Širocký sokol
Obecný poklad
Aktuálna hodnota obecného pokladu: 3 800.00 €

Účelový fond, prostredníctvom ktorého je možné pomáhať aj získať pomoc pre obyvateľov Širokého. Peniaze z Obecného pokladu môžu byť použité iba na účel uvedený v § 3 VZN o Obecnom poklade. Tak, ako môžete byť darcami  obecného pokladu, tak raz v prípade, že vás postihne nejaká živelná pohroma alebo rodinná tragédia, možno práve vy alebo vaši blízki budete môcť čerpať pomoc z tohto pokladu.

Novinky z našej obce

 • Mikuláš v sále OcÚ

  Mikuláš v sále OcÚ

  "Ako sa zbojníci lepšími stali" mikulášske predstavenie pre malých aj veľkých sa uskutočnilo v stredu 5. decembra 2018 v sále OcÚ v Širokom. Aj tento rok ho riaditeľka, učitelia a Rodičovská rada pri Základnej umeleckej škole pripravili s radosťou a obohatili o nové nápady. O úsmevné a poučné repliky nebola núdza a na svoje si tak prišli nielen žiaci, ale aj dospelí.   čítať viac »
 • Oznam o schválenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok k projektu „Podpora kompostovania v obci Široké

  Obci Široké bola schválená Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu „Podpora kompostovania v obci Široké“ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 1 – Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, Investičná priorita 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie.   čítať viac »
  Oznam o schválenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok k projektu „Podpora kompostovania v obci Široké
 • Výsledky komunálnych volieb 2018

  Výsledky komunálnych volieb 2018

  Obec Široké informuje o výsledkoch volieb poslancov obecného zastupiteľstva a starostu obce Široké vo voľbách do orgánov samosprávy obcí 2018.   čítať viac »
Staršie články zobrazíte po kliku
Kalendar podujati v obci na rok 2018
27. januára Poľovnívky ples 21. ročník
8. februára Karneval Základnej školy V sále kultúrneho domu
13. mája 21. Obecné oslavy Dňa matiek V sále kultúrnehom domu
10. júna  Strelecká súťaž O pohár starostu obce v Kolbachu
24. júna Športový deň FK  
22. júla Memoriál Emila Fottu Hasičská súťaž
29. augusta Širocká trinástka Tradičný beh údolím Braniska
     
9. septembra Motokrosové preteky Slovenský pohár
6. októbra 4. Širocká gruľáda  Oslavy úrody zemiakov, veselica
     
15. novembra 5. Senior párty  Stretnutie vedenia obce s dôchodcami
5. decembra Mikuláš v ZUŠ  Mikulášska nádielka v sále KD
20. decembra Vianočný koncert ZUŠ V sále kultúrneho domu
18-20. decembra 4. Vianočný punč