Širocký sokol
Obecný poklad
Aktuálna hodnota obecného pokladu: 4 237.00 €

Účelový fond, prostredníctvom ktorého je možné pomáhať aj získať pomoc pre obyvateľov Širokého. Peniaze z Obecného pokladu môžu byť použité iba na účel uvedený v § 3 VZN o Obecnom poklade. Tak, ako môžete byť darcami  obecného pokladu, tak raz v prípade, že vás postihne nejaká živelná pohroma alebo rodinná tragédia, možno práve vy alebo vaši blízki budete môcť čerpať pomoc z tohto pokladu.

Novinky z našej obce

 • Pod ochranou sv. Floriána

  Pod ochranou sv. Floriána

  Živelné udalosti, ako povodne, víchrice, požiare spôsobujú človeku nielen útrapu, ale veľakrát aj ohrozenie zdravia, života či materiálne škody. Ochrana pre nimi je často chápaná ako povinnosť obce ochrániť svojich obyvateľov. Preto sú zriaďované dobrovoľné hasičské zbory vybavované potrebnou technikou aj za nemalé financie. Nové hasičské auto značky IVECO bolo štátom pridelené aj obci Široké, ktorá zorganizovala v poslednú novembrovú nedeľu jeho požehnanie.   čítať viac »
 • Senior párty 2019

  V utorok 12.11.2019 popoludní sa stretli naši dôchodcovia na Senior párty v sále kultúrneho domu na spoločnom posedení, ktoré sa konalo v rámci mesiaca úcty k starším.   čítať viac »
  Senior párty 2019
 • Informácie k voľbám do NR SR 2020 - žiadosť o voľbu poštou a vydanie hlasovacieho preukazu

  Informácie k voľbám do NR SR 2020 - žiadosť o voľbu poštou a vydanie hlasovacieho preukazu

  Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020. Elektronická adresa na doručovanie žiadosti o voľbu poštou a vydanie hlasovacieho preukazu je obec@siroke.sk   čítať viac »
Staršie články zobrazíte po kliku
Kalendar podujati v obci na rok 2019
26. januára Fašiangova zábava V sále kultúrneho domu
31. januára Karneval základnej školy V sále kultúrneho domu
2. februára 22. Poľovnívky ples V sále kultúrneho domu
9. februára Sedliacka veselica V sále kultúrneho domu
12. mája 22. Obecné oslavy Dňa matiek V sále kultúrneho domu
5. júna Oslavy 15. výročia ZUŠ Široké V sále kultúrneho domu
16. júna Strelecká súťaž O Pohár starostu obce v Kolbachu
23. júna Memorial Emila Fottu Hasičská súťaž na obecnom štadióne
30. júna Športový deň FK Obecný štadión
5. júla Memorial Bartolomeja Jenču Obecný štadión
29. augusta Širocká trinástka

Tradičný beh údolím Braniska

  Motokros v tomto roku nebude  
12. októbra 5. Širocká gruľáda  Oslavy úrody zemiakov, veselica
12. novembra 6. Seniorpárty  Stretnutie vedenia obce s dôchodcami
4. decembra Mikuláš v ZUŠ  Mikulášska nádielka v sále KD
15. decembra Vianočný koncert Koinonia Ján Krstiteľ V sále kultúrneho domu o 18,00 hod.
18. decembra Vianočný koncert ZUŠ V sále kultúrneho domu
19-20. decembra 5. Vianočný punč Pred KD, od 14,00 do 18,30 hod.