcÚ 524/2018 doprava kameniva OŠOC, JANTER

FA OcÚ 523/2018 ozvučenie podujatia Motokros, M.S.C.

Zmluva 36/2018 audit účtovnej závierky, ANDRAŠČÍK

FA OcÚ 522/2018 vodárenský materiál, JAFAR

FA OcÚ 521/2018 rekonštrukcia VO, HAĽKO

FA OcÚ 520/2018 vývoz VKK doprava, SJ REALIZ

FA OcÚ 519/2018 betón OŠOC, FESTRA

FA OcÚ 518/2018 zameranie a vyhotovenie GP telocvičňa ZŠ, GEOKART

FA OcÚ 517/2018 oprava vozidla, ŠEPEX

FA OcÚ 516/2018 mince Širocký sokol, COOP JEDNOTA

FA OcÚ 515/2018 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 514/2018 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 513/2018 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 512/2018 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 511/2018 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 510/2018 elektrická energia DS, BCF

FA OcÚ 509/2018 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 508/2018 elektrická energia MŠ, BCF

FA OcÚ 507/2018 elektrická energia šatne FK, BCF

FA OcÚ 506/2018 elektrická energia KD, BCF

FA OcÚ 505/2018 kamenivo OŠOC, LOMY MTD

FA OcÚ 504/2018 doprava, JANTER

FA OcÚ 503/2018 vývoz VKK, ENVI-GEOS

FA OcÚ 502/2018 termo poháriky, PAPERA

FA OcÚ 501/2018 fólia, zemná súprava VODA, UNISTAV

FA OcÚ 500/2018 kamenivo OŠOC, CALMIT

FA OcÚ 499/2018 chemikálie na postrek, ALCHEM

FA OcÚ 498/2018 vývoz KO, FURA

FA OcÚ 497/2018 vybavenie na Širocku gruľadu, PAPERA

FA OcÚ 496/2018 ošetrenie trávnika ihriska FK, SC SERVIS

Predfa 12/2018 hudobné pomôcky ZUŠ, MUZIKER

FA OcÚ 495/2018 oprava obecného vozidla Citroen, ŠEPEX

FA OcÚ 494/2018 telefónne hovory MŠ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 493/2018 telefónne hovory OcÚ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 492/2018 stravovanie zamestnancov, ANDRE TOPIC

Obj 2018033 dvojkrídlové dvere OŠOC, OKNO FINAL

Obj 2018032 LED svietidla verejné osvetlenie, TOMLUX

FA OcÚ 491/2018 učebné pomôcky MŠ, NOMILAND

FA OcÚ 490/2018 prenájom nafukovacej atrakcie pre deti, LAUGHTER

Obj 2018031 jednorazový riad na gruľadu, PAPERA

FA OcÚ 489/2018 zemné práce OŠOC, MICHSTAV

FA OcÚ 488/2018 vývoz VKK doprava, SJ REALIZ

Zmluva 35/2018 zámenná zmluva pozemky, ZÁBRECKÝ

FA OcÚ 487/2018 všeobecný materiál ZUŠ, PFO, obec, BAUSHOP

FA OcÚ 486/2018 všeobecný materiál, BAUSHOP

FA OcÚ 485/2018 stavebný materiál OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 484/2018 betón a doprava OŠOC, FESTRA

FA OcÚ 483/2018 plyn, SPP

FA OcÚ 482/2018 rekonštrukcia vodoinštalácie ZUŠ, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

Zmluva 34/2018 dodatok k zmluve o poskytnutí NFP, MŽP SR

FA OcÚ 481/2018 hračky MŠ, NOMILAND

FA OcÚ 480/2018 hračky MŠ, NOMILAND

FA OcÚ 479/2018 doprava OŠOC, STAVTRANS

FA OcÚ 478/2018 internet MŠ, SLAVCONET

FA OcÚ 477/2018 polep ihrisko FK,MOON - REKLAMNÉ šTÚDIO

FA OcÚ 476/2018 vodárenský materiál PČ, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 475/2018 stavebné práce OŠOC, STAVIŠČÁK

FA OcÚ 474/2018 stavebné práce OŠOC, GURČÍK

FA OcÚ 473/2018 stavebné práce OŠOC, SMOLKO

FA OcÚ 472/2018 stavebné práce OŠOC, KRIVDA

FA OcÚ 471/2018 výsadba a údržba verejnej zelene, KOLLÁR

FA OcÚ 470/2018 stavebné práce, GURČÍK

FA OcÚ 469/2018 potraviny pohostenie Memoriál B. Jenču, ORIM - M.P.

FA OcÚ 468/2018 doprava OŠOC, ORIM - M.P.

FA OcÚ 467/2018 kvetináč KD, STANKO

FA OcÚ 466/2018 paravan a madlo ZUŠ, STANKO

FA OcÚ 465/2018 regál a polička MŠ, STANKO

FA OcÚ 464/2018 učebné pomôcky ZUŠ, BLESK MARKET

FA OcÚ 463/2018 menovky ZUŠ, MOON - REKLAMNÉ ŠTÚDIO

FA OcÚ 462/2018 výkon stavbyvedúceho OŠOC, STANIM

FA OcÚ 461/2018 tlačivá MŠ, ŠEVT

FA OcÚ 460/2018 učebné pomôcky MŠ, NOMILAND

FA OcÚ 459/2018 telefónne hovory OcÚ, ORANGE SLOVENSKO

FA OcÚ 458/2018 doprava na zápas FK, JANTER

FA OcÚ 457/2018 klampiarske práce MŠ, FEMA

FA OcÚ 456/2018 vývoz VKK, SJ REALIZ

Obj 2018030 rozbor vody z novostavby telocvične ZŠ, RÚVZ

FA OcÚ 455/2018 maľba chodby PFO, MAJERNÍK

FA OcÚ 454/2018 kamenivo, CALMIT

FA OcÚ 453/2018 kamenivo, CALMIT

FA OcÚ 452/2018 preprava futbalistov na zápas, JANTER

Zmluva 33/2018 zmluva o poskytnutí dotácie, PSK

Predfa 11/2018 tlačivá MŠ, ŠEVT

FA OcÚ 447/2018 oprava vibračného PECHU, VOZÁR

Zmluva 32/2018 kúpna zmluva č. Z201834327_Z - záhradné kompostéry, NILTEX

FA OcÚ 451/2018 rekonštrukcia elektroinštalácie ZUŠ, HAĽKO

FA OcÚ 4450/2018 oprava elektroinštalácie ihrisko FK, HAĽKO

FA OcÚ 449/2018 rekonštrukcia VO, HAĽKO

FA OcÚ 448/2018 dosky OŠOC, PILVIT

FA OcÚ 446/2018 brúsny papier OŠOC, DINARS

FA OcÚ 445/2018 betón a doprava OŠOC, FESTRA

FA OcÚ 444/2018 kamenivo a doprava, LOMY MTD

FA OcÚ 443/2018 doska s potlačou Ihrisko, CLV

FA OcÚ 442/2018 betón a doprava OŠOC, FESTRA

FA OcÚ441/2018 vodárenský materiál, JAFAR

FA OcÚ 440/2018 obrubníky OŠOC, BAUSHOP

Predfa 10/2018 licencia matrika,IVES

FA OcÚ 439/208 elektrická energia KD, BCF

FA OcÚ 438/2018 elektrická energia Šatne FK, BCF

FA OcÚ 437/2018 elektrická energia MŠ, BCF

FA OcÚ 436/2018 elektrická energia VO ZS, BCF

FA OcÚ 435/2018 elektrická energia DS, BCF

FA OcÚ 434/2018 elektrická energia VO kostol, BCF

FA OcÚ 433/2018 elektrická energia VO Šľacký, BCF

FA OcÚ 432/2018 elektrická energia VO Tkáč , BCF

FA OcÚ 431/2018 elektrická energia VO Adamkovič, BCF

FA OcÚ 430/2018 elektrická energia VO centrum, BCF

FA OcÚ 429/2018 oprava brány RZS PFO, K-MONT

FA OcÚ 428/25018 oprava miestnych komunikácií, BITUNOVA

FA OcÚ 427/2018 telefónne hovory, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 426/2018 telefónne hovory MŠ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 425/2018 stravovanie zamestnancov, ANDRE TOPIC

FA OcÚ 424/2018 doprava a kamenivo OŠOC, ORIM - M.P.

FA OcÚ 423/2018 zemné práce OŠOC, MICHSTAV

FA OcÚ 422/2018 stavebný materiál OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 421/2018 všeobecný materiál, BAUSHOP

FA OcÚ 420/2018 uloženie odpadu VKK, ENVI-GEOS

FA OcÚ 419/2018 autobusová doprava, MARION TOUR

FA OcÚ 418/2018 stavebný materiál OŠOC, NEHYLA

FA OcÚ 417/2018 zber a vývoz KO, FURA

FA OcÚ 416/2018 reklamné predmety, MOON - REKLAMNÉ ŠTÚDIO

FA OcÚ vodárensky materiál VODA, UNISTAV

FA OcÚ betón a doprava výstavba MK, FESTRA

FA OcÚ 413/2018 plyn, SPP

FA OcÚ 412/2018 internet MŠ, SLAVCONET

FA OcÚ 411/2018 stavebné práce výstavba MK, GURČÍK

FA OcÚ 410/2018 stavebné práce OŠOC, SMOLKO

FA OcÚ 409/2018 stavebné práce OŠOC, STAVIŠČÁK

FA OcÚ 408/2018 stavebné práce OŠOC, GURČÍK

FA OcÚ 407/2018 stavebné práce OŠOC, KRIVDA

FA OcÚ 406/2018 doprava kameniva MK Ščerbák, STAVTRANS

FA OcÚ 405/2018 doprava kameniva OŠOC, MICHSTAV

FA OcÚ 404/2018 montáž komína OŠOC, VOZÁR

FA OcÚ 403/2018 montáž komína OŠOC, VOZÁR

Zmluva 31/2018 zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov, FPU

FA OcÚ kamenivo výstavba KM, CALMIT

FA OcÚ 401/2018 betón a doprava OŠOC, MK, FESTRA

FA OcÚ 400/2018 telefónne hovory OcÚ, ORANGE SLOVENSKO

FA OcÚ 399/2018 poháre na hasičskú súťaž, KRAJSKÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM

FA OcÚ 398/2018 auto Škoda Fabia, AUTOCENTRUM AAA AUTO

FA OcÚ 397/2018 auto Skoda Fabia, AUTOCENTRUM AAA AUTO

FA OcÚ 396/2018 spracovanie štvrťročných hlásení odpady, FURA

FA OcÚ dodávka a montáž samozatváračov cintorín, OKNO FINAL

FA OcÚ 394/2018 obklad, dlažba OŠOC, KERAMIKA SOUKUP SR

FA OcÚ 393/2018 pódiu na športový deň, PA-MAX

FA OcÚ 392/2018 poplatok za domému siroke.sk, KDEJE SOFTWARE

FA OcÚ 391/2018 vývoz VKK doprava, SJ REALIZ

FA OcÚ 390/2018 doprava kameniva OŠOC, JANTER

FA OcÚ 389/2018 maľba priestorov MŠ, MAJERNÍK

FA OcÚ 388/2018 chemický postrek, ALCHEM

FA OcÚ 387/2018 čistiace a kancelárske potreby, TONY

Predfa 9/2018 poplatok za doménu siroke.sk, KDEJE SOFTWARE

FA ŠJ MŠ 88 potraviny, MILK-AGRO

FA ŠJ MŠ 87 potraviny, ŠTOFAŇÁKOVÁ

FA ŠJ MŠ 86 potraviny, MILK-AGRO

FA ŠJ MŠ 85 potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 84 potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 83 potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 82 potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 81 potraviny, AGRO BRANISKO

Zmluva 30/2018 zmluva o poskytovaní sociálnej služby, ČUCHRANOVA

FA OcÚ 386/2018 LED svietidla VO, HAĽKO

FA OcÚ 385/2018 zemné práce OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 384/2018 betón, doprava, kamenivo, FESTRA

FA OcÚ 383/2018 činnosť BOZP, AURON

FA OcÚ 382/2018 stravovanie zamestnancov OcÚ, ANDRE TOPIC

FA OcÚ vyžínacie lanko, POWER PLUS-LR

FA OcÚ 379/2018 montáž radiátorov OŠOC, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 380/2018 výkon zodpovednej osoby, NAJ

FA OcÚ 378/2018 kancelársky papier, TELCOB

FA OcÚ 340/2018 vozidlo Citroen, AMM PREŠOV

FA OcÚ 377/2018 elektrická energia KD, BCF

FA OcÚ 376/2018 elektrická energia Šatne FK, BCF

FA OcÚ 375/2018 elektrická energia MŠ, BCF

FA OcÚ 374/2018 elektrická energia VO,BCF

FA OcÚ 373/2018 elektrická energia DS, BCF

FA OcÚ 372/2018 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 371/2018 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 370/2018 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 369/2018 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 368/2018 elektrická energia VO, BCF

Obj 2018029 kamenivo, CALMIT

FA OcÚ 367/2018 rozbor vody, RÚVZ

FA OcÚ 366/2018 zemné práce a doprava, MICHSTAV

FA OcÚ 365/2018 betón, FESTRA

FA OcÚ 364/2018 betón a doprava kameňa, FESTRA

FA OcÚ 363/2018 kamenivo, LOMY MTD

FA OcÚ 362/2018 plyn, SPP

FA OcÚ 361/2018 stavebný materiál OŠOC, NEHYLA

FA OcÚ360/2018 vývoz KO, FÚRA

FA OcÚ 359/2018 príjem MMDS, OTS

FA OcÚ 358/2018 koberce MŠ, BB-INTERIÉR

FA OcÚ 357/2018 oprava strechy 4 b.j. ZŠ, KAĽAVSKÝ

Predfa 8/2018, tlačivá ZUŠ, ŠEVT

FA OcÚ 356/2018 kontajner MŚ, NOMILAND

FA OcÚ 355/2018 učebné pomôcky MŠ, NOMILAND

FA OcÚ 354/2018 tvarovka, ARMATÚRY JAFAR

FA OcÚ 353/2018 doprava futbalistov na zápas, JANTER

FA OcÚ 352/2018 doprava futbalistov na zápas, JANTER

FA OcÚ 351/2018 kamenivo a doprava MK Vyrost a spol., ORIM - M.P.

FA OcÚ 350/2018 údržba VO, HAĽKO

FA OcÚ 349/2018 oprava ústredne šatne FK, NETWECO

FA OcÚ 348/2018 stavebný materiál OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 347/2018 všeobecný materiál, BAUSHOP

FA OcÚ 346/2018 čistiace, kancelárske potreby, všeobecný materiál, BAUSHOP

FA OcÚ 345/2018 telefónne hovory OcÚ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 344/2018 telefónne hovory MŠ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 343/2018 servisné práce, IFOSOFT

FA OcÚ telefónne hovory OcÚ, ORANGE SLOVENSKO

FA OcÚ 341/2018 vývoz VKK, ENVI-GEOS

FA OcÚ 340/2018 vozidlo Citroen, AMM PREŠOV

FA OcÚ 339/2018 internet MŠ, SLAVCONET

FA OcÚ 338/2018 stavebné práce MK Vyrost, GURČÍK

FA OcÚ 337/2018 stavebné práce OŠOC, STAVIŠČÁK

FA OcÚ 336/2018 stavebné práce OŠOC, SMOLKO

FA OcÚ 335/2018 stavebné práce OŠOC, GURČÍK

FA OcÚ 334/2018 stavebné práce OŠOC, KRIVDA

FA OcÚ 333/2018 výmena dvojska v oknách na OcÚ, OKNO FINAL

Predfa 7/2018,predplatenie kreditu cre, SLOVENSKÁ KOMORA EXEKÚTOROV

FA OcÚ 332/2018 montáž stropu a osvetlenia chodba KD, LOOK - DESIGN

FA OcÚ 331/2018 rekonštrukcia verejného osvetlenia, HAĽKO

FA OcÚ 330/2018 vývoz VKK doprava, SJ REALIZ

FA OcÚ 329/2018 nástenky šatne FK, PAPERA

FA OcÚ 328/2018 učebné pomôcky MŠ, NOMILAND

Obj 2018028 vizitkár a nástenka, PAPERA

FA OcÚ 327/2018 časopisy MŠ, SLOVENSKÁ POŠTA

Obj 2018027 obklad Rako OŠOC, KERAMIKA SOUKUP

Predfa 6/2018, tlačivá ZUŠ, ŠEVT

FA OcÚ 326/2018 ozvučenie programu ZUŠ, HÁRY STUDIO

Zmluva 29/2018 zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom, AURON

FA OcÚ 325/2018 programové vybavenie aSc agenda pre ZUŠ, ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS

FA OcÚ 324/2018 vodárenský materiál obecný vodovod, ARMATÚRY JAFAR

FA OcÚ 323/2018 materiál na výstavbu MK Vyrost a spol., UNISTAV

FA ŠJ MŠ 80 potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 79 potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 78 potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 77, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 76 potraviny, ŠTOFAŇÁKOVÁ

FA ŠJ MŠ 75 potraviny, MILK-AGRO

FA ŠJ MŠ 74 potraviny, MILK-AGRO

FA ŠJ MŠ 73 potraviny, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

FA ŠJ MŠ 72, potraviny, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

FA OcÚ 321/2018 elektrická energia KD, BCF

FA OcÚ 320/2018 elektrická energia Šatne, BCF

FA OcÚ 319/2018 elektrická energia MŠ, BCF

FA OcÚ 318/2018 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 317/2018 elektrická energia DS, BCF

FA OcÚ 316/2018 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 315/2018 elektrická energia VO,BCF

FA OcÚ 314/2018 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 313/2018 elektrická energia VO,BCF

FA OcÚ 312/2018 elektrická energia, BCF

FA OcÚ 311/2018 kliešte na obrubníky, PROFITECH CZ

FA OcÚ 310/2018 vývoz KO, FURA

FA OcÚ 309/2018 stavebný materiál OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 308/2018 stavebný materiál výstavba MK, BAUSHOP

FA OcÚ 307/2018 uloženie odpadu VKK

FA OcÚ 306/2018 nákup za poukážky ŠS, COOP JEDNOTA

FA OcÚ 305/2018 konvertor MMDS, ASNET

FA OcÚ 304/2018 stavebný materiál OŠOC, NEHYLA

FA OcÚ 303/2018 asfaltová zmes vysprávky MK, DOPRASTAV ASFALT

Predfa 5/2018 časopisy MŠ, SLOVENSKÁ POŠTA

FA OcÚ 302/2018 spracovanie dokumentácie GDPR, NAJ

FA OcÚ 301/2018 telefónne hovory MŠ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 300/2018 telefónne hovory OcÚ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 299/2018 sanita a vod. materiál OŠOC, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 298/2018 stravovanie OcÚ, ANDRE TOPIC

FA OcÚ 297/2018 výkon stavbyvedúceho OŠOC, STANIM

FA OcÚ 296/2018 zemné práce výstavba MK Vyrost a spol., MICHSTAV

FA OcÚ 295/2018 výsadba muškátov centrum obce, KOLLÁR

FA ŠJ MŠ 71, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 70, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 69, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 68, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 67, potraviny, MILK-AGRO

FA ŠJ MŠ 66, potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 65, potraviny, AGRO BRANISKO

FA OcÚ 294/2018 vodárenský materiál VODA, ARMATÚRY JAFAR

FA OcÚ 293/2018 plyn, SPP

FA OcÚ 292/2018 internet MŠ, SLAVCONET

FA OcÚ 291/2018 vývoz jedlých olejov, FURA

Zmluva 28/2018 zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom, NAJ

FA OcÚ 290/2018 zemné práce telocvičňa ZŠ, ZANTEO STAV

Obj 20180025 LED svietidla VO, HAĽKO

FA OcÚ 289/2018 stavebné práce OŠOC, GURČÍK

FA OcÚ 288/2018 stavebné práce OŠOC, STAVIŠČÁK

FA OcÚ 287/2018 stavebné práce OŠOC, SMOLKO

FA OcÚ 286/2018 stavebné práce OŠOC, KRIVDA

FA OcÚ 285/2018 stavebné práce v obci, GURČÍK

FA OcÚ 284/2018 materiál na výstavbu MK Vyrost, UNISTAV

FA OcÚ 283/2018 projektové práce výstavba telocvičňa ZŠ, EJPRO

FA OcÚ 282/2018 doprava na zápas FK, JANTER

FA OcÚ 281/2018 doprava na zápas FK, JANTER

FA OcÚ 280/2018 kameň - výstavba MK Vyrost a spol., LOMY MTD

Zmluva 27/2018 dodatok č. 3 k Zmluva o obstaraní televízneho signálu, OTS

FA OcÚ 279/2018 tlačivá, CONNECT

Zmluva 26/2018 dodatok č.1 k Zmluve o dielo - výstavba telocvične ZŠ, BETPRES

FA OcÚ 277/2018 stavebný materiál OŠOC, KERAMIKA SOUKUP

FA OcÚ 276/2018 telefónne hovory OcÚ, ORANGE SLOVENSKO

FA OcÚ 275/2018 stavebný materiál OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ274/2018 oprava dverí PFO, MARES

Zmluva 25/2018 zmluva o poskytovaní služieb, NAJ

Obj 20180025 konvertor k MMDS, ASNET

FA ŠJ MŠ 64 potraviny, BIDFOOD

FA ŠJ MŠ 63 potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 62 potraviny, INMEDIA

FA ŠJ MŠ 61 potraviny, INMEDIA

FA ŠJ MŠ 60 potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 59 potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 58 potraviny, ŠTOFAŇÁKOVÁ

FA ŠJ MŠ 57 potraviny, MILK-AGRO

FA ŠJ MŠ 56 potraviny, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

FA ŠJ MŠ 55 potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 54 potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 53 potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 52, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 51 potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA OcÚ 273/2018 oprava kúrenia v kotolni PFO, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 272/2018 vybavenie pre HZ, PROMETEUS

Predfa 4/2018 papierové tašky ZUŠ, OFFICELAND

FA OcÚ 271/2018 vodárensky materiál, ARMATÚRY JAFAR

FA OcÚ 270/2018 kroje ZUŠ, ONDZÍKOVÁ

FA OcÚ 269/2018 stožiare, výložník, O.S.V.O. comp

FA OcÚ 268/2018 znalecký posudok, GARDOŠ

FA OcÚ 267/2018 vyhotovenie polohopisu a výškopisu obce, GEOKART

Obj 2018024 zabezpečenie zodpovednej osoby a spracovanie GDPR, NAJ

FA OcÚ 266/2018 vodomer, RMT SLOVAKIA

Zmluva 24/2018 o postúpení práv a prevzatí záväzkov - zmena stavebníka, ZÁKLADNÁ ŠKOLA

FA OcÚ 265/2018 postrekovače ihrisko FK, EXTERIÉRY

FA OcÚ 264/2018 brúsny papier OŠOC, DINARS

FA OcÚ 263/2018 oprava vianočného motívu, MK ILLUMINATION

FA OcÚ 262/2018 asfaltová zmes MK, DOPRASTAV

Zmluva 23/2018 zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov, NATUR-PACK

FA OcÚ 260/2018 ozvučenie programu "Deň matiek", HÁRY STUDIO

FA OcÚ 259/2018 vývoz VKK doprava, SJ REALIZ

FA OcÚ 258/2018 príslušenstvo k vysávaču, SLAPER

FA OcÚ 257/2018 elektrická energia VO Adamkovič, BCF

FA OcÚ 256/2018 elektrická energia KD, BCF

FA OcÚ 255/2018 elektrická energia DS, BCF

FA OcÚ 254/2018 elektrická energia MŠ, BCF

FA OcÚ 253/2018 elektrická energia VO Tkáč, BCF

FA OcÚ 252/2018 elektrická energia Šatne FK, BCF

FA OcÚ 251/2018 elektrická energia VO Šľacký, BCF

FA OcÚ 250/2018 elektrická energia VO centrum, BCF

FA OcÚ 249/2018 elektrická energia VO kostol, BCF

FA OcÚ 248/2018 elektrická energia VO ZS, BCF

Obj 2018023 lepidlo a hydroizolácia OŠOC, KERAMIKA SOUKUP SR

FA OcÚ 247/2018 čistiace potreby, BAUSHOP

FA OcÚ 246/2018 všeobecný materiál - tovar, BAUSHOP

FA OcÚ 245/2018 stavebný materiál OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 244/2018 zberné nádoby na KO, FEREX

FA ŠJ MŠ 18050 potraviny, AG FOODS SK

FA ŠJ MŠ 18049 potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 18048 potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 18047 potraviny, MILK-AGRO

FA ŠJ MŠ 18046 potraviny, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

FA ŠJ MŠ 18045 potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 18044 potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 18043, potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA OcÚ 236/2018 internet MŠ, SLAVCONET

FA OcÚ 243/2018 doprava oprava výtlkov MK, MICHSTAV

FA OcÚ 242/2018 reproduktory na miestny rozhlas, MK HLAS

FA OcÚ 241/2018 stravovanie OcÚ, ANDRE TOPIC

FA OcÚ 240/2018 vypracovanie projektovej dokumentácie, MILES PROJEKT

FA OcÚ 239/2018 projektová dokumentácia, MILES PROJEKT

FA OcÚ 238/2018 vývoz KO, FÚRA

FA OcÚ 237/2018 káblovanie MaR OŠOC, MART SYSTEM

FA OcÚ 235/2018 telefónne hovory OcÚ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 234/2018 telefónne hovory MŠ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 233/2018 uloženie odpadu VKK, ENVI-GEOS

FA OcÚ 232/2018 rekonštrukcia VO, HAĽKO

FA OcÚ 231/2018 vypracovanie súhrnnej správy, PRECIZIA

FA OcÚ 230/2018 ladenie klavírov ZUŠ, MÚDRY

Zmluva 22/2018 zmluva o dielo,SZZP

FA OcÚ 229/2018 vodárensky materiál VODA, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 228/2018 plyn, SPP

FA OcÚ 227/2018 stavebné práce OŠOC, SMOLKO

FA OcÚ 226/2018 stavebné práce OŠOC, STAVIŠČÁK

FA OcÚ 225/2018 stavebné práce OŠOC, GURČÍK

FA OcÚ 224/2018 stavebné práce OŠOC, KRIVDA

FA OcÚ 223/2018 stavebné práce, GURČÍK

FA OcÚ stavebný materiál OŠOC, KERAMIKA SOUKUP SR

FA OcÚ 221/2018 doprava na zápas FK, JANTER

FA OcÚ 220/2018 vypracovanie projektu, MEDIINVEST

FA OcÚ 219/2018 tlačiareň MŠ, MONASTER

FA OcÚ 218/2018 pracovné oblečenie ŠJ MŠ, HAJAŠ

FA OcÚ 217/2018 doprava - opravy výtlkov MK, ORIM - M.P.

FA OcÚ 216/2018 telefónne hovory OcÚ, ORANGE SLOVENSKO

FA OcÚ 215/2018 pracovné oblečenie ŠJ MŠ, HAJAŠ

FA OcÚ 214/2018 vodárensky materiál PČ, ARMATÚRY JAFAR

FA OcÚ 213/2018 kontrola a čistenie komínov, VOZÁR

FA OcÚ kancelárske potreby, PAPERA

FA OcÚ 211/2018 kancelársky papier, TELCOB

Obj 2018022 kancelárske potreby, PAPERA

FA OcÚ 210/2018 výmena kotlového zásobníka vody PFO-Franc, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

Obj 2018021 rúry miestna komunikácia, UNISTAV

FA OcÚ 209/2018 hnojivá, ALCHEM

FA OcÚ 208/2018 znalecký posudok, GARDOŠ

FA OcÚ 207/2018 zábradlie vchod do KD, TOTAL LIGHTING

FA ŠJ MŠ 42 potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 41 potraviny, ŠTOFAŇÁKOVÁ

FA ŠJ MŠ 40 potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 39 potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 38 potraviny, MILK-AGRO

FA ŠJ MŠ 37 potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 36 potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 34 potraviny, INMEDIA

FA ŠJ MŠ 35 potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 33 potraviny, INMEDIA

FA ŠJ MŠ 32, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 31 potraviny, MILK-AGRO

FA ŠJ MŠ 30 potraviny, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

Zmluva 21/2018 zmluva o dielo, pomocné stavebné práce, GURČÍK

FA OcÚ 206/2018 učebné pomôcky MŠ, NOMILAND

Obj 2018020, asfaltová obaľovaná zmes, DOPRASTAV ASFALT

FA OcÚ 205/2018 spracovanie štvrťročného hlásenia, FÚRA

FA OcÚ 204/2018 oprava telefónnej linky MŠ, IBE SERVICE

FA OcÚ 203/2018 vypracovanie komunitného plánu, Babiak

FA OcÚ 202/2018 doprava na futbalový zápas FK, JANTER

FA OcÚ 201/2018 vzorky vody, RÚVZ

FA OcÚ 200/2018 stavebný materiál rekonštrukcia KD, BAUSHOP

FA OcÚ 199/2018 stavebný materiál OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 198/2018 posedenie ku Dňu učiteľov ZUŠ, ANDRE TOPIC

FA OcÚ 197/2018 učebné pomôcky MŠ, BENJAMÍN

FA OcÚ 196/2018 činnosť BOZP, AURON

FA OcÚ 195/2018 vypracovanie posudku BOZP, AURON

FA OcÚ 194/2018 vývoz VKK doprava, SJ REALIZ

FA OcÚ 193/2018 vývoz VKK doprava, SJ REALIZ

FA OcÚ 192/2018 stravovanie OcÚ, ANDRE TOPIC

FA OcÚ 191/2018 elektrická energia KD, BCF

FA OcÚ 190/2018 elektrická energia Šatne FK, BCF

FA OcÚ 189/2018, elektrická energia MŠ, BCF

FA OcÚ elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 187/2018 elektrická energia Dom smútku, BCF

FA OcÚ 186/2018 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 185/2018 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 184/2018 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 183/2018 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 182/2018 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 181/2018 výkon stavbyvedúceho OŠOC, STANIM

FA OcÚ 180/2018 učebné pomôcky MŠ, NOMILAND

FA OcÚ 179/2018 telefónne hovory MŠ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 178/2018 telefónne hovory OcÚ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 177/2018 štítky, FLEO

Obj 2018019 oprava miestných komunikácií, BITUNOVA

FA OcÚ 176/2018 vývoz VKK uloženie odpadu, ENVI-GEOS

FA OcÚ 175/2018 rohože KD, MBM MAT

FA OcÚ 174/2018 obed pri poklepaní základného kameňa stavby telocvične ZŠ, J.P.M. SLOVAKIA

FA OcÚ 173/2018 vývoz KO, FÚRA

FA OcÚ 172/2018 príjem MMDS, OTS

FA OcÚ 171/2018 prenájom ihriska, MKS SABINOV

FA OcÚ 170/2018 pracovné náradie, DINARS

FA OcÚ 169/2018 montáž svetiel a vypínačov KD, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 168/2018 zriadenie prípojky internetu Šatne FK, SLAVCONET

FA OcÚ 167/2018 poplatok za internet, SLAVCONET

FA OcÚ 166/2018 dopravné značky, PLUTKO

Zmluva 20/2018 zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO, DOBROVOĽNÁ POŽIARNA OCHRANA SR

Obj 2018018 vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie, MEDIINVEST

FA OcÚ 165/2018 čistiace a kancelárske potreby, TONY

FA OcÚ 164/2018 ceny do súťaže ZUŠ, VOZAR

FA OcÚ 163/2018 údržba verejného osvetlenia, HAĽKO

FA OcÚ 162/2018 materiál na rekonštrukciu verejného osvetlenia, HAĽKO

FA OcÚ 161/2018 stavebné práce KD, KRIVDA

FA OcÚ 160/2018 stavebné práce KD, STAVIŠČÁK

FA OcÚ 159/2018 stavebné práce KD, SMOLKO

FA OcÚ 158/2018 stavebné práce KD, GURČÍK

FA OcÚ 157/2018 plyn, SPP

FA OcÚ 156/2018 kamenivo a doprava, ORIM - M.P.

FA OcÚ 155/2018 oprava hasičského vozidla, ŠEPEX

FA OcÚ 154/2018 licencia ESET, AUTOCONT SK

Zmluva 19/2018 zmluva o výkone autorského dozoru stavby, ES PROJEKT

Obj 2018017, dopravné značky, PLUTKO

FA OcÚ 153/2018 telefónne hovory OcÚ, ORANGE

Obj 2018016, produkt ESET Endpoint Security 7, AUTOCONT SK

FA OcÚ 152/2018 inštalácia aktualizácie programu, IFOSOFT

FA OcÚ 151/2018 verejné obstarávanie telocvičňa ZŠ, PRECIZIA

FA OcÚ 150/2018 doprava, BAUSHOP

FA OcÚ 149/2018 učebné pomôcky ZUŠ, InMUSIC

FA OcÚ 148/2018 klampiarske práce strecha ŠJ, TKAČIK

Obj 2018015 káblovanie stavba OŠOC, MART SYSTEM

FA ŠJ MŠ 29, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 28, potraviny, MILK-AGRO

FA ŠJ MŠ 27, potraviny, ŠTOFAŇÁKOVÁ

FA ŠJ MŠ 26, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 25, potraviny, AG FOODS SK

FA OcÚ 147/2018 lepidlá KD, LIVE IN

Obj 2018014 dodávka čistiacich rohoží KD, MBM MAT

FA OcÚ 146/2018 toner do kopírky, TELCOB

Zmluva 6/2018 zmluva o dielo "Novostavba telocvične ZŠ", BETPRES

FA OcÚ 145/2018 revízie plynu, KUNEC

FA OcÚ 144/2018 vývoz VKK doprava, SJ REALIZ

FA OcÚ 143/2018 známky pre psov, RYTECTVO

FA OcÚ 142/2018 svietidlá na verejné osvetlenie, TOMLUX

FA OcÚ 141/2018 oprava kotla 8 b.j., TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 140/2018 farby chodba a schodište KD, RENOJAVA

FA OcÚ 139/2018 elektrická energia DS, BCF

FA OcÚ 138/2018 elektrická energia VO centrum, BCF

FA OcÚ 137/2018 elektrická energia VO Adamkovič, BCF

FA OcÚ 136/2018 elektrická energia VO Tkáč, BCF

FA OcÚ 135/2018 elektrická energia VO Šľacký, BCF

FA OcÚ 134/2018 elektrická energia VO kostol, BCF

FA OcÚ 133/2018 elektrická energia DS, BCF

FA OcÚ 132/2018 elektrická energia VO ZS, BCF

FA OcÚ 131/2018 elektrická energia MŠ, BCF

FA OcÚ 130/2018 elektrická energia KD, BCF

FA OcÚ 129/2018 telefónne hovory OcÚ

FA OcÚ 128/2018 stravovanie zamestnancov OcÚ, ANDRE TOPIC

FA OcÚ 127/2018 telefónne hovory MŠ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 126/2018 internet MŠ, SLAVCONET

FA OcÚ 125/2018 tovar rekonštrukcia KD, NEHYLA

FA OcÚ 124/2018 lepidla na pokládku dlažby KD, KERAMIKA SOUKUP SR

FA OcÚ 123/2018 kopírka Canon, TELCOB

FA OcÚ 122/2018 vývoz KO, FÚRA

FA OcÚ 121/2018 oblátky, MALEC

Zmluva 17/2018 zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce, ZO SZCHPH

FA OcÚ 120/2018 plyn, SPP

Obj 2017013 výroba a montáž zábradlia KD, TOTAL LIGHTING

FA OcÚ 119/2018 kamenivo a doprava OŠOC, ORIM - M.P.

FA OcÚ 118/2018 stavebné práce OŠOC, GURČÍK

FA OcÚ 117/2018 stavebný materiál OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 116/2018 všeobecný materiál - pracovné náriadie, BAUSHOP

FA OcÚ 115/2018 všeobecný materiál, BAUSHOP

FA OcÚ 114/2018 všeobecný materiál, BAUSHOP

FA OcÚ 113/2018 tovar ZUŠ, BAUSHOP

FA OcÚ 112/2018 stavebné práce OŠOC, STAVIŠČÁK

FA OcÚ 111/2018 stavebné práce OŠOC, KRIVDA

FA OcÚ 110/2018 stavené prác OŠOC, SMOLKO

FA OcÚ 109/2018 vzorky vody, RÚVZ

Obj 2018012 kúpeľné oblátky, MALEC

FA OcÚ 107/2018 dlažba KD, MICHALOV

FA OcÚ 107/2018 dlažba KD, MICHALOV

FA OcÚ 106/2018 pohľadnice - blahoželania, AKCENT PRINT

FA OcÚ 105/2018 kancelárske potreby, PAPERA

FA OcÚ 104/2018 kancelársky papier, TELCOB

FA ŠJ MŠ 24, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 23, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 22, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 21, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 20, potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 19, potraviny, MILK-AGRO

FA ŠJ MŠ 18, potraviny, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

FA OcÚ 103/2018 telefónne hovory OcÚ, ORANGE

FA OcÚ 102/2018 autorská odmena, SOZA

Obj 2018011 kancelárske potreby, PAPERA

FA ŠJ MŠ 17 potraviny, MARCODIA

FA ŠJ MŠ 16, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 15 potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 114, potraviny, AGRO BRANISKO

FA ŠJ MŠ 13, potraviny, MILK-AGRO

FA ŠJ MŠ 12, potraviny, ŠTOFAŇÁKOVÁ

FA ŠJ MŠ 11, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 10, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 9, potraviny, BIDVEST SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 8, potraviny, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

FA ŠJ MŠ 7, potraviny, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

FA OcÚ 101/2018 poter na chodbu KD, FERIBAU

FA OcÚ 100/2018 dezinfekcia bytu PFO, ROVŃÁK

FA OcÚ 10/2018 cementový poter KD chodba, FERIBAU

Obj 2018009 prenájom športového objektu, PREŠOVSKÁ UNIVERZITA

FA OcÚ 99/2018 aktualizácia ekonomickej agendy, IFOSOFT

FA OcÚ 98/2018 aktualizácia programu VODA, IFOSOFT

FA OcÚ 97/2018 oprava ozvučovacej súpravy, CPIN

FA OcÚ 96/2018 vrecia KO, FÚRA

FA OcÚ 95/2018 oprava brány OŠOC, K - MONT

FA OcÚ 94/2018 inštalácia mzdovej agendy, IFOSOFT

FA OcÚ 93/2018 tlačivá MŠ, ŠEVT

FA OcÚ 92/2018 plyn kuchyňa KD, SPP

FA OcÚ 44/2017 projektová dokumentácia MaR ŠOC, MART SYSTEM

Obj 2018008 kazetový strop OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 90/2018 vodoinštalatérske práce OŠOC, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 89/2018 servisné prehliadky kotlov PFO, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 88/2018 vyúčtovanie plyn január 2018, SPP

FA OcÚ 87/2018 zasúvacie dvere KD, OKNO FINAL

Predfa 3/2018, tlačivá MŠ, ŠEVT

FA OcÚ 86/2018 odkladacie kontajnery MŠ, NOMILAND

FA OcÚ 85/2018 učebné pomôcky MŠ, NOMILAND

FA OcÚ 84/2018 elektrická energia KD, BCF

FA OcÚ 83/2018 elektrická energia Šatne FK, BCF

FA OcÚ 82/2018 elektrická energia MŠ, BCF

FA OcÚ 81/2018 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 80/2018 elektrická energia DS, BCF

FA OcÚ 79/2018 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 78/2018 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 77/2018 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 76/2018 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 75/2018 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ toner, TELCOB

Obj 2018007 prenájom ihriska, MKS SABINOV

FA OcÚ 73/2018 kancelárske tlačivá, CONNET

FA OcÚ 72/2018 stavebný materiál OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 71/2018 čistiace potreby a všeob. materiál, BAUSHOP

FA OcÚ 70/2018 tovar, BAUSHOP

FA OcÚ 69/2018 uloženie odpadu VKK, ENVI-GEOS

FA OcÚ 68/2018 telefónne hovory MŠ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 67/2018 telefónne hovory OcÚ, SLOVAK TELEKOM

Zmluva 15/2018 zmluva o poskytnutí dotácie, STOLNOTENISOVÝ ODDIEL

FA ŠJ MŠ 18006 potraviny,AGROVIT BRANISKO

FA ŠJ MŠ 18005 potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 18004 potraviny, MILK AGRO

FA ŠJ MŠ 18003 potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ18002 potraviny ŠJ MŠ, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 18001, potraviny, PD BRANISKO

FA OcÚ 66/2018 dlažba rekonštrukcia chodba KD, KERAMIKA SOUKUP SR

FA OcÚ 65/2018 plyn, SPP

FA OcÚ 64/2018 internet MŠ, SLAVCONET

FA OcÚ 63/2018 vývoz KO, FÚRA

Zmluva 15/2018 zmluva o poskytnutí dotácie, SČK

FA OcÚ 62/2018 stravovanie OcÚ, ANDRE TOPIC

FA OcÚ 61/2018 madlá rekonštrukcia KD, BARTKO

FA OcÚ 60/2018 funkcia stavbyvedúceho OŠOC, STANIM

FA OcÚ 59/2018 stavebné práce OŠOC, SMOLKO

FA OcÚ 58/2018 stavebné práce OŠOC, GURČÍK

FA OcÚ 57/2018 stavebné práce OŠOC, KRIVDA

FA OcÚ 56/2018 stavebné práce OŠOC, STAVIŠČÁK

FA OcÚ 55/2018 reštauračné služby DHZ schôdza, KRÍZO

FA OcÚ 54/2018 kamenivo zimná údržba MK, ORIM - M.P.

Obj 2018006 spracovanie PD na MaR, MART SYSTEM

FA OcÚ 53/2018 vodárensky materiál PČ, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

Obj 2018005 svietidlá na VO, TOMLUX

Obj 2018004 rozbory vody z obecného vodovodu, RÚVZ

FA OcÚ 52/2018 telefónne hovory OcÚ, ORANGE

FA OcÚ 51/2018 aktualizácia programu mzdy, IFOSOFT

Obj 2018003 dlažba na chodbu KD, KERAMIKA SOUKUP SR

Predfa 2/2018 kameň na schody KD, MICHALOV

FA OcÚ 50/2018 spracovanie ohlásenia o odpade, FÚRA

Zmluva 14/2018 zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce, SZZP

FA OcÚ 49/2018 servisná prehliadka kotlov PFO, MERATECH

Zmluva 13/2018 zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce, FK

Zmluva 12/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce, KD

FA OcÚ 48/2018 tlačivá ZUŠ, ŠEVT

Zmluva 11/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce, MIKULÁŠ n.o.

Obj 2018002 dlažba OŠOC, KERAMIKA SOUKUP SR

FA OcÚ 47/2018 údržba elektroinštalácie, HAĽKO

FA OcÚ 46/2018 elektroinštalačné práce OŠOC, HAĽKO

FA OcÚ 45/2018 údržba verejného osvetlenia, HAĽKO

Zmluva 10/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce, SZZ

Zmluva 9/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce, TURISTICKÝ KLUB

FA OcÚ 44/2018 vývoz VKK doprava, SJ REALIZ

FA OcÚ 42/2018 plyn, SPP

FA OcÚ 42/2018 vodárenské práce OŠOC, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 41/2018 rekonštrukcia el. vedenia KD, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 40/2018 prenájom odvlhčovača OŠOC, FERIBAU

Zmluva 8/2018 o spolupráci CVČ, SÚKROMNÉ CVČ ELBA

FA OcÚ 39/2018 plyn vyúčtovanie r. 2017, SPP

FA OcÚ 38/2018 činnosť BOZP, AURON

FA OcÚ 37/2018 činnosť pracovnej zdravotnej služby, AURON

FA OcÚ 36/2018 elektrická energia VO Centrum, BCF

FA OcÚ 35/2018 elektrická energia VO Adamkovič, BCF

FA OcÚ 34/2018 elektrická energia VO Tkáč, BCF

FA OcÚ 33/2018 elektrická energia VO kostol, BCF

FA OcÚ 32/2018 elektrická energia VO ZS, BCF

FA OcÚ 31/2018 elektrická energia MŠ, BCF

FA OcÚ 30/2018 elektrická energia KD, BCF

FA OcÚ 29/2018 elektrická energia Šatne FK, BCF

FA OcÚ 28/2018 elektrická energia DS, BCF

FA OcÚ 27/2018 elektrická energia VO Šľacký, BCF

Zmluva 7/2018 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce, DHZ

Predfa 1/2018, tlačivá ZUŠ, ŠEVT

Zmluva 6/2018 zmluva o nájme nebytových priestorov PFO, MAS SKALA

FA OcÚ 26/2018 kontrola vykurovacích zariadení PFO, KD, FK, ENECO

Zmluva 5/2018 zmluva o spolupráci CVČ, GYMNÁZIUM SV. MONIKY

FA OcÚ 25/2018 finančný bonus ŠJ MŠ, PD BRANISKO

FA OcÚ 24/2018 prenájom odvlhčovača OŠOC, FERIBAU

FA OcÚ 23/2018 príjem MMDS, OTS

Zmluva 4/2018 zmluva o dielo stavebné práce, GURČÍK

Zmluva 3/2018 zmluva o dielo stavebné práce, SMOLKO

Zmluva 2/2018 zmluva o dielo stavebné práce, KRIVDA

Zmluva 1/2018 zmluva o dielo stavebné práce, STAVIŠČÁK

FA OcÚ 22/2018 stravovanie OcÚ, ANDRE TOPIC

FA OcÚ 21/2018 vyúčtovanie elektrická energia r. 2017, BCF

FA OcÚ 20/2018 vyúčtovanie elektrická energia r. 2017, BCF

FA OcÚ 19/2018 vyúčtovanie elektrická energia r. 2017, BCF

FA OcÚ 18/2018 vyúčtovanie elektrická energia r. 2017, BCF

FA OcÚ 17/2018 vyúčtovanie elektrická energia r. 2017, BCF

FA OcÚ 16/2018 vyúčtovanie elektrická energia r. 2017, BCF

FA OcÚ 15/2018 vyúčtovanie elektrická energia r. 2017, BCF

FA OcÚ 14/2018 vyúčtovanie elektrická energia r. 2017, BCF

FA OcÚ 13/2018 vyúčtovanie elektrická energia r. 2017, BCF

FA OcÚ 12/2018 vyúčtovanie elektrická energia r. 2017, BCF

FA OcÚ 11/2018 telefónne hovory MŠ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 10/2018 telefónne hovory OcÚ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 9/2018 vývoz KO, FÚRA

FA OcÚ 8/2018 internet mesačný poplatok, SLAVCONET

FA OcÚ 7/2018 stavebný materiál rekonštrukcia KD chodba a vstup, BAUSHOP

FA OcÚ 6/2018 stavebný materiál OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 5/2018 všeobecný materiál OcÚ, BAUSHOP

FA OcÚ 4/2018 stavebné práce KD, SMOLKO

FA OcÚ 3/2018 stavebné práce KD, KRIVDA

FA OcÚ 2/2018 stavebné práce KD, STAVIŠČÁK

FA OcÚ 1/2018 stavebné práce KD, GURČÍK

FA ŠJ MŠ 170, potraviny, ŠTOFAŇÁKOVÁ

FA ŠJ MŠ 169, potraviny, MILK-AGRO

FA ŠJ MŠ 168, potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 167, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 166, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 165, potraviny, PD BRANISKO

FA OcÚ 664/2017 vývoz tukov, FÚRA

Zmluva 48/2017 zmluva o vývoze zmesového KO, COOP JEDNOTA

FA OcÚ 663/2017 vzorky vody, RÚVZ

FA OcÚ 662/2017 doprava traktorom, MARION TOUR

FA OcÚ 661/2017 čistiace a kancelárske potreby, TONY

FA OcÚ 660/2017 telefónne hovory OcÚ, ORANGE SLOVENSKO

FA OcÚ 659/2017 poukážky a mince, COOP JEDNOTA

FA OcÚ 658/2017 pracovný obed SOÚ, J.P.M. Slovakia

FA OcÚ 657/2017 koncoročné posedenie poslancov OZ a zamestnancov OcÚ, J.P.M. SLOVAKIA

FA OcÚ 656/2017 zemné práce, VOZÁR

FA OcÚ 655/2017 nosníkové svorky OŠOC, JENEX

FA OcÚ 654/2017 učebné pomôcky MŠ, NOMILAND

FA OcÚ 6534/2017 učebné pomôcky MŠ, NOMILAND

FA OcÚ 652/2017 výtvarný materiál ZUŠ, NOMILAND

FA OcÚ 651/2017 ozvučenie vianočného koncertu ZUŠ, HÁRY STUDIO

FA OcÚ 650/2017 vybavenie WC OŠOC, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 649/2017 oprava kotla PFO, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 648/2017 parapety OŠOC, STODOOR

FA OcÚ 647/2017 závitová tyč OŠOC, UMAKOV

FA OcÚ 646/2017 výkon funkcie stavbyvedúceho OŠOC, STANIM

FA OcÚ 645/2017 vypracovanie súhrnnej správy VO, PRECIZIA

FA OcÚ 644/2017 vykonanie revízií VTZE, SEL-ELEKTRO

FA OcÚ 643/2017 vypracovanie energetického certifikátu HZ, ES PROJEKT

FA OcÚ 642/2017 žalúzie Hasičská zbrojnica, ŠTOFAŇÁK

FA OcÚ 641/2017 strojárenské výrobky, ŠTEFAN

FA OcÚ 640/2017 administrácia webovej stránky obce, SPORTS-INFO MEDIA

FA OcÚ 639/2017 časopisy MŠ a knižnica, SLOVENSKÁ POŠTA

FA OcÚ 638/2017 školenie základná príprava HJ, DOBROVOĽNÁ POžIARNA OCHRANA SR

FA OcÚ 637/2017 dopravné značky, PLUTKO

FA OcÚ 636/2017 ozvučenie mikulášskeho programu ZUŠ, HÁRY STUDIO

FA OcÚ 635/2017 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 634/2017 elektrická energia KD, BCF

FA OcÚ 633/2017 elektrická energia šatne FK, BCF

FA OcÚ 632/2017 elektrická energia MŠ, BCF

FA OcÚ 631/2017 elektrická energia Dom smútku, BCF

FA OcÚ 630/2017 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 629/2017 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 628/2017 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 627/2017 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 626/2017 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 625/2017 uloženie odpadu VKK, ENVI-GEOS

FA OcÚ 624/2017 výtvarný materiál ZUŠ, E.N.E.S.

FA OcÚ 623/2017 geometrický plán, BOBOŇKOVÁ

FA OcÚ 622/2017 stravovanie OcÚ, ANDRE TOPIC

Zmluva 47/2017 o poskytnutí NFP, MPaRV SR

FA OcÚ 621/2017 kameň rekonštrukcia schody KD, MICHALOV

FA OcÚ 620/2017 telefónne hovory OcÚ

FA OcÚ 619/2017 vývoz zmesového komunálneho odpadu, FÚRA

FA OcÚ 618/2017 svietidlá, DONOCI

FA OcÚ 617/2017 stavebný materiál OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 616/2017 stavebný materiál KD, BAUSHOP

FA OcÚ 615/2017 tovar, BAUSHOP

FA OcÚ 614/2017 telefónne hovory MŠ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 613/2017 počítač matrika, JIS-SK

FA OcÚ 612/2017 remene na akordeón ZUŠ, MAČUGA

FA OcÚ 611/2017 kancelársky papier, TELCOB

FA OcÚ 610/2017 plyn, SPP

FA OcÚ 609/2017 mesačný poplatok za internet, SLAVCONET

FA OcÚ 608/2017 vývoz VKK doprava, SJ REALIZ

FA ŠJ MŠ 157, potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 156, potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 155, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 154, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 153, potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 152, potraviny, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

FA OcÚ 607/2017 vodárensky materiál, UNISTAV

FA OcÚ 606/2017 izolácia penou OŠOC, HEAT IN

FA OcÚ 605/2017 stavebné práce, SMOLKO

FA OcÚ 604/2017 stavebné práce OŠOC, KRIVDA

FA OcÚ 603/2017 stavebné práce, STAVIŠČÁK

FA OcÚ 602/2017 stavebné práce OŠOC, GURČÍK

FA OcÚ 601/2017 kov. dvierka KD, AMEXX

FA OcÚ 600/2017 vodárenský materiál PČ, ARMATÚRY JAFAR

Predfa 16/2017, časopisy MŠ a OcÚ, SLOVENSKÁ POŠTA

FA OcÚ 599/2017 betón a doprava, FESTRA

FA OcÚ 598/201 tlačivá, archívne krabice, CONNRCT

FA OcÚ 597/2017 učebné pomôcky MŠ, NOMILAND

FA OcÚ 596/2017 bezpleseň OŠOC, HELSKE EUROPE

FA OcÚ 595/2017 telefónne hovory, ORANGE

Predfa 15/2017, kameň na schody KD, MICHALOV

FA OcÚ 594/2017 otvorenie hasičskej zbrojnice recepcia, J.P.M. SLOVAKIA

FA OcÚ 593/2017 elektrický ohrievač OŠOC, GUDE SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 151 potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 150 potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 149 potraviny, AG FOODS SK

FA ŠJ MŠ 148 potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 1147 potraviny, MARCODIA

FA ŠJ MŠ 146 potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 145, potraviny, MILK-AGRO

FA ŠJ MŠ 144, potraviny, ŠTOFAŇÁKOVÁ

FA ŠJ MŠ 143, potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 142, potraviny, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

FA OcÚ 592/2017 brúsenie poterov OŠOC, FERIBAU

FA OcÚ 591/2017 toner a oprava kopírky MŠ, AWYN

Obj 2017040 brúsenie podláh OŠOC, FERIBAU

FA OcÚ 590/2017 základný rám - lešenie, SAKALIK

FA ŠJ MŠ 141, potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 140, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 139, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 138, potraviny, ATC-JR

FA ŠJ MŠ 137, potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 136, potraviny, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

FA ŠJ MŠ 135, potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA OcÚ 589/2017 svetlá na verejné osvetlenie, TOMLUX

FA OcÚ 588/2017 nájom pozemok cintorín, SPF

FA OcÚ 587/2017 matice a podložky OŠOC, UMAKOV

FA OcÚ 586/2017 oprava motorových vozidiel, MIŽENKO

FA OcÚ 585/2017 servisné práce - obnova dát, registrácia, IFOSOFT

FA OcÚ 584/2017 servisné práce spájanie číselníkov, IFOSOFT

FA OcÚ 583/2017 revízie plynu byty 8 b.j., KUNEC

FA OcÚ 582/2017 magnetická tabuľa s príslušenstvom MŠ, MONASTER

FA OcÚ 581/2017 kancelársky papier, TELCO B

FA OcÚ 580/2017 kancelárske potreby voľby do samosprávnych krajov, TONY

FA OcÚ 579/2017 doprava na koncert pre dôchodcov Integrácia , MARION TOUR

FA OcÚ 578/2017 CD skupiny Pavelčákovci, PAVELČÁKOVCI

FA OcÚ 577/2017 hudobné vystúpenie Senior párty, PAVELČÁKOVCI

FA OcÚ 576/2017 zemné práce OŠOC, MICHSTAV

FA OcÚ 575/2017 matričné tlačivá, CENTRUM POLYGRAFICKÝCH SLUŽIEB

FA OcÚ 574/2017 doprava na zápas FK, JANTER

FA OcÚ 573/2017 doprava na zápas FK, JANTER

FA OcÚ 572/2017 elektrická energia KD, BCF

FA OcÚ 571/2017 elektrická energia DS, BCF

FA OcÚ 570/2017 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 569/2017 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 568/2017 elektrická energia šatne FK, BCF

FA OcÚ 567/2017 elektrická energia MŠ, BCF

FA OcÚ 566/2017 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 565/2017 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 564/2017 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 563/2017 učebné pomôcky MŠ, NOMILAND

FA OcÚ 562/2017 vrecká na mince, RUDORFER SK

FA OcÚ 561/2017 robot a mlynček ŠJ MŠ, GASTRO CHLAD

FA OcÚ 560/2017 spájanie číselníkov, IFOSOFT

FA OcÚ 559/2017 uloženie odpadu VKK, ENVI-GEOS

FA OcÚ 558/2017 stravovanie OcÚ, ANDRE TOPIC

FA OcÚ 557/2017 tovar všeobecný, BAUSHOP

FA OcÚ 556/2017 izolácia stropu OŠOC, HEAT IN

FA OcÚ 555/2017 adaptér MMDS, ANSAT

FA OcÚ 554/2017 servisný poplatok program knižnica, SNK

FA OcÚ 553/2017 telefonné hovory MŠ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 552/2017 telefonné hovory OcÚ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 551/2017 mesačný poplatok internet, SLAVCONET

FA OcÚ 550/2017 vývoz KO, FÚRA

FA OcÚ 549/2017 betón a doprava OŠOC, FESTRA

FA OcÚ 548/2017 vodárensky materiál PČ, UNISTAV

Zmluva 46/2017 dodatok k zmluve na dodávku ovocia a zeleniny ŠJ MŠ, HOOK

FA OcÚ 547/2017 učebné pomôcky MŠ, NOMILAND

FA OcÚ 546/2017 zberné nádoby na KO, FEREX

Predfa 14/2017 predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO a OBCÍ, WOLTERS KLUWER

Zmluva 45/2017 dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov, ZS KE

FA OcÚ 540/2017 stavebné práce OŠOC, KRIVDA

FA OcÚ 545/2017 montáž a dodávka automatické otváranie brány HASIČSKÁ ZBROJNICA, ADS

FA OcÚ 544/2017 stavebný materiál OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 543/2017 stavebné práce OŠOC, GURČÍK

FA OcÚ 542/2017 stavebné práce OŠOC, STAVIŠČÁK

FA OcÚ 541/2017 stavebné práce OŠOC, SMOLKO

FA OcÚ 539/2017 tovar, BAUSHOP

FA OcÚ 538/2017 všeobecný materiál, BAUSHOP

FA OcÚ 537/2017 vývoz VKK doprava, SJ REALIZ

FA OcÚ 536/2017 spojky nosných líšt OŠOC, JENEX

FA OcÚ 535/2017 nosné lišty OŠOC, JENEX

FA OcÚ 534/2017 plyn, SPP

FA OcÚ 533/2017 vodárenský materiál OŠOC, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 532/2017 gamatka Kamienok, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 531/2017 vodárenský materiál PČ, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 530/2017 montáž verejného osvetlenia na kultúrny dom, HAĽKO

FA OcÚ 529/2017 údržba verejného osvetlenia, HAĽKO

FA OcÚ 528/2017 montáž LED osvetlenia, HAĽKO

Obj 2017039 matričné tlačivá, CPS

FA OcÚ 527/2017 indukčné meranie vody napojenie, MART SYSTEM

FA OcÚ 526/2017 telefónne hovory OcÚ, ORANGE

Obj 2017038 úplný rozbor vody, RÚVZ

FA OcÚ 525/2017 hygienické a čistiace potreby, TONY

FA ŠJ MŠ 134, potraviny, AG FOODS SK

FA ŠJ MŠ 133 potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 132 potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 131 potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 130 potraviny, ATC-JR

FA ŠJ MŠ 129 potraviny, ASTERA

FA ŠJ MŠ 128 potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 127 potraviny, ŠTOFAŇÁKOVÁ

FA ŠJ MŠ 126 potraviny, AG FOODS SK

FA OcÚ 524/2017 projektová dokumentácia pre územné a stavebné konanie Telocvičňa ZŠ, ES PROJEKT

FA OcÚ 523/2017 zemné práce OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 522/2017 poter OŠOC, FERIBAU

FA OcÚ 521/2017 doména siroke.sk, KDEJE SOFTWARE

FA OcÚ 520/2017 dosky OŠOC, PAVEL

FA OcÚ 519/2017 kamenivo a doprava OŠOC, ORIM - M.P.

FA OcÚ 518/2017 činnosť zdravotnej služby, AURON

FA OcÚ 517/2017 činnosť BOZP, AURON

FA OcÚ 516/2017 doprava futbalistov na zápas, JANTER

Obj 2017037, interaktívna tabuľa MŠ dodávka, inštalácia, zaškolenie, MONASTER

FA OcÚ 515/2017 vývoz VKK, SJ REALIZ

FA OcÚ 514/2017 spracovanie štvrťročných hlásení, FÚRA

Obj 2017036 nosné lišty, nosník. svorky a matice, JENEX

FA OcÚ 513F/2017 stavebný materiál OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 512/2017 revízia hasiacich prístrojov a hydrantov, KRIŠKO

Predfa 13/2017, doména Siroke.sk ročný poplatopk, KDEJE SOFTWARE

FA OcÚ 511/2017 hydroizolácia šachty, VIPTECH

FA OcÚ 510/2017 pamätná tabuľa Hasičská zbrojnica, MICHALOV

FA OcÚ 509/2017 vzorky vody Hasičská zbrojnica, RÚVZ

Zmluva 44/2017 dodatok k zmluve o obstaraní televízneho signálu, OTS

FA OcÚ 508/2017 elektrická energia šatne FK, BCF

FA OcÚ 507/2017 elektrická energia verejné osvetlenie, BCF

FA OcÚ 506/2017 elektrická energia kultúrny dom, BCF

FA OcÚ 505/2017 elektrická energia dom smútku, BCF

FA OcÚ 504/2017 elektrická energia kultúrny dom, BCF

FA OcÚ 503/2017 elektrická energia verejné osvetlenie, BCF

FA OcÚ 502/2017 elektrická energia verejné osvetlenie, BCF

FA OcÚ 501/2017 elektrická energia verejné osvetlenie, BCF

FA OcÚ 500/2017 elektrická energia verejné osvetlenie, BCF

FA OcÚ 499/2017 príjem MMDS, OTS

FA OcÚ 498/2017 všeobecný materiál, BAUSHOP

FA OcÚ 497/2017 stavebný materiál OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 496/2017 všeobecný materiál, BAUSHOP

FA OcÚ 495/2017 výsadba zelene pri HZ, EVA DEKOR

Zmluva 43/2017 o pripojení - internet, SLAVCONET

Zmluva 42/2017 dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi, FÚRA

FA ŠJ MŠ 125, potraviny, MILK-AGRO

FA ŠJ MŠ 124 potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 123, potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 122, potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 121, potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 120, potraviny, MILK AGRO

FA ŠJ MŠ 119, potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 118, potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 117, potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 116, potraviny, MARCODIA

FA ŠJ MŠ 115, potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 114, potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 113, potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 112, potraviny, MILK AGRO

FA OcÚ 494/2017 vypracovanie ŽoNFP, MEDIINVEST

FA OcÚ 493/2017 vývoz VKK

FA OcÚ 492/2017 výkon stavbyvedúceho OŠOC, STANIM

FA OcÚ 491/2017 stravovanie OcÚ, ANDRE TOPIC

FA OcÚ 490/2017 ALLMEDIA

FA OcÚ 489/2017 kancelárske potreby, učebné pomôcky MŠ, APL PLUS

FA OcÚ 488/2017 počítač ZUŠ, MBS PLUS

FA OcÚ 487/2017 kvety do interiéru ZUŠ, EVA DEKOR

FA OcÚ 486/2017 vývoz KO, FÚRA

FA OcÚ 485/2017 revízia komínov, VOZÁR

FA OcÚ 484/2017 činnosti pri verejnom obstarávaní hasičňa, PRECIZIA

FA OcÚ 483/2017 internet optika OcÚ, SLAVCONET

FA OcÚ 482/2017 zriadenie internetu OcÚ, SLAVCONET

FA OcÚ 481/2017 telefónne hovory OcÚ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 480/2017 telefónne hovory MŠ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 479/2017 vývoz VKK, ENVI-GEOS

Obj 2017035 indukčné meranie studenej vody, MART SYSTEM

FA OcÚ 478/2017 izolácia stropu OŠOC, HEAT IN

FA OcÚ 477/2017 programové vybavenie pošta, IFOSOFT

FA OcÚ 476/2017 stavebný mteriál OŠOC, NEHYLA

FA OcÚ 475/2017 betón miestne komunikácie, FESTRA

FA OcÚ 474/2017 stavebné práce OŠOC, KRIVDA

FA OcÚ 473/2017 stavebné práce OŠOC, SMOLKO

FA OcÚ 472/2017 stavebné práce OŠOC, GURČÍK

FA OcÚ 471/2017 stavebné práce OŠOC, STAVIŠČÁK

FA OcÚ 470/2017 údržba verejnej zelene verejné priestranstva, EVADEKOR

FA OcÚ 469/2017 plyn, SPP

Obj 2017034, solárne svietidlá VO, TOMLUX

FA OcÚ 468/2017 oprava kopírky OcÚ, TELCOB

Obj 2017032, knihy pre obecnú knižnicu, PANTA RHEI

FA OcÚ 467/2017 kancelárske potreby, PAPERA

FA OcÚ 466/2017 geometrická plán hasičská zbrojnica, GEOKART

FA OcÚ 465/2017 hasičská zástava, MANTIA

FA OcÚ 464/2017 výstavba hasičskej zbrojnice, UNISTAV TEPLIČKA

FA OcÚ 463/2017 telefónne hovory Ocú, ORANGE

Obj 2017031, kancelárske potreby, PAPERA

FA OcÚ 462/2017 oprava kopírky MŠ, TELCOB

FA OcÚ 461/2017 doprava futbalistov na zápas, JANTER

FA OcÚ 460/2017 doprava futbalistov na zápas, JANTER

Zmluva 41/2017 dodatok k zmluve o dielo, UNISTAV TEPLIČKA

Predfa 12/2017, programové vybavenie správa registratúry, IFOSOFT

FA OcÚ 459/2017 elektrická prípojka k OŠOC, TATRYNET

FA OcÚ 458/2017 vývoz VKK doprava, SJ REALIZ

Zmluva 40/2017 dodatok k zmluve o dodávke elektriny, BCF

Obj 20170030, vzorky vody požiarna zbrojnica, RÚVZ

FA OcÚ 457/2017 vzorky vody, RÚVZ

Zmluva 39/2017 zmluve o nájme strecha KD, SLAVCONET

FA OcÚ 456/2017 školské pomôcky MŠ NOMILAND

FA OcÚ 455/2017 inštalácia interného rozhlasu a kamerového systému, IBE SERVICE

FA OcÚ 454/2017 potraviny Širocka gruľáda, MILK-AGRO

FA OcÚ 453/2017 vypracovanie žiadosti o NFP, MEDIINVEST

FA OcÚ 452/2017 elektrická energia, BCF

FA OcÚ 451/2017 elektrická energia, BCF

FA OcÚ 450/2017 elektrická energia, BCF

FA OcÚ 449/2017 elektrická energia, BCF

FA OcÚ 448/2017 elektrická energia, BCF

FA OcÚ 447/2017 elektrická energia, BCF

FA OcÚ 446/2017 elektrická energia, BCF

FA OcÚ 445/2017 elektrická energia, BCF

FA OcÚ 444/2017 elektrická energia, BCF

FA OcÚ 443/2017 čistenie potoka pri požiarnej zbrojnici doprava, JANTER

FA OcÚ 442/2017 čistenie potoka pri požiarnej zbrojnici, JANTER

FA OcÚ 441/2017 stravovanie OcÚ, ANDRE TOPIC

FA OcÚ 440/2017 uloženie odpadu VKK, ENVI-GEOS NITRA

FA OcÚ 439/2017 LED svietidlá VO, BB SERVIS

FA OcÚ 438/2017 znalecký posudok, GARDOŠ

FA OcÚ 437/2017 všeobecný materiál, BAUSHOP

FA OcÚ 436/2017 obálky SOÚ, CONNET

FA OcÚ 435/2017 tovar na Beh ľudí vidiacich srdcom, ĽUDIA VIDIACI SRDCOM

FA OcÚ 434/2017 stavebný materiál OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 433/2017 zemné práce OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 432/2017 kancelársky papier, TELCOB

FA OcÚ 431/2017 vývoz KO, FÚRA

FA OcÚ 430/2017 kamenivo OŠOC, ORIM - M.P.

FA OcÚ 429/2017 vývoz fekálií čistička 8.b.j., FESTRA

FA OcÚ 428/2017 telefónne hovory OcÚ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 427/2017 telefónne hovory MŠ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 426/2017 tovar OcÚ, BAUSHOP

FA OcÚ 425/2017 tovar MŠ, BAUSHOP

FA OcÚ 424/2017 stavebný materiál OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 423/2017 stavebný materiál OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 422/2017 plyn, SPP

FA OcÚ 421/2017 telefónne hovory OcÚ, ORANGE SLOVENSKO

FA OcÚ 420/2017 stavebné práce OŠOC, STAVIŠČÁK

FA OcÚ 419/2017 stavebné práce OŠOC, SMOLKO

FA OcÚ 418/2017 stavebné práce OŠOC, GURČÍK

FA OcÚ 417/2017 stavebné práce OŠOC, KRIVDA

FA OcÚ 416/2017 update programového vybavenia VODA, IFOSOFT

FA OcÚ 415/2017 solárne sietidlo, TOMLUX

FA OcÚ 414/2017 vývoz VKK doprava, SJ REALIZ

FA OcÚ 413/2017 oprava výtlkov v obci, BITUNOVA

FA OcÚ 412/2017 svietidla verejné osvetlenie, TOMLUX

FA OcÚ 411/2017 fólia, FATRA IZOLA

FA OcÚ 408/2017 veľkoplošný baner na gruľadu, MOON - REKLAMNÉ ŠTÚDIO

FA OcÚ 407/2017 zásahove vybavenie pre hasičov DHZ, PROMETEUS-SL

FA OcÚ 406/2017 MMDS konvertor, ASNET

FA OcÚ 405/2017 cartridge HP Matrika, TElCOB

FA OcÚ 404/2017 oprava domovej ČOV, EKOSERVIS SLOVENSKO

FA OcÚ 403/2017 oprava motorovej striekačky DHZ, PNEUSERVIS - AUTOOPRAVA

FA OcÚ 402/2017 oprava kopírky, TELCOB

FA OcÚ 401/2017 servis na gruľadu, PAPERA

Obj 2017029 tovar na gruľadu, PAPERA

FA OcÚ 400/2017 vodárenský materiál, UNISTAV

FA OcÚ 399/2017 chladnička kuchyňa 1. pos. KD, GASTRO CHLAD

FA OcÚ 398/2017 umelý trávnik ihrisko FK, HATTECH PLUS

FA OcÚ 397/2017 maskot Širocká gruľada, AGENTÚRA PRO-STAFF

FA ŠJ MŠ 111, potraviny, MILK-AGRO

FA OcÚ 396/2017 výkon funkcie stavbyvedúceho OŠOC, STANIM

FA OcÚ 395/2017 obed pre partnerskú návštevu z PL, J.P.M. SLOVAKIA

FA OcÚ 394/2017 telefónne hovory, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 393/2017 telefónne hovory MŠ, SLOVAK TELEKOM

Zmluva 38/2017 o poskytnutí dotácie, PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Zmluva 37/2017 dodatok k zmluve o stravovaní zamestnancov, ANDRE TOPIC

FA OcÚ 392/2017 stavebný materiál OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 391/2017 čistiace potreby, BAUSHOP

FA OcÚ 390/2017 všeobecný materiál, BAUSHOP

FA OcÚ 389/2017 stravovanie zamestnancov OcÚ, ANDRE TOPIC

FA OcÚ 388/2017 údržba verejného osvetlenia, HAĽKO

FA OcÚ 387/2017 kamenivo a doprava OŠOC, ORIM - M.P.

FA OcÚ 386/2017 uloženie odpadu VKK, ENVI-GEOS NITRA

FA OcÚ 385/2017 vývoz VKK doprava, SJ REALIZ

FA OcÚ 384/2017 elektrická energia verejné osvetlenie, BCF

FA OcÚ 383/2017 elektrická energia verejné osvetlenie, BCF

FA OcÚ 382/2017 elektrická energia verené osvetlenie, BCF

FA OcÚ 381/2017 elektrická energia verejné osvetlenie, BCF

FA OcÚ 380/2017 elektrická energia verejné osvetlenie, BCF

FA OcÚ 379/2017 elektrická energia DS, BCF

FA OcÚ 378/2017 elektrická energia MŠ, BCF

FA OcÚ 377/2017 elektrická energia šatne FK, BCF

FA OcÚ 376/2017 e elektrická energia KD, BCF

FA OcÚ 375/2017 vypracovanie súhrnnej správy, PRECIZIA

FA OcÚ 374F/2017 sklo, ALFEMA

Zmluva 36/2017 o nájme nebytovych priestorov, COOP JEDNOTA

Obj 2017028 textilná výstielka OŠOC, ALFEMA SLOVAKIA

FA OcÚ 373/2017 obrubníky k preliezkam MŠ, NEHYLA

FA OcÚ 372/2017 gumové podložky pod preliezky MŠ, AVE SK ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

FA OcÚ 371/2017 elektrická prípojka OŠOC, TATRYNET

FA OcÚ 370/2017 vývoz KO, FÚRA

FA OcÚ 369/2017 vodárensky materiál, ARMATÚRY JAFAR

FA OcÚ 368/2017 spracovanie žiadosti o NFP kompostovanie, MEDIINVEST CONSULTING

FA OcÚ 367/2017 plyn, SPP

FA OcÚ 366/2017 betón k preliezkam MŠ, FESTRA

FA OcÚ 365/2017 vývoz VKK doprava, SJ REALIZ

FA OcÚ 364/2017 stavebné práce OŠOC, KRIVDA

FA OcÚ 363/2017 stavebné práce OŠOC, SMOLKO

FA OcÚ 362/2017 stavebné práce OŠOC, GURČÍK

FA OcÚ 361/2017 stavebné práce OŠOC, STAVIŠČÁK

Obj 2017027 svietidlá ELUM, TOMLUX

Obj 2017026, vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie, MEDIINVEST

Obj 2017025, solárne svietidlá, TOMLUX

FA OcÚ 360/2017 projektová dokumentácia, LEŠKO MI.LES PROJEKT

FA OcÚ 359/2017 hygienické a kancelárske potreby, KATRIŇÁKOVÁ

FA OcÚ 358/2017 telefónne hovory OcÚ, ORANGE

FA OcÚ 357/2017 modulátor MMDS, VFTECH

FA OcÚ 356/2017 poter OŠOC, FERIBAU

FA OcÚ 355/2017 betón OŠOC, FESTRA

FA OcÚ 354/2017 spracovanie hlásení KO, FÚRA

Obj 2017024 vypracovanie žiadosti o NFP výstavba telocvične, MEDIINVEST

Obj 2017023 vypracovanie žiadosti o NFP a verejné obstarávanie kompostéry, MEDIINVEST

FA OcÚ 353/2017 vodárenský materiál, UNISTAV

Predfa 11/2017, tlačivá MŠ, ŠEVT

FA OcÚ 352/2017 oprava kopírky ZUŠ, TELCOB

FA OcÚ 351/2017 oprava kopírky OcÚ, TELCOB

FA OcÚ 350/2017 modulátor MMDS, VFTECH

FA OcÚ 349/2017 trojstojan na vrecia, MEVA-SK

FA OcÚ 348/2017 žrď na zástavu DHZ, ALERION

Obj 2017022, sadrové potery OŠOC, FERIBAU

FA OcÚ 347/2017 zemné práce OŠOC, VOZÁR

FA OcÚ 346/2017 tlačivá, CONNET

FA OcÚ 345/2017 oprava rúry kuchyňa KD, GASTRO CHLAD

FA OcÚ 344/2017 pracovné stoly a policová zostava kuchyňa KD, GASTRO CHLAD

FA OcÚ 343/2017 zemné práce miestne komunikácie, AGRO BRANISKO

Obj 2017021, tyč k požiarnickej vlajke, ALERION

FA OcÚ 342/2017 činnosť zdravotnej služby, AURON

FA OcÚ 341/2017 činnosť BOZP, AURON

FA OcÚ 340/2017 hrnce kuchyňa KD, EUROGASTROP

FA ŠJ MŠ 105, potraviny, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

FA ŠJ MŠ 110, potraviny, MILK-AGRO

FA ŠJ MŠ 109, potraviny, ŠTOFAŇÁKOVÁ

FA ŠJ MŠ 108, potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 107, potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 106, potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 104, potraviny, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

FA OcÚ 339/2017 gumová dlažba OŠOC, AVE SK ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

FA OcÚ 338/2017 ročný poplatok doména siroke.sk, KDEJE SOFTWARE

Obj 2017020, stavebný materiál - profily OŠOC, BAUSHOP

Obj 2017019 gumová dlažba OŠOC, AVE SK

FA OcÚ 337/2017 elektrická energia kultúrny dom, BCF

FA OcÚ 336/2017 elektrická energia šatne FK, BCF

FA OcÚ 335/2017 elektrická energia Dom smútku, BCF

FA OcÚ 334/2017 elektrická energia VO, BCF

Obj 2017018, izolácia stropu OŠOC, HEAT IN

FA OcÚ 333/2017 stavebný materiál OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 332/2017 stavebný materiál OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 331/2017 stavebný materiál OŚOC, BAUSHOP

FA OcÚ 330/2017 všeobecný materiál. BAUSHOP

FA OcÚ 329/2017 stravovanie OcÚ, ANDRE TOPIC

FA OcÚ 328/2017 výsadba zelene verejné priestranstvo, EVA DEKOR

Predfa 10/2017, poplatok za doménu siroke.sk, KDEJE SOFTWARE

FA OcÚ 327/2017 telefónne hovory MŠ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 326/2017 telefónne hovory OcÚ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 325/2017 navrtávací pás voda, UNISTAV

FA OcÚ 324/2017 ročný poplatok program matrika, IVES

FA OcÚ 323/2017 vývoz KO, FÚRA

FA OcÚ 321/2017 príjem MMDS, OTS

FA OcÚ 320/2017 uloženie odpadu VKK, ENVI-GEOS

FA OcÚ 319/2017 plynárensky materiál a práce OŠOC, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 318/2017 betón chodníky, FESTRA

FA OcÚ 317/2017 kamenivo OŠOC, ORIM - M.P.

FA OcÚ 316/2017 vodárensky materiál, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 315/2017 rozbor vody, RÚVZ

FA OcÚ 314/2017 vývoz VKK doprava, SJ REALIZ

FA OcÚ 313/2017 plyn, SPP

FA OcÚ 312/2017 oprava signalizácie PFO, MAICOM NT

FA OcÚ 311/2017 doprava oprava výtlkov MK, ORIM M.P.

Predfa 9/2017, tlačivá ZUŠ, ŠEVT

FA OcÚ 306/2017 oprava miestneho rozhlasu, MK HLAS

FA OcÚ 305/2017 doprava futbalový zápas- žiaci, JANTER

FA OcÚ 310/2017 stavebné práce OŠOC, STAVIŠČÁK

FA OcÚ 309/2017 stavebné práce OŠOC, GURČÍK

FA OcÚ 308/2017 stavebné práce OŠOC, SMOLKO

FA OcÚ 307/2017 stavebné práce OŠOC, KRIVDA

FA OcÚ 304/2017 kuchynský dekarbonizér ŠJ MŠ, TEMZIS

FA OcÚ 300/2017 asfalt, DOPRASTAV

FA OcÚ 299/2017 ozvučenie koncertu ZUŠ, HÁRY STUDIO

FA OcÚ 303/2017 výroba maskota Gruľada, AGENTÚRA PRO-STAFF

FA OcÚ 302/2017 prenájom strechy a javiska Športový deň, PA-MAX

FA OcÚ 301/2017 audit účtovnej závierky, ANDRAŠČÍK

FA OcÚ 298/2017 prívesky MŠ, VALOA

FA OcÚ 297/2017 telefónne hovory OcÚ, ORANGE

FA OcÚ 296/2017 navijak a lano, FECH

FA OcÚ 295/2017 batéria UPS, AKU-SHOP.CZ

Zmluva 35/2017 o poskytnutí dotácie, DOBROVOĽNÁ POŽIARNA OCHRANA SR

FA ŠJ MŠ 103, potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 102, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 101, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 100, potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 99, potraviny, FEGA FROST

FA ŠJ MŠ 98, potraviny, MILK-AGRO

FA ŠJ MŠ 97, potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 96, potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 95, potraviny, šTOFAŇÁKOVÁ

FA ŠJ MŠ 94, potraviny, MILK-AGRO

FA ŠJ MŠ 93, potraviny, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

Zmluva 34/2017 o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb, DOVERA ZP

FA OcÚ 294/2017 lekárske nálezy pre soc. účely, TELOS

FA OcÚ 293/2017 doplatok za poškodené skrinky, GRAS

FA OcÚ 292/2017 perá MŠ, NOMILAND

FA OcÚ 291/2017 časopisy MŠ, SLOVENSKÁ POŠTA

FA OcÚ 290/2017 údržba VO, HAĽKO

FA OcÚ 289/2017 doprava na futbalový zápas žiaci, JANTER

FA OcÚ 288F/2017 výkon stavbyvedúceho OŠOC, STANIM

FA OcÚ 287/2017 vývoz VKK doprava, SJ REALIZ

FA OcÚ 286/2017 výsadba zelene v centre obce, EVA DEKOR

FA OcÚ 285/2017 doprava deti ZUŠ, MARION TOUR

FA OcÚ 284/2017 tlačiareň ZUŠ, TELCOB

FA OcÚ 283/2017 kancelársky papier, TELCOB

FA OcÚ 282/2017 učebné pomôcky MŠ, NOMILAND

FA OcÚ 281/2017 uloženie odpadu VKK, ENVI-GEOS

FA OcÚ 280/2017 mince ŠS, COOP JEDNOTA

FA OcÚ 279/2017 doprava kameniva, STAVTRANS

FA OcÚ 278/2017 aSc agenda ročný poplatok ZUŠ, ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS

FA ŠJ MŠ 92, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 91, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 90, potraviny, MILK-AGRO

FA ŠJ MŠ 89, potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 88, potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 87, potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 86, potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 85, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 84, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 83, potraviny, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

FA ŠJ MŠ 82, potraviny, MILK-AGRO

FA ŠJ MŠ 81, potraviny, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

FA OcÚ 277/2017 elektrická energia DS, BCF

FA OcÚ 276/2017 elektrická energia Šatne, BCF

FA OcÚ 275/2017 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 274/2017 elektrická energia KD, BCF

Obj 2017018, poháre na hasičskú súťaž, ŠARMXPRINT

Predfa 8/2017, časopisy MŠ, SLOVENSKÁ POŠTA

FA OcÚ 273/2017 oprava vibračného pechu, VOZÁR

FA OcÚ 272/2017 oprava motorových vozidiel, MIŽENKO

FA OcÚ 271/2017 hračky MŠ, HOBLA

Obj 2017017, oprava výtlkov MK, BITUNOVA

FA OcÚ 270/2017 telefónne hovory OcÚ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 269/2017 stojany na triedený odpad, MEVA - SK

FA OcÚ 268/2017 zariadenie kuchyne KD, GASTRO CHLAD

FA OcÚ 267/2017 vývoz KO, FÚRA

FA OcÚ 266/2017 stravovanie OcÚ, ANDRE TOPIC

FA OcÚ 265/2017 telefónne hovory, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 264/2017 stavebný materiál OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 263/2017 stavebný materiál, BAUSHOP

FA OcÚ 262/2017 tovar, BAUSHOP

FA OcÚ 261/2017 vodomery VODA, ENBRA SLOVAKIA

FA OcÚ 260/2017 vodárensky materiál VODA, UNISTAV

FA OcÚ 259/2017 zriadenie kamerového systému OŠOC, TRANS - MONT

FA OcÚ 257/2017 projektova dokumentácia MK, LEŠKO

FA OcÚ 258/2017 kamenivo a doprava OŠOC, ORIM - M.P.

FA OcÚ 256/2017 doprava žiaci FK, JANTER

FA OcÚ 255/2017 plyn, SPP

FA OcÚ 254/2017 betón verejné priestranstvo, FESTRA

Obj 2017016, zriadenia kamerového systému OŠOC, TRANS MONT

FA OcÚ 253/2017 tlačiva ZUŠ, ŠEVT

Obj 2017015, obaľovaná zmes na vysprávky MK, DOPRASTAV ASFALT

FA OcÚ 252/2017 stavebné práce OŠOC, STAVIŠČÁK

FA OcÚ 251/2017 stavebné práve verejné priestranstvo, GURČ´K

FA OcÚ 250/2017 stavebné práce verejné priestranstvo, KRIVDA

FA OcÚ 249/2017 stavebné práce OŠOC, SMOLKO

Zmluva 33/2017 audit účtovnej závierky, ANDRAŠČÍK

FA OcÚ 248/2017 vytýčenie trasy el. prípojky OŠOC, GEP ŠTEFAN VARGA

FA OcÚ 247/2017 reproduktory na miestny rozhlas, MK HLAS

FA OcÚ 246/2017 hydraulický rozvádzač bielorus, HYDRO-B

FA OcÚ 245/2017 plynoinštalácia OŠOC, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 244/2017 telefónne hovory, ORANGE

Zmluva 20/2017 dodatok k zmluve o vývoze tuhého komunálneho odpadu, PD BRANISKO

FA OcÚ 243/2017 prípojka radiátora, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 242/2017 ozvučenie programu Dňa matiek, HÁRY STUDIO

FA OcÚ 241/2017 vývoz VKK, SJ REALIZ

FA OcÚ 240/2017 búranie požiarnej zbrojnice, JANTER

FA OcÚ 239/2017 búranie požiarnej zbrojnice, JANTER

FA OcÚ 238/2017 doprava FK-žiaci, JANTER

FA ŠJ MŠ 80, potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 79, potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 78, potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 77, potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 76, potraviny, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

FA ŠJ MŠ 75, potraviny, ŠTOFAŇÁKOVÁ

FA ŠJ MŠ 74, potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 73, potraviny, MILK-AGRO

FA ŠJ MŠ 72, potraviny, MILK-AGRO

FA ŠJ MŠ 71, potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 70, potraviny, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

FA OcÚ 237/2017 kroje ZUŠ, ONDZÍKOVÁ

FA OcÚ 236/2017 knihy - učebné pomôcky MŠ, FISCHER

Predfa 7/2017, tlačivá ZUŠ, ŠEVT

Obj 2017014 stojany na vrecia triedený odpad, MEVA-SK

Zmluva 31/2017 o nájme nebytových priestorov, Dr. MAX 95

FA OcÚ 235/2017 stavebný materiál, BAUSHOP

FA OcÚ 234/2017 tovar všeob. mat., BAUSHOP

FA OcÚ 233/2017 hygienické potreby a všeob. mat., BAUSHOP

FA OcÚ 232/2017 betón a doprava, FESTRA

FA OcÚ 231/2017 elektrická energia, BCF

FA OcÚ 230/2017 elektrická energia, BCF

FA OcÚ 229/2017 elektrická energia, BCF

FA OcÚ 228/2017 elektrická energia , BCF

Zmluva 30/2017 O poskytovaní umeleckého výkonu ZUŠ, MYKHAYLO MAZUR

FA OcÚ 227/2017 výmena dosky riadenia PFO kotoňa, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 226/2017 uloženie odpadu VKK, ENVI_GEOS

FA OcÚ 225/2017 doprava futbalistov, JANTER

FA OcÚ 224/2017 stravovanie OcÚ, ANDRE TOPIC

FA ŠJ MŠ 69, potraviny, AG FOODS SK

FA ŠJ MŠ 68, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 67, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 66, potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 65, potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 64, potraviny, TATRANSKÁ MLIEKAREŇ

FA OcÚ 223/2017 doplatok žalúzie, MTECH MARTNER

FA OcÚ 222/2017 telefónne hovory OcÚ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 221/2017 telefónne hovory MŠ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 220/2017 výsadba kvetov, EVA DEKOR

FA OcÚ 219/2017 skriňa a popolník OcÚ, KWESTO

FA OcÚ 218/2017 vývoz KO, FÚRA

FA OcÚ 217/2017 betón a doprava požiarna zbrojnica, FESTRA

FA OcÚ 216/2017 plyn, SPP

FA OcÚ 215/2017 verejné obstarávanie požiarna zbrojnica, PRECIZIA

FA OcÚ 214/2017 súhrna správa VO, PRECIZIA

FA OcÚ 213/2017 servis automatických dverí PFO, MARES

FA OcÚ 212/2017 doprava ZUŠ, CARGO BUS

FA OcÚ 211/2017 dvojdres KD, GASTRO CHLAD

FA OcÚ 210/2017 elektroinštalatérske práce KD, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 209/2017 vodoinštaláterske práce KD, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 208/2017 oprava pisoára PFO, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 207/2017 stavebné práce OŠOC, KRIVDA

FA OcÚ 206/2017 stavebné práce OŠOC, GURČÍK

FA OcÚ 205/2017 stavebné práce OŠOC, SMOLKO

FA OcÚ 204/2017 stavebné práce, STAVIŠČÁK

FA OcÚ 203/2017 vzduchotechnika OŠOC, OK KLIMA

Zmluva 1/2017 dodatok k zmluve o dielo, práce naviac, OK KLIMA

FA OcÚ 202/2017 ciachovanie váhy, SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA

FA OcÚ 201/2017 potery OŠOC, FERIBAU

FA OcÚ 200/2017 vypracovanie žiadosti o NFP MŠ, ARTCOMP

Obj 2017013, vodomery, ENBRA SLOVAKIA

FA OcÚ 199/2017 telefónne hovory, ORANGE

FA OcÚ 198/2017 spracovanie hlásení odpady, FÚRA

Predfa 6/2017, skrinky na hasiace prístroje OŠOC, GRAS

FA OcÚ 197/2017 podlaha kuchyňa KD, ZAKAROVSKÝ

FA OcÚ 196/2017 učebné pomôcky MŠ, PROMO SYSTEM

FA OcÚ 195/2017 učebné pomôcky MŠ, HOBLA

FA OcÚ 194/2017 vývoz VKK-doprava, SJ REALIZ

FA OcÚ 193/2017 doprava žiakov FK na zápas, JANTER

FA OcÚ 192/2017 doprava žiakov FK na zápas, JANTER

FA OcÚ 191/2017 obnovenie plomby, BCF

FA OcÚ 190/2017 vzduchotechnika kuchyňa KD, OK KLIMA

FA OcÚ 189/2017 vzduchotechnika kuchyňa KD, OK KLIMA

FA OcÚ 188/2017 istič Požiarna zbrojnica, HASMA

FA OcÚ 186/2017 vodárensky materiál PČ, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 186/2017 Vodoinštalatérske práce - kanalizácia OŠOC, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 185/2017 oprava kotla 8 b.j., TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA ŠJ MŠ 63, potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 62, potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 61, potraviny, ATC-JR

FA ŠJ MŠ 60, potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 59, potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 58, potraviny, ŠTOFAŇÁKOVÁ

FA ŠJ MŠ 57, potraviny, MILK-AGRO

FA ŠJ MŠ 56, potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 55, potraviny, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

FA OcÚ 184/2017 dvere KD, BARTKO

FA OcÚ 183/2017 vodoinštalácia OŠOC, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 182/2017 počítač, JIS-SK

FA OcÚ 181/2017 ústredné kúrenie OŠOC, SLOVMONT

FA OcÚ 180/2017 pripojovací poplatok OŠOC, VýCHODOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ

FA OcÚ 179/2017 panvica kuchyňa KD, GASTRO CHLAD

FA OcÚ 178/2017 batérie kuchyňa KD, GASTRO CHLAD

FA OcÚ 177/2017 doprava vývoz VKK, SJ REALIZ

FA OcÚ 176/2017 doprava vývoz VKK, SJ REALIZ

Zmluva 28/2017 zmluva o dielo, zakázka "Celková obnova požiarnej zbrojnice", UNISTAV TEPLIČKA

Zmluva 27/2017 dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb, SLOVAK TELEKOM

Obj 2017012, oprava hydroizolácie šácht, VIPTECH

FA OcÚ 175/2017 elektrická energia KD, BCF

FA OcÚ 174/2017 elektrická energia šatne FK, BCF

FA OcÚ 173/2017 elektrická energia DS, BCF

FA OcÚ 172/2017 ektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 171/2017 tlačivá a obálky, CONNET

Zmluva 26/2017 dodatok k zmluve o dielo ústredné vykurovanie OŠOC, SLOVMONT

Zmluva 25/2017 o uzavretí budúcej zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy, VýCHODOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ

Zmluva 242017 o postúpení práv a prevzatí záväzkov zmena stavebníka, VýCHODOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ

Zmluva 23/2017 o pripojení do distribučnej sústavy OŠOC, VÝCHODOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ

FA OcÚ 170/2017 vodárenský materiá, UNISTAV

FA OcÚ 169/2017 činnosť BOZP a požiarnej ochrany, AURON

FA OcÚ 168/2017 činnosť zdravotnej služby, AURON

FA OcÚ 167/2017 učebné pomôcky MŠ, TAKTIK

FA OcÚ 166/2017 uloženie objemného odpadu, ENVI-GEOS

FA OcÚ 165/2017 telefónne hovory, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 164/2017 likvidácia krytiny z požiarnej zbrojnice, ASTANA

FA OcÚ 163/2017 zhotovenie kanalizácie OŠOC, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

Predfa 5/2017, pripojovací poplatok, VÝCHODOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ

FA OcÚ 162/2017 telefonne hovory MŠ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 161/2017 travovanie OcÚ, ANDRE TOPIC

FA OcÚ 160/2017 vývoz KO, FÚRA

FA OcÚ 159/2017 plyn, SPP

FA OcÚ 158/2017 montáž el. prípojky Hasič. zbroj., HAĽKO

FA OcÚ 157/2017 výkon stavbyvedúceho OŠOC, STANIM

FA ŠJ MŠ 51, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 54, potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 53, potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 52, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 50, potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 49, potraviny, MARCODIA

FA ŠJ MŠ 48, potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 47, potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 46, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 45, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 44 potraviny, PD BRANISKO

FA OcÚ 156/2017 adaptér - zdroj TV MMDS, ANSAT

Zmluva 22/2017 zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce, ZO SZCHPH

FA OcÚ 155/2017 príjem MMDS, OTS

FA OcÚ 154/2017 stavebný materiál, NEHYLA

FA OcÚ 153/2017 stavebné práce, GURČÍK

FA OcÚ 152/2017 stavebné práce OŠOC, STAVIŠČÁK

FA OcÚ 151/2017 stavebné práce, SMOLKO

FA OcÚ 150/2017 stavebné práce, KRIVDA

FA OcÚ 149/2017 tovar, BAUSHOP

FA OcÚ 148/2017 stavebný materiál KD, BAUSHOP

FA OcÚ 147/2017 stavebný materiál OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 146/2017 tlačivá MŠ, ŠEVT

Zmluva 21/2017 dodatok k zmluve o nájme, CAMÉLIA

Zmluva 20/2017 dodatok k zmluve o nájme, KRESCANKOVÁ KR

FA OcÚ 145/2017 doprava a kamenivo OŠOC, ORIM - M.P.

FA OcÚ 144/2017 elektrická energia, BCF

FA OcÚ 143/2017 elektrická energia, BCF

FA OcÚ 142/2017 elektrická energia DS , BCF

FA OcÚ 141/2017 elektrická energia VO, BCF

FA OcÚ 140/2017 elektroinštalačné práce OŠOC, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 139/2017 vodárenský materiál OŠOC, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 138/2017 stavebný materiál - stierka, RENIT - BETON

FA OcÚ 136/2017 rozbor vody, RÚVZ

FA OcÚ 136/2017 hnojivá, ALCHEM

FA OcÚ 135/2017 inštalácia programu, IFOSOFT

FA OcÚ 134/2017 telefónne hovory OcÚ, ORANGE

FA OcÚ 133/2017 telefón, ORANGE

FA OcÚ 132/2017 omietka kuchyne KD, RENIT - BETON

FA OcÚ 131/2017 ozdobné vankúšiky MŠ, KANDRÁČOVÁ

FA OcÚ 130/2017 stavebné práce ŠJ ZŠ, OKNO FINAL

FA OcÚ 129/2017 storno fa, OKNO FINAL

Zmluva 19/2017 o pripojení do distribučnej siete, VÝCHODOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ

FA OcÚ 128/2017 kancelárske a čistiace potreby, TONY

Obj 2017011, vertikále žalúzie, Mtech PARTNERS

FA OcÚ 127/2017 revízia komínov, VOZÁR

FA OcÚ 126/2017 oprava Citroena, ŠEPEX

Obj 2017010, dodávka a montáž vzduchotechnikyOŠOC, OK KLIMA

FA OcÚ 125/2017 výsadba verejnej zelene, EVA DEKOR

FA OcÚ 124/2017 elektroinštalačné práce OŠOC, OSMONT

FA OcÚ 123/2017 autobusová preprava žiakov ZUŠ, MARION TOUR

FA OcÚ 122/2017 elektrická energia KD, BCF

FA OcÚ 121/2017 elektrická energia šatne FK, BCF

FA OcÚ 120/2017 elektrická energia DS, BCF

FA OcÚ 119/2017 elektrická energia VO Šľacký, BCF

FA OcÚ 118/2017 PD protipožiarna bezpečnosť stavby OŠOC, ARCHITECTUS FEKETE

FA OcÚ 117/2017 oprava výťahu ŠJ MŚ, VÝŤAHY VÝCHOD

FA OcÚ 116/2017 zberné nádoby na KO, FEREX

FA ŠJ MŠ 43, potraviny, BIDVEST SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 42, potraviny, ŠTOFAŇÁKOVÁ

FA ŠJ MŠ 41, potraviny, MILK-AGRO

FA ŠJ MŠ 40, potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 39, potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 38, potraviny, BIDVEST SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 37, potraviny, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

FA ŠJ MŠ 36/2017, potraviny, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

FA OcÚ 115/2017 vŕtacie práce OŠOC, SLAPER

Predfa 3/2017, tlačivá MŠ, ŠEVT

FA OcÚ 114/2017 stoly sála KD, MIL SYSTÉM

FA OcÚ 113/2017 VO na zhotoviteľa projektovej dokumentácie telocvične ZŠ, PRECIZIA

FA OcÚ 112/2017 výmena okien budova ŠJ, OKNO FINAL

Obj 2017009, plynofikácia objektu OŠOC, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 111/2017 telefónne hovory OcÚ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 110/2017 telefónne hovory MŠ, SLOVAK TELEKOM

Obj 2017001, dodávka a montáž vzduchotechniky OŠOC, OK KLIMA

FA OcÚ 109/2017 verejné obstáravanie OŠOC, PRECIZIA

FA OcÚ 108/2017 stravovanie zamestnancov obce, ANDRE TOPIC

FA OcÚ 107/2017 vývoz KO, FÚRA

FA OcÚ 106/2017 vývoz VKK, ENVI-GEOS

FA OcÚ 105/2017 oprava audiotelefonu PFO, SAF MONTECH

FA OcÚ 104/2017 lekársky nález na soc. účely, TELOS

FA OcÚ 103/2017 plyn, SPP

FA OcÚ 102/2017 montáž LED verejného osvetlenia a údržba VO, HAĽKO

FA OcÚ 101/2017 vŕtacie práce OŠOC. SLAPER

FA OcÚ 100/2017 stavebné práce OŠOC, STAVIŠČÁK

FA OcÚ 99/2017 stavebné práce OŠOC, GURČÍK

FA OcÚ 98/2017 stavebné práce OŠOC, SMOLKO

FA OcÚ 97/2017 kompenzačná platba plyn, SPP

FA OcÚ 96/2017 predplatné časopisu ROPO, WOLTERS KLUWER

Zmluva 18/2017 zmluva o dielo na stavebné práce, KRIVDA

FA OcÚ 95/2017 darčekové balenia vína, ENVIN

FA OcÚ 94/2017 stavebný materiál, BAUSHOP

FA OcÚ 93/2017 tovar, BAUSHOP

FA OcÚ 92/2017 telefónne hovory OcÚ, ORANGE

FA OcÚ 91/2017 vydanie certifikátu elektronická pečať, DISING

FA OcÚ 90/2017 update programového vybavenia obce, IFOSOFT

FA OcÚ 89/2017 výroba kameňa - tabuľa OŠOC, MICHALOV

FA OcÚ 88/2017 inžinierska činnosťnapojenie odberov OŠOC, EJPROM

Zmluva 17/2017 dodatok k Zmluve o nájme, KRESCANKOVÁ

Zmluva 16/2017 dodatok k Zmluve o nájme, CAMÉLIA

FA ŠJ MŠ 34, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 35, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 33, potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 32, potraviny, AG FOODS

FA ŠJ MŠ 31, potraviny, INMEDIA

FA ŠJ MŠ 30, potraviny, INMEDIA

FA ŠJ MŠ 29, potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 28, potraviny, ASTERA

FA ŠJ MŠ 27, potraviny, ATC-JR

FA ŠJ MŠ 26, potraviny, BIDVEST SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 25, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 24, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 23, potraviny, BIDVEST SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 22, potraviny, ŠTOFAŇÁKOVÁ

FA ŠJ MŠ 21, potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 20, potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 19, potraviny, MILK-AGRO

FA ŠJ MŠ 18, potraviny, TATRANSKÁ MLIEKARAŇ

FA ŠJ MŠ 17, potraviny, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

FA OcÚ 87/2017 autorská odmena, SOZA

FA OcÚ 86/2017 vodoinštalatérske práce OŠOC, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 85/2017 plyn, SPP

FA OcÚ 84/2017 vývoz VKK, SJ REALIZ

Zmluva 15/2017 zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce, SZZ

FA OcÚ 83/2017 záložný zdroj, INTERNET MALL SLOVAKIA

FA OcÚ 82/2017 sprchové armatúry OŠOC, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA ŠJ MŠ 16, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 15, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 14, potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 13, potraviny, PD BRANISKO

FA OcÚ 81/2017 kuchynský robot ŠJ ZŠ, GASTRO CHLAD

FA OcÚ 80/2017 projektová dok. KD, A-CLUB

FA OcÚ 79/2017 časopis ZUŠ, ARES

FA OcÚ 78/2017projektová dokumentácia elektrina OŠOC, EJPROM

Zmluva 14/2017 na zhotovenie zákazky inštalácia ústredného vykurovania OŠOC, SLOVMONT

Zmluva 13/2017 predaj tovaru na odberné poukážky, MILK - AGRO

FA OcÚ 77/2017 dizajnérsky návrh, RENDER VISUALIZATION

FA OcÚ 76/2017 elektrická energia KD, BCF

FA OcÚ 75/2017 elektrická energia Šatne FK, BCF

FA OcÚ 74/2017 elektrická energia DS, BCF

FA OcÚ 73/2017 elektrická energia VO Šľacký, BCF

FA OcÚ 72/2017 doprava OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 71/2017 inštalácia mzdovej agendy, IFOSOFT

FA OcÚ 70/2017 výkon stavbyvedúceho na stavbe OŠOC, STANIM

FA OcÚ 69/2017 zasadačka OcÚ, MIL SYSTÉM

FA OcÚ 67/2017 vývoz KO, FÚRA

FA OcÚ 67/2017 plyn, SPP

FA OcÚ 66/2017 telefónne hovory OcÚ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 65/2017 telefónne hovory MŠ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 64/2017 stravovanie zamestnancov OcÚ, ANDRE TOPIC

Zmluva 12/2017 dotácia z rozpočtu obce, MIKULÁŠ n.o.

FA OcÚ 63/2017 stavebný materiál OŠOC, BAUSHOP

FA OcÚ 62/2017 satelitný prijímač TV MMDS, BAUSHOP

FA OcÚ 61/2017 tovar, BAUSHOP

Zmluva 11/2017 zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce, FUTBALOVÝ KLUB

FA OcÚ 60/2017 oprava kotla 8 b.j., TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 59/2017 vrecia KO, FÚRA

FA OcÚ 58/2017 stavebné práce OŠOC, GURČÍK

FA OcÚ 57/2017 stavebné práce OŠOC, SMOLKO

Zmluva 10/2017 zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce, STOLNOTENISOVÝ ODDIEL

Predfa 2/2017, časopis, WOLTERS KLUWER

FA ŠJ MŠ 12, potraviny, BIDVEST SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 11, potraviny, MARCODIA

FA ŠJ MŠ 10, potraviny, AG FOODS

FA ŠJ MŠ 9, potraviny, BIDVEST SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 8, potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 7, potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 6, potraviny, AG FOODS SK

FA ŠJ MŠ 5, potraviny, KOMFOS

FA ŠJ MŠ 4, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 3, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 2, potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 1, potraviny, BIDFOOD SLOVAKIA

FA OcÚ 56/2017 stavebné práce OŠOC, STAVIŠČÁK

FA OcÚ 55/2017 vývoz VKK, SJ PLUS

FA OcÚ 54/2017 revízia výťahu ŠJ MŠ, VÝŤAHY VÝCHOD

Obj 2017005, revízia výťahu ŠJ, VÝŤAHY VÝCHOD

FA OcÚ 53/2017 tlačiva DzN, CONNET

Zmluva 9/2017 dotácia z rozpočtu obce, SZZP

FA OcÚ 51/2017 update mzdy, IFOSOFT

FA OcÚ 52/2017 telefónne hovory OcÚ, ORANGE

FA OcÚ 50/2017 doprava kameniva, JANTER

FA OcÚ 49/2017 spracovanie hlásení KO, FÚRA

Zmluva 8/2017 dotácia z rozpočtu obce, MS SČK

FA OcÚ 48/2017 projekt plynofikácie OŠOC, PK TZB

FA OcÚ 47/2017 kamenivo posyp MK, KSR-KAMEŇOLOMY

FA OcÚ 46/2017 plyn, SPP

FA OcÚ 45/2017 elektrická energia vyúčtovanie r. 2016, BCF

FA OcÚ 44/2017 vyúčtovanie elektrická energia r. 2016, BCF

FA OcÚ 43/2017 elektrická energia vyúčtovanie r. 2016, BCF

FA OcÚ 42/2017 elektrická energia vyúčtovanie r. 2016, BCF

FA OcÚ 41/2017 elektrická energia vyúčtovanie r. 2016, BCF

FA OcÚ 40/2017 elektrická energia vyúčtovanie r. 2016, BCF

FA OcÚ 39/2017 elektrická energia vyúčtovanie r. 2016, BCF

FA OcÚ 38/2017 elektrická energia vyúčtovanie r. 2016, BCF

FA OcÚ 37/2017 elektrická energia vyúčtovanie r. 2016, BCF

FA OcÚ 36/2017 elektrická energia vyúčtovanie r. 2016, BCF

FA OcÚ 35/2017 elektrická energia vyúčtovanie r. 2016, BCF

FA OcÚ 34/2017 elektrická energia vyúčtovanie r. 2016, BCF

FA OcÚ 33/2017 elektrická energia vyúčtovanie r. 2016, BCF

FA OcÚ 32/2017 elektrická energia vyúčtovanie r. 2016, BCF

FA OcÚ 31/2017 elektrická energia vyúčtovanie r. 2016, BCF

FA OcÚ 30/2017 elektrická energia vyúčtovanie r. 2016, BCF

FA OcÚ 29/2017 plyn vyúčtovanie r. 2016, SPP

FA OcÚ 28/2017 náhradne diely do bielorusa. HYDRO-B

FA OcÚ 27/2017 činnosť zdravotnej služb, AURON

FA OcÚ 26/2017 činnosť BOZP, AURON

FA OcÚ 25/2017 dosky na stoly, MIL SYSTÉM

Obj 2017004, projekčná činnosť, A - CLUB

FA OcÚ 24/2017 vypracovanie projektového zámeru MŠ, ARTCOMP

FA OcÚ 23/2017 elektrická energia VO Šľacký, BCF

FA OcÚ 22/2017elektrická energia, BCF

FA OcÚ 21/2017 elektrická energia, BCF

FA OcÚ 20/2017 elektrická energia DS, BCF

FA OcÚ 19/2017 LED svietidla, HAĽKO

FA OcÚ 18/2017 stavebný materiál OŠOC, UNISTAV

Obj 2017003, kamenivo, KSR - KAMEŇOLOMY

Obj 2017001, rozbory vody, RÚVZ

Obj 2017002, stoly a dosky, M.I.L. - SYSTEM

Zmluva 7/2017 dodatok k nájomnej zmluve, COOP JEDNOTA

Predfa 1/2017, tlačivá ZUŠ, ŠEVT

Zmluva 6/2017 dotácia z rozpočtu obce, KLUB Dôchodcov

Zmluva 4/2017 zmluva o dielo stavebné práce, SMOLKO

Zmluva 5/2017 zmluva o dielo stavebné práce, GURČÍK

Zmluva 3/2017 zmluva o dielo stavebné práce, STAVIŠÁK,

FA OcÚ 17/2017 prijímače MMDS, ŠIROCKÝ

FA OcÚ16/2017 tovar, ŠIROCKÝ

FA OcÚ 15/2017 riešenie havarijného stavu strechy ZŠ, GRUND OIL

Zmluva 2/2017 dotácia z rozpočtu obce, DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR

FA OcÚ 14/2017 stavebný materiál, ŠIROCKÝ

FA OcÚ 13/2017 maliarské práce MŠ, MAJERNÍK

Zmluva 1/2017 na zhotovenie projektovej dokumentácie stavby telocvične ZŠ, ES PROJEKT

FA OcÚ 11/2017 telefónne hovory MŠ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 10/2017 stravovanie zamestnancov OcÚ, ANDRE TOPIC

FA OcÚ 9/2017 telefónne hovory, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 8/2017 príjem MMDS, OTS

FA OcÚ 7/2017 finančný bonus, PD BRANISKO

FA OcÚ 6/2017 stavebné práce, GURČÍK

FA OcÚ 5/2017 stavebné práce, SMOLKO

FA OcÚ 4/2017 stavebné práce, STAVIŠČÁK

FA ŠJ MŠ 187, potraviny, ŠTOFAŇÁKOVÁ

FA ŠJ MŠ 186, potraviny, MILK-AGRO

FA ŠJ MŠ 185 potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 184, potraviny, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

FA OcÚ 3/2017 vývoz KO, FÚRA

FA OcÚ 2/2017 stavebný materiál, ŠIROCKÝ

FA OcÚ 1/2017 kancelárske a čistiace potreby, KATRIŇÁKOVÁ

FA OcÚ 647 vykládka materiálu, ŠIROCKÝ

FA OcÚ 646 vývoz olejov, FÚRA

FA OcÚ 645 ozvučenie programu OcÚ, HARDY STUDIO

FA OcÚ 644 ozvučenie programu ZUŠ, HARDY STUDIO

FA OcÚ 642 ozvučenie programu ZUŠ, HARDY STUDIO

FA OcÚ 643 ozvučenie programu ZUŠ, HARDY STUDIO

FA OcÚ 641 ladenie klavírov ZUŠ, PIANO SERVIS

FA OcÚ 640 administrácia web stránky, SPORTS-INFO MEDIA

FA OcÚ 639 nákup poukážky, COOP JEDNOTA

Zmluva 66/2016 predaj tovaru na poukážky, COOP JEDNOTA

FA OcÚ 638 dopravné práce traktorom, MARION TOUR

FA OcÚ 637 telefónne hovory, ORANGE

FA OcÚ 636 stravovanie a občerstvenie SOÚ, R.E.S. SLOVAKIA

FA OcÚ 635 učebné pomôcky MŠ, NOMILAND

FA OcÚ 634 učebné pomôcky MŠ, PROMO SYSTEM

FA OcÚ 633 rozbor vody, RÚVZ

FA OcÚ 632 konvertor MMDS, ASNET

FA ŠJ MŠ 183, potraviny, BIDVEST

FA ŠJ MŠ 182, potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 181, potraviny, FEGA FROST

FA ŠJ MŠ 180, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 179, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 178, potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 177, potraviny, ŠTOFAŇÁKOVÁ

FA ŠJ MŠ 176, potraviny, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

FA ŠJ MŠ 175 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST SLOVAKIA

FA OcÚ 631 výkon stavbyvedúceho,STANIM

FA OcÚ 630 vývoz VKK doprava, SJ PLUS

FA OcÚ 629 materiál na centrálne vysávanie OŠOC, SLAPER

Obj 201641 ročné vyhodnotenie SOU, R.E.S SLOVAKIA

FA OcÚ 628 okná a parapety budova KAMIENOK, MILAN ŠTOFAŇAK DVERE

FA OcÚ 627 vianočné posedenie, LTD

FA OcÚ 626 učebné pomôcky MŠ, TAKTIK VYDAVATEĽSTVO

FA OcÚ 625 výtvarný materiál ZUŠ, INSGRAF

FA OcÚ 624 projektová dokumentácia, KOVAĽ

FA OcÚ 623 montáž vzdušnej siete VO, HAĽKO

FA OcÚ 622 LED svietidla VO, HAĽKO

FA OcÚ 621 údržba VO, HAĽKO

FA OcÚ 620 oprava bytových zvončekov PFO, SAF MONTECH

FA OcÚ 619 kameň OHD Kolbašek, LOMY MTD

FA OcÚ 618 kancelársky papier, TELCOB

FA OcÚ 617 kábel koaxiál, AB-COM

FA OcÚ 616 vodoinštaláterske práce, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

Obj 201640, konvertor MMDS, ASNET

FA OcÚ 615 rozbor vody, RÚVZ

FA OcÚ 614 vianočná výzdoba Obec, MK ILLUMINATION

FA OcÚ 613 elektrická energia KD, BCF

FA OcÚ 612 elektrická energia Šatne FK, BCF

FA OcÚ 611 elektrická energia VO Šľacký, BCF

FA OcÚ 610 elektrická energia DS, BCF

FA ŠJ MŠ 174, potraviny, MILK - AGRO

FA ŠJ MŠ 173, potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 172, potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 171, potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

FA OcÚ 609 kurz kuriča, MARTAUS

FA OcÚ 608 uloženie odpadu VKK, ENVI-GEOS

FA OcÚ 607 doprava a zemné práce dvor Kolbašek, MICHSTAV

FA OcÚ 606 vypracovanie PHSR a bezpečnostného projektu, BABIAK

FA OcÚ 605 riešenie havarijného stavu strechy ZŠ, GRUND OIL

FA OcÚ 604 elektroinštalačné práce, OSMONT

FA OcÚ 603 stravovanie OcÚ, ANDRE TOPIC

FA OcÚ 602 inštalatérske práce, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 601 zemné práce, VOZÁR

FA OcÚ 600 telefónne hovory, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 599 časopisy MŠ, knižnica, SLOVENSKÁ POŠTA

FA OcÚ 598 stavebný materiál, ŠIROCKÝ

FA OcÚ 597 tovar ŠIROCKÝ

FA OcÚ 596 tovar, ŠIROCKÝ

FA OcÚ 595 stavebný materiál, ŠIROCKÝ

FA OcÚ 594 telefónne hovory MŠ, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 593 vývoz KO, FÚRA

FA OcÚ 592 plyn, SPP

FA OcÚ 591 doprava a kamenivo, ORIM - M.P.

Zmluva 65/2016 o pripojení do distribučnej siete, SPP - DISTRIBÚCIA

Zmluva 64/2016 o pripojení do distribučnej siete, SPP - DISTRIBÚCIA

FA OcÚ 590 dobropis k Fa 2016026, STANKO

FA OcÚ 589 zemné práce, JANTER

FA OcÚ 588 doprava zeminy, JANTER

FA OcÚ 587 zberné nádoby na KO, FEREX

FA OcÚ 586 betón, FESTRA

Zmluva 63/2016 o dielo - vypracovanie projektového zámeru, ARTCOMP

Zmluva 62/2016 dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb, FÚRA

FA OcÚ 585 vodoinštalatérske práce OŠOC, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 584 šiltovky ZUŠ, LUXURY SHOPS

FA OcÚ 583 šiltovky ZUŠ, LUXURY SHOPS

FA OcÚ 582 stavebné práce OŠOC, SMOLKO

FA OcÚ 581 stavebné práce OŠOC, GURčÍK

FA OcÚ 580 stavebné práce OŠOC, STAVIŠČÁK

FA OcÚ 579 lekárske nálezy na soc. účely, TELOS

Obj 201639, kurz kuričov, MARTAUS

FA OcÚ 578 akordeon ZUŠ, MAČUGA

FA OcÚ 577 stojan na noty ZUŠ, MUSICALITY

FA OcÚ 576 paravány MŠ, KOTULIČ

FA ŠJ MŠ 170, potraviny, FEGA FROST

FA ŠJ MŠ 169, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 168, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 167, potraviny, BIDVEST SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 66, potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 165, potraviny, KOMFOS

FA ŠJ MŠ 164, potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 163, potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 162, potraviny ŠJ MŠ, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

Zmluva 61/2016 dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 575, oprava tlačiarne MŠ, TELCOB

FA OcÚ 574, telefonne hovory OcÚ, ORANGE

Obj 201638, dizajnérsky návrh KD, RENDER VISUALIZATION

FA OcÚ 573 dvere OŠOC, PLASTTIME

FA OcÚ 572 doprava žiakov na futbalové zápasy, JANTER

FA OcÚ 571 učebné pomôcky ZUŠ, INTERNET MALL SLOVAKIA

Predfa 20 časopisy MŠ, OcÚ, SLOVENSKÁ POŠTA

FA OcÚ 570 stojky pod brány OŠOC, ULIČNÝ

FA OcÚ 569 vývoz VKK doprava, SJ PLUS

Obj 201637, likvidácia "AZC" krytiny, ASTANA

FA OcÚ 568 vodárenský materiál OŠOC, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 567širocký sokol, FEMAX

FA OcÚ 566, vypracovanie súhrnnej správy, PRECIZIA

FA OcÚ 565 hudobno - divadelné vystúpenie, OZ PETRŽALČANKA

FA ŠJ MŠ 161, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 160, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 159, potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 158, potraviny, AG FOODS

FA ŠJ MŠ 157, potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 156, potraviny, BIDVEST SLOVAKIA

FA ŠJ MŠ 155J, potraviny, ŠTOFAŇÁKOVÁ

FA ŠJ MŠ 154, potraviny, FEMAX

FA ŠJ MŠ 153, potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 152, potraviny, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

FA ŠJ MŠ 151, potraviny, TATRANSKÁ MLIEKAREŇ

FA ŠJ MŠ 150, potraviny, BIDVEST SLOVAKIA

Zmluva 60/2016 o obchodných a dodávateľských podmienkách, MILK-AGRO

FA OcÚ 564, učebné pomôcky MŠ, BENJAMÍN

FA OcÚ 563, geometrický plán, PETROVSKÁ

FA OcÚ 562, knižničné regály, STANKO

FA OcÚ 561, výtvarný materiál ZUŠ, MY HOME

FA OcÚ 559 elektrická energia KD, BCF

FA OcÚ 560 VO riešenie havarij. stavu strechy ZŠ, FILIP

FA OcÚ 558, elektrická energia šatne FK, BCF

FA OcÚ 557, elektrická energia DS, DCF

FA OcÚ 556, elektrická energia VO Šľacký, BCF

FA OcÚ 555, hlavičkové papiere, LUČANOVÁ

Predfa 19, pripojovací poplatok, SPP-DISTRIBÚCIA

FA OcÚ 554, stravovanie zamestnanci OcÚ, ANDRE TOPIC

FA OcÚ 553, uloženie odpadu VKK, ENVI-GEOS

Predfa 18, pripojovací poplatok, SPP-DISTRIBÚCIA

Predfa 17, nová internetová stránka obce, TIME4BID CORPORATION

FA OcÚ 552, dvere a brána OŠOC, KATMAR SLOVAKIA

FA OcÚ 551, brány OŠOC, KATMAR SLOVAKIA

Predfa 16, výtvarný materiál ZUŠ, MY HOME

FA OcÚ 550, oprava elektroinštalácie PFO, SAF MONTECH

FA OcÚ 549, stavebný materiál OŠOC, NEHYLA

FA OcÚ 548, vývoz KO, FÚRA

FA OcÚ 547, materiál vodoinštalácia OŠOC, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

FA OcÚ 546, telefónne hovory, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 545, telefónne hovory, SLOVAK TELEKOM

FA OcÚ 544, tlačivá, CONNET

FA ŠJ MŠ 149, potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 148, potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 147, potraviny, PD BRANISKO

FA ŠJ MŠ 146, potraviny, EASTFOOD

FA ŠJ MŠ 145, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 144, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 143, potraviny, AG FOODS SK

FA ŠJ MŠ 142, potraviny, ASTERA

FA ŠJ MŠ 141, potraviny, HOOK

FA ŠJ MŠ 139, potraviny, TAMI

FA ŠJ MŠ 140, potraviny, HOOK


staršie zmluvy a faktúry