Menu
Obec Široké
ObecŠiroké

Hasičský zbor

hasicsky zbor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nová hasičská zbrojnica

V sobotu 18. novembra 2017 sa v Širokom konalo symbolické ukončenie výstavby a slávnostné odovzdanie novej hasičskej zbrojnice do užívania za účasti prezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Pavla Ceľucha, predsedu Okresného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany Prešov Mareka Angeloviča, riaditeľky Územnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany Prešov Márie Humeňanskej, riaditeľa Krajského riaditeľstva Hasičského záchranného zboru Prešov Ľubomíra Toďora.

Pozvanie prijali: delegácia z poľskej partnerskej Gminy Brzyska na čele s wójtom Rafałom Papciakom, delegácia z partnerskej obce Slovenská Ľupča na čele so starostom obce Miroslavom Macákom, predsedovia Dobrovoľného hasičského zboru z obcí: Víťaz, Ovčie, Fričovce, Šindliar, Lipovce, Štefanovce, Hendrichovce, Bertotovce, starostovia susedných obcí: Víťaz, Fričovce, Šindliar, Lipovce, Hendrichovce. Žiaci Základnej umeleckej školy v Širokom svojím spevom a hudbou navodzovali dobrú náladu. Všetko sa nieslo v slávnostnej až dojímavej atmosfére uvítaní, pekných príhovorov, poďakovaní, odovzdaní darčekov i spomienky na Emila Fottu, viceprezidenta Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky a dlhoročného člena miestneho výboru Dobrovoľného hasičského zboru, ktorý sa zaslúžil o mnohé úspechy našich mladých hasičov. Vdp. Stanislav Takáč požehnal hasičskú zástavu a následne novú budovu zbrojnice. Pred vchodom do hasičskej zbrojnice bola uložená aj schránka s odkazom pre budúce generácie. Naše mladé hasičky pripravili pásku, ktorú starostovia partnerských obcí a pán prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky slávnostne prestrihli. Dôstojnú atmosféru podujatia zvýraznilo umiestnenie pamätnej stuhy starostom obce Stanislavom Bartošom na žrď hasičskej zástavy. Nová hasičská zbrojnica v Širokom bola sprístupnená na prehliadku všetkým návštevníkom. Veríme, že bude dobre slúžiť našim hasičom a všetkým občanom prispeje k pocitu bezpečia.

Ochrana životov a zdravia občanov a ich majetku pred požiarmi a inými živelnými pohromami je najdôležitejšou úlohou spoločnosti a štátu. 

Dobrovoľná požiarna ochrana SR je jednotným, účelovým, humánnym, politicky nezávislým, dobrovoľným združením. Je právnou nástupkyňou bývalej jednotnej dobrovoľnej organizácie "Zväzu požiarnej ochrany ČSFR" na území Slovenskej republiky. Zakladateľom dobrovoľného hasičského zboru na Slovensku sa stal rodák zo Záhrebu Ferdinand de Martinengo v roku 1867. História organizácie sa začala písať v roku 1922, keď bola v Trenčíne založená Zemská hasičská jednota. Poslanie organizácie bolo vyjadrené heslom "Bohu na slávu, blížnemu na pomoc". 

Patrónom organizácie je sv. Florián. Jej prvým veliteľom sa stal Vojtech Nemak, druhým bol slávny Miroslav Schmidt. 

Hlavným cieľom organizácie je :

 • zásahová činnosť a technická pomoc,
 • protipožiarna prevencia,
 • odborná príprava, školenia a výcvik,  
 • výchova mládeže,
 • spolupráca so samosprávou a právnickými osobami,
 • verejnoprospešná a kultúrna činnosť,
 • zveľaďovanie dedičstva a histórie požiarnej ochrany.
Organizácia vydáva časopisy, propagačné materiály, metodické materiály, organizuje výstavy a školenia. Základnou organizačnou jednotkou Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR je dobrovoľný hasičský zbor. V súčasnosti je na Slovensku 2 938 DHZ s počtom takmer 100 tisíc členov. DPO SR má svoju odbornú školu s dlhoročnou tradíciou v Martine. Nezanedbateľná je i práca s mládežou a deťmi v krúžkoch mladých hasičov teraz pracuje cca 10 tisíc deti a mládeže vo veku od 8 do 15 rokov. Aktivita detí sa odzrkadľuje v hre Plameň od roku 1972.

História nášho dobrovoľného hasičského zboru v Širokom sa datuje od roku 1898. Pracovala podľa stanov a riadila sa svojim už spomínaným heslom. Hlavne v povojnovom období pravidelne ročne vykonáva svoju činnosť v zmysle odkazu svojho patróna a aktívne sa podieľala na ochrane majetku občanov pred živelnými pohromami či požiarmi. Členovia sa pravidelne pripravovali na zdokonaľovaní svojho majstrovstva pri ovládaní techniky a zapájali sa do okrskových , okresných a vyšších súťaží. Svoju veľmi dobrú pripravenosť preukázali dospelí aj tým, že sa prebojovali aj na národné kolo medzi najlepšie družstvá na Slovensku. Tu je treba spomenúť mena ako Jozef Juhás, 
Viktor Lendacký, Jozef Vľasko a ďalší.

Naša organizácia patrí medzi najväčšie okresné organizácie s počtom 94 členov z toho 23 žien. Jej činnosť je celoročná a okrem údržby výzbroja a výstroja pripravuje svoje družstvá do previerok pripravenosti. Každoročne sa do súťaže dospelých zapája družstvo mužov a žien. Ich výsledky sú striedavé na úrovni okresu. Družstvo mužov sa druhý rok stalo majstrom okresu v súťaži s PS 8. Dlhoročne kvalitne vo výbore DHZ pracujú Mgr. Emil Fotta, Michal Meľuch, Július Hanudeľ, František Kundek, Patrik Krescanko, František Čech, Iveta Šebestová a ďalší.

Najviac zdobia našu organizáciu deti v súťaží hry Plameň. Od jej založenia t.j. od roku 1972, kedy ich viedol p. Švaňa František a neskôr pp. Fotta, Meľuch a Hanudeľ sa stali známymi nie len na Slovensku ale aj v Európe. Pravidelná činnosť a kvalitné tréningy detí priniesli svoje ovocie v roku 1998, keď sa družstvo dievčat stalo víťazom krajského kola v Strážskom a historicky po prvý krát sa zúčastnilo celoštátneho kola hry Plameň v Žiline. Hneď na svojom prvom štarte nesklamalo a obsadilo pekné druhé miesto. O dva roky neskôr v Krompachoch v roku 2000 na celoštátnom kole sa dievčatá stali prvý krát Majsterkami Slovenska a vybojovali si tým účasť na medzinárodnú súťaž CTIF, ktorá bola v roku 2001 vo Fínsku v meste KUOPIO. Bol to veľký sviatok Širokého. Dievčatá na súťaž leteli špeciálnym lietadlom prezidenta SR p. Šustera. Obsadili pekné 6. miesto. Od roku 2000 zatiaľ desať rokov družstvo dievčat nikto na Slovensku nevedel poraziť a s ľahkosťou vyhrávali okresné, krajské a celoštátne kolá. Po víťazstvách v Gabčíkove, Zvolene a Topolčanoch na celoštátných kolách reprezentovali našu školu, obec okres a Slovensko na týchto medzinárodných súťažiach CTIF. V roku 2003 v Rakúsku - Kafemberg - 5. miesto, v roku 2005 v Chorvatsku - Varaždin - 1. miesto dievčatá= majstri Európy a desiate miesto chlapci, v roku 2007 vo Švédsku - Revingen - 1. miesto = majstri Európy druhý krát a v roku 2009 Českej republike - Ostrava - 5. miesto. Do hry Plameň sme každoročne zapájali tri až päť družstiev chlapcov a dievčat. Okrem celoštátnej hry sa deti zúčastňovali a veľmi dobre umiestnenie dosahovali aj v rôznych pohárových súťažiach v okrese a na Slovensku (Svit, Spišská Nová Ves, Lučivná, Prešov ...).

Vypracoval: Mgr. Emil Fotta
fotografie: Martin Magda, Víťaz 406, 0905 401 190

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 18. 7. 2024
slabý dážď 27 °C 16 °C
piatok 19. 7. zamračené 27/16 °C
sobota 20. 7. zamračené 26/15 °C
nedeľa 21. 7. mierny dážď 22/16 °C

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Info o občanoch


Info o občanoch

Úmrtia


Info o občanoch

Odpad


Odpad

Voľby


Voľby

 • 1. písomná zmienka roku 1320

  1. písomná zmienka roku 1320

 • 2483 obyvateľov

  2483 obyvateľov

 • Kultúrne-obchodné stredisko

  Kultúrne-obchodné stredisko

 • COOP Jednota

  COOP Jednota

 • Zdravotné stredisko

  Zdravotné stredisko

 • Lekáreň

  Lekáreň

 • ZUŠ

  ZUŠ

 • Zdravotná služba

  Zdravotná služba

 • Kostol sv. Mikuláša

  Kostol sv. Mikuláša

 • Slnečné hodiny

  Slnečné hodiny