Širocký sokol
Obecný poklad
Aktuálna hodnota obecného pokladu: 5 240.00 €

Účelový fond, prostredníctvom ktorého je možné pomáhať aj získať pomoc pre obyvateľov Širokého. Peniaze z Obecného pokladu môžu byť použité iba na účel uvedený v § 3 VZN o Obecnom poklade. Tak, ako môžete byť darcami  obecného pokladu, tak raz v prípade, že vás postihne nejaká živelná pohroma alebo rodinná tragédia, možno práve vy alebo vaši blízki budete môcť čerpať pomoc z tohto pokladu.

Novinky z našej obce

 • VEĽKÁ NOC 2017

  VEĽKÁ NOC 2017

  Sviatky jari sú tu zas,
  oslávte ten krásny čas.
  Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov,
  veľa zdravia, jarného slnka, radosti, milostí a pohody.
    čítať viac »
 • Obchodná verejná súťaž

  Obec Široké podľa ust. § 9a ods. 1 písm. a) v spojení s ust. § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž za účelom prenájmu nehnuteľného majetku, a to: priestorov lekárne (Polyfunkčný objekt súp.č. 353, na prízemí s vchodom zo štátnej cesty III. triedy, Široké – centrum) vrátane hygienických zariadení a skladových priestorov o výmere 115,91 m2 (ďalej aj „nehnuteľný majetok“). Priestor sa bude prenajímať bez vnútorného vybavenia – nábytku.   čítať viac »
  Obchodná verejná súťaž
 • Zrekonštruovaná predajňa COOP Jednoty, s.d.

  Zrekonštruovaná predajňa COOP Jednoty, s.d.

  Od 30.1.2017 do 16.3.2017 sa vykonávali rekonštrukčné práce predajných a skladových priestorov, a tým sa plocha predajne zväčšila o 107 m2. Predajná plocha o 80 m2 a skladová a kancelárska plocha o 27 m2. Celkove je v predajni 4697 tovarových položiek a ich počet sa bude zvyšovať na úkor zmenšovania regálového priestoru pre iné položky. Dňa 17.3.2017 bola predajňa slávnostne znovu otvorená za účasti zástupcov COOP Jednoty, s.d. Prešov na čele s jej predsedom Ing. Štefanom Bujňákom, starostu obce Ing. Stanislavom Bartošom, pracovníčok predajne a práve nakupujúcich občanov našej obce.   čítať viac »
Staršie články zobrazíte po kliku
Kalendar podujati v obci na rok 2017
14. januára Sedliacka veselica Veselica v ľudových krojoch
31. januára Karneval Základnej školy V sále kultúrneho domu
4. februára Poľovnícky ples Jubilejný 20. ročník
14. mája 20. Obecné oslavy dňa Matiek  
11. júna Strelecká súťaž  O pohár starostu obce
18. júna Motokrosové preteky  
25. júna Športový deň FK  
5. júla Memoriál Emila Fottu  Hasičská súťaž
29. augusta Širocká trinástka  Tradičný beh údolím Braniska
9. septembra 3. Širocká gruľáda  Oslavy úrody zemiakov, veselica
1. októbra Medz. majstrovstvá SR Quad Preteky štvorkoliek
10. novembra 4. Senior párty  Stretnutie vedenia obce s dôchodcami
5. decembra Mikuláš v ZUŠ  Tradičná mikulášska nádielka
20. decembra Vianočný koncert ZUŠ  
19-21. decembra 3. Vianočný punč