Predfaktúra 16/010 elektromerný rozvádzač, HASMA

16/442 elektrická energia KD, BCF

16/441 elektrická energia VO, BCF

Zmluva 46/16 dohoda o zrušení Zmluvy o nájme, SLOVENSKÁ POŠTA

16/440 stavebný materiál, ŠIROCKÝ

16/439 stavebný materiá OŠOC, ŠIROCKÝ

16/438 všeobecný materiál OcÚ, ŠIROCKÝ

16/437 profil OŠOC, ŠIROCKÝ

16/436 oprava vibračného PECHU, VOZÁR

16/435 servis na gruľádu, PAPERA

16/434 realizačná dokumentácia OŠOC, PK TZB

16/433 stravovanie OcÚ, ANDRE TOPIC

16/432 energetický audit, ENECO

16/431 doprava, ZLATÁ STUDŇA

16/430 uloženie odpadu VKK, ENVI-GEOS

16/429 kancelársky papier, TELCOB

16/428 cartridge HP MATRIKA, TELCOB

Obj 28/16 tovar na Širockú gruľadu, PAPERA

Obj 27/16 istič ERA 1538 5A VS 0524, HASMA

16/427 vývoz KO, FÚRA

16/426 nastavenie interaktívnej tabule a zaškolenie MŠ, PALUTKA-ALLY

16/425 maliarské práce OcÚ, MAJERNÍK

16/424 betón MK, FESTRA

16/423 projektová dokumentácia Požiarná zbrojnica, KOVAĽ

16/422 stavebný materiál, NEHYLA

16/421 telefonne hovory MŠ, SLOVAK TELEKOM

16/420 telefonne hovory, SLOVAK TELEKOM

16/419 vodárensky materiál VODA, ARMATÚRY JAFAR

16/418 vodárensky materiál VODA, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

16/417 plyn, SPP

16/416 vývoz VKK doprava, SJ PLUS

16/415 vodárenske práce OŠOC, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

16/414 stavebné práce OŠOC, ATANER

16/413 stavebné práce OŠOC, STAVIŠČÁK

16/412 stavebné práce OŠOC, SMOLKO

16/411 stavebné práce OŠOC, GURČÍK

16/410 kreslá kancelárske, BLACK RED WHITE SLOVAKIA

16/409 pokládka schodov a chodníka, FA-BET

16/408 vybavenie pre hráčov FK, SAGANSPORT

16/407 vybavenie pre FK Projekt nadácie SLSP, SAGANSPORT

16/406 žalúzie kancelárie OcÚ, MTECH PARTNER

16/405 materiál na verejné osvetlenie, O.S.V.COMP

16/404 matice a plechy, KOVSMOL

16/403 dvere, stolík OcÚ, BENAT

16/402 prezentačný materiál "Beh vidiacich srdcom", MM PARTNERS PLUS

16/401 telefónne hovory OcÚ, ORANGE

16/400 montáž bazénovej techniky, ALBA BAZÉNOVÁ TECHNIKA

Zmluva 45/16 Zmluva o dielo "Riešenie havarijného stavu strechy ZŠ v obci Široké", GRUND OIL

Obj 26/16 trezor a píručné pokladne, SPELL SB

Obj 25/16 športové potreby, SAGANSPORT

Obj 24/16 stôl pracovný ŠJ MŠ, GASTRO-GALAXI

16/399 spracovanie súhrných správ, PRECIZIA

16/398 výkon stavbyvedúceho, STANIM

Predfaktúra 16/009 tlačivá MŠ, ŠEVT

16/397 LED svietidla, TOMLUX

16/396 betón, FESTRA

16/395 rúry VODA, UNISTAV

16/394 aktualizácia programu matrika, IVES

16/393 zemné práce, PD BRANISKO

16/392 oceľ, sieť,OŠOC, KOVSMOL

16/391 vodárenský materiál, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

16/390 rúry, UNISTAV

16/389 hnojivá, ALCHEM

16/388 vykládka materiálu, ŠIROCKÝ

16/387 dosky, SLOVPIL

16/386 toner, TELCOB

16/385 oprava kopírky, TELCOB

16/384 roxor, UNIPROGRES

16/383 elektrická energia KD, BCF

16/382 el. energia, BCF

Zmluva 44/16 dotácia z rozpočtu PSK 2. Širocká gruľáda, PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

16/381 príruby, ARMATÚRY JAFAR

16/380 zemné práce, MICHSTAV

16/379 uloženie odpadu VKK, ENVI-GEOS

16/378 telefónne hovory MŠ, SLOVAK TELEKOM

16/377 telefónne hovory MŠ, SLOVAK TELEKOM

16/376 vývoz VKK, SJ PLUS

16/375 stavebný materiál KD, ŠIROCKÝ

16/374 stavebný materiál OŠOC, ŠIROCKÝ

16/373 zemné práce, MARKOTHERM

160111/16 potraviny ŠJ MŠ, FEMAX

16/372 vývoz KO, FÚRA

16/371 hranoly, PILVIT

16/370 zemné práce MK, VOZÁR

16/369 LED svietidlá k bazénu OŠOC, ALBA BAZÉNOVÁ TECHNIKA

16/368 stavebný materiál KD, NEHYLA

16/367 stravovanie zamestnancov OcÚ, ANDRE TOPIC

Predfaktúra 16/008 kreslá kancelárske, BLACK RED WHITE SLOVAKIA

Obj 22/16 kreslá kancelárske, BLACK RED WHITE SLOVAKIA

16/366 nábytok, STANKO

16/365 betón, FESTRA

16/364 stavebné práce, rekonštrukcia KD, MILANKO

16/363 stavebné práce, rekonštrukcia KD, MILANKO

16/362 stavebné práce, ATANER - RP

Zmluva 43/16 Dodatok č. 2 stavebné práce na budove KD, MILANKO

Predfaktúra 16/007 aktualizácia programu Matrika, IVES

16/361 údržba VO, HAĽKO

16/360 montáž elektroinštalácie KD, HAĽKO

16/359 oprava kopírky Canon, TELCOB

16/358 kľúče a zámky, TVOJ KĽÚČ

16/357 plyn, SPP

16/356 stavebné práce, STAVIŠČÁK

16/355 stavebné práce, SMOLKO

16/354 stavebné práce, GURČÍK

16/353 kamenivo a doprava, ORIM - M.P.

Zmluva 42/16 poskytnutie peňažného daru, NADÁCIA SLOVENSKEJ SPORITEĽNE

16/352 vzorky voda, REGIONÁLNY ÚRAD

16/351 dvere zadný vchod KD. OKNO FINAL

16/351 dvere zadný vchod KD. OKNO FINAL

16/350 trávnik ihrisko FK, PARKONA

16/349 telefonne hovory OcÚ, ORANGE

16/348 oprava tlačiarne, TELCO B

16/347 tovar, FEMAX

16/346 Širocké sokoly - tovar, FEMAX

16/345 aktualizácia aSc agenda, ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS

16/344 dodávka a lepenie kobercov, ITAKA PLUS

16/343 tester, VLAN TST

16/342 kúpa vodovodu, ZLATÁ STUDŇA

Obj 21/16 LED svietidla VO, TOMLUX

Obj 20/16 VO "Riešenie havarijného stavu strechy ZŠ", MILAN FILIP

16/341 výsadba, EVA DEKOR

16/340 keramická dlažba, AGROB BUCHTAL SLOVENSKO

16/339 tabuľa na KD, KAMENÁRSTVO MICHALOV

16/338 výmena radiatorov, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

16/337 vodárenske práce OŠOC, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

16/336 spracovanie hlásení KO, FÚRA

16/335 stavebný materiál, ŠIROCKÝ

16/334 stavebný materiál, ŠIROCKÝ

16/333 geometrický plán, GEOKART

16/332 zemné práce, MICHSTAV

Zmluva 41/16 dodatok k zmluve o dielo, MILANKO

16/331 projektová dokumentácia OŠOC, EJPROM

16/330 inžinierska činnosť OŠOC, EJPROM

16/329 okno a oprava dverí KD, OKNO FINAL

16/328 elektrická energia, BCF

16/327 elektrická energia KD, BCF

16/326 vývoz VKK doprava, SJ PLUS

16/325 keramická dlažba OŠOC, AGROB BUCHTAL SLOVENSKO

16/324 činnosť BOZP, AURON

16/323 činnosť PZS, AURON

16/322 zemné práce, VOZÁR

16/321 tekutá guma KD, ALFEMA

160110/16 potraviny ŠJ MŠ, ŠTOFAŇÁKOVÁ

160109/16 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

160108/16 potraviny ŠJ MŠ, FEMAX

16/319 stravovanie, ANDRE TOPIC

16/318 uloženie odpadu VKK, ENVI GEOS

Predfaktúra 16/006 doména siroke.sk, KDEJE SOFTWARE

16/317 výsadba verejného priestranstva, EVA DEKOR

16/316 betón, FESTRA

16/315 kurenárske a vodárenske práce KD, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

16/314 učebné pomôcky, MALUNET

16/313 brána do kotolne, K-MONT

16/312 stavebné práce, ATANER - R.P.

16/311 dosky, SLOVPIL

16/310 telefonne hovory MŠ, SLOVAK TELKOM

16/309 rekonštrukacia KD, MILANKO

16/308 dlažba OŠOC, MILANKO

16/307 stavebný materiál, ŠIROCKÝ

16/306 telefonne hovory OcÚ, SLOVAK TELEKOM

16/305 kameň a doprava, ORIM - M.P.

Obj 19/16 tekutá guma KD, ALFEMA SLOVAKIA

Obj 18/16 dodávka a preprava keramickej dlažby, MILANKO

Obj 17/16 montáž bazénovej techniky, ALBA BAZÉNOVÁ TECHNIKA

Obj 16/16 svietidla k bazénu, ALBA BAZÉNOVÁ TECHNIKA

16/304 pohľadnice, AKCENT PRINT

16/303 kľučky, BEA SLOVENSKO

16/302 stavebné práce, STAVIŠČÁK

16/301 stavebné práce, ČUCHRAN

16/300 stavebné práce, GURČÍK

16/299 stavebné práce, SMOLKO

16/298 sadrová omietka, NEHYLA

16/297 príjem MMDS, OTS

16/296 plyn, SPP

16/295 vývoz KO, FÚRA

16/294 rekonštrukcia elektroinštalácie KD, SAF MONTECH

16/293 telefonne hovory, ORANGE

16/292 kancelárske a čistiace prostriedky, TONY

16/291 update evid. vodomerov, IFOSOFT

16/290 vývoz olejov, FÚRA

16/289 obnovenie plomby elektrická en., BCF

16/288 projekt OŠOC, AR-PROJEKTSTAV

160107/16 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

160106/16 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

160105/16 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

160104/16 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST SLOVAKIA

160103/16 potraviny ŠJ MŠ, FEGA FROST

160102/16 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

160101/16 potraviny ŠJ MŠ, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

16/287 trička - športový deň, MM PARTNERS PLUS

16/286 stavebné práce, LAKOMEC

16/285 stavebné práce, LAKOMEC

16/284 postrek, ALCHEM

16/283 pozinkovanie a úprava, ULIČNÝ

16/282 kuchynská linka, nábytok do ZUŠ, STANKO

Zmluva 40/16 o dielo, stavebné práce, SMOLKO

Zmluva 39/16 o nájme liniová stavba vodovodu, ZLATÁ STUDŇA

Zmluva 38/16 kúpna zmluva - liniová stavba vodovodu, ZLATÁ STUDŇA

Predfaktúra 16/005 koberce OcÚ, ITAKA PLUS PREŠOV

16/281 časopisy MŠ, SLOVENSKÁ POŠTA

16/280 vykládka materiálu, ŠIROCKÝ

16/279 vývoz VKK doprava, SJ PLUS

16/278 výkon stavbyvedúceho OŠOC, STANIM

16/277 obálky SOÚ, CONNET

Predfaktúra 16/004 tlačivá ZUŠ, ŠEVT

Zmluva 37/16 o spolupráci CVČ, RÍMKOKATOLÍCKA CIRKEV, ARCIBISKUPSTVO KOŠICE

16/276 oprava okien PFO, FABOSTAV

16/275 asfaltová zmes, C.M.R.

16/274 materiál,UNISTAV

16/273 oprava kopírky, TELCOB

16/272 elektrická energia, BCF

16/271 elektrická energia, BCF

16/270 stavebný materiál, ŠIROCKÝ

16/269 stavebný materiál, ŠIROCKÝ

16/268 doprava, ŠIROCKÝ

Predfaktúra 16/003 časopisy MŠ, , ŠEVT

16/267 betón, FESTRA

16/266 uloženie odpadu VKK, ENVI GEOS

16/265 obrubníky, NEHYLA

16/264 zemné práce, MICHSTAV

16/263 telefonne hovory OcÚ, SLOVAK TELEKOM

16/262 telefonne hovory MŠ, SLOVAK TELEKOM

16/261 projektová dokumentácia, KOVAĽ

160100/16 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

16099/16 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

16098/16 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

16097/16 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

16096/16 potraviny ŠJ MŠ, FEMAX

16095/16 potraviny ŠJ MŠ, ŠTOFAŇÁKOVÁ

16094/16 potraviny ŠJ MŠ, TATRANSKÁ MLIEKAREŇ

16093/16 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

16092/16 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST SLOVAKIA

16091/16 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

16090/16 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST SLOVAKIA

16089/16 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

16/260 montáž hromozvodu, HAĽKO

16/259 údržba VO, HAĽKO

16/258 dlažba OŠOC, AGROB BUCHTAL SLOVENSKO

16/257 vývoz KO, FÚRA

16/256 stavebné práce, ATANER

16/255 stravovanie OcÚ, ANDRE TOPIC

16/254 plyn, SPP

16/253 rekonštrukcia kúrenia KD, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

16/252 znalecký posudok, GARDOŠ

16/251 asfaltová zmes, DOPRASTAV ASFALT

16/250 vývoz VKK doprava, SJ PLUS

16/249 stavebné práce, LAKOMEC

16/248 stavebné práce, LAKOMEC

16/247 stavebné práce, ČUCHRAN

16/246 stavebné práce, GURČÍK

16/245 stavebné práce, STAVIŠČÁK

16/244 doprava a kamenivo - chodník IBV Hurka, ORIM-M.P.

16/243 doprava-oprava výtlkov MK, ORIM-M.P.

16/242 adaptér, inštalácia, JIS-SK

16/241 počítač, JISK-SK

16088/16 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

16087/16 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

16086/16 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

16085/16 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

16084/16 potraviny ŠJ MŠ, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

16083/16 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST SLOVAKIA

16082/16 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST SLOVAKIA

16/240 výsadba Cintorín, EVA DEKOR

16/239 výsadba MŠ, EVA DEKOR

16/238 geometrický plán, PETROVSKÁ

16/237 telefonne hovory, ORANGE

16/236 zemné práce, PD BRANISKO

16/235 audit účtovnej závierky, ANDRAŠČÍK

16/234 projektová dokumentácia stavebná, MILES PROJEKT

Obj 15/16 projektová dokumentácia OŠOC, STTOPA

Obj 14/16 keramický obklad, AGROB BUCHTAL SLOVENSKO

Obj 14/16 asfaltová obaľovaná zmes, DOPRASTAV ASFALT

16/233 asfaltová zmes, DOPRASTAV ASFALT

16/232 kopírovanie údajov, IFOSOFT

16/231 vzorky vody, RÚVZ

16/230 brožúra,REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM

16/229 učebné pomôcky MŠ, ZÁBAVNÉ UČENÍ

16/228 stavebný materiál, ŠIROCKÝ

16/227 všeob. materiál, ŠIROCKÝ

16/226 stavebný materiál, ŠIROCKÝ

Zmluva 36/16 o poskytovaní audítorských služieb, ANDRAŠČÍK

16/225 tlačivá matrika, CAENTRUM POLYGRAFICKÝCH SLUŽIEB

16/224 zberné nádoby, FEREX

16081/16 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

16080/16 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

16079/16 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST SLOVAKIA

16078/16 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

16077/16 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

16076/16 potraviny ŠJ MŠ, AMOENUS

16075/16 potraviny ŠJ MŠ, ASTERA

16074/16 potraviny ŠJ MŠ, ŠTOFAŇÁKOVÁ

16073/16 potraviny ŠJ MŠ, fFEMAX

Zmluva 35/16 o pripojení, VYCHODOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ

Zmluva 34/16 o pripojení, VYCHODOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ

16/223 verejné obstaravanie vzduchotechnika OŠOC, PRECIZIA

16/222 verejné obstarávanie KD, PRECIZIA

16/221 súhrna správa VO, PRECIZIA

16/220 elektrická energia KD, BCF

16/219 elektrická energia VO, BCF

16/218 tlačivá ZUŠ, ŠEVT

Zmluva 34/16 o dielo, výsadba a starostlivosť o kvety, SZZP

16/217 nábytok a dvere, GAMSPOL

16/216 postrek, ALCHEM

16/215 tekutá hydroizolácia, ALFEMA SLOVAKIA

16/214 vodárensky materiál, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

Obj 13/16 asfaltová obaľovaná zmes, C.M.R.

16072/16 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

16071/16 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

16070/16 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

16069/16 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

16068/16 potraviny ŠJ MŠ, TATRANSKÁ MLIEKAREŇ

16/213 projektová a rozpočtová dokumentácia elektroinštalácia OŠOC, EJPRO

Obj 12/16 tekutá hydroizolacia, ALFEMA SLOVAKIA

Zmluva 33/16 zmluva o kúpe cenných papierov, VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKA SPOLOČNOSŤ

16/212 kanalizačný mat., UNISTAV

16/211 telefonne hovory OcÚ, SLOVAK TELEKOM

16/210 uloženie odpadu VKK, ENVI GEOS

16/209 telefonne hovory, SLOVAK TELEKOM

16/208 centrála s čerpadlom, ALLMEDIA

16/207 stravovanie, ANDRE TOPIC

Zmluva 32/16 zmluva o dielo - vzduchotechnika OŠOC, OK KLIMA

16/206 stavebné práce, ATANER - RP

16/205 držiaky, ŠTEFAN

16/204 zemné práce, MICHSTAV

16/203 stavebný materiál, ŠIROCKÝ

16/202 vývoz KO, FÚRA

16/201 vývoz VKK, SJ PLUS

16/200 betón, FESTRA

16/199 učebné pomôcky MŠ, MIFISCH ART

16/198 knihy MŠ, FISCHER

16/197 rakvy, DREVAN

16/196 plyn, SPP

16/195 stavebný materiál, NEHYLA

16/194 stavebné práce, STAVIŠČÁK

16/193 stavebné práce, GURČÍK

16/192 stavebné práce, LAKOMEC

16/191 stavebné práce, LAKOMEC

16/190 stavebné práce, ČUCHRAN

Predfaktúra 16/002 tlačivá ZUŠ, ŠEVT

16/189 oprava motorových vozidiel, MIŽENKO

16/188 čínnosť stavbyvedúceho OŠOC, STANIM

Obj 11/16 keramický obklad, AGROB BUCHTAL SLOVENSKO

16/187 učebné pomôcky ZUŠ, 1 st UNISPO

16/186 doprava a kamenivo, ORIM - M.P.

Zmluva 31/16 zmluva o reklame, BCF

16/185 kancelársky papier, TELCOB

16/184 telefonne hovory, ORANGE

16/183 vývoz VKK- doprava, SJ PLUS

16067/16 potraviny ŠJ MŠ, AG FOODS SK

16066/16 potraviny ŠJ MŠ, TAATRANSKÁ MLIEKAREŇ

16065/16 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST SLOVAKIA

16064/16 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

16063/16 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

16062/16 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

16061/16 potraviny ŠJ MŠ,HOOK

16060/16 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

16/182 parapety, LAMINA

16/181 doprava ZUŠ, MARION TOUR

Zmluva 30/16 zmluva o zebezpečení posksytovania stravovania, DOXX

16/180 vodárensky materiál, ARMATÚRY JAFAR

16059/16 potraviny ŠJ MŠ, MARCODIA

16058/16 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

16057/16 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

16056/16 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

16055/16 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST SLOVAKIA

16054/16 potraviny ŠJ MŠ, ŠTOFAŇÁKOVÁ

16053/16 potraviny ŠJ MŠ, FEMAX

16052/16 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

16051/16 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

16/179 materiál, JANKA a SPOL.

16/178 stavebný materiál, ŠIROCKÝ

16/177 učebné pomôcky ZUŠ, KULTOBIN

16/176 vybavenie DHZ, PROMETEUS-SL

Zmluva 29/16 zmluva miestny systém triedeného KO, ENVI-PAK

Zmluva 28/16 zmluva o budúcej zmluve OZV, ENVI- PAK

16/175 výkres ZUŠ, NOMILAND

16/174 korková tabuľa ZUŠ, NOMILAND

16/173 spracovanie hlásení, FÚRA

16/172 výučbové CD MŠ, STIEFEL EUROCART

16/171 metronóm ZUŠ, MUSICALITY

16/170 klampiarenské výrobky vrátenie, LAMINA

16/169 klampiarenské výrobky vrátenie, LAMINA

16/168 parapety KD-ZUŠ, LAMINA

Zmluva 27/16 zmluva o dielo, stavebné práce na budove KD, MILANKO

16/167 elektroinštalačný materiál Kamienok, TVOJA DOBA

16/166 elektrická energia VO, BCF

16/165 elektrická energia KD, BCF

Obj 10/16 multifunkčné zariadenie DHZ, ALLMEDIA

16/164 činnosť pracov. zdr. služby, AURON

16/163 činnosť BOZP, AURON

16/162 uloženie odpadu, ENVI-GEOS

16/161 oprava kotla, DOBROPLYN

Zmluva 26/16 zmluva o poskytnutí dotácie, Dobrovoľná požiarna ochrana SR

16/160 stravovanie OcÚ, ANDRE TOPIC

16/159 betón, FESTRA

16/158 telefonne hovory OcÚ, SLOVAK TELEKOM

16/157 telefonne hovory MŠ, SLOVAK TELEKOM

16/156 výmena plyn. ohr. ZUŠ-KD, Kamienok, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

16/155 oprava kotla 8 b.j., TDV TEPELNÁ TECHNIKA

16/154 vodárenský materiál a práce WC KD, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

16/153 vývoz KO, FÚRA

16/152 klampiarenské výrobky a práce ZUŠ-KD, LAMINA

16/151 vibračná doska, ALLMEDIA

16/150 stavebné práce, ATANER - RP

16/149 stavebný materiál, ŠIROCKÝ

16/148 kamenivo a doprava OŠOC, ORIM - M.P.

16/147 upratovacie práce MŠ, SNAHA

16/146 hranoly OŠOC, PAVEL

16/145 stavebný materiál, NEHYLA

16/144 dvere a obklady WC KD, BARTKO

16/143 príjem TV MMDS, OTS

16/142 plyn, SPP

16/141 výmena okien KD, PLASTTIME

16/140 oprava sporáka a rúry ŠJ MŠ, GASTRO CHLAD

16/139 stavebné práce, KRIVDA

16/138 stavebné práce, STAVIŠČÁK

16/137 stavebné práce, GURČÍK

16/136 stavebné práce, ČUCHRAN

16/135 stavebné práce, LAKOMEC

16/134 stavebné práce, LAKOMEC

16/133 hračky MŠ, PROMO SYSTEM

16/132 hygienické a kancelárske potreby, TONY

16/131 doprava ZUŠ, MARION TOUR

16/130 oprava požiarné vozidlo, ŠEPEX

16/129 stavebný materiál OŠOC, ŠIROCKÝ

16/128 tovar a stavebný materiál, ŠIROCKÝ

16/127 sušiče rúk, ECO TECHNOLOGIES

Obj9/16 klampiarenské výrobky a montáž, LAMINA

Zmluva 25/16 zmluva o spolupráci, SPP

16/126 vypracovanie PD prístavba MŠ, KOVAĽ

16/125 telefonne hovory, ORANGE

16050/16 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

16049/16 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

16048/16 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST

16047/16 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

16046/16 potraviny ŠJ MŠ, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

16045/16 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

16044/16 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

16043/16 potraviny ŠJ MŠ, KOMFOS

16042/16 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST

16041/16 potraviny ŠJ MŠ, KOMFOS

16040/16 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

16039/16 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

16038/16 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

16037/16 potraviny ŠJ MŠ, ASTERA

16036/16 potraviny ŠJ MŠ, ŠTOFAŇÁKOVÁ

16035/16 potraviny ŠJ MŠ, FEMAX

16/124 úprava terénu, JANTER

16/123 učebné pomôcky MŠ, NOMILAND

16/122 učebné pomôcky, NOMILAND

16/121 učebné pomôcky MŠ, NOMILAND

16/120 kľučky, BeA SLOVENSKO

16/119 tlačivá, obálky, CONNECT

fa 16/118 vodoinštalatérske práce OŠOC, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

16/117 inštalácia update r. 2016, IFOSOFT

16/116 doprava, ŠIROCKÝ

16/115 konvektor MMDS, ASNET

16/114 vývoz VKK doprava, SJ PLUS

16/113 výmena expanzomatu PFO, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

16/112 výmena gamatky ZUŠ, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

16/111 betón, FESTRA

16/110 update program. vybav., IFOSOFT

Zmluva 24/16 zmluva o nájme plynárenského zriadenia, SPP-DISTRIBÚCIA

16/109 kontrola a čistenie komínov, VOZÁR

16/108 projekt. dok. OŠOC, EJPROM

16/107 cestné zrkadla, VIAPRO

16/106 elektrická energia VO, BCF

16/105 elektrická energia KD, BCF

16/104 laser, ALLMEDIA

16/103 stravovanie ZUŠ, ANDRE TOPIC

Obj7/16 matričné tlačivá, CENTRUM POLYGRAFICKÝCH SLUŽIEB

Zmluva 23/16 zmluva o dielo stavebné práce, KRIVDA

16/102 inžinierska činnosť OŠOC, EJPROM

16/101 kancelárske potreby voľby NRSR, TONY

16/100 čistiace potreby voľby NRSR, TONY

16/094 stavebné práce OŠOC, ATANER

Zmluva 22/16 zmluva o poskytnutí dotácie, ZO SZCHH

16/099 občerstvenie voľby NRSR, FEMAX

16/098 projekt. dok., KOVAĽ

16/097 vypracovanie štúdie OŠOC, EJPROM

16/096 stavebný materiál OŠOC, ŠIROCKÝ

16/095 realizačná projekt. dok., PK TZB

16/093 telefonne hovory, SLOVAK TELEKOM

16/092 telefonne hovory, SLOVAK TELEKOM

16/091 oprava kopírky, TELCOB

16/90 toner, oprava kopírky, TELCOB

16/089 dekorácie MŠ, BARIBAL

16034/16 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

16033/16 potraviny ŠJ MŠ, AG FOODS SK

16032/16 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST SLOVAKIA

16031/16 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

16030/16 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

16029/16 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

16028/16 potraviny ŠJ MŠ, AG FOODS SK

16027/16 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

16026/16 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST SLOVAKIA

16025/16 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

16024/16 potraviny ŠJ MŠ, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

16023/16 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST SLOVAKIA

16/088 stravovanie, ANRE TOPIC

16/087 vývoz KO, FÚRA

16/086 upratovacie práce, SNAHA

Zmluva 21/16 zmluva o zbere a zhodnotení odpadu, H+EKO

16/085 kamenivo a doprava, ORIM - M.P.

16/084 plyn, SPP

16/083 stavebný materiál, ŠIROCKÝ

16/082 sanita WC KD, MIRAD

16/081 trička FK, SAGANSPORT

16/080 stavebné práce, STAVIŠČÁK

16/079 verejné obstarávanie, CVO

16/078 stavebné práce, LAKOMEC

16/077 stavebné práce, LAKOMEC

16/076 betón, FESTRA

16/075 stavebné práce OŠOC, ČUCHRAN

16/074 stavebné práce OŠOC, GURČÍK

16/073 telefonne hovory, ORANGE

16/072 výkon funkcie stavbyvedúceho, STANIM

16/071 dlažba, obklad, JANKA A SPOL

Zmluva 20/16 kúpna zmluva pozemok, NEUBELLER

Zmluva 19/16 kúpna zmluva pozemok, KUŠNÍROVÁ

16/070 vodárenske práce, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

16/069 autorské odmeney - hudobné diela, SOZA

15022/16 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

15021/16 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

15020/16 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

15019/16 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST SLOVAKIA

15018/16 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

15017/16 potraviny ŠJ MŠ, ATC-JR

15016/16 potraviny ŠJ MŠ, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

15015/16 potraviny ŠJ MŠ, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

16/068 učebné pomôcky MŠ, ELARIN

16/067 stožiar VO, O.S.V.O. comp

16/066 rozbočovače TV MMDS, ZVT - PREVIS

Obj6/16 dlažba, JANKA

16/065 stavebný materiál OŠOC, ŠIROCKÝ

16/064 tovar a stavebný materiál, ŠIROCKÝ

16/063 interiérové riešenie WC, RENDER VISUALIZATION

Obj5/16 sušiče rúk, ECO TECHNOLOGIES

16/062 dres DHZ, ATAK

16/061 elektrická energia KD, BCF

16/060 elektrická energia VO, BCF

Obj.4/16 verejné obstarávanie, FILIP

Obj.3/16 výroba nábytku a dverí, GAMSPOL

16/059 stavebný materiál OŠOC, ŠIROCKÝ

16/058 nastavenie HB, IFOSOFT

16/057 prenájom lešenia OŠOC, DACH

16/056 stravovanie OcÚ, ANDRE TOPIC

16/055 stravovanie ZUŠ, ANDRE TOPIC

16/054 materiál, ŠIROCKÝ

16/053 dosky OŠOC, SLOVPIL

16/052 uloženie odpadu VKK, ENVIGEOS

16/051 výroba a montáž OK, KOVOMONT-PO

16/050 inštalácia update, IFOSOFT

16/049 telefonne hovory, SLOVAK TELEKOM

16/048 vývoz VKK, SJ PLUS

16/047 telefonne hovory MŠ, SLOVAK TELEKOM

16/046 vodomery, TVK

16/045 základná príprava členov DHZ, DPO SR

15014/16 potraviny ŠJ MŠ, FEMAX

15013/16 potraviny ŠJ MŠ, ŠTOFAŇÁKOVÁ

15012/16 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

15011/16 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

15010/16 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

16/044 vývoz KO, FÚRA

Obj.2/16 dizajnérsky návrh, RENDER VISUALIZATION

16/043 plyn, SPP

16/042 rezivo OŠOC, PAVEL

16/041 update program. vybavenia, IFOSOFT

16/040 stavebné práce OŠOC,ATANER

16/039 stavebné práce OŠOC, LAKOMEC

16/038 stavebné práce OŠOC, ČUCHRAN

16/037 stavebné práce OŠOC, GURČÍK

16/036 stavebné práce OŠOC, STAVIŠČÁK

16/035 upratovacie práce, SNAHA

16/034 toner a papier, TELCOB

16/033 uverejnenie oznámenia, PETIT PRESS

Zmluva 18/16 stavebné práce, LAKOMEC

15009/16 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

15008/16 potraviny ŠJ MŠ, AG FOODS

15007/16 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST

15006/16 potraviny ŠJ MŠ, ATC-JR

15005/16 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

15004/16 potraviny ŠJ MŠ,HOOK

15003/16 potraviny ŠJ MŠ, MARCODIA

15002/16 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

15001/16 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

16/032 vrecká na mince, RUDORFER

16/031 telefonne hovory, ORANGE

16/030 dosky a hranoly OŠOC, SLOVPIL

Zmluva 17/16 dodatok nakladanie s odpadmi, FÚRA

Zmluva 16/16 nájom pozemkov, PD BRANISKO

Zmluva 15/16 nájom nebytových priestorov, CAMÉLIA

16/029 tlačivá MŠ, ŠEVT

Zmluva 14/16 stavebné práce, LAKOMEC

Zmluva 13/16 stavebné práce, GURČÍK

16/028 tlačivá, CONNET

16/027 spracovanie hlásení KO, FÚRA

16/026 finančný bonus, PD BRANISKO

16/025 vodomery, TVK

16/024 zateplenie stropu, LOOK -DESIGN

16/023 finančný spravodajca, PORADCA PODNIKATEĽA

16/022 elektrická energia, VSE

Obj.1/16 upratovacie služby, SNAHA

Zmluva 12/16 dotácia, FK

Zmluva11/16 dotácia, KD

Zmluva 10/16 dotácia, MIKULÁŠ n.o.

16/021 činnosť pracovnej zdravotnej služby, AURON

16/020 činnosť BOZP, AURON

Zmluva 9/16 dotácia, SČK

Zmluva 8/16 dotácia, ZO SZZ

Zmluva 7/16 dotácia, SZZP

Zmluva 6/16 dotácia, STOLNOTENISOVÝ ODDIEL

Zmluva 5/16 dotácia, DHZ.

16/019 dopravné práce traktorom, MARION TOUR

Predfaktúra 16/001 tlačivá MŠ, ŠEVT

16/018 spevníček ZUŠ, ARES

16/017 obálky, tlačivá, CONNET

16/016 elektrická energia VO, VSE

16/015 elektrická energia - KD, VSE

16/014 plyn, SPP

16/013 plyn, SPP

16/012 oprava kotla, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

Zmluva 4/16 kúpa pozemku, KONDISOVÁ a spol.

16/011 vývoz VKK, ENVI-GEOS

16/010 poplatok za vývoz jedlých olejov, FÚRA

16/009 tlačiareň SOÚ, TELCOB

Zmluva 3/16 stavebné práce, ATANER-RP

16/008 stravovanie ZUŠ, ANDRE TOPIC

16/007 stravovanie OcÚ, ANDRE TOPIC

16/006 stavebné práce OŠOC, ATANER-RP

16/005 príjem MMDS, OTS

16/004 vývoz KO, FÚRA

16/003 telefonne hovory OcÚ, SLOVAK TELEKOM

16/002 telefonne hovory MŠ, SLOVAK TELEKOM

Zmluva 2/16 stavebné práce, STAVIŠČÁK

Zmluva 1/16 stavebné práce, ČUCHRAN

16/001 stavebné práce OŠOC, STAVIŠČÁK

150190/15 potraviny ŠJ MŠ, FEMAX

150189/15 potraviny ŠJ MŠ,ŠTOFAŇÁKOVÁ

150188/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

15/528 vianočné posedenie, LTD

15/527 oprava podlahy "KAMIENOK", TIMKO

15/526 oprava motorových vozidiel, MIŽENKO

15/525 rekonštrukcia RVO, HAĽKO

15/524 údržba VO, HAĽKO

15/523 rozšírenie VO, HAĽKO

15/522 tovar, ŠIROCKÝ

15/521 stavebný materiál OŠOC, ŠIROCKÝ

15/520 tovar, FEMAX

15/519 nákup ŠS, FEMAX

15/518 beton, FESTRA

15/517 telefonne hovory, ORANGE

15/516 výkon funkcie stavbyvedúceho OŠOC, STANIM

15/515 kalibrácia teplomerov ŠJ MŠ, GAROMA

15/514 výtvarný materiál, NOMILAND

15/513 stavebné práce, ČUCHRAN

150187/15 potraviny ŠJ MŠ, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

150186/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

150185/15 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST SLOVAKIA

150184/15 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST SLOVAKIA

150183/15 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST SLOVAKIA

150182/15 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

150181/15 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

150180/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

150179/15 potraviny ŠJ MŠ, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

Zmluva 59/15 dodávka elektriny, BCF

Zmluva 58/15 dodávka elektriny, BCF

Zmluva 57/15 stravovanie , ANDRE TOPIC

15/512 ozvučenie vianočného koncertu ZUŠ, HARDY STUDIO

15/511 kancelárske a čistiace potreby, TONY

15/510 vývoz VKK - doprava, SJ PLUS

15/509 oprava vianočnej výzdoby, MK ILLUMINATION

15/508 vedenie účtu CP, PRIMA BANKA

15/507 vodárensky materiál, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

15/506 výroba a montár OK výmen OŠOC, KOVOMONT-PO

15/505 administrácia webovej strány obce, SPORTS-INFO MEDIA

15/504 uličná vianočná výzdoba, MKI ILLUMINATION

15/503 retransmisia GSM sietia "PFO", XADO

15/502 okná, ŠTOFÁŇÁK

15/501 elektrická energia, VSE

Zmluva 56/15 dotácia, ZÁKLADNÁ ŠKOLA

15/500 občerstvenie SOÚ, R.E.S. Slovakia

15/499 ozvučenie sály KD - program Mikuláša, HARNIČÁR

15/498 kurenárske a vodárenske práce, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

15/497 projektová dokumentácia , KOVAĽ

15/496 misky a poháre, PAPERA

15/495 časopisy, SLOVENSKÁ POŠTA

15/494 elektircká energia VO, VSE

15/493 doprava OŠOC, ŠIROCKÝ

15/492 vianočná výzdoba, MK ILLUMINATION

15/491 stavebný materiál OŠOC, ŠIROCKÝ

150178/15 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST SLOVAKIA

150177/15 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

150176/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

150175/15 potraviny ŠJ MŠ, FEMAX

150174/15 potraviny ŠJ MŠ, ŠTOFAŇÁKOVÁ

150173/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

150172/15 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

150171/15 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

150170/15 potraviny ŠJ MŠ, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

150169/15 potraviny ŠJ MŠ, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

15/490 servisné práce, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

15/489 revízia komínov, VOZÁR

15/488 svietidlá, O.S.V.O. COMP

15/487 telefonne hovory MŠ, SLOVAK TELEKOM

15/486 telefonne hovory OcÚ, SLOVAK TELEKOM

15/485 stravovanie OcÚ, ANDRE TOPIC

15/484 stravovanie ZUŠ, ANDRE TOPIC

Zmluva 55/15 zriadenie vecného bremena, SPP-DISTRIBÚCIA

15/483 učebné pomôcky MŠ, MEDIADIDA

15/482 vývoz KO, FÚRA

15/481 zemné práce, MICHSTAV

15/480 plyn, SPP

15/479 vrecia na KO červené, FÚRA

15/478 vrecia modré, FÚRA

15/477 vývoz fekálií, JANTER

15/476 stavebné práce OŠOC, ATANER

15/475 stavebné práce OŠOC, ČUCHRAN

15/474 stavebné práce OŠOC, STAVIŠČÁK

15/473 webhosting a doména ZUŠ, HARTMANN - RH

15/472 učebné pomôcky MŠ, NOMILAND

15/471 učebné pomôcky MŠ, ZÁBAVNÉ UČENÍ

15/470 doprava IBV HURKA, ORIM - M.P.

15/469 kamenivo a doprava OŠOC, ORIM - M,P.

15/468 stavebný materiál OŠOC, ŠIROCKÝ

15/467 stavebný materiál OŠOC, ŠIROCKÝ

15/466 stavebný materiál, ŠIROCKÝ

15/465 poklop plastový, UNISTAV

15/464 učebné pomôcky ZUŠ, MAQUITA

15/463 zváranie, šalovacie dielce OŠOC, ULIČNÝ

150168/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

150167/15 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST SLOVAKIA

150166/15 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST SLOVAKIA

150165/15 potraviny ŠJ MŠ, SG FOODS SK

150164/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

150163/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

150162/15 potraviny ŠJ MŠ, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

15/462 telefonne hovory, ORANGE

15/461 úplný rozbor vody, RÚVZ

15/460 nájom pozemok cintorín, SPF

Predfaktúra 15/014 časopisy MŠ, knižnica, SLOVENSKÁ POŠTA

15/459 kancelársky papier, toner, TELCOB

Obj.33/15 výroba a montáž OK výmen OŠOC, KOVOMONT-PO

15/458 prebíjanie splaškovej kanalizácie PFO, TONAB

15/457 výkon fukcie stavbyvedúceho OŠOC, STANIM

150161/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

150160/15 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

150159/15 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

150158/15 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST SLOVAKIA

150157/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

150156/15 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

150155/15 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

150154/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

150153/15 potraviny ŠJ MŠ, ŠTOFAŇÁKOVÁ

15/456 interaktívna tabuľa MŠ, GOTANA

15/455 zemné práce - MK IBV HURKA, JANTER

15/454 doprava kameniva - MK IBV HURKA, JANTER

15/453 betón - MK IBV HURKA, FESTRA

15/452 potraviny - Deň úcty k starším, FEMAX

15/451 geometrický plán, ČECHOVÁ

15/450 elektrická energia KD, VSE

15/449 kultúrny program, ÉTUDY MÉDIA

15/448 vývoz VKK - doprava, SJ PLUS

15/447 dosky OŠOC, SLOVPIL

15/446 tlačivá ZUŠ, ŠEVT

15/445 darčekové predmety ZUŠ, PRINTONER

15/444 geometrický plán, ČECHOVÁ

15/443 práce na výstavbe MK, JANTER

15/450 elektrická energia KD, VSE

150152/15 potraviny ŠJ MŠ, FEMAX

150151/15 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST SLOVAKIA

150150/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

150149/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

150148/15 potraviny ŠJ MŠ, MARCODIA

15/442 STL plynovod - vybudovanie, PLYNOMA

15/441 doprava, FESTRA

15/440 kamenivo, poter, doprava OŠOC, FESTRA

Zmluva 54/15 dodatok k zmluve o poskytovaní auditorský služieb, ANDRAŠČÍK

15/439 audit kosolidovanej závierky,m ANDRAŠČÍK

15/438 stožiare VO, O.S.V.O. comp

Zmluva 53/15 o dielo - zimná údržba MK, STRAKA

Zmluva 52/15 o dielo - zimná údržba MK, MARION TOUR

15/437 stravovanie ZUŠ, ANDRE TOPIC

15/436 stravovanie OcÚ, ANDRE TOPIC

15/435 elektrická energia, VSE

15/434 vývoz VKK- uloženie dopadu, ENVI-GEOS

15/433 telefonne hovory OcÚ, SLOVAK TELEKOM

15/432 vypracovanie a zverejnenie súhrnej správy, PRECIZIA

Predfaktúra 15/013 tlačivá ZUŠ, ŠEVT

15/431 tovar, ŠIROCKÝ

15/430 stavebný materiál OŠOC, ŠIROCKÝ

15/429 kamenivo IBV Hurka, CALMIT

15/428 zemné práce IBV Hurka, MICHSTAV

15/427 telefónne hovory MŠ, SLOVAK TELEKOM

Obj.32/15 interaktívna tabuľa s príslušenstvom MŠ, GOTANA

15/426 výsadba, EVA DEKOR

15/425 nastavovanie zábradlia OŠOC, ŠTEFAN

15/424 vzorky vody, RÚVZ

15/423 kanalizačné rúry MK, UNISTAV

15/422 vývoz VKK - doprava, SJ PLUS

15/421 vývoz KO, FÚRA

15/420 polystyrén OŠOC, AGROS

15/419 plyn, SPP

15/418 učebné pomôcky MŠ, BENJAMÍN

15/417 vývoz VKK - doprava, SJ PLUS

15/416 ročný poplatok doména siroke.sk, KDEJE SOFTWARE

15/415 hračky MŠ, BENJAMÍN

15/414 učebné pomôcky MŠ, BENJAMÍN

15/413 učebné pomôcky MŠ, NOMILAND

15/412 telefónne hovory OcÚ, ORANGE

15/411 trubice Katadyn VODA, FINN-LEY VAKUUM

15/410 strúhač zeleniny, GASTRO CHLAD

15/409 oprava panvice , GASTRO CHLAD

150147/15 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST SLOVAKIA

150146/15 potraviny ŠJ MŠ,HOOK

150145/15 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

150144/15 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST SLOVAKIA

150143/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

150142/15 potraviny ŠJ MŠ, TATRANSKÉ MLIEKÁRNE

15/408 vývoz fekálií, PD BRANISKO

Predfaktúra 15/012 ročný poplatok za doménu, KDEJE SOFTWARE

150141/15 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

150140/15 potraviny ŠJ MŠ,HOOK

150139/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

150138/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

150137/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

150136/15 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST SLOVAKIA

150135/15 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST SLOVAKIA

150134/15 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

150133/15 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

150132/15 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST SLOVAKIA

150131/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

150130/15 potraviny ŠJ MŠ, ŠTOFAŇÁKOVÁ

150129/15 potraviny ŠJ MŠ, FEMAX

150128/15 potraviny ŠJ MŠ, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

15/407 hudobná produkcia, SÝKORA

15/406 asfaltová zmes, C.M.R. SLOVAKIA

15/405 spracovanie hlásení KO, FÚRA

15/404 geometrický plán, ČECHOVÁ

15/403 výtvarný materiál MŠ, APL PLUS

15/402 renovácia cartridge, TELCOB,

15/401 stravovanie OcÚ, ANDRE TOPIC

15/400 servisný poplatok, SNK

15/399 tovar Širocká gruľáda, FEMAX

15/398 nákup za mince ŠS, FEMAX

15/397 vypracovanie žiadosti o dotáciu, STRATEGIA REGIO

15/396 kancelársky papier, TELCOB,

15/395 stravovanie ZUŠ, ANDRE TOPIC

15/394 elektrická energia, VSE

15/393 maliarske práce ZUŠ, MAJERNÍK

Obj.31/15 kanalizačné rúry, UNISTAV

15/392 doprava, ORIM - M.P.

15/391 kamenivo a doprava OŠOC, ORIM - M.P.

15/390 činnosť BOZP, AURON

15/389 zdravotná služba, AURON

15/388 kábel, konektor, spojka MMDS, AB-COM

15/387 vývoz VKK doprava, SJ PLUS

15/386 telefónne hovory OcÚ, SLOVAK TELEKOM

15/385 telefónne hovory MŠ, SLOVAK TELEKOM,

15/384 LED svietidlá, TOMLUX

15/383 uloženie odpadu VKK, ENVI-GEOS

15/382 prenájom vibračnej dosky,VOZÁR

15/381 vodárenský materiál VODA, UNISTAV

15/380 výkon stavbyvedúceho OŠOC, STANIM

15/379 príjem MMDS, OTS

15/378 vývoz KO, FÚRA

15/377 učebné pomôcky MŠ, NOMILAND

150127/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

150126/15 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

150125/15 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

150124/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

150123/15 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST SLOVAKIA

150122/15 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

150121/15 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

150120/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

150119/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

150118/15 potraviny ŠJ MŠ, TATRANSKÁ MLIKAREŇ

150117/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

150116/15 potraviny ŠJ MŠ, AG FOODS SK

15/376 stavebný materiál OŠOC, ŠIROCKÝ

15/375 plyn, SPP

15/374 tovar, čistiace, kancelárska potreby, ŠIROCKÝ

15/373 stavebný materiál, ŠIROCKÝ

15/372 výroba a montáž zábradlia OŠOC, JV -FEMONT

15/371 materiál verejné osvetlenie, O.S.V.O. COMP

15/370 stavebné práce OŠOC, VAĽKO,

15/369 stavebné práce, STAVIŠČÁK

15/368 stavebné práce, ČUCHRAN

15/367 kancelárske a čistiace potreby, TONY

Predfaktúra 15/011 predprimárne vzdelávanie MŠ, JURISTDAT

Zmluva 51/15 o dielo - stavebné práce, ATANER

15/367 kancelárske a čistiace potreby, TONY

15/366 revízia hasiace prístroje a hydranty, KRIŠKO

15/365 doprava OŠOC, ŠIROCKÝ

15/364 telefonne hovory, ORANGE

15/363 plagáty, lístky, PEJTR

15/362 montážne práce OŠOC, KUGAS

Obj.30/15 LED svietidlá VO, TOMLUX

15/361 reklamné predmety, MOON-REKLAMNÉ ŠTÚDIO

15/360 set na sedenie, DYNAVA

Zmluva 50/15 o poskytovaní verejných služieb, SLOVAK TELEKOM

15/359 výkon funkcie stavbyvedúceho OŠOC, STANIM

15/358 vývoz VKK doprava, SJ PLUS

15/357 zrkadlá, VIAPRO

150115/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

150114/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

150113/15 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST SLOVAKIA

150112/15 potraviny ŠJ MŠ, KOMFOS

150111/15 potraviny ŠJ MŠ, AG FOODS SK

150110/15 potraviny ŠJ MŠ,ATC-JR

150109/15 potraviny ŠJ MŠ, MARCODIA

150108/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

150107/15 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST SLOVAKIA

150106/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

15/356 zemné práce, MICHSTAV

15/355 projektová dokumentácka KD, KOVAĽ

15/354 čistenie obrusov, PERMA

15/353 elektrická energia, VSE

15/352 stravovanie ZUŠ, ANDRE TOPIC

15/351 obed, LTD

Zmluva 49/15 darovacia zmluva, MAS SKALA

Zmluva 48/15 zmluva o reklame, STRATEGIA REGIO

15/350 občerstvenie beh Ľudia vidiaci srdcom, ĹUDIA VIDIACI SRDCOM

15/349 uloženie odpadu VKK, ENVI-GEOS

15/348 vodárenský materiál, UNISTAV

15/348 vodárenský materiál, UNISTAV

15/347 stravovanie zamestnancov, ANDRE TOPIC

15/346 telefonne hovory, SLOVAK TELEKOM

15/345 telefonne hovory, SLOVAK TELEKOM

Obj.29/15 úplný rozbor vody, RÚVZ

15/344 vodárenský materiál, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

15/343 asfaltová zmes, C.M.R. SLOVAKIA

15/342 Potlač na mikyny FK, 3 FIN

15/341 písací stroj MATRIKA, TELCOB

15/340 vývoz KO, FÚRA

15/339 betón, FESTRA

15/338 stavebné práce OŠOC, STAVIŠČÁK

15/337 stavebné práce OŠOC, VAĽKO

15/336 stavebný materiál, ŠIROCKÝ

15/335 stavebný materiál OŠOC, ŠIROCKÝ

15/334 stavebné práce OŠOC, ČUCHRAN

15/333 upgrade aSc agenda ZUŠ, ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS

15/332 dosky OŠOC, SLOVPIL

15/331 noty ZUŠ, HUDOBNINY AMADEO

15/330 plyn, SPP

15/329 telefonne hovory OcÚ, ORANGE

15/328 oprava okien PFO, PLASTTIME

15/327 betón, FESTRA

15/326 doprava vývoz VKK, SJ PLUS

15/325 výkon stavbyvedúceho OŠOC, STANIM

15/324 stôl nerezový ŠJ MŠ, GASTRO-GALAXI

Obj.28/15 spracovanie žiadosti o dotáciu, STRATEGIA REGIO

Obj.27/15 knihy do obecnej knižnice, PANTA RHEI

15/323 el. energia KD, VSE

15/322 tričká FK, MM PARTNERS PLUS

15/321 súpravy, tričká FK, SAGANSPORT

15/320 uloženie odpadu VKK, ENVI-GEOS

15/319 betón, FESTRA

15/318 oprava okná, STA-AL

15/317 vrecia na KO, FÚRA

15/316 vrecia, FÚRA

15/315 stravovanie, ANDRE TOPIC

15/314 Proj. dok. k ÚR, STAVOPROJEKT

15/313 tovar - čistiace, kancelárske, všeobecné potreby, ŠIROCKÝ

15/312 recepcia Oslavy obce, J.P.M. SLOVAKIA

15/311 elektrická energia, VSE

15/310 vývoz KO, FÚRA

15/309 telefónne hovory, SLOVAK TELEKOM

15/308 telefónne hovory MŠ, SLOVAK TELEKOM

15/307 stavebný materiál OŠOC, ŠIROCKÝ

15/306 stavebný materiál, ŠIROCKÝ

15/305 stavebné práce, ČUCHRAN

15/304 stavebné práce, STAVIŠČÁK

15/303 stavebné práce OŠOC, VAĽKO

15/302 doprava MK, ORIM - M.P.

15/301 mince ŠS, MINCOVŇA KREMNICA

15/300 plyn, SPP

15/299 tovar, FEMAX

15/298 doprava vývoz VKK, SJ PLUS

15/297 inštalácia programu, IFOSOFT

15/296 plech OŠOC, UMAKOV

15/295 kultúrny program, sála - Oslavy obce, ETUDY MÉDIA ART

15/294 program, ozvučenie - Oslavy obce, HÁRDY STUDIO

15/293 výkon funkcie stavbyvedúceho OŠOC, STANIM

15/292 tlačivá MŠ, ŠEVT

15/291 výsadba zelene, EVA DEKOR

15/290 update mzdy a štatistika, IFOSOFT

15/289 telefonne hovory, ORANGE

Obj.26/15 vypracovanie dokumentácie pre ÚR, STAVOPROJEKT

15/288 pozvánka, leták, AKCENT PRINT

15/287 matričné tlačivá, CENTRUM POLYGRAFICKÝCH SLUŽIEB

15/286 vývoz VKK, SJ PLUS

15/285 rúry OŠOC, JAFAR

15/284 projektová dokumentácia MŠ, KOVAĽ

15/283 dodávka a montáž okien, DANDEX

15/282 tlačivá ZUŠ, ŠEVT

15/281 elektrická energia KD, VSE

15/280 zemné práce OŠOC, STAŠIK

15/279 doprava OŠOC, FESTRA

15/278 spracovanie hlásení, FÚRA

Obj.25/15 stôl nerezový ŠJ MŠ, GASTRO-GALAXI

Obj.24/15 matričné tlačivá, CENTRUM POLYGRAFICKÝCH SLUŽIEB

Obj.23/15 asfaltová zmes MK, CMR

15/277 profily OŠOC, ŠIROCKÝ

15/276 ročný poplatok doména, KDEJE SOFTWARE

150105/15 potraviny ŠJ MŠ, ŠTOFAŇÁKOVÁ

150104/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

150103/15 potraviny ŠJ MŠ, FEMAX

150102/15 potraviny ŠJ MŠ, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

Zmluva 47/15 o posktovaní údajov pre poistencov, SOCIÁLNA POISŤOVŇA

Zmluva 46/15 dohoda o zmenách v distribučnej sieti, SPP distribúcia

15/275 zberné nádoby, FEREX

15/274 ročný poplatok, IVES

15/273 tlačivá ZUŠ, ŠEVT

15/272 mince, MINCOVŇA

Predfaktúra 15/011 ročný poplatok za doménu, KDEJE SOFTWARE

15/272 mince, MINCOVŇA

15/271 kazety na mince, VIDA

15/270 telefonne hovory MŠ, SLOVAK TELEKOM

15/269 telefonne hovory OcÚ, SLOVAK TELEKOM

15/268 učebné pomôcky, PROMO SYSTEM

15/267 postrekovač, FARKAS-VM

15/266 rúra kanalizačná OŠOC, BS KOŠICE

15/265 okná OŠOC, PLASTTIME

15/264 okná ZUŠ, PLASTTIME

15/263 vývoz olejov, FÚRA

15/262 prekládka OŠOC, ŠIROCKÝ

15/261 vytýčenie káblov, SLOVAK TELEKOM

fa 15/260 stravovanie OcÚ, ANDRE TOPIC

15/259 stravovanie ZUŠ, ANDRE TOPIC

15/258 učebné pomôcky MŠ, NOMILAND

15/257 obálky a juxty, CONNET

15/256 tovar, ŠIROCKÝ BAUSHOP

150102/15 potraviny ŠJ MŠ, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

15/255 vývoz VKK, SJ PLUS

15/254 betón OŠOC, FESTRA

15/253 vývoz KO, FÚRA

Predfaktúra 15/010 tlačivá MŠ, ŠEVT

Predfaktúra 15/009 program matrika, IVES

15/252 výmena pohonu PFO, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

15/251 plechy, KOVSMOL

15/250 tovar, FEMAX

15/249 príjem MMDS, OTS

15/248 plyn, SPP

Zmluva 45/15 zriadenie vecného bremena, LAKOMEC, LAKOMCOVÁ

Zmluva 44/15 predaj pozemku, HAĽKO.

Zmluva 43/15 predaj pozemku, HAĽKOVÁ

15/247 stavebné práce OŠOC, ČUCHRAN

15/246 stavebné práce OŠOC, STAVIŠČÁK

15/245 stavebné práce OŠOC, VAĽKO

SS 2/15 súhrna správa II Q./15

15/244 stavebný materiál OŠOC, ŠIROCKÝ

150101/15 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST

150100/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

15099/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

15098/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

15097/15 potraviny ŠJ MŠ, RYBA

15096/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

15095/15 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

15/243 stavebný materiál, ŠIROCKÝ

15/242 stavebný materiál, ŠIROCKÝ

Predfaktúra 15/008 tlačivá ZUŠ, ŠEVT

15/241 rozbor vody, RÚVZ

15/240 poklop a palisády, UNISTAV

15/239 činnosť pracovnej zdravotnej služby, AURON

15/238 vykonávanie činnosti BOZP, AURON

Obj.22/15 výrobky KNAUF OŠOC, ŠIROCKÝ

Zmluva 42/15 kúpa pozemku, ČECH a spol.

15/237 tvárnice OŠOC, AGROS

Zmluva 41/15 dohoda o vykonávaní absolventskej praxe, ÚPSVaR

15/236 čistiace a kancelárske potreby, TONY

15/235 telefónne hovory OcÚ, ORANGE

15/234 doprava kameniva OŠOC, MICHSTAV

Predfaktúra 15/007 tlačivá ZUŠ, ŠEVT

15/233 znalecký posudok MK, GARDOŠ

Zmluva 40/15 dodávka a montáž plasstových okien ŠJ MŠ, DANDEX

15/232 časopisy MŠ, SLOVENSKÁ POŠTA

Obj.21/15 sektorové postrekovače, FARKAS - VM

15/231 betón a doprava, FESTRA

15/230 tvárnice OŠOC, AGROS

15/229 učebné pomôcky MŠ, BENJAMÍN

15/228 učebné pomôcky MŠ, BENJAMÍN

15/227 časopis Účtovníctvo ROPO a OBCÍ, WOLTERS KLUWER

15/226 vrátenie palety OŠOC, STAVMAT STAVEBNINY

15/225 zabezpečenie procesu VO, STRATEGIA REGIO

15/224 elektrická energia KD, VSE

15/223 výkon stavbyvedúceho OŠOC, STANIM

15094/15 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

15093/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

15092/15 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST

15091/15 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST

15090/15 potraviny ŠJ MŠ, AG FOODS SK

15089/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

15088/15 potraviny ŠJ MŠ, ŠTOFAŇÁKOVÁ

15087/15 potraviny ŠJ MŠ, FEMAX

15086/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

15085/15 potraviny ŠJ MŠ, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

15084/15 potraviny ŠJ MŠ, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

15/222 stravovanie OcÚ, ANDRE TOPIC

15/221 stravovanie ZUŠ, ANDRE TOPIC,

Zmluva 39/15 vypracovanie projektovej dokumentácie "Prístavba meterskej školy v obci Široké", Ing. MAREK KOVAĽ

Zmluva 38/15 vypracovanie projektovej dokumentácie "Celková obnova požiarnej zbrojnice v obci Široké", Ing. MAREK KOVAĽ

Zmluva 37/15 vypracovanie projektovej dokumentácie "Zateplenie kultúrneho domu v obci Široké", Ing. MAREK KOVAĽ

Obj.20/15 vytýčenie podzemných káblov, SLOVAK TELEKOM

15/220 výbojky IHRISKO, ELEKTRO-LUMEN

15/219 telefonne hovory MŠ, SLOVAK TELEKOM

15/218 telefonne hovory OcÚ, SLOVAK TELEKOM

15/217 tvárnice Ytong OŠOC, STAVMAT STAVEBNINY

15/216 vývoz VKK, ENVI-GEOS

Predfaktúra 15/006 časopisy MŠ, SLOVENSKÁ POŠTA

Predfaktúra 15/005 časopis Účtovníctvo ROPO a OBCÍ, WOLTERS KLUWER

15/215 údržba VO, HAĽKO,

15/214 vývoz KO, FÚRA

15/213 evidenčný list Knižnica, CONNET

15/212 nakládka,vykládka, prevoz panelov OŠOC, MICHSTAV

15/211 plyn, SPP

15/210 vodárenský materiál , TDV TEPELNÁ TECHNIKA

15/209 stavebný materiál OŠOC, ŠIROCKÝ

15/208 materiál, ŠIROCKÝ

15/207 učebné pomôcky MŠ, NOMILAND

15/206 stavebné práce OŠOC, ČUCHRAN

15/205 stavebné práce OŠOC, VAĽKO

15/204 stavebné práce OŠOC, STAVIŠČÁK

15/203 čerpanie betónu OŠOC, TROCK

15083/15 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

15082/15 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

15081/15 potraviny ŠJ MŠ, ATC-JR

15080/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

15079/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

15078/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

Zmluva 36/15 dodávka ovocia a zeleniny ŠJ MŠ, HOOK

15/202 prenájom BOMAG, VOZÁR

15/201 telefonne hovory, ORANGE

15/200 betón, FESTRA

15/199 vytýčenie pozemku, GEOKART

15/198 geometrický plán, GEOKART

Zmluva 35/15 darovanie televízora MŠ, PANASONIC

15077/15 potraviny ŠJ MŠ, RYBA

15076/15 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST

15075/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

15074/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

15073/15 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

15072/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

15071/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

15070/15 potraviny ŠJ MŠ, ATC - JR

15069/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

15068/15 potraviny ŠJ MŠ, FEMAX

15067/15 potraviny ŠJ MŠ, KVETY ŠTOFAŇAKOVÁ

15066/15 potraviny ŠJ MŠ,TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

15/197 rúry, ARMATÚRY JAFAR

Obj.19/15 odber opotrebovaných pneumatík,AVE SK ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

15/196 ozvučenie Deň matiek, HÁRY STUDIO

15/195 tlačivá ZUŠ, ŠEVT

15/194 výtvarný materiál, INSGRAF

15/193 elektrická energia KD, VSE

15/192 drez, GASTRO CHLAD

15/191 plyn, SPP

15/190 dosky OŠOC, SLOVPIL

15/189 vykladanie tvárnic, ŠIROCKÝ

15/188 oprava ozvučenia DS, CPIN

15/187 audit účtovnej závierky, ANDRAŠČÍK

15/186 doprava zeminy, JANTER

15/185 zemné práce, JANTER

15/184 stravovanie ZUŠ, ANDRE TOPIC

15/183 telefonne hovory MŠ, SLOVAK TELEKOM

15/182 roxor, UNIPROGRES

15/181 roxor, UNIPROGRES

15/180 vývoz VKK, ENVI-GEOS

15/179 stavebný materiál, ŠIROCKÝ

15/178 kancelársky papier, toner, TELCOB

15/177 tvárnice OŠOC, ŠIROCKÝ

15/176 tvárnice OŠOC, ŠIROCKÝ

15/175 tvárnice OŠOC, ŠIROCKÝ

15/174 výkon stavbyvedúceho OŠOC,STANIM

15/173 elektrická energia, VSE

15/172 oprava okna PFO, FABOSTAV

15/171 telefonne hovory OcÚ, SLOVAK TELEKOM

Zmluva 34/15 audit účtovnej závierky a rozpočtového hospod., ANDRAŠČÍK

15/170 žalúzie sála KD, ŠTOFAŇÁKOVÁ

15/169 stravovanie OcÚ, ANDRE TOPIC

15/168 vývoz KO, FÚRA

15065/15 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

15064/15 potraviny ŠJ MŠ, MARCODIA

15063/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

15062/15 potraviny ŠJ MŠ, KOMFOS

15061/15 potraviny ŠJ MŠ, AG FOODS SK

15060/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

15059/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

15058/15 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

15057/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

15056/15 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST

15055/15 potraviny ŠJ MŠ, ŠTOFAŇÁKOVÁ

15054/15 potraviny ŠJ MŠ, FEMAX

15053/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

15052/15 potraviny ŠJ MŠ, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

15051/15 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST

15/167 preglejka OŠOC, BARTKO

15/166 plyn, SPP

15/165 prenájom debnenia OŠOC, PERI

15/164 doprava debnenia OŠOC, STAVBA TAXI

15/163 doparava bednenia OŠOC, STAVBA TAXI

15/162 stavebné práce OŠOC, STAVIŠČÁK

15/161 stavebné práce OŠOC, GURČÍK

15/160 stavebné práce OŠOC, ČUCHRAN

15/159 stavebné práce OŠOC, KRIVDA

15/158 stavebné práce OŠOC, VAĽKO

Zmluva 33/15 o dielo výsadba a starostlivosť o kvety, OBEC ŠIROKÉ a ZO SZZP

15/157 darčekové balenia vína, ENVIN

Zmluva 32/15 kúpa a predaj pozemku, OBEC ŠIROKÉ a ŠTOFAŇÁK a spol.

15/156 kamenivo a doprava, ORIM - M.P.

15/155 vykladanie tvárnic OŠOC, ŠIROCKÝ

Obj.18/15 mince ŠS, MINCOVŇA KREMNICA

15/154 dosky OŠOC, LACKOVIČOVÁ

15/153 tovar, ŠIROCKÝ

15/152 tovar, ŠIROCKÝ

15/151 výtvarný materiál ZUŠ, NOMILAND

15/150 navŕtavací pás VODA, UNISTAV

15/149 mop a náplň, 2v1

15/148 technická pomoc statika OŠOC, GONDA

15/147 betón OŠOC, FESTRA

15/146 sieť na futbalovú bránku, SPORTIKA SK

15/145 drevo OŠOC, SLOVPIL SK

15/144 tvárnice OŠOC, AGROS

15/143 telefonne hovory, ORANGE

15/142 toner a kancelárske papiere, TELCOB

15/141 oprava Citroena, MIŽENKO

15/140 vypracovanie projekt. dokum., ŠVANTNEROVÁ

15/139 betón, FESTRA

Zmluva 30/15 o vykonávaní prác v oblasti pracovnej zdrav. služ., AURON

Zmluva 31/15 verejné obstarávanie "Multifunkčné ihrisko", CVO

15/138 oprava nivek, GEODIS SLOVAKIA

Zmluva 30/15 o vykonávaní prác v oblasti pracovnej zdrav. služ., AURON

Zmluva 29/15 dodatok k nájomnej zmluve, SLOVENSKÁ POŠTA

Zmluva 28/15 zmluva o dielo, VAĽKO

Zmluva 27/15 zmluva o dielo, ČUCHRAN

Zmluva 26/15 zmluva o dielo, KRIVDA

Zmluva 25/15 zmluva o dielo, ORIM-M.P.

Zmluva 24/15 dotácia CVČ, GRÉCKOKATOLÍCKE ARCIBISKUPSTVO PREŠOV

15/137 debnenie - materiál, PERI

15/136 elektrická energia KD, VSE

15/135 vypracovnie súhrnej správy, PRECIZIA

15/134 vykonávanie činnosti BOZP, AURON

15/133 výsadba zelene, EVA DEKOR

15/132 spracovanie hlásení KO, FÚRA

15/131 vodomery, TVK

Obj.17/15 čerpanie betónu OŠOC, TROK

Obj.16/15 proces VO, SRATEGIA REGIO

Obj. 15001/15 stolárske výrobky sála KD, BARTKO

Zmluva 23/15 dotácia CVČ, ELBA

15/130 závesy, STARDOM COMPANY

15/129 príjem MMDS, OTS

15/128 šálky kuchyňa KD, DOOR-EX

Obj.15/15 tvárnice OŠOC, BAUSCHOP ŠIROCKÝ

15/127 telefonne hovory MŠ, SLOVAK TELEKOM

15/126 telefonne hovory OcÚ, SLOVAK TELEKOM

Zmluva 22/15 dotácia Základná škola

15/125 vodárensky materiál VODA, UNISTAV

15/124 doprava, VSE

Predfaktúra 15/004 tlačivá ZUŠ, ŠEVT

15/123 notový mateirál ZUŠ, HUDOBNINY AMADEO

15/122 stravovanie ZUŠ, ANDRE TOPIC

15/121 stravovanie OcÚ, ANDRE TOPIC

Zmluva 21/15 prenájom priestorov, ATANER

15/120 vývoz KO, FÚRA

15/119 kaucia za debnenie OŠOC, PERI

15/118 plyn, SPP

15/117 výroba a montáž obkladu sála KD, BARTKO

15/116 stavebné práce OŠOC, STAVIŠČÁK

15/115 stavebné práce OŠOC, GURČÍK

15/114 vývoz VKK, ODPADY G&G COMPANY

Obj.14/15 šachtové dno, PREFA ORLOV

15050/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

15049/15 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST

15048/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

15047/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

15046/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

15045/15 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST

15044/15 potraviny ŠJ MŠ, BIDVESR

15043/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

15042/15 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

15041/15 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST

15040/15 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST

15039/15 potraviny ŠJ MŠ, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

15/113 kancelárske a čistiace potreby, TONY

15/112 pracovné odevy ŠJ MŠ, BRAKON

15/111 hračky MŠ, NOMILAND

15/110 doprava kameniva OŠOC, ORIM - M.P.

Zmluva 20/15 kúpna zmluva pozemok, ŠTOFAŇÁK

15/109 vodárenský materiál, ARMATÚRY JAFAR

15/108 rozbor vody, RÚVZ

15/107 telefonne hovory OcÚ, ORANGE

15/106 stavebný materiál OŠOC, ŠIROCKÝ

15/105 materiál, ŠIROCKÝ

15/104 maliarské práce sála KD, MAJERNÍK

15/103 záclony sála KD, ČESKOMORAVSKÁ TEXTILNÍ

15/102 vodárenský materiál, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

15/101 oprava batérie 8.b.j.TDV TEPELNÁ TECHNIKA

15/100 ladenie klavíra ZUŠ, PIANO SERVIS

15/99 tlačivá ZUŠ, ŠEVT

Obj.13/15 projektová dokumentácia, ŠVANTNEROVÁ

15/98 oprava kotla, GASTRO CHLAD

15/97 obálky, juxty, CONNECT

15/96 zimná údržba MK, STRAKA

Zmluva 19/15 darovanie BD rekordér MŠ, PANASONIC AVC NATWORKS SLOVAKIA

15/95 hnojiva, ALCHEM

15/94 čísla pre psov, RYTECTVO

15/93 hračky MŠ, NOMILAND

Zmluva 18/15 vývoz veľkoobjemových kontajnerov,ODPADYG&G COMPANY

15/92 nahradne diely na vysávač, SLAPER

15/91 výkon stavbyvedúceho OŠOC, STANIM

15/90 dodávka a montáž parkety sála KD, NEDVIĎ

15/89 doprava, VSE

Obj.12/15 čísla pre psov, RYTECTVO

15/88 údržba VO, HAĽKO

15/87 výmena ističa, HAĽKO

15/86 vrecká na mince, RUDORFER SK

15038/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

15037/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

15036/15 potraviny ŠJ MŠ, AG FOODS SK

15035/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

15034/15 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

15033/15 potraviny ŠJ MŠ, ŚTOFAŇAKOVÁ

15032/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

15/85 šály s erbom obce, LIM PO

15/84 elektrická energia, VSE

15/83 stoly sála KD, M.I.L.SYSTEM

Predfaktúra 15/003 tlačivá ZUŠ, ŠEVT

15/82 interiérové riešenie kancelárií, RENDER VISUALIZATION

15/81 telefónne hovory MŠ, SLOVAK TELEKOM

15/80 telefónne hovory OcÚ, SLOVAK TELEKOM

15/79 inštalácia update, konzultácie, IFOSOFT

Obj.11/15 záclony sála KD, ČESKOMORAVSKÁ TEXTILNÍ

15/78 bránka futbalová FK, SAGANSPORT

15/77 stravovanie ZUŠ, ANDRE TOPIC.

Obj.10/15 hračky MŠ, NOMILAND

15/76 doprava a kamenivo, ORIM - M.P.

15/75 vývoz KO, FÚRA

15/74 čistiace, kancelárske potreby, ŠIROCKÝ

15/73 stravovanie, ANDRE TOPIC

15/72 plyn, SPP

15031/15 potraviny ŠJ MŠ, FEMAX

15/71 stavebný materiál,ŠIROCKÝ

15/70 stavebný materiál sála KD, ŠIROCKÝ

15/69 stavebný materiál dobropis, ŠIROCKÝ

15/68 stavebné práce, GURČÍK

15/67 stavebné práce, STAVIŠČÁK

Obj. 9/15 stoly rozkladacie, M.I.L. SYSTEM

15/66 autorská odmena, SOZA

15/65 telefonne hovory, ORANGE

15/64 update program. vybavenie, IFOSOFT

15/63 kontrola a čistenie komínov, VOZÁR

Obj. 8/15 interiérové riešenie kancelárii, RENDER VISUALIZATION

15/62 zmena rezervovanej kapacity, VSE

15/61 stol skladací, M.I.L. SYSTÉM

Obj. 7/15 energetický audit KD, ENECO

15/60 energetický certifikát, ENECO

15/59 kari sieť OŠOC, UNIPROGRES

15/58 odborné prehliadky plyn, KUNEC

15030/15 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST

15029/15 potraviny ŠJ MŠ, MARCODIA

15028/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

15027/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

15026/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

15025/15 potraviny ŠJ MŠ, AG FOODS SK

15024/15 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

15023/15 potraviny ŠJ MŠ, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

15022/15 potraviny ŠJ MŠ, AG FOODS SK

15021/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

15020/15 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST

15019/15 potraviny ŠJ MŠ, ŠTOFAŇÁKOVÁ

15018/15 potraviny ŠJ MŠ,FE,MAX

15017/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

15016/15 potraviny ŠJ MŠ, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

15/57 rekonštrukcia stropu sála KD, UP AGENCY

15/56 zemné práce OŠOC, STAŠIK

15/55 doprava OŠOC, MARIAN TOUR

15/54 dosky OSB sála KD, ŠIROCKÝ

Zmluva 17/15 dodatok k zmluve o nájme, SLOVAK TELEKOM

Obj. 7/15 doska OSB3, ŠIROCKÝ

15/53 oprava telefonnej ústredne, IBE Service

15/52 elektrická energia KD, VSE

fa 15/51 cestné zrkadlá, VIAPRO

Obj. 6/15 skladací obdlžníkový stôl, M.I.L. SYSTEM

fa 15/50 reklamné predmety obce, LIM PO

fa 15/49 kancelárske a čistiace potreby referendum, TONY

fa 15/48 občerstvenie referendum, FEMAX

fa 15/47 stravovanie ZUŠ, ANDRE TOPIC

fa 15/46 stravovanie, ANDRE TOPIC

fa 15/45 elektrická energia, VSE

Obj. 5/15 vypracovanie energetického certifikátu, ENECO

fa 15/44 výkon stavbyvedúceho OŠOC, STANIM

fa 15/43 vývoz VKK, ENVI GEOS

fa 15/42 telefonne hovory OcÚ, SLOVAK TELEKOM

fa 15/41 telefonne hovory MŠ, SLOVAK TELEKOM

fa 15/40 inštalácia programu, IFOSOFT

fa 15/39 vývoz KO, FÚRA

fa 15/38 vypracovanie súhrnej správy, PRECIZIA

fa 15/37 plyn, SPP

Zmluva 16/15 peňažný dar MŠ, LINAK SLOVAKIA

fa 15/36 stavebný materiál OŠOC, ŠIROCKÝ

fa 15/35 stavebné práce OŠOC, GURČÍK

fa 15/34 stavebné práce OŠOC, STAVIŠČÁK

15015/15 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST

15014/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

15013/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

15012/15 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

15011/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

15010/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

fa 15/33 programové vybavenie pokladňa, IFOFOFT

fa 15/32 stolnotenisový stôl, SPORT SPIN

Zmluva 15/15 programové vybavenie pokladňa, IFOSOFT

Zmluva 14/15 dodávka a montáž parkiet sála KD, NEDVIĎ

fa 15/31 overenie váhy ŠJ MŠ, VÁHASPOL

fa 15/30 vrecia modré na odpad, FÚRA

fa 15/29 vrecia červené na KO, FÚRA

fa 15/28 oprava signalizácie ZUŠ, MAICOM NT

Zmluva 13/15 dotácia z rozpočtu obce, SZZ

Zmluva 12/15 dotácia z rozpočtu obce, MIKULÁŠ n.o.

Zmluva 11/15 dotácia z rozpočtu obce, FK

fa 15/027 update mzdy, IFOSOFT

fa 15/026 telefonne hovory, ORANGE

Predfaktúra 15/002 programové vybavenie Denník, IFOSOFT

fa 15/025 spracovanie hlásení, FÚRA

fa 15/024 plyn, SPP

fa 15/023 elektrická energia, VYŠŇOVSKÁ

15009/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

15008/15 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST

15007/15 potraviny ŠJ MŠ, ATC-JR

15006/15 potraviny ŠJ MŠ, ATC-JR

15005/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

15004/15 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST

15003/15 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

15002/15 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST

15001/15 potraviny ŠJ MŠ, MARCODIA

Zmluva10/15 dotácia z rozpočtu obce, STOLNOTENISOVÝ ODDIEL

Zmluva 9/15 dotácia z rozpočtu obce, SČK

Zmluva 8/15 dotácia z rozpočtu obce, ZO SZ chovateľov poštových holubov

Zmluva 7/15 programové vybavenie HOMEBANKING, IFOSOFT

fa 15/022 programové vybavenie-vyúčtovanie, IFOSOFT

fa 15/021 Finančný spravodajca, PORADCA PODNIKATEĽA

fa 15/020 výkon stavbyvedúceho OŠOC, STANIM

Obj. 3/15 rozbor vody, RÚVZ

Zmluva 6/15 dotácia z rozpočtu obce, ZO SZZP

fa 15/019 plyn vyúčtovanie r. 2014, SPP

Obj. 2/15 dopravné zrkadla, VIAPRO

fa 15/018 elektrická energia, VSE

fa 15/017 oprava tlačiarne SOÚ, TELCOB

fa 15/016 elektrická energia KD, VSE

fa 15/015 stravovanie ZUŠ, ANDRE TOPIC

Zmluva 5/15 dodatok k nájomnej zmluve, ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

fa 15/014 vývoz olejov a tukov, FÚRA

Predfaktúra 15/001 programové vybavenie HOMEBANKING, IFOSOFT

fa 15/013 stravovanie OcÚ, ANDRE TOPIC

fa 15/012 príjem MMDS 4.Q, OTS

fa 15/011stavebný materiál OŠOC, ŠIROCKÝ

fa 15/010 čistiace, kancelárske potreby, ŠIROCKÝ

fa 15/009 materiál, ŠIROCKÝ

fa 15/008 oprava kotla 8 b.j.,TDV TEPELNÁ TECHNIKA

fa 15/007 vývoz KO, FÚRA

Zmluva 4/15dotácia z rozpočtu obce, KLUB DOCHODCOV

Zmluva 3/15 stavebné práce, STAVIŠČÁK

Zmluva 2/15 stavebné práce, GURČÍK

fa 15/006 telefonne hovory MŠ, SLOVAK TELEKOM

fa 15/005 telefonne hovory OcÚ, SLOVAK TELEKOM

Zmluva 1/15 poskytnutie dotácie, DHZ

fa 15/004 oprava kopírky, TELCOB

fa 15/003 činnosť BOZP, AURON

fa 15/002 stavebné práce OŠOC, GURČÍK

fa 15/001 stavebné práce OŠOC, STAVIŠČÁK

140189/14 potraviny ŠJ MŠ, ŠTOFAŇÁKOVÁ

140188/14 potraviny ŠJ MŠ, FEMAX

Zmluva 79/14 dodatok k nájomnej zmluve, OPAL PLUS

fa 14/478 poukážky ŠS soc. fond, OPAL PLUS

fa 14/477 telefonne hovory, ORANGE

fa 14/476 dosky OŠOC, SLOVPIL

fa 14/475 tovar, FEMAX

fa 14/474 nákup za poukážky ŠS, FEMAX

140187/14 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

fa 14/473 kroje ZUŠ, AGES

fa 14/472 tlačivá DzN, CONNET

fa 14/471 vodárenský materiál, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

fa 14/470 úplný rozbor vody, RÚVZ

Zmluva 78/14 dodatok k nájomnej zmluve, COOP JEDNOTA

Zmluva 77/14 dodatok k nájomnej zmluve, VYŠŇOVSKÁ

Zmluva 76/14 dodatok k nájomnej zmluve, FEBATRANS

Zmluva 75/14 dodatok k nájomnej zmluve, KATRIŇAKOVÁ

Zmluva 74/14 dodatok k nájomnej zmluve, SMOLKOVÁ

Zmluva 73/14 dodatok k nájomnej zmluve, PAVELOVÁ

Zmluva 72/14 dodatok k nájomnej zmluve, SEDLÁKOVÁ

Zmluva 71/14 dodatok k nájomnej zmluve, TDV-TEPELNÁ TECHNIKA

Zmluva70/14 dodatok k nájomnej zmluve, GALDUNOVÁ

Zmluva 69/14 dodatok k nájomnej zmluve, GALDUNOVÁ

Zmluva 68/14 dodatok k nájomnej zmluve, FESTRA

Zmluva 67/14 dodatok k nájomnej zmluve, LIBRA-HELP

Zmluva 66/14 dodatok k nájomnej zmluve, SNAHA

Zmluva 65/14 dodatok k nájomnej zmluve, SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

Zmluva 64/14 dodatok k nájomnej zmluve, HEDÓNIA

Zmluva 63/14 dodatok k nájomnej zmluve, KRESCANKOVÁ

Zmluva 62/14 dodatok k nájomnej zmluve, GYMKOHUM

Zmluva 61/14 dodatok k nájomnej zmluve, ORIM-M.P.

Zmluva 60/14 dodatok k nájomnej zmluve, KUNDEK

Zmluva 59/14 dodatok k nájomnej zmluve, PROMEDICUM

Zmluva 58/14 dodatok k nájomnej zmluve,TELOS

Zmluva 57/14 dodatok k nájomnej zmluve, NÁRUČ MUDr. ANDREJA BEGU

fa 14/469 sada šnúrok MŠ, HOBLA H

fa 14/468 betonárska oceľ OŠOC, UNIPROGRES

fa 14/467 štrk a doprava OŠOC, ORIM-M.P.

fa 14/466 kancelárske a čistiace potreby, TONY

fa 14/465 rekonštrukcia stropu sála KD, UP AGENCY

fa 14/464 rekonštrukcia stropu sála KD, UP AGENCY

fa 14/463 inzercia, PETIT PRESS

fa 14/462 adaptér, záložný zdroj MŠ, JISK-SK

fa 14/461 stavebný materiál, ŠIROCKÝ

fa 14/460 ASC agenda pre ZUŠ, ASC

fa 14/459 výkon stavbyvedúceho OŠOC, STANIM

fa 14/458 šalovacie dielce OŠOC, NEHYLA

fa 14/457 dosky OŠOC, LACKOVIČ

fa 14/456 doprava OŠOC, STAVBA TAXI

fa 14/455 elektrická energia, VSE

fa 14/454 stôl nerezový MŠ, GASTRO-GALAXI

140186/14 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

140185/14 potraviny ŠJ MŠ, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

140184/14 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

140183/14 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

140182/14 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

140181/14 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

140180/14 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

140179/14 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

140178/14 potraviny ŠJ MŠ, ŠTOFAŇÁKOVÁ

140177/14 potraviny ŠJ MŠ, FEMAX

fa 14/453 štrk a doprava OŠOC, FESTRA

fa 14/452 betón OŠOC, FESTRA

fa 14/451 nástrek strechy s.č. 183, BEKEŠ

fa 14/450 vedenie účtu, PRIMA BANKA

fa 14/449 elektroinštalačné práce OŠOC, HAĽKO

fa 14/448 vývoz VKK, ENVI-GEOS

fa 14/447 telefonne hovory MŠ, SLOVAK TELEKOM

fa 14/446 telefonne hovory OcÚ, SLOVAK TELEKOM

140176/14 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

140175/14 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST SLOVAKIA

140174/14 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

140173/14 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

140172/14 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

140171/14 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST SLOVAKIA

140170/14 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

140169/14 potraviny ŠJ MŠ, ATC-JR

140168/14 potraviny ŠJ MŠ, ATC-JR

140167/14 potraviny ŠJ MŠ, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

Predfaktúra 14/9911 časopisy, SLOVENSKÁ POŠTA

fa 14/445 oprava brány PFO, K-MONT

fa 14/444 časopis Zvedavček MŠ, RAABE

fa 14/443 výtvarný materiál ZUŠ, INSGRAF

Obj. 30/14 betonárska oceľ OŠOC, UNIPROGRES

fa 14/442 stravovanie ZUŠ, ANDRE TOPIC

fa 14/441 tovar, ŠIROCKÝ

fa 14/440 stavebný materiál OŠOC, ŠIROCKÝ

fa 14/439 kancelársky papier, TELCOB

fa 14/438 vodomery, TVK

fa 14/437 učebné pomôcky MŠ, BENJAMÍN

fa 14/436 učebné pomôcky MŠ, HOBLA

fa 14/435 vývoz KO, FÚRA

fa 14/434 stravovanie, ANDRE TOPIC

fa 14/433 plyn, SPP

fa 14/432 stavebné práce OŠOC, STAVIŠČÁK

fa 14/4431 stavebné práce OŠOC, GURČÍK

fa 14/4430 ozvučenie sály KD, HARDY STUDIO

Zmluva 56/14 zimná údržba MK, STRAKA

fa 14/429 skruž OŠOC, UNISTAV

fa 14/428 servisný poplatok KNIŽNICA, SNK

fa 14/427 nájom pozemku, SPF

fa 14/426 vodárensky materiál VODA, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

fa 14/425 kamenivo a doprava OŠOC, OROM - M.P.

fa 14/424 telefonne hovory, ORANGE

fa 14/423 doprava OŠOC, STAVTRANS

fa 14/422 náplň do lekárničky ŠJ MŠ, ATH-PO

fa 14/421 učebné pomôcky MŠ, STIEFEL EUROCART

Zmluva 55/14 zimná údržba MK, MARION TOUR

fa 14/420 občerstvenie komunálne voľby, FEMAX

fa 14/419 rekonštrukcia stropu sála KD, UP AGENCY

Zmluva 54/14 dodatok k zmluve zmena balíka, SLOVAK TELEKOM

fa 14/418 kancelárske potreby, TONY

fa 14/417 čistiace potreby, TONY

fa 14/416 elektrická energia KD, VSE

fa 14/415 základná príprava HJ, DOBROVOĽNÁ POŽIARNÁ OCHRANA SR

Zmluva 53/14 predaj nefunkčnej miešačky, TKÁČ.

140166/14 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

140165/14 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

140164/14 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

140163/14 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

140162/14 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

140161/14 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

140160/14 potraviny ŠJ MŠ, FEMAX

140159/14 potraviny ŠJ MŠ, ŠTOFAŇÁKOVÁ

140158/14 potraviny ŠJ MŠ, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

140157/14 potraviny ŠJ MŠ, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

fa 14/414 vypracovanie súhrných správ a referencie, PRECIZIA

fa 14/413 výkon stavbyvedúceho OŠOC, STANIM

fa 14/412 vývoz VKK, ENVI-GEOS

fa 14/411 telefonne hovory OcÚ, SLOVAK TELEKOM

fa 14/410 telefonne hovory MŠ, SLOVAK TELEKOM

fa 14/409 stavebné práce, KOVOMONT-PO

Zmluva 52/14 kúpa pozemku, SIROVIČ a spol.

fa 14/408 zateplenie stropu sála KD, UP AGENCY

fa 14/407 stavebný materiál OŠOC, ŠIROCKÝ

fa 14/406 stavebný materiál OŠOC, ŠIROCKÝ

fa 14/405 stavebný materiál, ŠIROCKÝ

fa 14/404 prenájom odvhčovača vzduchu, ŠIROCKÝ

fa 14/403 hlavica, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

fa 14/402 stravovanie OcÚ, ANDRE TOPIC

fa 14/401 vývoz KO, FÚRA

fa 14/400 betón, FESTRA

fa 14/399 žulový pamätník, MICHALOV

fa 14/398 administrácia webovej stránky, SPORTS_INFO MEDIA

fa 14/397 rekonštrukcia VO, HAĽKO

fa 14/396 rekonštrukcia stropu sála KD, UP AGENCY

fa 14/395 práce hydraulickou rukou, MICHSTAV

fa 14/394 elektrická energia, VSE

fa 14/393 stavebné práce OŠOC, STAVIŠČÁK

fa 14/392 toner MŠ, TON TECH

fa 14/391 stravné ZUŠ, ANDRE TOPIC

fa 14/390 plyn, SPP

fa 14/389 stavebné práce, GURČÍK

Zmluva 51/14 upratovanie cintorína, SZZP

140156/14 potraviny ŠJ MŠ, RYBA

140155/14 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

140154/14 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

140153/14 potraviny ŠJ MŠ,HOOK

140152/14 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

140151/14 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST

140150/14 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

140149/14 potraviny ŠJ MŠ, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

Zmluva 50/14 zateplenie stropu, UP AGENCY

fa 14/388 oznámenia, pozvánky, AKCENT PRINT

fa 14/387 stavebný materiál, AGROS

fa 14/386 doska XPS OŠOC, UNISTAV

fa 14/385 recepcia Zelený pamätník, GASTRO

Obj. 29/14 vypracovanie správ a zverejnenie, PRECIZIA

fa 14/384 oprava cintroena, ŠEPEX

140148/14 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

140147/14 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST

140146/14 potraviny ŠJ MŠ, MARCODIA

140145/14 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

140144/14 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

140143/14 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST

140142/14 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

140141/14 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

140140/14 potraviny ŠJ MŠ, RYBA

fa 14/383 stavebný materiál, ŠIROCKÝ

fa 14/382 stavebný materiál, ŠIROCKÝ

fa 14/381 učebné pomôcky MŠ, BENJAMÍN

fa 14/380 doména siroke.sk, KDEJE SOFTWARE

fa 14/379 telefonne hovory, ORANGE

fa 14/378 stavebný dozor OŠOC, HIC

fa 14/377 klampiarske práce, NOVOTNÝ

fa 14/376 zberné nádoby na KO, FEREX

fa 14/375 výkon funkcie stavbyvedúceho OŠOC, STANIM

fa 14/374 stavebné práce OŠOC, PKB INVEST

fa 14/373 vodárensky materiál, ARMATÚRY JAFAR

Predfaktúra 14/9910 soména siroke.sk, KDEJE SOFTWARE

fa 14/372 výroba písmen cintorín, TROLIGOVÁ

fa 14/371 servopohon, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

fa 14/370 okná a dvere s.č. 183, PLASTTIME

fa 14/369 tovar, FEMAX

fa 14/368 spracovanie hlásení KO , FÚRA

140139/14 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

140138/14 potraviny ŠJ MŠ, ŠTOFAŃÁKOVÁ

140137/14 potraviny ŠJ MŠ, FEMAX

140136/14 potraviny ŠJ MŠ,TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

fa 14/367 dažďové zvody s.č. 183, LAMINA

fa 14/366 dodávka a montáž minerálnej vaty OŠOC, ELORA SLOVAKIA

fa 14/365 činnosť BOZP, AURON

fa 14/364 vývoz VKK, ENVI-GEOS

fa 14/363 vývoz VKK, PODNIK SLUŽIEB

fa 14/362 interaktívna tabuľa, projektor, AVALON

fa 14/361 elektrická energia KD, VSE

fa 14/360 asfaltová zmes, C.M.R. Slovakia

fa 14/359 lišty budova s.č. 183, PILVIT

fa 14/358 dažďové zvody budova s.č. 183, LAMINA

fa 14/357 dažďové zvody OŠOC, GEKA

fa 14/356 dažďové zvody OŠOC, GEKA

fa 14/355 oprava veľkokuchynského zariadenia, GASTRO CHLAD

fa 14/354 dúchadlo, EKOSERVIS SLOVENSKO

fa 14/353 doprava a kamenivo, ORIM-M.P.

fa 14/352 stravovanie OcÚ, ANDRE TOPIC

fa 14/351 stravovanie ZUŠ, ANDRE TOPIC

fa 14/350 vlhkomer, ELSO PHILIPS SERVICE

fa 14/349 telefonne hovory MŠ, SLOVAK TELEKOM

fa 14/348 telefonne hovory, SLOVAK TELEKOM

fa 14/347 odborné prehliadky plyn 8 b.j., KUNEC

fa 14/346 triedne knihy MŠ, ŠEVT

fa 14/345 doprava OŠOC, STAVTRANS

fa 14/344 vodárenský materiál, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

fa 14/343 príjem MMDS, OTS

fa 14/342 webhosting ZUŠ, RÓBERT HARTMANN -RH

fa 14/341 tlačivá, CONNET

fa 14/340 stavebný dozor OŠOC, HIC

fa 14/339 vývoz KO, FÚRA

fa 14/338 rozbočovač MMDS, ZVT_PREVIS

Zmluva 49/14 poistenie 8 b.j., WUSTENROT

140135/14 potraviny ŠJ MŠ,HOOK

140134/14 potraviny ŠJ MŠ,HOOK

140133/14 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

140132/14 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST

140131/14 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST

140130/14 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

140129/14 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

140128/14 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

140127/14 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

140126/14 potraviny ŠJ MŠ, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

140125/14 potraviny ŠJ MŠ, ATC-JR

Obj. 27/14 dúchadlo 8 b.j., EKOSERVIS SLOVENSKO

Obj. 26/14 úplný rozbor vody, RÚVZ

fa 14/337 stavebné práce OŠOC, GURČÍK

fa 14/336 plyn, SPP

Zmluva 48/14 poistenie PFO, WUSTENROT

Zmluva 47/14 potraviny pre MŠ, RYBA KOŠICE

Zmluva 46/14 terminovaný vklad, SLSP

Zmluva 45/14 terminovaný vklad, SLSP

Zmluva 44/14 dodatok dotácia, FUTBALOVÝ KLUB

fa 14/335 zemné práce MK, PD BRANISKO

fa 14/334 stavebné práce OŠOC, STAVIŠČÁK
fa 14/333 stavebný materiál OŠOC, ŠIROCKÝ

fa 14/332 stavebný materiál, ŠIROCKÝ

fa 14/331 tovar, ŠIROCKÝ

fa 14/330 projekt - plyn OŠOC, RINĎA

Obj. 25/14 tlačivá, CONNECT

fa 14/329 hudobné nástroje ZUŠ, HUDOBNÝ NÁSTROJ

fa 14/328 telefonne hovory, ORANGE

fa 14/327 stavebné práce, ČUCHRAN

fa 14/326 el. energia, VYŠŇOVSKÁ

fa 14/325 výsadba na cintoríne, EVA DEKOR

Zmluva 43/14 nájom nebytových priestorov, KUNDEK

fa 14/324 betón a doprava, FESTRA

fa 14/323 tovar, TONY

fa 14/322 ladenie klavírov ZUŠ, PIANO SERVIS

140124/14 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

140123/14 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

140122/14 potraviny ŠJ MŠ, AG FOODS SK

140121/14 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST

140120/14 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

140119/14 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

140118/14 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST

140117/14 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

140116/14 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

140115/14 potraviny ŠJ MŠ,BIDVEST

140114/14 potraviny ŠJ MŠ, MARCODIA

140113/14 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

140112/14 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST

Predfaktúra 14/9909 triedna kniha MŠ, ŠEVT

fa 14/321 žulový pamätník, MICHALOV

fa 14/320 seminár SOÚ,VITA SOFTWARE

Zmluva 42/14 kúpa pozemku, TARČÁKOVÁ

Obj. 24/14 ladenie klavírov ZUŠ, PIANO SERVIS

fa 14/319 výkon stavbyvedúceho OŠOC, STANIM

fa 14/318 kancelársky papier a toner, TELCOB

fa 14/317 elektrická energia, VSE

Obj. 23/14, Streš. bezpeč. prepad OŠOC, ELORA SLOVAKIA

fa 14/316 betón, FESTRA

Predfaktúra 14/9908 účastnícky poplatok, VITA SOFTWARE

fa 14/315 maliarske práce, MAJERNÍK

fa 14/314 vývoz VKK, ENVI GEOS

Obj. 22/14, panely, ELORA SLOVAKIA

fa 14/313 stavebný materiál, ŠIROCKÝ

fa 14/312 doprava, STAVTRANS

fa 14/311 betón, FESTRA

fa 14/310 betón, FESTRA

Obj. 21/14, dažďové zvody, GEKA

fa 14/309 stavebný materiál, ŠIROCKÝ

fa 14/308, stravovanie OcÚ, ANDRE TOPIC

fa 14/307 stravovanie ZUŠ, ANDRE TOPIC

fa 14/306 rekonštrukcia MK, BITUNOVA

Zmluva 41/14 nájom nebytvých priestorov, NÁRUČ MUDr. ANDREJA BEGU

Obj. 20/14, interaktívna tabuľa, projektor, AVALON

fa 14/305 telefonne hovory MŠ, SLOVAK TELEKOM

fa 14/304 telefonne hovory OcÚ, SLOVAK TELEKOM

fa 14/303 občerstvenie beh Ľudí vidiacich srdcom, ĽUDIA VIDIACI SRDCOM

Zmluva 40/14 stavebný dozor OŠOC, HIC

fa 14/302 stavebný dozor OŠOC, HIC

Obj. 19/14, stôl nerezový ŠJ MŠ, GASTRO-GALAXI

fa 14/301 rozbor vody, RÚVZ

fa 14/300 finančný spravodajca, PORADCA PODNIKATEľA

fa 14/299 prenájom debnenia OŠOC, DOKA

fa 14/298 zemné práce MK, PD BRANISKO

fa 14/297, GLN DISPLAY

fa 14/296 nákup za poukážka ŠS, FEMAX

fa 14/295 knihy MŠ, ELARIN

fa 14/294 vývoz KO, FÚRA

fa 14/293 betón, FESTRA

fa 14/292 betón OŠOC, FESTRA

Zmluva 39/14 dodatok č.1 "stavebné práce na športovej hale", PKB INVEST

fa 14/291 vodárenský materiál, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

fa 14/290 plyn, SPP

fa 14/289 stavebné práce, STAVIŠČÁK

fa 14/288 betón MK, FESTRA

fa 14/287 betón OŠOC, FESTRA

fa 14/286 LED svietidlá VO, TOMLUX

fa 14/285 doprava OŠOC, STAVTRANS

fa 14/284 posúdenie dokumentácie OŠOC, E.I.C.ENGINEERING

fa 14/283 plech OŠOC, VOZÁR

fa 14/282 prenájom bomag OŠOC, VOZÁR

fa 14/281 zemné práce MK, ČARNÝ

fa 14/280 toner, TELCOB

fa 14/279 oprava kopírky, TELCOB

fa 14/278 doprava OŠOC, STAVTRANS

fa 14/277 telefonne hovory, ORANGE

fa 14/276 stavebné práce, GURČÍK

fa 14/275 materiál, ŠIROCKÝ

fa 14/274 materiál, ŠIROCKÝ

fa 14/273 tyč "L", ŠTEFAN

fa 14/272 betón, FESTRA

fa 14/271 výkon stavbyvedúceho, STANIM

fa 14/270 výkon stavbyvedúceho OŠOC, STANIM

fa 14/269 materiál, ŠIROCKÝ

fa 14/268 dosky OŠOC, LACKOVIČOVÁ

Zmluva 38/14 prenájom debniacich systémov OŠOC, DOKA SLOVAKIA

fa 14/267 okná budova s.č. 183, PLASTTIME

fa 14/266 počítač s príslušenstvom, JISK-SK

Zmluva 37/14 rozšírenie distribučnej siete, SPP

Predfaktúra 14/9907 finančný spravodajca, PORADCA PODNIKATEĽA

fa 14/265 materiál OŠOC, DOKA SLOVAKIA

fa 14/264 betón, FESTRA

fa 14/263 betón, FESTRA

fa 14/262 doprava, ORIM-M.P.

fa 14/261 vývoz VKK, ENVI-GEOS

fa 14/260 rozbočovače, ZVT-PREVIS

fa 14/259 práce strojom JCB, ČARNÝ

fa 14/258 práce strojom JCB, ČARNÝ

fa 14/257 vyhotovenie vizuálneho projektu sála KD, UP AGENCY

fa 14/256 stavebné práce, GURČÍK

fa 14/255 elektrická energia KD, VSE

fa 14/254 telefónne hovory, SLOVAK TELEKOM

fa 14/253 telefónne hovory OcÚ, SLOVAK TELEKOM

fa 14/252 žetóny Širocký sokol, MINCOVŇA KREMNICA

fa 14/251 stavebné práce, STAVIŠČÁK

fa 14/250 olej na natieranie debnenia OŠOC, DOKA SLOVAKIA

fa 14/249 vývoz KO, FÚRA

fa 14/248 stavebný dozor OŠOC, HIC

fa 14/247 stravovanie OcÚ, ANDRE TOPIC

fa 14/246 konvertor MMDS, ASNET

fa 14/245 inštalácia programu, IFOSOFT

fa 14/244 dosky OŠOC, SLOVPIL

Zmluva 36/14 podhľad sála KD, UP AGENCY

Zmluva 35/14 oprava miestnej komunikácie, BITUNOVA

Obj. 18/14, debnenie OŠOC, DOKA SLOVAKIA

Predfaktúra 14/9906 debnenie OŠOC, DOKA SLOVAKIA

fa 14/243 plyn, SPP

fa 14/242 update mzdy, IFOSOFT

fa 14/241 telefonne hovory, ORANGE

fa 14/240 aktualizácia programu matrika, IVES

fa 14/239 elektrická energia, VSE

fa 14/238činnosť BOZP, ŠVEC

fa 14/237 stavebný materiál, ŠIROCKÝ

fa 14/236 rúry, ŠIROCKÝ

fa 14/235 stavebný materiál, ŠIROCKÝ

Predfaktúra 14/9905 aktualizácia programu Matrika, IVES

fa 14/234 betón a doprava OŠOC, FESTRA

fa 14/233 plastové koše, EMPORO

fa 14/232 , vypracovanie žiadosti o dotáciu, STRATEGIA REGIO

Zmluva 34/14 dodatok k zmluve - stavebný dozor OŠOC, STANIM

Zmluva 33/14 dodávka a montáž plastových okien, PLASTTIME

fa 14/231 ročný poplatok za doménu, KDEJE SOFTWARE

fa 14/230 kábel koaxiál,AB-COM

fa 14/229 maliarske práce MŠ, MAJERNÍK

Predfaktúra 14/9904 ročný poplatok za doménu, KDEJE SOFTWARE

fa 14/228 príjem MMDS, OTS

fa 14/227 príjem MMDS, OTS

fa 14/226 dopojenie regulácie POF, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

fa 14/225 tlačivá ZUŠ, ŠEVT

Obj. 16/14 oprava stĺpov OŠOC, KOVOMONT

fa 14/224 výsadba zelene, EVA DEKOR

fa 14/223 spracovanie hlásení, FÚRA

fa 14/222 vytýčenie stredov a osi pilierov OŠOC, GEOKART

fa 14/221 PVC rúry, ARMATÚRY JAFAR

fa 14/220 protipožiarna bezpečnosť stavby KD, ARCHITECTUS FEKETE

fa 14/219 vývoz VKK, ENVI-GEOS

fa 14/218 elektrická energia KD, VSE

fa 14/217 telefonne hovory, SLOVAK TELEKOM

fa 14/216 telefonne hovory MŠ, SLOVAK TELEKOM

fa 14/215 stavebný dozor OŠOC, HIC

fa 14/214 reťaz otočná, HYDRO-B

fa 14/213 taniere, GASTROLUX

fa 14/212 stravovanie ZUŠ, ANDRE TOPIC

fa 14/211 stravovanie OcÚ, ANDRE TOPIC

140111/14 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

140110/14 potraviny ŠJ MŠ, FEMAX

140109/14 potraviny ŠJ MŠ, ŠTOFAŇÁKOVÁ

fa 14/210 vodárensky materiál, UNISTAV

fa 14/209 vývoz KO, FÚRA

fa 14/208 obed, KRÍZO

fa 14/207 údržba VO, HAĽKO

fa 14/206 stavebné práce, GURČÍK

fa 14/205 stavebné práce, STAVIŠČÁK

fa 14/204 betón, FESTRA

fa 14/203 tovar, ŠIROCKÝ

fa 14/202 plyn, SPP

fa 14/201 stavebný materiál, ŠIROCKÝ

fa 14/200 nájom buracie kladivo, ŠIROCKÝ

fa 14/199 doprava, SNAHA

140108/14 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

140107/14 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST

140106/14 potraviny ŠJ MŠ, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

140105/14 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST

140104/14 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

140103/14 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

fa 14/198 drevná hmota, LENDACKÝ

fa 14/197 vývoz jedlých olejov a tukov, FÚRA

fa 14/196 študijný materiál, REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM

fa 14/195 výmena poškodeného trávnika, PARKONA

fa 14/194 telefonne hovory, ORANGE

Zmluva 32/14 kúpa pozemku, HAĽKO a spol.

fa 14/193 doprava OŠOC, FESTRA

Predfaktúra 14/9903 tlačivá ZUŠ, ŠEVT

fa 14/192 detské kostými ZUŠ, AGES

fa 14/191 kancelárske a čistiace potreby, TONY

Zmluva 31/14 spolupráca pri zabezpečovní marketingových aktivít, SPP

fa 14/190 materiál, ŠIROCKÝ

fa 14/189 oprava umývačky riadu ŠJ, EUROGASTROP

fa 14/188 časopisy MŠ, SLOVENSKÁ POŠTA

Zmluva 30/14 kúpa stavebnej miešačky, ČECH

Obj. 15/14 žetón Širocký sokol, MINCOVŇA KREMNICA

fa 14/187 projektová dokumentácia KD, JUSTAT

fa 14/186 kopírka ZUŠ, TELCOB

fa 14/185 kancelársky papier, TELCOB

fa 14/184 maliarske práce, MAJERNÍK

fa 14/183 stravovanie ZUŠ, ANDRE TOPIC

Predfaktúra 14/9902 časopisy MŠ, SLOVENSKÁ POŠTA

fa 14/182 elektrická energia, VSE

fa 14/181 betón, FESTRA

Obj. 14/14 nákup kníh, PANTA RHEI

140102/14 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST

14101/14 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

140100/14 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST

14099/14 potraviny ŠJ MŠ, ŠTOFAŇÁKOVÁ

14098/14 potraviny ŠJ MŠ, FEMAX

fa 14/180 betón, FESTRA

fa 14/179 vývoz VKK, ENVI-GEOS

fa 14/178 audit účtovnej závierky, ANDRAŠČÍK

fa 14/177 telefonne hovory, SLOVAK TELEKOM

fa 14/176 telefonne hovory MŠ, SLOVAK TELEKOM

fa 14/175 odvoz materiálu MK, MARION TOUR

fa 14/174 autobusová zastávka, ABRIS

fa 14/173 stravovanie OcÚ, ANDRE TOPIC

fa 14/172 vývoz KO, FÚRA.

fa 14/171 doprava, ORIM - M.P.

fa 14/170 doprava a kamenivo, ORIM - M.P.

Zmluva 29/14 stavebný dozor OŠOC, ŠTEFAN HIC

fa 14/169 rakvy, DREVAN

fa 14/168 tričká ZUŠ, MICHALIK

fa 14/167 plyn, SPP

fa 14/166 stavebné práce, STAVIŠČÁK

fa 14/165 stavbné práce, GURČÍK

fa 14/164 tovar, ŠIROCKÝ

fa 14/163 stavebný materiál, ŠIROCKÝ

fa 14/162 asfaltová zmes, C.M.R. SLOVAKIA

14097/14 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST

14096/14 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

14095/14 potraviny ŠJ MŠ, AG FOODS SK

14094/14 potraviny ŠJ MŠ, ATC-JR

14093/14 potraviny ŠJ MŠ, TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

fa 14/161 výroba a montáž regálu MŠ, STANKO

fa 14/160 materiál, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

fa 14/159 zemné práce, TONAB

fa 14/158 kancelárske a čistiace potreby VOĽBY, KATRIŇAKOVÁ

fa 14/157 rozbor vody, RÚVZ

fa 14/156 telefonne hovory, ORANGE

14092/14 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

14091/14 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST

14090/14 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

14089/14 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST

14088/14 potraviny ŠJ MŠ, KOMFOS

14087/14 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

fa 14/155 ozvučenia Deň matiek, HARNIČÁR

fa 14/154 postieľky MŠ, AB SYSTEM SLOVAKIA

fa 14/153 občerstvenie voľby EP, FEMAX

fa 14/152 výtvarný materiál ZUŠ, NOMILAND

fa 14/151 rekonštrukcia ÚK KD, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

fa 14/150 umývačka riadu ŠJ MŠ, EUROGASTROP

fa 14/149 materiál, ŠIROCKÝ

fa 14/148 nájom búracie kladivo, ŠIROCKÝ

Zmluva 28/14 audit účtovnej závierky, ANDRAŠČÍK

fa 14/147 realizácia VO OŠOC, PRECIZIA

14086/14 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

14085/14 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

14084/14 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST

14083/14 potraviny ŠJ MŠ, KOMFOS

14082/14 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

14081/14 potraviny ŠJ MŠ, ŠTOFAŇÁKOVÁ

14080/14 potraviny ŠJ MŠ, FEMAX

fa 14/146 činnosť BOZP, ŠVEC

Zmluva 27/14 pripojenie do distribučnej sústavy, VSD

Zmluva 26/14 kúpa a predaj autobusovej čakárne, TKÁČ

fa 14/145 prevod šatne, ZLATÁ STUDŇA

fa 14/144 ležadla a matrace, NOMILAND

Obj. 13/14 vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie, STRATEGIA REGIO

fa 14/143 vývoz VKK, ENVI-GEOS

fa 14/142 elektrická energia, VSE

fa 14/141 basgitarové kombo MŠ, RYTMUS-COMPUTER

fa 14/140 stravovanie ZUŠ, ANDRE TOPIC

Obj. 12/14 projektove práce, JUSTAT

Zmluva 25/14 dotácia knihy, Ministerstvo kultúry SR

Zmluva 24/14 stavebné práce OŠOC, PKB INVEST

Zmluva 23/14 dodávka ovocia a zeleniny pre ŠJ MŠ, HOOK

fa 14/139 obálky, CONNET

fa 14/138 stravovanie, ANDRE TOPIC

fa 14/137 požičanie búracie kladivo, ŠIROCKÝ

fa 14/136 oprava telef. ústredne, BALÁŽ

fa 14/135 telefonne hovory MŠ, SLOVAK TELEKOM

fa 14/134 telefonne hovory OcÚ, SLOVAK TELEKOM

fa 14/133 poklop a mriežka, UNISTAV

fa 14/132 vývoz KO, FÚRA

fa 14/131 materiál, ŠIROCKÝ


Obj. 11/14 asfaltová zmes, C.M.R. Slovakia

fa 14/130 plyn, SPP

14079/14 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

14078/14 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

14077/14 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

14076/14 potraviny ŠJ MŠ, ATC-JR

14075/14 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST

14074/14 potraviny ŠJ MŠ,TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

fa 14/129 vývoz VKK, GUMAN

fa 14/128 elektrická energia, VSE

fa 14/127 doplnenie kľúcčového systému, TVOJ KĽÚČ

fa 14/126 stavebné práce, GURČÍK

fa 14/125 stavebné práce, STAVIŠČÁK

Zmluva 22/14 výsadba, starostlivosť a likvidácia záhonov, ZO SZZP

fa 14/124 upratovacie služby ZUŠ, SNAHA

fa 14/123 údržba VO, HAĽKO

fa 14/122 vypracovanie lekárskych nálezov, TELOS

fa 14/121 telefonne hovory, ORANGE

14073/14 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

14072/14 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

14071/14 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

14070/14 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST

14069/14 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

fa 14/120 doplnenie kľúčového systému, TVOJ KĽÚČ

Zmluva 21/14 dodatok k zmluve VO OŠOC, PRECIZIA

Obj. 10/14 autobusová zastávka, ABRIS

Obj. 9/14 umývačka riadu ŠJ MŠ, EUROGASTROP
fa 14/119 spracovanie hlásení, FÚRA

fa 14/118 časový modul, SAF MONTECH

fa 14/117 doprava, ŠIROCKÝ

fa 14/116 reklamné predmety, LIM PO

fa 14/115 betón, FESTRA

fa 14/114 filter, ZEROT

fa 14/113 vývoz VKK, GUMAN

fa 14/112 pranie a žehlenie obrusov, PERMA

fa 14/111 materiál, TDV TEPELNÁ TECHNIKA

fa 14/110 betón, FESTRA

fa 14/109 telefonne hovory MŠ, SLOVAK TELEKOM

fa 14/108 telefonne hovory OcÚ, SLOVAK TELEKOM

a 14068/14 potraviny ŠJ MŠ, KOMFOS

fa 14067/14 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

fa 14066/14 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

Zmluva 18/14 predaj autobusovej čakárne, TKÁČ

fa 14/85 telefonne hovory, ORANGE

fa 14/86 TBV prstenec, UNISTAV

fa 14/87 učebné pomôcky, HOBLA H

fa 14/88 kancelárske a čistiace potreby, TONY

Obj. 7/14 upratovanie ZUŠ, SNAHA

Obj. 8/14 ležadla a matrace MŠ, NOMILAND

fa 14/89 občerstvenie voľby, FEMAX

fa 14/90 kancelárske a čistiace potreby voľby, TONY

Zmluva 19/14 stavebné práce, STAVIŠČÁK

Zmluva 20/14 stavebné práce, GURČÍK

fa 14/91 školské potreby MŠ, SILCOM MULTIMESIA SK

fa 14/92 stavebný materiál, ŠIROCKÝ

fa 14/93 tovar, ŠIROCKÝ

fa 14/94 stavebné práce KD, GURČÍK

fa 14/95 stavebné práce KD, STAVIŠČÁK

fa 14053/14 potraviny ŠJ MŠ,TATRANSKÁ MLIEKÁREŇ

fa 14054/14 potraviny ŠJ MŠ,HOOK

fa 14055/14 potraviny ŠJ MŠ, HOOK

fa 14056/14 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

fa 14057/14 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST

fa 14058/14 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

fa 14059/14 potraviny ŠJ MŠ, PD BRANISKO

fa 14060/14 potraviny ŠJ MŠ, BIDVEST

fa 14/96 príjem MMDS, OTS

fa 14/97 plyn, SPP

fa 14/98 stravovanie ZUŠ, ANDRE TOPIC

fa 14/99 stravovanie OcÚ, ANDRE TOPIC

fa 14/100 čistopis zmeny a doplnky ÚPO, HAJTÁŠOVÁ

fa 14/101 vývoz KO, FÚRA

fa 14/102 nájom búracie a vŕtacie kladivo, ŠIROCKÝ

fa 14/103 upratovacie služby, SNAHA

fa 14/104 kancelárske potreby, ŠIROCKÝ

fa 14/105 hračky MŠ, HOBLA H

fa 14/106 elektrická energia KD, VSE

fa 14/107 stolnotenisový stôl, VALUCH


novšie zmluvy a faktúry

staršie zmluvy a faktúry